( door Verzetsheld ing S.K.A. Brown gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut  en rechten gestudeerd aan de UvA en VU)

AMSTERDAM-NOIR– Wij gaan in de komende artikelen en TV uitzendingen aantonen en bewijzen dat Übermensch OvJ. Vliet naadloos past in de school van Nazi Rechter Freiser Präsident des Volksgerichtshofes (Ausschnitt aus “Geheime Reichssache”), zij het in een  moderner aangepaste en ogenschijnlijke ‘fatsoenlijk’ opererende en minder massa dodelijke – Zorgtoeslag(  elf honderd ontvoerde kinderen, Zelfmoord, uitzichtloosheid, extreem onrecht met de wet in de hand,  onder verantwoording  van Rutte, Kaag en Hoekstra en Minister van Justitie Grapperhaus de uiteindelijke baas van OvJ. Vliet)  versie:

 En/ of een volwaardig lid van de ‘SBS-Lynch-Media-Pulp-Judas-Raadkamer ‘van ‘Maffia-Boss Klaas Bruinsma -Moordenaar en AIVD en OM en Politie informant-Peter R. de Vries’’: 

Ovj. Van de Vliet is een gevaar voor de Volksgezondheid en Veiligheid en het aanzien van de Gerechtelijke macht‘
Na het ontvangen van het hierna volgende bizarre mail  d.d.  21 oktober 2021 van de facto en waarneembare (voor en tijdens de zitting van 19 oktober 2021) psychisch gestoorde, wraakzuchtige OvJ. Van de Vliet zonder schaamte de handlanger van de top van het OM-Amsterdam, te weten Manager en Teamleider Openbaar Ministerie Hieke Vriezen en mr. W.J. Nijkerk Hoofd Beleid & Strategie officier van Justitie, s.c. ( Zie Video hierna) hebben wij besloten om Volksnieuws uit Amsterdam-Noir weer te activeren en De Stem van de Straat- Amsterdam-Noir SALTO TV en ons youtube kanaal en facebook.

Zoals onze jarenlange vaste lezers en kijkers weten waren wij d.d. juni 2021  gestopt met Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en twee jaar geleden met De Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTv en ons youtube kanaal.  

Maar de schokkende ronduit misdadige gang van zaken van een Strafzitting d.d. 19 oktober 2021  bij de Amsterdam rechtbank moet bekend worden aan het Volk ,Tweede Kamer en de Pers en de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid, de advocatuur en de Gerechtelijke macht. De komende tijd zullen er een documentaire worden vertoond op De Stem van de Straat-Amsterdam-NOIR/Salto-Tv ( zie: en ons youtube Kanaal over deze onrechtmatig en zelfs strafwaardige handelswijzen van de Top van het OM in deze, te weten de extreem corrupte en onmenselijke Manager en Teamleider Openbaar Ministerie Hieke Vriezen en mr. W.J. Nijkerk Hoofd Beleid & Strategie officier van Justitie en hun handlanger ‘Psychopaat OvJ. Vliet’.

Politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door Moordenaar&AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in :

En een schokkende serie artikelen op Volksniews uit Amsterdam-Noir die iedereen zal verbijsteren inzake de wan en misdadige gedragingen van de psychopaat en pathologische leugenaar OvJ. Vliet en mogelijk in vereniging met de rechtbank Amsterdam in deze, die twee slachtoffers van zwaar geweld die top van het OM Amsterdam niet aanstaan waarvan er een bijna één was doodgeslagen en blijvend invalide Vogelvrij en tot Untermensch verklaard.

De betreffende  psychisch gestoorde mail van OvJ. Vliet:

 secretaresse Mr. Van de Laar <info@vandelaaradvocaten.nl>

Do 21-10-2021 11:03
Aan:U
Beste Steve,
De Officier van Justitie meldde mij dat je onder andere via een blog onjuiste aantijgingen de wereld in schopt, waarbij je je schuldig maakt aan smaad etc. Een van de advocaten heeft ter zake ook contact met heet OM opgenomen. Hij verzoekt u dan ook om deze aantijgingen weg te halen.

De Officier van Justitie gaf ook door dat hij begaan is met het lot van XXXX en hij daar in zijn requisitoir ook serieus aandacht aan heeft besteed.
Met vriendelijke groet, 
Mr. P.J.A. van de Laar

De mail hiervoor met de citaten van OvJ Vliet heeft ook symptomen van een narcistische sadistische schizofreen aangezien OvJ stelt’ hij begaan is met het lot van het blijvend invalide geslagen slachtoffer en hij daar in zijn requisitoir ook serieus aandacht aan heeft besteed”.
Twee dagen na zijn wan en misdage psychisch gestoord opererend op de zitting d.d. 19 oktober 2021 waarin hij bij aanvang de daders T.H. Giezen en J. Schouten ten laste legde mishandeling van twee personen waarvan een met zwaar letsel en blijvend invalide. En dan aan het einde van de zitting in contradictie met zijn eigen ten laste legging ontslag van alle rechtsvervolging eiste tegen de daders T.H. Giezen en J. Schouten. Klassiek bewijs van een ernstig geval van schizofrenie en misbruik van recht van de zijde van OvJ. Vliet  van het OM Amsterdam.

 En OvJ. Vliet met het voorgaande daarmee ook nog eens opzettelijk middels misbruik van recht  de gang naar het Hof te Amsterdam op artikel 12 SV oneigenlijk, c.q. onrechtmatig c.q. strafwaardig (ambtsmisbruik) heeft geblokkeerd voor de twee slachtoffers van zijn ‘cliënten’ de daders Schouten en Giezen, zo gek is hij nou ook weer die ter kwade trouw handelende OvJ. Vliet.

Opmerking m.b.t. de bizarre mail van OvJ. Vliet hiervoor: OvJ. Vliet is een rancuneuze, wraakzuchtige psychopaat die niet tegen de waarheid kan en schaamteloos misbruik van recht pleegt ten overstaan van de rechtbank en slachtoffers van grof geweld die daarvoor nog nooit een dag in de cel hebben gezeten, die de Top van het OM Manager en Teamleider Openbaar Ministerie Hieke Vriezen en mr. W.J. Nijkerk Hoofd Beleid & Strategie officier van Justitie, c.q. handlanger OvJ. Vliet hem niet aanstaan van grof geweld. En dan ook nog eens eisen dat artikelen Volksnieuws uit Amsterdam-Noir ter zake deze Strafzaak moeten worden verwijderd zonder aan te geven welke artikelen. Het zou ons niet verbazen gezien de wan en misdadige gang van zaken sinds november 2017 dat kickbokser B. Van Tricht, T.H. Giezen en J. Schouten informanten zijn en /of hoge contacten hebben of familie of vrienden basis binnen het OM en/of politie en/of AIVD. Want hoe is het anders deze 4 jaar lange gang zaken te begrijpen.

Dat OvJ. Bas van de Vliet per mail d.d. 21 oktober 2021 na de zitting d.d. 19 oktober dat ik artikelen moet verwijderen inzake deze Strafzaak en een advocaat kennelijk van de daders Schouten en Giezen, maar geeft niet aan welke en om welke advocaat van Giezen of Schouten het gaat en wat de smadelijke citaten zijn. Het voorgaande is op zich al een bewijs dat OvJ. Van de Vliet lijdt aan geestelijke stoornissen en een zeer Wraakzuchtige psychopaat is die een gevaar is voor de Volksgezondheid en het Recht als OvJ. en het aanzien van het Openbaar Ministerie in het bijzonder en in het algemeen van de Gerechtelijk macht aantast. Het Ministerie van Justitie en/of het college procureurs –generaal en /of het OM en/of de GGD zou er goed aan doen om OvJ. per direct op non actief te zetten en te onderwerpen aan een psychologische dan wel psychiatrische evaluatie.

Binnenkort: Wraking van de rechtbank d.d. 19 oktober 2021  en aangifte en klacht tegen OvJ. Van de Vliet op grond van het breken van de toezegging, belofte van de heengezonden eerste zaaks OvJ. Boersma dat hij zware straffen zou gaan eisen tegen de daders T.H. Giezen en J. Schouten en Kickbokser B. van Tricht en een forse schadevergoeding tegen hen zou eisen, Ambtsmisbruik , misbruik van recht en extreem partijdigheid en discriminatie  ( Corrupte) en systematisch liegen, etc. 

Opmerking: Wij zullen uiteraard OvJ.Van de Vliet en  zijn ‘cliënten’ de daders van  de vooralsnog Straffeloze poging tot moord c.q. doodslag Schouten en Giezen en mogelijk de voorzitter van de rechtbank van de betreffende strafzaak een interview verzoek doen bij deze in het kader van hoor en wederhoor. De eerste komende twee artikelen in deze zijn al voor hoor en wederhoor aan de betrokken toegezonden, maar die hebben tot heden niet gereageerd. U leest morgen het eerste artikel met aangifte en klacht tegen OvJ. Vliet en de eis dat de betreffende strafzaak over gedaan Noet worden bij een nader Arrondissement en/of op zijn minst een ander integere OvJ. en rechtbank.En de formele wraking en gronden van de betreffende rechtbank die kennelijk in. vereniging opereert met psychopaat en pathologische leugenaar OvJ Van de Vliet.

Top- VVD- Elite- ZORGTOESLAG-Maffia-Bazen- Rutte& Dijkhoff en straffeloze ontvoerders van ‘Elfhonderd Zorg-Toeslag Kinderen'”’ betrapt op ‘geheime ontmoeting’ met hun ‘Media-huurmoordenaar John van den Heuvel’ (Video’s) op de eren tribune bij PSV:

Zorgtoeslag -Maffia Boss en ontvoerder van elfhonderd  Zorgtoeslag kinderen -Rutte’ & Billenmaatje Junkie Gordon & ( te jonge)-Junkie- Schandknapen vieren ‘Pluk de armen kaal-regeerakkoord’ in ‘Pedo-Paardesteeg (VIDEO’S)

En als uitsmijter in dit verband:    
Olifant in De Kamer: Sadistisch, ritueel kindermisbruik door o.a. de psychopatische  ‘Snake-in Suits-Toga Top- Pedo Rapist- OM-ambtenaren’ blijft door toedoen van de Minister van Justitie Grapperhaus in de Doofpot – Erik van der Horst en Held van Het Volk en de Waarheid en Recht Gideon van Meijeren:

Dat o.a  de Top van het  psychopathische  ‘SNAKE IN SUITS-TOGA-OM’ en de gerechtelijke macht als sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw openlijk kinderen misbruikte in o.a. de Paardesteeg te Amsterdam stelde Verzetsheld ing Steve Brown al in 2016:

Is OvJ Van de Vliet de enige bekende levensgevaarlijke psychopaat die rond loopt bij het OM-Amsterdam?  Nee, zeker niet zo werd nog niet zo lang geleden een van zijn bazen de Hoofdofficier van Justitie Vincent Leenders van OM Amsterdam geschaakt op het serie-pedo-rapist misbruiken van een groot aantal te jonge jongens uit de laagste Klasse. En heeft daarvoor tot vandaag de dag net als Giezen en Schouten en trouwens OvJ. Van de Vliet ook  geen dag in de cel door gebracht. In die zin zou men kunnen stellen dat een bepaald gedeelte van het OM Amsterdam een misdaadgroep is van o.a. kindermisbruikers , zoals  Tweede Kamerlid  Gidi Markuszower van de PPV ook stelde:

Zembla Wir haben das nicht gewusst: Misdadige en Psychisch gestoorde Officieren van Justitie a La H. Hoekstra, Wouter Bos, ‘Pedo-Leenders’, Vliet,Teeven,Van Nimwegen,Marianne Bloos & ‘Foute’ Politie zijn geen incident(Video’s).
Maar geldt het straffeloze corrupte en Pedofielen en liederlijk wan en misdadig gedrag alleen voor het OM-Amsterdam? Nee , zekere niet: OM-‘Neuk-paar  Hoofdofficieren- Nimwegen & Bloos‘ maakte omstreden ‘Love-Pedo-Demmink-‘dienst’-Trip’ naar Thailand (Video’s).

Neuk-hoofdofficier en toenmalig procureur-generaal Marc van Nimwegen ‘Vecht schorsing aan en Hoofdstuk 4 blijft Staatsgeheim(Video’s)”
Stem van de Straat-Amsterdam-NOIR-Salto-TV: NL het land van de Zorgtoeslagmaffa-en Pedo-Bos-Rutte en can de  ‘AIVD-Staats- NPO& NOS-journaal-Fake News’&’OM–Elite-Pedo-Demmink-Rapist-Hoofdofficier-Wippers’&’Rutte-VVD & CDA & D66 & CU—Profiteurs’.

Waar je mee omgaat wordt je mee besmet en Wie betaald , bepaald. 

Nog geen tien jaar geleden  was de Hoogste Baas van psychophaat OvJ. Van de Vliet  de Top VVD-er Jorris Demmnik. De algemeen bekende kindermisbruiker Top VVD-er en psychopaat Joris Demmink was de hoogste ambtenaar onder de corrupte Minister van Justitie en  is het bewijs van de Ultieme jarenlange structurele en geaccepteerde  corruptie bij het OM en de Gerechtelijke macht ( NOOT).  Want wie vervolgd hem? Hij zelf, zich zelf?  En wie vervolgd zijn ondergeschikte de Psychopaat OvJ Vliet? 

Joris Demmink heeft zijn alle carrière huisgehouden op Top niveau bij het corrupte  Ministerie van Justitie  en daarbuiten o.a. in de  Paardesteeg (VIDEO)  te Amsterdam als kindermisbruiker.  Demmink was van 2002 tot 2012 o.a.  de Hoogste Baas van het OM. 

‘VVD Gangsterin-Minister Van Nieuwenhuizen’ ritselt ‘Top- CBR- baan’ van half miljoen euro per jaar voor ‘Penthouse- Pechthold’ als dank voor zijn misdaden tegen het Volk(Video’s).

Pechthold betrapt als ‘Privé Schandknaap’ van ‘Pedo-Ambassadeur Marcoux ’& Internationale Royals & Elite(Video’s). 
In die zelfde periode dat Demmink allerlei hoogste functies bekleedde  op het Ministerie  van Justitie reed  ‘Elite- Pedo -Schandknaap –Penthouse- Pechthold’ als 19- jarige studentje privé chauffeur de ‘Elite-Rapist- Canadese Ambassadeur  Marcoux ‘ in de rondte en naar zijn  ‘Kontebonk- schandknapen -Hok ‘, die hij er naast zijn Ambassade Villa met vrouw en kinderen  op na hield.  Als beloning  voor zijn ‘diensten’ ( altijd pijn in zijn(D66)- Kontje)  kreeg Pechthold toen de  ‘Elite-Pedo- Rapist Ambassadeur Marcoux’  als dief in de nacht Nederland uitvluchten een Penthouse van 200,000,- tot 300,000, euro cadeau.  Voormalig D66 partijleider  en Minister Pechthold heeft tot heden nog steeds een hoge  ‘Zakkenvuller-BOBO-Functie’ en bij tijd en wijle pijn in zijn Kont. Is ‘Zorgtoeslag Maffia- Boss- altijd liegende Rutte- Nederland met o.a. politieke ”huurmoordenaars’ als de Top psychopaat en pathologische leugenaar OvJ. Vliet van OM Amsterdam ‘een Rechtstaat? Oordeelt u zelf:

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE

Think your friends would be interested? Share this story!

Noot:. Snakes in Suits : When Psychopaths Go to Work

Samenvatting
Snakes in Suits is a compelling, frightening, and scientifically sound look at exactly how psychopaths work in the corporate environment: what kind of companies attract them, how they negotiate the hiring process, and how they function day by day. You’ll learn how they apply their instinctive manipulation techniques-assessing potential targets, controlling influential victims, and abandoning those no longer useful-to business processes such as hiring, political command and control, and executive succession, all while hiding within the corporate culture. It’s a must read for anyone in the business world, because whatever level you’re at, you’ll learn the subtle warning signs of psychopathic behaviour and be able to protect yourself and your company-before it’s too late. ( Bron: https://www.bol.com/nl/nl/f/snakes-in-suits/30377677/)

Noot.

Joris Demmink (Laren (Noord-Holland)11 december 1947) is een Nederlands voormalig topambtenaar. Hij was van 1 november 2002 tot 1 november 2012 secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie (vanaf 14 oktober 2010 “ministerie van Veiligheid en Justitie” geheten).Opleiding en vroege loopbaan[bewerken | brontekst bewerken]Na zijn middelbareschoolopleiding gymnasium-b in Hilversum, studeerde Demmink van 1966 tot 1971 rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens zijn studie was hij lid van het Leidse ( de Royal- Elite- liederlijke ,,Nazi en Pedo’s)  studentencorps LSV Minerva[1]. Daarna trad hij in dienst van het ministerie van Defensie waar hij van 1971 tot 1973 medewerker was bij de directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht. Vervolgens was hij hier plaatsvervangend hoofd afdeling Wetgeving en Publiekrecht, en van 1977 tot 1982 het hoofd van deze afdeling. Inmiddels studeerde hij van 1975 tot 1976 aan het NATO ( CIA&AIVD)-Defense College in Rome.

Topambtenaar[bewerken | brontekst bewerken]

Hij was van 1982 tot zijn pensionering in 2012 in dienst bij het ministerie van Justitie. Voordat hij in 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie werd, was hij van 1982 tot 1983 plaatsvervangend directeur bij de directie Politie en van 1983 tot 1988 was hij het hoofd van de directie Politie en aansluitend tot 1990 hoofddirecteur bij de hoofddirectie Organisatie Rechtspleging. Van 1990 tot 1993 bekleedde Demmink de functie van directeur-generaal Rechtspleging. In dat laatste jaar werd hij benoemd tot directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Per 1 november 2002 werd hij aangesteld als secretaris-generaal en daarmee tot hoogste ambtenaar van dit departement. Op 1 november 2012 ging hij met pensioen.

Beschuldigingen[bewerken | brontekst bewerken] (in de Elite-Pedo-Rapist psychopaten Doofpot van het Ministerie van Klasse Justitie en straf de arme Gerechtelijke macht)

Demmink was geregeld in het nieuws omdat hij beschuldigd werd van strafbare feiten( maar wie doet hem wat). Er is echter door het ( zijn ) Openbaar Ministerie nooit reden voor vervolging geconstateerd, ahahahahah. Op 20 januari 2014 beval het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een artikel 12 Sv-procedurevervolging (in de zin van een strafrechtelijk onderzoek, kuch, kuch) van Demmink wegens vermeende verkrachting van twee Turkse jongens in de jaren ’90. Drie jaar later, op 18 augustus 2017, bewilligde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een kennisgeving van niet verdere vervolging(Kuch. Kuch zijn ze gewoon wettelijk verplicht) Het (Elite- Pedo–Doofpot)- hof oordeelde dat het onderzoek “overtuigend [heeft] aangetoond dat er ten aanzien van de gerezen verdenkingen slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen” en concludeerde daarom met de advocaat-generaal dat van verdere vervolging van Demmink moest worden afgezien, Hahahahahah, kuch, kuch!!!!!!!!.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink onder supervisie van de AIVD en de PR.- afdelingen Ministrie van  Klasse en Pedo-Juistie en de PR- afdeldimng van de Pedo en straf de arme Grechtelijke macht

CC; Commissie tweede Kamer Justitie 
CC:Colleges procureurs generaal
CC:  Minister van Justitie   dhr. Grapperhaus
CC:Mr P van der Laar:
CC; Raad voor rechtspraak
Cc; Zembla