( door de Staat ‘AIVD-Kaag-Anis-al-Qaq , Hoekstra, Rutte en Klaver-NPO’ en bewerkt door onze waarheid  commissie )

AMSTERDAM-NOIR-CIA Trollen-Kaag-Anis-al-Qaq & Sjoerdsma & Boy Klaver NPO&VPRO tonen het ware gezicht vande Heersende Klasse Politiek(Video’s) 

Human rights Groups calls for ‘Killer- Biden’ to cease ‘unlawful’ drone Mass-Killing- strikes& Steeling the OIL&Food & ‘CIA-Troll –PLO-D66-Kaag & NPO/VPRO’(Video’s) 

De Doofpot-(MH17)– cultuur  van de ‘Taxfree-Royal- Heersende- War Crime- Pedo- Rapist Killer Elite-Klasse’ met zijn CIA- Puppets ‘Zorgmaffia Boss – VVD-Pinoccio Rutte ‘ (Video’s)en zijn Sidekicks de hautaine ‘D66- IJskoningin PLO – Kaag- Anis-al Qaq ‘ en de ‘Top -CDA -Mckinsey- Rat in pak –Hoekstra’(Video’s)  en ‘Yes we can boy Klaver’& Keizerin Halsema van Amsterdam  en  hun ‘Bestuurlijke- Ratten in pak’  is nu gewoon openlijk en blijf straffeloos. 

Hypocriete excuses van ‘Slavenhouder’- Keizerin Halsema voor de (Elite)- Slavernij, maar geen excuses voor de ‘VOC-King Willem-Genocide’ en de huidige armoede en Woningnood of te wel de moderne Elite- slavernij(Video) 

Letterlijk: Kanker-Bloed winst voor Tata steel is niet strafbaar in het land van Rutte&co.
(-)“Uit de deels zwartgelakte mails en apps van de medewerkers en de directeur (die door deze krant met enige moeite toch leesbaar zijn gemaakt) wordt duidelijk dat Van de Velden, die tweemaal per jaar een vaste bespreking heeft met het hoogste Tata-management, in 2019 helemaal niet zit te springen om het rapport überhaupt te laten maken. In zijn eigen mail van 15 maart 2019 valt te lezen dat Van de Velden zich ’overvallen voelt’ door het RIVM, dat al aan omwonenden een rapport heeft beloofd dat de GGD moet maken”

Uit de deels zwartgelakte mails en apps van de medewerkers en de directeur (die door deze krant met enige moeite toch leesbaar zijn gemaakt) wordt duidelijk dat Van de Velden, die tweemaal per jaar een vaste bespreking heeft met het hoogste Tata-management, in 2019 helemaal niet zit te springen om het rapport überhaupt te laten maken. In zijn eigen mail van 15 maart 2019 valt te lezen dat Van de Velden zich ’overvallen voelt’ door het RIVM, dat al aan omwonenden een rapport heeft beloofd dat de GGD moet maken. Bron: Noordhollands Dagblad 
De corrupte en laffe  ‘GGD- Kennemerland-misdaadgroep’ met ‘Doofpot- Godfather Bert van de Velden’ bralt schaamteloos  dat er bewust voor is gekozen om “mogelijke  de veroorzaker ‘Tata Steel-misdaadgroep’ van kanker  bij de omwonenden Labbekakken ( Zo noemt de VVD-misdaadgroep  en hun ‘Doofpot-GGD’ de gewone eerlijke mensen die keihard werken voor hun brood en belasting betalen in tegensteling tot ‘Taxfree-VOC- Genocide-Slaven-King Willem(Video’s)  en de Elite en/of in de honger bijstand zitten ) niet specifiek bij naam” te noemen in een ‘Doofpot-rapport’ over het al decennia  lang  hoge aantal longkankergevallen in de arbeiderswijken (= Labbekakken wijken)  Beverwijk en omgeving. Volgens de  corrupte en laffe schaamtelosse Doofpot-GGD- dienst is onderzocht of het aantal  opzettelijk en jarenlange ‘gedoogde’ Bloed-Winst-Tata-kankergevallen’ is toegenomen(Kuch), maar is er niet gekeken naar de mogelijke oorzaken ervan en dat is logisch voor deze ‘GGD-Rat in pak Bert van de Velden’, want dat is  de ‘Kanker-King-Tata ‘dat weet inmiddels zelfs een klein kind, maar niet de GGD.  

Opvallend trouwens of juist niet in de Ratten in pak Democratie met CIA- Puppets Rutte & Kaag & Hoeksta & Klaver  is dat de AIVD en het OM  in al die jaren nooit een op de hoogte geweest zijn van een massale Poging tot  ‘Kanker –doodlag’ van ‘Tata-misdaadgroep ‘gepleegd in de omgeving van Beverwijk. 

De GGD-misdaadgroep reageert daarmee op een schokkende verhaal uit het Noordhollands Dagblad. De krant meldde dat de extreme corrupte en laffe  ‘GGD- Rat in pak-directeur Van der Velden’ verscheidene keren persoonlijk heeft ingegrepen om de naam van Tata Steel te schrappen uit zijn ‘Doofpot-rapport’. Hoeveel deze Rat in pak  Bert daarvoor aan smeergeld al dan niet in natura ( gratis bezoek aan sexhuizen en vakantie reisje naar India en London, etc._ heeft ontvangen van Tata is nog niet bekend. Ook de corrupte en laffe  AIVD van de D66 ‘DDR66- Censuur Queen’ Ollogren’ en de FIOD en het OM  van de’ CDA-Top Rat- Gestapo-Generaal- Grapperhaus’ liegt dat niet te weten (kuch)

In conceptversies werd ‘Tata-Kanker-King’ (  Tata is verantwoordelijk voor meer doden moorden dan alle’ Media- Monsters Holleeders en Taghi’s’, etc. bij elkaar.) nog wel genoemd, maar in  zijn ‘Doofpot- eindrapport’ niet. 

Het woord Tata mag niet worden gebruikt”, heeft  de ‘Rat in pak Van der Velde ‘ aan een van zijn laffe en corrupte medewerkers hebben opgedragen en bij de GGD is nog steeds het oude Befehl ist Befehl. van kracht.  

‘Rat in pak-Van de Velden’ heeft ook nog even overwogen om de Russen en/of de Chinezen  de schuld te geven van de ‘Tata-Kanker’ in de omgeving van Beverwijk, alwaar de bewoners als de ‘Tata-Kanker-wind’ verkeerd staat rond lopen op straat als Zwarte Piet maar dat ging zelfs zijn medewerkers te ver. De krant baseerde zich op stukken die waren opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

In een schaamteloze  verklaring zegt de ‘GGD-Misdaadgroep’ te “betreuren dat zij zijn betrapt Tata  in de Doofpot te hebben gestopt “ dat in interne conceptversies wel Tata is  genoemd van als  veroorzakers van kanker. “Zeker omdat er behoefte is aan duidelijkheid over de oorzaak van de geconstateerde toename van het aantal gevallen van ‘Labbekakken- kanker’. In het Bla, Bla-rapport staan dan ook aanbevelingen aan gemeenten om daar nader Doofpot-onderzoek naar te doen,hahahahahahah , en laat die Labbekakken ondertussen de kanker krijgen en niet zeuren, want dan hoeft er tenminste geen AOW te worden uitbetaald, hahahahahah, Leve Rutte & Kaag & Hoekstra & Klaver & Tata .”

Grapperhaus komt met nieuwe ‘Duivelse-Labbekakken-wet’ op jacht naar ’fout’ geld, behalve op de ‘VVD Zuidas’ & Tweede Kamer &King Willem(Video’s) 

Rusland Hysterie –dag’ bij de Staats BBC & NOS: Armen gaan 9 jaar eerder dood dan de Rijken en daar komt geen Rus aan te pas ! (Video’s) 

In het zoveelste  rapport van vorig jaar is bekeken of er sprake was van een toename van het aantal kankergevallen in de regio Beverwijk(kuch). Longkanker en huidkanker kwamen de afgelopen jaren bij inwoners van de regio Haarlem en de IJmond vaker voor dan bij mensen uit de rest van Nederland, bleek uit het onderzoek. Het aantal patiënten dat met kanker werd gediagnosticeerd en is overleden, lag in de hele GGD-regio Kennemerland 5 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Omwonenden waren  meer dan terecht boos over de Doofpot-Bert van de Lienden-publicatie, omdat Tata niet genoemd werd. De ‘Rat in pak- GGD-Doofpot-directeur  Van de Linden ‘erkende later al wel dat ‘Tata-Kanker-King’ uit de tekst was geschrapt. Gisteren berichtte het Noordhollands Dagblad dat ‘Doofpot-directeur Van der Velden ‘dat persoonlijk had verordonneerd: “Het woord Tata mag niet worden gebruikt, ahahahahaha”.

‘Kanker-King-Tata Steel’ loog  eerder vandaag  op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het Doof-potrapport en waarschuwde dat de Russen en/of Chinezen achter de kanker gevallen zaten . “We respecteren  geen onafhankelijk onderzoek. Het zou raar zijn als we daar invloed op zouden uitoefenen”, liet een ‘Beroepsleugenaar –woordvoerder’ weten.

Tot Slot:
Waarom is GGD Directer Bert van de Velden nog niet op staande voet ontslagen en gearresteerd wegens minimaal corruptie? En waarom is de Top van Tata Steel nog niet gearresteerd  door het OM op grond van Massa Kanker- Moorden. Wat denkt u zelf.

Wij hebben inmiddels  de ‘Rat in pak -GGD-Doofpot Directeur Bert van der Velden’ op ons “Elite-Gangster Billboard”(Video’s) geplaatst als alibi van de ‘Massa –Kanker-moordenaar -Tata-Steel’.

Opmerking:  Het voorgaande artikel hebben wij voorgelegd aan Bert van de Linden  en de GGD  Kennermerland  en Tata-Steel  in het kader van hoor en wederhoor. Tot heden hebben zij niet gereageerd en zich beroepen op hun zwijgrecht ( info@ggdkennemerland.nl , %20%20info@tatasteel.com). 

Opmerking van Algemene importantie: Paniek bij Oplichter Peter R. de Vries De Gouden Tip Kip
Exclusief,Braking News :Binnenkort Schokkende niets is wat het lijkt: Docu Oplichter Peter R. de Vries start de’Gouden- Tip-Kip – Van Lienden-miljoen -Tanja  Groen-Stichting’ (Video’s). met medewerking en toestemming van ‘OvJ – Hot Dave Mattheijes’ en Witwas-Rabobank & PSP Mollie Payments& Junkie’s & Moordenaars- uitlok-team.  

Misdaadgroep Stichting de Gouden Tip( art 140 Sr) met Godfather de laffe  ‘AIVD en OM en Politie Amsterdam- informant Junkie- Peter R  de Vries.’
( art. 140 Sr: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.)

Welke Ratten -( zwarte toga)- in pak zitten in het ‘Skam-Tanja-Groen Bestuur’ naast Godfather  Peter R. de Vries . Dat zijn  als  Nep en Fop-Vice Voorzitter de louche ‘Uurte- Factuurtje -advocaat ‘en kwade genius van dit  aasgieren Oplichtings-project ( Peter zelfs is te dom om dit Scam-Rat in pak-Vehikil  te bedenken) Lex de Jager van Elite Rat in pak- Witwas & fraude- Van Til- advocaten Amsterdam als secretaris Callgirl  Annnemieke van Spanje van het geflopte corrupte advocatenkantoor De Vries & Kasem Amsterdam( zij moet o.a. zorgen dat er ook geld stroomt naar de zoon van De Vries mr Domme Royce)  en  als ‘Penningmeester-Goochelaar’ Rocco Veenboer een corrupte man die zich vaag selfmade marketeer noemt en last but no least een zeer oude bekende van Steve Brown de Gluiperige Rat Simon Vuyk(Video)  (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/09/01/gewetenloze-peter-r-oude-judas-rat-simon-vuyk-maakt-vaatstra-moord-ten-gelde/  )die vanaf de eerste uurtjes met de Vries Judas-misdaden heeft gepleegd en nu weer gaat plegen (Bron: Gouden-Tip). 

En wie vormen Oplichter Peter R. de zijn ‘Judas-onderzoek uitlok- Judas- redactie ‘? Dat zijn al zo 30 jaar zijn vaste ‘Junkie-Draaideur -crimineeltjes  en Moordenaars –ploeg’, te weten de Junkies ‘s & draaideur- crimineeltjes Patrick van der Eem, Ron  Ostrowski, Jeoffrey Hoogland en de Moordenaars en Junkies  Martin de Kok( vermoord)  en Rob Zigerius( 20 jaar cel).

Stichting De Stem van de Straat met Voorzitter Steve Brown looft 1 miljoen euro uit voor Tip Misdaden AIVD en OM en Politie Amsterdam-informanten – Peter R. de Vries en ‘Hoerenjong -Bruine Rat-Bas van Hout’ en de + 300 Bestuur & Bank-Ratten in pak(Video’s) op het Cold cases- Elite Gangster Billboard. Doneer en steun  Brown zijn  levensgevaarlijke en moedige initiatief  om de psychopaten Peter R. de Vries en Bas van Hout en hun Sidekick Domme OM- ‘Hot Dave Mattheijes’ en de Ratten in pak achter de Tralies en/of in een Tbs-Kliniek  te krijgen.

laat u niet  weer Oplichten door Peter R de Vries.

Oplichter Peter R. de Vries ‘zijn ‘Tanja Groen- Miljoen-Scam de Goude Tip Kip voor Peter & Zoon loopt niet zo als hij verwacht had want zelfs na de landelijke hysterische positieve ‘Taking Heads- Media en Pers’ sluikreclame  aandacht staat de teller pas iets over de 2 ton, waarvan  zijn  ‘Bestuurs-misdaad-bende ‘de Super Gluipend Simon Vuyk , de Nep en Fop-Vice Voorzitter de louche ‘Uurte- Factuurtje -advocaat ‘en kwade genius van dit  aasgieren Oplichtings-project ( Peter zelfs is te dom om dit Skam-Rat in pak-Vikil  te bedenken) Lex de Jager van Elite Rat in pak- Witwas & Fraude- Van Til- advocaten Amsterdam en  secretaris Callgirl Annnemieke van Spanje van het geflopte  corrupte advocatenkantoor De Vries & Kasem Amsterdam( zij moet o.a. zorgen dat er ook geld stroomt naar de zoon van De Vries Mr Domme Royce)  en  als ‘Penningmeester- Goochelaar’  Rocco Veenboer een corrupte man die zich vaag selfmade marketeer noemt en De Vries zelf 150,000,- heeft gestort als een soort van Lokeend. Volgens  onze brouwbare Junkie bronnen rond deze ‘Scam- Peter R. Tanja Groen-Witwas-Stichting’.  De wanhoop en paniek is zo hoog dat RTL en SBS nu gratis  gladde “OMO’-(Witwassen) reclamespotje uitzenden( dat “Stort meer poen” spotje heeft overigens 25.000,- euro ‘gekost’ en is gefabriceerd door Peter en zijn Bende zelf en die ‘Nep en Fop rekening’ gaat natuurlijk naar zijn ‘Scam-Tanja Groen-Stichting’, Kassa! ), die oproepen’ maak de miljoen Vol voor ‘Peters- (Witwas&fraude)-Stichting’ en  daarmee een succes  voor Peter en dus stort mensen stort uw geld naar Peter, Hoera.’. Waarmee nu ook RTL en SBS mededaders zijn geworden van deze’ Misdaadgroep de Gouden Skam-Tip’ van Peter R de Vries. Pikant zijn vaste Junkie onderzoekuitlok team Junkie-Draaideur -crimineeltjes en Moordenaars –ploeg’, te weten ‘AIVD-Miljonair- Hoerenjong-Bruine Rat- Bas van Hout’ en de vaste Junkies ‘s& draaideur- crimineeltjes Patrick van der Eem en Ron Ostrowski, Jeoffrey Hoogland en de Moordenaars en Junkies Martin de Kok( vermoord) en Rob Zigerius ( 20 jaar cel)en zijn louche advocaten en ‘Super- Gluiperd- Simon Vuyk ‘en  de ‘Penningmeester-Goochelaar Rocco Veenboer’ worden steeds ongeduldiger, zij willen poen veel poen en cocaïne en te jonge Hoertjes en Schandknapen zoals altijd. 

POWER BACK TO THE PEOPLE!

Think your friends would be interested? Share this story!