( door Verzetsheld  Steve Brown die drie moordaanslagen overleefde uit de koker van Martin Hoogland, Peter R. de Vries en Bas van Hout en bepaalde corrupte Amsterdamse Politie en AIVD) 

AMSTERDAM-NOIR-Niet is wat het lijkt ( in de Westerse Geschiedenis en media van de  Heersende Royal- Elite Klasse) is het motto van de Top CDA Ratten – Corona-Aasgier-Van Lienden &  Mckinsey-Hoekstra en Van der Wind en dan mogen ze zo een beetje alles bij elkaar liegen en stelen, maar daar hebben zij wel gelijk in en daar past de corrupte en laffe Gevestigde Orde Raad van Journalistiek naatloos in . Leest u hierna maar: 

Steve Brown ontmaskerd Crimesite en Raad Voor De Journalistiek en AIVD Informanten Bas van Hout & Frits Exter inzake Leugen-boek Martin H..(video’s). 

Corrupt en Laffe Raad voor Journalistiek met in het bestuur: 
Voorzitter 

F. van Exter – journalist en AIVD Informant en de corrupte Nacht und Nebel en Kafka Rechters Vice-voorzitters 

  • mw. mr. J.W. Bockwinkel – rechter in de rechtbank Amsterdam
  • mr. J.J. van Eck – Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
  • mw. mr. A.E. van Montfrans-Wolters – rechter-commissaris in de rechtbank Amsterdam
  • prof. mr. B.E.P. Myjer – oud- corrupte rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens(kuch), emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens VU(kuch).

weigert klacht Steve Brown tegen ‘Moordenaars met de Pen Wim van de Pol en Roel Janssen’, die weer eens de zoveelste aanslag op mij pleegde met de pen om het Leugenboek Martin H. van Katvanger Olling en Junkie & Draaideur Junkie crimineeltje Jeoffrey Hoogland te promoten o.a. in dienst van ‘Misdaadgroep- Peter R. de de Vries & Bas van Hout  en AIVD’  in behandeling te nemen. 

(Zie hiervoor een opnames met de verborgen camera van een eerdere Kafka & Nacht und Nebel  zitting uit het verleden van De Raad tegen Steve Brown)

Corrupte Voorzitter Raad voor Journalistiek & Stimuleringsfonds voor Journalistiek Frits van Exter’ is ook ‘AIVD- informant’ blijkens o.a. zijn verdediging van Bas van Hout(Video’s). 

John van den Heuvel: Steve Brown heeft weer gelijk mijn AIVD collega’s beroepsleugenaars Peter R. de Vries en Bas van Hout hebben te veel petten op(Video’s) 

( Laffe en corrupte AIVD informanten Peter R de Vries en Bas  van Hout laten Steve Brown straffeloos wurgen door hun Politie-Knokploeg)

Steve Brown ontmaskert ‘Katvanger &; Moordenaar met de Pen-Olling’met boek Martin H. met als gevolg ontslag op staande voet bij Panorama(Video’s)

D.d. 31 mei 2021 deed Steve Brown weer aangifte tegen de AIVD en informanten en Moordenaars Peter R. de Vries & Bas van Hout & Victor Olling wederom wegens uitlokken van Moord op Steve Brown vergezeld van Karaktermoord(Video’s). 

Schokkende Beelden: Ramkraak Junkie-Patrick van der Eem van Peter R. de Vries & Patrick Huilend bij de US-Douane (video).

D.d.  21 juni 2021 deed Steve Brown aanvullende aangifte bij de Politie inzake het ‘Leugenboek Martin H .’ en de Misdaadgroep AIVD informanten Bas van Hout en Peter R. de Vries en Vico Olling en Junkie draaideur crimineel Jeoffrey Hoogland van het allooi de psycho moordenaars Martin Kok (vermoord)en Rob Zegerius ( 2o jaar cel)(Video)en Patric van der Eem (Video’s) en Junkie draaideur crimineel Ron Ostrowski en Wim van de Pol en Roel Janssen van Crimesite en Harry Lensink en Marjan Husken van podcast “De Willem” en de AIVD.“

“Politie neemt wel aangifte ing S.K.A. Brown  tegen Bas van Hout en AIVD en Vico Olling en Peter R. de Vries en Wim van de Pol en Roel Janssen van Crimesite en Marjan Husken en Harry Lensink van podcast De Willem inzake het Leugenboek Martin H.  in behandeling  in deze. En Panorama heeft ‘Katvanger Olling ‘ op staande voet ontslagen na klacht van Brown inzake zijn misdadige rol met zijn Leugenboek Martin H. ,maar de laffe en corrupte Raad voor  Journalistiek met als Voorzitter de AIVD informant Frits Exter en volgestouwd met ‘Kafka-Rechters’ weigert klacht Brown  tegen ‘Moordenaars met de pen- Wim van de Pol en Roel Janssen’  te behandelen in deze,  want het motto van de Raad is in deze: “Wir haben es nicht gewußt” en zullen  het ook zo houden.

AIVD-Informant & Moordenaar met en zonder pen Peter R. de Vries’ bekent de kwade Genius te zijn achter het ‘Leugenboek Martin H’. Nu nog ‘AIVD-informant miljonair Bas van Hout’ (Video’s)! 

Commotie in ‘Marengo-Lynch Taghi’ net als Holleeder proces over video van Moordenaar Martin Kok de spreekbuis van ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ en OM-Amsterdam(Video’s).

Verzetsheld Steve Brown Persona non grata bij De Raad en de AIVD en de Raad maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur(AwB) en schending van de mensenrechten (EVRM) .
De laffe en corrupte Raad voor Journalistiek met voorzitter AIVD informant Frits Exter de Judas met vele Peten op ( net als Peter R. de Vries en Bas van Hout) weigert mijn klacht tegen Wim van de Pol en Roel janssen van Crimesite  of wie dan ook van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries in behandeling te nemen( zie: Noot) ,omdat ik gesteld had en bewezen middels mijn schrijven d.d. 18 juni 2021 aan De Raad in deze (Video’s)en gebaseerd op mijn ervaringen in het verleden en de algemeen bekende feiten en omstandigheden ter zake dat de Raad partijdig en vooringenomen zijn en zich schuldig maken aan belangenverstrengeling en discriminatie  jegens mij om het Sensatie-Riool-Lynch-AIVD & OM Amsterdam en politie informanten- journalistiek met als ‘Boegbeeld -Peter R. de Vries ‘uit de wind te houden.  En verwijzen bij die unieke  ‘Kafka en Nacht und Nebel- beslissing’ voor het eerst in de geschiedenis van De Raad als grondslag voor die beslissing naar hun reglement. In het reglement  staat nergens dat indien een klager De Raad terecht  beschuldigd voor partijdigheid  en voor ingenomenheid en belangenverstrengeling  en discriminatie dat zij dan niet de klacht in behandeling nemen. Dus waarom zij hun reglement  meestuurde aan mij bij die ‘Kafka- Nacht und Nebel- beslissing’  is mij  een raadsel. Misschien vond de ‘Nep en Fop Rechten van de Mens prof. Mr. Myjer ‘ van de VU en mw. mr. D.C.Koene van De Raad het  interessant om het reglement mee te sturen aan mij  en/of dachten zij die Brown leest toch nooit ons uitgebreide ‘Elitaire -juridische prietpraat reglement’, gezien het feit dat ik en de mijne  al 30 jaar lang slachtoffers zijn van het Riool-Lynch sensatie- segment  van de journalistieke die al 30 jaar geleidt wordt door de AIVD informanten Peter R. de Vries en Bas van Hout. Dat segment had De Raad al 30 jaar gelede in zijn geheel had moeten veroordelen, want dat is namelijk volgens het Nep en Fop Zwarte Tuig in Toga-reglement van de Raad wel mogelijk: 

“ Uitspraak zonder klacht
De Raad voor de Journalistiek was oorspronkelijk een instantie die slechts een oordeel openbaar maakte als daar via een klacht om werd gevraagd.
De Raad kan zich vandaag de dag echter ook met uitgesproken standpunten mengen in de openbare discussie over actuele, algemene kwesties met betrekking tot de journalistieke ethiek en de beroepsmoraal van journalisten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van verborgen camera’s.
Daarmee heeft de Raad voor de Journalistiek een actievere rol gekregen in de publieke meningsvorming. “
Bron RvdJ

Als men een Rechtszaak voert en één van de partijen beticht de Rechter van partijdigheid dan kan men deze Rechter Wraken. Als de Wraking wordt afgewezen dat blijft de zelfde rechter aan en gaat men gewoon verder met de zaak, maar niet bij De Raad die zo een beetje uitsluitend  bestaat uit’ extreem corrupte en laffe’ (ex) Kafka en Nacht und Nebel- Rechters en juristen’ onder leiding  van de AIVD Informant  Voorzitter-Frits Exter de man met de vele petten op (net als zijn gabbers in crime  AIVD- OM en Politie –Informanten-Moordenaars met de Pen Junkie Peter R(at) de vries  aka” de Allesneuker & beroepsleugenaar” en AIVD-Miljonair informant- Hoerenjong- Bruine Rat-Bas van Hout,) die verklaren Steve Brown en zijn klacht tot Persona non grata.  En ironisch genoeg heeft De Raad daarmee zelf bewezen dat zij partijdig en vooringenomen zijn en zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en discriminatie jegens Steve Brown in belang van Misdaadgroep Peter R. de Vries en Bas van Hout en de AIVD.

Opmerking van Algemene importantie: Exclusief,Braking News :Binnenkort Schokkende niets is wat het lijkt : Docu: Peter R. de Vries de man met vele Petten start Tanja  Groen-Oplichting’s ‘Van Lienden-Stichting’ de Gouden Tip Kip. Stichting Stem van de Straat met Voorzitter Steve Brown looft 1 miljoen euro uit voor Tip Misdaden AIVD en OM en Politie Amsterdam-informanten – Peter R. de Vries en ‘Hoerenjong -Bruine Rat-Bas van Hout’ en de + 300 Bestuur & Bank-Ratten in pak(Video’s) op het Cold cases- Elite Gangster Billboard. 

Noot: Mail en uitspraak RvdJ

CC:  Aan de Raad van Bestuur van de VU en de afdeling Strafrecht en Criminologie inzake hoor en wederhoor m.b.t. de wan en misdadige gedragingen van de laffe en corrupte prof. mr. Myjer jegens ing S.K.A Brown en de zijne en het aanzien van de mensenrechten .
secretariaat.sc.rch@vu.nl

Cc: studentenblad Advalvas
redactie.advalvas@vu.nl

Cc: De Raad voor Journalistiek ter info en voor wederhoor en tevens Beroep tegen beslissing d.d 24 juni 2021 middels hiervoor schriftelijk en gemotiveerd argumneten en bewijzen ter zake .
raad@rvdj.nl

POWER BACK TO THE PEOPLE!

Think your friends would be interested? Share this story!