(Door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-(deze klacht is gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir in het kader van het Algemeen belang en het aanzien van de Journalistiek)

Per mail: Aan de Raad voor Journalistiek en de NVJ en Crimesite, c.q. Wim van de Pol en Roel Janssen

Amsterdam, 13 juni 2021

Inzake klacht tegen Crimesite en Wim van der Pol en Roel Janssen en eis dat Van de Pol en Janssen worden geroyeerd van de NVJ als journalisten in deze.

Geachte heer, mevr., wederpartij Van de Pol en Jannsen,
De feiten ter zake: “‘AIVD-Informant & Moordenaar Peter R. de Vries’ bekent de kwade Genius te zijn achter het ‘Leugenboek Martin H’. Nu nog ‘AIVD-informant miljonair Bas van Hout’ !”(video’s)

D.d. 11 juni 2021 om 10 uur ‘s-avond heb ik Wim van de Pol en Roel Janssen schriftelijk gesommeerd hun onrechtmatige en strafwaardige citaat: “(-) crimineel Steve Brown(-)” aan mijn adres voor de volgende dag 12 uur te rectificeren conform de aan Van de Pol en Janssen bekende waarheid ( feiten en omstandigheden ) in deze en mij schadeloos te stellen in de grote van 15.000,- euro.
Voorafgaande aan deze smadelijke en lasterlijke en levensbedreigende en criminaliserende citaat aan mijn adres, die aanvankelijk ook in het Leugenboek Martin H. stond, maar is verwijdert ( er zijn 5 pagina’ verwijdert uit het oorspronkelijk manuscript nadat ik de Uitgeverij Nieuw Amsterdam had aangeschreven, zie bijgevoegde producties) heeft Van de Pol en Janssen tevens geen wederhoor toegepast.

Het ‘Steve Brown- net’ sluit zich om de misdadige laffe en corrupte zwart betaalde ‘AIVD&Politie- Informanten Bas van Hout& Peter R. de Vries en hun ‘Ratje Jeroen Pauw’.

Van de Pol en Janssen hebben opzettelijk deze onrechtmatig en strafwaardige handelingen gepleegd jegens mij voor de AIVD en OM en Politie informanten Bas van Hout,Peter R. de Vries en ex Panorama chef misdaad redactie Vico Olling –(tot een week geleden de chef misdaadredactie van Janssen), aangezien mijn rol en dat van het OM en Van Hout en De Vries tegen mij in de zaak Martin Hoogland en daarna nagenoeg nu na 30 jaar algemeen bekend is en ook dat ik markant geen strafblad heb, etc. en dus ook bekend aan Van de Pol en Janssen.

Van de Pol en Janssen: “Wir haben es nicht gewußt”.
Bovendien had ik reeds sinds ik op de hoogte was van het verschijnen van het door mij gelaakte ‘Lok een Moord op Brown uit- Leugenboek Martin H.’ op de website Volksnieuws Amstertdam-Noir herhaaldelijk en zeer uitvoerig en onderbouwd met bewijzen verslag gedaan in diverse artikelen inzake de onrechtmatige en strafwaardige Judas handelswijze inzake de ‘auteur’ Katvanger Olling in deze. En die heeft Van de Pol en Janssen natuurlijk ook allemaal gelezen als zelf verklaarde onderzoek ‘s journalisten van voorheen Zembla en de NOS journaal met ‘Rode-Fake news- Bas van Hout en Peter R. de Vries- Ratten-oortjes’ , maar wijde aan dat feitenrelaas geen woord, waarmee Van de Pol en Janssen ook nog eens een keer het Algemeen belang schaden en het aanzien van de Journalistiek in dit geval in het bijzonder Zembla en NOS journaal en de NVJ om maatschappelijke en journalistieke mistanden aan de kaak te stellen.

Opzettelijk ter kwade trouw.
De corrupte Fake News Van de Pol en Janssen handelen dus ook nog eens keer opzettelijk ter kwade trouw om het ‘Lok (weer) een moord uit op Brown- Leugenboek Martin H. ‘ voor de aan de Van de Pol en Janssen ‘bevriende’ Ons kent Ons corrupte journalist Olling te promoten over mijn rug. De betreffende sommatie d.d. 11 juni 2021 aan Van de Pol en Janssen in deze dient u hier als ingelast beschouwen (zie noot 1).

Van de Pol en Janssen maken zich tevens opzettelijk schuldig middels strafbare en onrechtmatige handelingen jegens Brown en de zijne sluw met list en bedrog in deze jegens hun lezers.
Van de Pol en Janssen hebben het oorspronkelijke door mij gelaakte citaat sluw met list en bedrog verandert zodat de lezers daar geen kennis van kunnen nemen en dat is geen rectificatie maar het misleiden van de lezers en doet geen recht in deze aan mij en de mijne.

“Een rectificatie is een bericht waarin een onrechtmatige publicatie of uitlating wordt hersteld. Meestal wordt de rectificatie in de zelfde krant of website geplaatst waar ook het onrechtmatige bericht was gepubliceerd. In een rectificatie staat kort gezegd dat een eerder bericht onjuist of ongefundeerd was”.

NVJ wordt misbruikt door Van de Pol en Janssen.
Van der Pol en Jansen hebben dus niet voldaan aan de voorgaande omschrijving van een rectificatie in de journalistiek, hetgeen in strijd is met alle journalistieke codes. Bovendien misleidt Van de Pol en Janssen opzettelijk hun lezers publiek in deze, één en ander wringt des te meer, aangezien Van der Pol en Janssen op hun (Cry en Lie )-Crimesite stellen zich te houden aan de voorwaardes en regels van de NVJ( Noot 2).

Reeds in 2013 gepubliceerd:“Crimesite Wim van de Pol is een ‘Drol’ in de ‘Black Hole’ van Peter R. de Vries.”

wim-van-der-pol-crimesite

Van de Pol en Janssen misbruiken ook Zembla om gedegen over te komen. 
En dat de eigenaar Van de Pol van(Cry en Lie)-Crimesite of wie zal het zeggen in dit Riool-Lynch-de kleine -al dan niet -Volkscrimineel-segment voor- Bloedgeld’in deze de Katvanger van Crimesite is als voormalig onderzoek’s journalist van het gerenommeerde en integere Zembla. Waarmee van der Pol zich neerzet als een integere en zeer deskundige ervaren journalist. En de enige andere redactie Judas-medewerker Janssen zich afficheert als misdaadjournalist van Panorama. En met het voorgaande wekken de beide Judassen Van de Pol en Janssen en de facto beroeps leugenaars en manipulators die ten onrechte de indruk bij de lezers dat de artikelen van hun hand geschreven zijn door zeer betrouwbare journalisten, hetgeen een zeer sluwe manier is van list en bedrog van hun lezers en aanzien van de journalistiek,want het zijn gewoon ordinaire corrupte criminelen met en zonder de pen (die niet schromen om voor hun Gabber in Crime Vico Olling een moord uit lokken op Steve Brown).

Tot slot:
Van de Pol en Janssen hebben derhalve op een sluwe en listige wijze een verandering gedaan van het door mij gelaakte citaat dat gewoon manipuleren is van hun lezers niet zoals een goed en fatsoenlijk journalist en/of krant en/of nieuws-misdaadwebsite die pretendeert de waarheid te publiceren betaamt in het sociaal verkeer( 6;162 BW). Van de Pol en Jannsen hebben die verandering n.b. zonder aan mij schriftelijk te laten weten eenzijdig doorgevoerd. Van de Pol en Janssen hebben gewoon een grote verandering stilletjes en onopgemerkte ‘Hans Klok-verdwijntruc‘ toegepast in deze en dat is ook nog een vorm van opzettelijk fake News fabriceren en geen excuus aan mij of wat dan ook. Panorama had tenminste nog het fatsoen toen zij rectificeerde in deze om hun excuus aan mij publiekelijk aan te bieden (noot 3).

Van de Pol en Janssen denken daarmee kennelijk dat de kous af is in deze.
In mijn eis tot rectificatie d.d. 11 juni 2021 (zie noot 1) vorder ik ook 15000,- euro schadevergoeding in deze en op dat punt heeft Van de Pol en Janssen tot heden nog niet aan mij naar behoren gereageerd en daarmee zijn Van de Pol en Janssen dus ook nalatig en ronduit onbeschoft in deze, die eis blijf gehandhaafd.

In afwachting van uw beslissing ben ik ten alle tijden bereid u nader te informeren,

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

cc: mr. P. van der Laar,
cc: eigenaren van Panorama de gebroeders Pijper
cc: Politie Amsterdam Houtmankade 34 Amsterdam inzake aangifte S.K. A Brown /tegen Olling, Nieuw Amsterdam, Bas van Hout c.s.
Proces verbaal nummer: PL1300-2021109803-2

Noot 1
Aan:crimesite@protonmail.com
Van: Steven Brown
Verzonden: zaterdag 12 juni 2021 07:17
Aan: Mr. P van de Laar; a.pijper@pijpermedia.nl ,s.b.pijper@pijpermedia.nl; Peter P. Van de Kraats;politieklachten; O.M Amsterdam Algemeen
Onderwerp: Uiteindelijke versie voor de aangifte terzake: zie: Tot Slot: Extra Kwalijk en opzettelijk Karaktermoord en Levensbedreigend en Opmerking.

Open brief aan: Beroepsleugenaars & Judassen& Crimnelen Wim van der Pol & Roel Jansen van ‘Crime- Cry- site’ en Panorama ingezet tegen Steve Brown door Peter R. de Vries en Bas van Hout inzake promoten boek Martin H. ten einde een moord uit te lokken en Karkatermoord op Brown te plegen

Amsterdam, 11 juni 2021

Inzake: eis tot rectificatie en een schadevergoeding van 15000,- euro wegens onrechtmatige en strafwaardige publicatie ten koste van S.K.A. Brown

T.a.v. Beroepsleugenaars en Judassen Wim van der Pol en Roel Jansen (Panorama misdaadjournalist),

John van den Heuvel: Steve Brown heeft weer gelijk mijn AIVD-collega’s beroepsleugenaars Peter R. de Vries en Bas van Hout hebben te veel petten op (Video’s).
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/06/08/john-van-den-heuvel-steve-brown-heeft-weer-gelijk-mijn-aivd-collegas-beroepsleugenaars-peter-r-de-vries-en-bas-van-hout-hebben-te-veel-petten-op/

Vraagje werken jullie ook net als ‘AIVD-Miljonair- Hoerenjong-Bruine-Rat Bas van Hout ‘en ‘Junkie-Peter R. de Vries aka de Allessneuker & Leugenaar’ en hun Katvanger Vico Olling inzake het ‘Leugenboek Martin H.’ voor de AIVD en het corrupte gedeelte van het OM – Politie Amsterdam, gezien o.a. jullie onrechtmatige en strafwaardige handelswijze, die De Vries en Van Hout sinds de zaak Martin Hoogland al 30 jaar jegens mij en de mijne straffeloos mogen plegen omdat zij Top informanten zijn.

Nagenoeg Blanco strafblad.
Ik ben markant mijn hele leven niet veroordeeld voor enige delict behalve voor het ‘mishandelen’ van Peter R. de Vries (500 euro boete) bij de RAI. En dan noem jullie mij een crimineel! Op welke veroordeling baseren jullie de kwalificatie crimineel Steve Brown. Kennelijk een geval van pure projectie van jullie kant, Judassen die jullie zijn. (Projectieis onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.)

Zelfs in het leugenboek van Katvanger Olling word ik geen crimineel genoemd, Judassen dat jullie zijn!
Heden kwam de volgende onrechtmatige en zelfs strafwaardige citaat op uw ‘Cry- Crimesite’: “Vrijgesproken
Aanvankelijk wordt Hoogland vrijgesproken voor de moord op Klaas Bruinsma, maar in juni 1993 wordt de voormalig agent veroordeeld tot totaal 20 jaar cel: 10 jaar voor doodslag op Klaas Bruinsma en 10 jaar voor de moord op Tonny Hijzelendoorn. Het hof hecht daarbij veel waarde aan de getuigenissen van crimineel Steve Brown.” (Bron: https://www.crimesite.nl/de-ondergang-van-martin-hoogland/ ) onder mijn ogen. Ik werd daarop gewezen door derden want ik kom van zijn levensdagen niet op uw bral en leugen ‘Crime-Cry-site’ alwaar alleen aandacht wordt gegeven aan de sensatie media kruimelcrimineeltjes en daarmee de aandacht afleidt van de echte maatschappelijke verwoestende internationale Taxfree War Crime en Elite Gangsters) zie o.a. https://stevenbrownsblog.wordpress.com/elite-gangsters-billboard-van-volksnieuws-uit-amsterdam-noir/).
Ik sommeer jullie per omgaande dat onrechtmatige en strafwaardige citaat te verwijderen en te rectificeren anders zal ik jullie o.a onverwijld mede dagvaarden in het komend kortgeding tegen Uitgeverij Nieuw Amsterdam en Vico Olling inzake het leugenboek Martin H. En daarnaast hou ik jullie hoofdelijk gerechtelijk en buitenrechtelijk aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade in deze voorlopig begroot op 15.000, – euro.

BTW denk nou niet dat jullie mij zoals het grosso modo van de Volkscriminelen uit de laagste klasse straffeloos kan wegzetten en beschadigen als crimineel in tegenwoordig tijd. Ik ben jou, Pol al een paar keer tegengekomen in De Pijp en dus als jullie niet rectificeren per omgaande is voor jullie het Russische gezegde van kracht: “Bergen ontmoeten elkaar nooit, maar mensen altijd” en zal ik jou, Pol aan een pittig straat volks interviewtje onderwerpen van wie jij deze criminaliserende, onrechtmatige en strafwaardige citaat ten koste van mij en de mijne moest openbare op je onbenul ‘Cry-Crimesite’ (zie o.a. https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Crysite).
Zie:
Book:Tara Reade & Juanita Broaddrick: It’s a small ‘Elite-Rap-War Crime- Bill Clinton-& Biden-President-club’. ‘Moordenaar met de pen-‘Vader’- Olling en zijn ‘zoon’ ‘Junkie- Draaideur -crimineel Jeoffrey Hoogland’ met Leugenboek Martin H. bij (EO)-OP1. (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/06/09/booktara-reade-juanita-broaddrick-its-a-small-elite-rap-bill-clinton-biden-club-vader-olling-en-zijn-zoon-martin-hoogland/)
En zie: Steve Brown ontmaskert ‘Katvanger &; Moordenaar met de Pen-Olling’met boek Martin H. met als gevolg ontslag op staande voet bij Panorama(Video’s) .
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/06/02/steve-brown-ontmaskert-katvanger-moordenaar-met-de-pen-ollingmet-boek-martin-h-met-als-gevolg-ontslag-op-staande-voet-bij-panorama/

Tot Slot: Extra Kwalijk en opzettelijk Karaktermoord en Levensbedreigend.
Jullie zijn de eerste die mijn naam vermelden in de media en ook nog op een onrechtmatige en strafwaardige en Levensbedreigende wijzen in verband met het Leugenboek Martin H. En dat neem ik jullie extra kwalijk. In het bekende’ bevriende’ ‘Riool-Lynch Media -circuit ‘van het corrupte AIVD en OM en Politie Amsterdam informant Peter R de Vries, zoals De Telegraaf, Het Parool, ‘EO-Bral Op 1’ en Panorama ( na rectificatie) en zelfs niet bij het thuishonk ‘RTL-Riool- Boulevard’ van Peter R. de Vries en John van der Heuvel was mijn naam nog niet één keer genoemd in dit verband. Zelfs niet door Katvanger Olling en zijn aangenomen zoon Junkie ‘Draaideur Crimineel – Jeoffrey Hoogland’ in zijn kritiekloze promotie rondte bij de Talking Heads (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Talking+Heads) van de corrupte en laffe Gevestigde Orde Pers waartoe ook het marginale Cry-blok Crimesite van jullie toe behoort. Ik zal dan ook mijn reeds gedane aangifte d.d. met Proces verbaal nummer: PL1300-2021109803-2 in deze tegen de AIVD en Olling en Nieuw Amsterdam en Bas van Hout en Peter R de Vries uitbreiden met een aangifte tegen jullie in deze wegens smaad en laster en bedreigen ( uitlokken van een moord op mij) aan mijn adres uitbreiden

U stelt dat Crimesite 1,2 miljoen per maand en dat u samen werkt met als enige redactie-Trol de Vod-Panorama ‘misdaad misdadig journalist Roel Janssen’.
Kennelijk is het ‘AIVD-Trol Jansen’ uit de school van de AIVD Panorama college Bas van Hout en Peter R. de Vries ontgaan dat Panorama reeds heeft moeten rectificeren in deze (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/05/04/rectificatie-panorama-steve-brown/).
Gezien het feit dat jullie Crimesite 1,2 miljoen lezers trekt per maand is de schade die ik en de mijne lijdt door uw onrechtmatige publicatie in deze voorlopig begroot op 15.000 euro en dat is toch een heel bedrag als je dat direct moet afrekenen aan mij bij de kassa van bijv. Albert Hein en /of elders in in Zuid/De Pijp Lafbek Judas- Wim van der der Pol.

Alle rechten voorbehouden,

ing S.K.A. Brown

cc: mr. P. van der laar,
cc: eigenaren van Panorama de gebroeders Pijper
cc; Politie Amsterdam Houtmankade 34 Amsterdam inzake aangifte S.K. A Brown /tegen Olling, Nieuw Amsterdam, Bas van Hout c.s.
Proces verbaal nummer: PL1300-2021109803-2

Noot:
Reeds in 2013 : Crimesite Wim van de Pol is een ‘Drol’ in de ‘Black Hole’ van Peter R. de Vries(Video’s) https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/10/25/crimesite-wim-van-de-pol-is-een-drol-in-de-black-hole-van-peter-r-de-vries/
Ontstaan van Crimesite-‘Crysite’: Crimesite bedreigd door Bas van Hout.
Crimisite was ooit gestart door de loopjongen van Peter R. de Vries ex. Panorama journalist ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ met hoofddoel Steve Brown en Bart Middelburg van Het Parool aan de schandpaal te nagelen en te stalken.
https://youtu.be/-LOuLc85sk0

Opmerking: Reeds gepubliceerd in dit verband:”‘AIVD-Informant & Moordenaar Peter R. de Vries’ bekent de kwade Genius te zijn achter het ‘Leugenboek Martin H’. Nu nog ‘AIVD-informant miljonair Bas van Hout’!(video) (https://wp.me/p1rJO5-uUQ)

PS. Ik geef jullie d.w.z. Wim van der Pol en Roel Janssen tot morgen 12.00 uur de tijd om het bovengenoemde alsnog te voorkomen door te rectificeren en dan zal ik deze aanschrijving niet publiceren op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en zal de schadevergoeding teruggebracht worden tot 5000,- euro.

Noot 2: Crimesite is een journalistiek medium en wil zich daarom houden aan de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd door de beroepsvereniging van journalisten NVJ en internationale organisaties en de leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Eén van de in dat kader geldende afspraken is de bescherming van de bron die informatie aan een journalist verstrekt. Crimesite zal deze bron niet aan derden bekend maken en zich beroepen op verschoningsrecht dat inmiddels middels een voorgestelde wetswijziging bijna in het Nederlandse recht is verankerd.
Crimesite houdt zich aan de in het kader van de NVJ gemaakte afspraken over bescherming van de privacy van mensen, verdachte of niet. Een uitzondering kan gemaakt worden als de identiteit van de persoon in kwestie algemeen bekend kan worden verondersteld of als deze zelf er blijk van heeft gegeven geen waarde te hechten aan afscherming. Bron: Crime site: https://www.crimesite.nl/over-ons/)

Noot 3: Rectificatie Panorama column Vico Olling

panorama-rectificatie-1

 

Noot 4 Panorama: “Rehabilitatie voor Steve Brown inzake moord Klaas Bruinsma?” (bron: Camileri)

rehabilitatie Steve Brown