Steve Brown sleept Moordenaars met en zonder de Pen de AIVD en OM en Politie Amsterdam informanten Bas van Hout , Peter R. de Vries en Vico Olling en Misdaadgroep Uitgeverij Nieuw Amsterdam & Vod-Panorama voor de rechter met hun Dodelijke Leugenboek Martin H. (Video’s)-

Aangifte S.K.A. Brown geb. 26-10 1954 te Roseville, CA, USA tegen de AIVD en AIVD /OM/ Politie Amsterdam Informanten Bas van Hout,Peter R. de Vries en Victor Olling en Rechtspersoon Panorama, c.q. Pijper Media de eigenaren Albert Pijper, Anton Pijper en Bas Pijper en Rechtspersoon Uitgeverij Nieuw Amsterdam, c.q. mevr. Manon Loenen, mevr. Janneke Louman en de heer Ton van Luin op grond van het ( weer) uitlokken van een moord op S.K.A. Brown en Gevaarzetting (Kelderluik Arrest) en bedreiging en smaad en laster middels het boek Martin H. en publicatie in Panorama ( Steve Brown Kroongetuige avant la lettre) in georganiseerd crimineel verband ( art 140 SR) (Video’s).

Politiebureau Houtmankade te Amsterdam,  30 mei 2021

 t.a.v. Politie/OM Amsterdam, 

D.d. 21 mei 2021 heb ik Uitgeverij Nieuw Amsterdam een laatste sommatie toegezonden(Video’s) om gehoor te geven aan mijn eisen m.b.t de gewijzigde vorm m.b.t de citaten waar mijn naam wordt misbruikt middels smaad en laster (Karaktermoord) en het uitlokken van wederom een moordaanslag op mij ( gevaarzetting: Kelderluik arrest). Nieuw Amsterdam en Panorama en Olling en Van Hout en De Vries hebben er wederom voor gekozen om niet te reageren.

Vooruitlopend op het kortgeding in deze doe ik ter zake aangifte.
D.d. 19 juni 2019 heb ik aangifte gedaan tegen AIVD en AIVD/ OM/ Politie Amsterdam informanten Van Hout en Jeroen Pauw en de Persgroep (Video’s) op grond van vergelijkbare misdaden jegens mij als nu weer gepleegd in het boek Martin H.

Beloning van 500.000,- gld. uitgeloofd door AIVD informant Van Hout voor Moord op Brown(Video’s) 

Dit is een herhaalde aangifte wegens het wederom uitlokken van moord op mij vergezeld van smaad en laster gepleegd door de AIVD/ OM/ Politie Amsterdam informanten Van Hout, De Vries en nu met hun Katvanger ‘auteur’ Olling middels Panorama en het boek Martin H. Indien het OM en de Politie de eerste aangifte d.d. 19 juni 2019 naar behoren had behandeld had ik nu niet weer in de Dodelijke leugenboek Martin H. jegens mij gehangen als o.a. onbetrouwbare Judas-getuige en moordenaar van T. Hijzelendoorn die gemene zaken met het OM heeft gedaan om zichzelf vrij te pleiten van de moord op T. Hijzelendoorn en Hakkelaar (John Verhoek) als moordenaar aanwijst, etc.. Eén en ander wringt des te meer, gezien het feit dat AIVD informant Bas van Hout publiekelijk een beloning van 500.000,- gld heeft uitgeloofd voor een moord op mij tijdens zijn door de rechter vastgestelde periode dat hij AIVD informant was), die nog steeds van kracht is en gedoogd wordt door het OM en Politie Amsterdam ( tegen die beloning is aangifte gedaan door S.K.A. Brown). Van Hout heeft van de AIVD een schadeloosstelling ontvangen van 780,000 euro materiële schadevergoeding( zwijggeld) aldus het betreffende gerechtelijk vonnis. Het vonnis vermeld tevens ook dat Van “Hout een immateriële schadevergoeding heeft ontvangen van de Staat, c.q. de AIVD maar vermeld niet de hoogte van dat bedrag. Dat vond kennelijk de rechter ook te gênante van woorden. Tegen dit voorgaande feit is een klacht door S.K A. Brown ingediend tegen de AIVD en AIVD informant Bas van Hout en nadien bij de commissie CTIVD en die klacht gaat ook naar de rechter, zodra Brown en de zijne van de AIVD heeft vernomen of zij wel of niet hun dossier mogen inzien (Video’s). 

Er loopt nu nog een art 12 Sv voor een vergelijkbare aangifte d.d. 19 juni 2019: zie Politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in. 

Zie inzake de aangifte 19 juni 2019 de bizarre rancuneuze ronduit beledigende sepot brief OM Amsterdam d.d. 9 oktober gericht aan ‘Fam.Brown’ (bijgevoegd). 

Naar waarheid verklaard, 

Hoogachtend,

ing S.K.A Brown

Cc. mr. P. van der Laar.

Cc Gerechtshof Amsterdam Ex art 12 Sv inzake klacht tegen OM Brown niet vervolgen AIVD en AIVD informant Bas van Hout c.s. op grond van aangifte 19 juni 2019

Bijgevoegd als bewijs ter zake de aangifte d.d. 30 mei 2021:

1. originele oorspronkelijke tekst pagina’s ten kosten van S.Brown in boek Martin H.

2. antwoord S. Brown aan Uitgeverij Nieuw Amsterdam.

3. analyse oorspronkelijke eerste tekst boek Martin H.

4. gewijzigde versie 1ste oorspronkelijke tekst boek Martin H.

5. antwoord gewijzigde 2 tekst boek Martin H.

6 .mailverkeer Brown, uitgeverij Nieuw Amsterdam en Panorama

7. laatste mail: sommatie tot voldoen aan eisen rechtmatige eisen in deze van ing S.K.A. Brown.

8. gelaakte column Panorama

9. rectificatie Panorama 

10. aangifte d.d. 19 juni 2019 tegen AIVD en AIVD informant Bas van Hout c.s. inzake vergelijkbare delicten tegen Brown 

11. bizarre, rancuneuze  en beledigende sepot –brief d.d. 9 oktober 2020 gericht aan de ‘Fam. Brown’ van het bepaalde corrupte gedeelte van het OM Amsterdam c.q. mr.W.J. Nijkers ( Hoofd-  Beleid & Strategie officier van Justitie) inzake de aangifte d.d. 19 juni 2019 van Brown. Hier tegen loopt een artikel 12 Sv.

Het proces-verbaal aangifte S.K.A. Brown tegen de AIVD en ‘Hoerenjong Bruine Rat-Bas van Hout’ en ‘Junkie-Peter R(at)- de Vries’  en ‘ Katvanger- Rat-Victor Olling’, enz. en tegen het Dodelijke Leugenboek Martin H.  met proces-verbaal nummer: PL1300-2021109803-2.