Aan: Uitgeverij Nieuw Amsterdam en Panorama en Vico Olling

Amsterdam, 28 mei 2021 

Inzake, Kortgeding en aangifte ter zake het Dodelijke Leugenboek Martin H. met de corrupte  AIVD en OM en Politie Amsterdam beroepsleugenaars en Moordenaars met en zonder Pen  ‘auteurs’ Hoerenjong -Bruine Rat- Bas van  Hout’ en ‘Junkie-Peter R(at) de Vries’ en ‘Katvanger-Rat Olling’ en bendeleden Janneke Louman, Manon van Loenen en  Ton van Luin van ‘Misdaadgroep Uitgeverij Nieuw Amsterdam’ en de gebroeders ‘Media Moorden met de ‘Pijpers-Media-Pen’.

Geachte heer mevr.,

Misdaadgroep Nieuw Amsterdam & Panorama met de informanten Moordenaars Peter R. de Vries en Bas van Hout lokken weer een Moord uit op Steve Brown nu met hun Katvanger Victor Olling met boek Martin H. ( a web of deadly lies) (Video’s) –

D.d. 21 mei 2021( zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/05/21/misdaadgroep-nieuw-amsterdam-panorama-met-de-informanten-peter-r-de-vries-en-bas-van-hout-lokken-weer-een-moord-uit-op-steve-brown-nu-met-hun-katvanger-victor-olling-met-boek-martin-h-a-web/ ) heb ik u een laatste sommatie toegezonden om gehoor te geven aan mijn eisen m.b.t de gewijzigde vorm m.b.t de citaten waar mijn naam wordt misbruikt middels  smaad en (Karaktermoord) en het uitlokken van wederom een Moordaanslag op mij ( gevaarzetting: Kelderluik Arrest). U en Panorama en Olling en Van Hout en De Vries hebben er wederom voor gekozen om niet te reageren.

Derhalve heb ik mijn advocaat mr. P. van der Laar verzocht u d.w.z. Uitgeverij Nieuw Amsterdam  ‘auteur’  Katvanger Victor Olling en Panorama in kortgeding te dagvaarden in deze bij voorkeur voor het verschijnen van het boek Martin H.

Naast het kortgeding zal ik wederom aangifte gaan doen in deze, zie:

Mail d.d. 28 mei 2021:

Boek Martin H. Kortgeding

Beste mr. P. van der Laar,

D.D 19 juni 2019 heb ik aangifte gedaan( zie (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/) tegen AIVD- en OM en Politie Amsterdam informanten Van Hout en De Vries op grond van vergelijkbare misdaden jegens mij als nu weer gepleegd in het boek Martin H.

Ik heb inmiddels gebeld met de politie voor een afspraak ( stikte zo wat aan de telefoon en ik ging steeds onder de knop en ze zouden mij terug bellen ) voor een herhaalde aangifte te gaan doen wegens het wederom uitlokken van Moord op mij vergezeld van smaad en laster gepleegd door de AIVD en OM en Politie Amsterdam Informanten Van Hout, De Vries en nu met hun Katvanger ‘auteur’ van het boek Olling middels Panorama en het boek Martin H.  Indien het OM en de Politie de eerst aangifte d.d. 19 juni 2019 naar behoren had behandeld had ik nu niet weer in de Dodelijke Leugenboek jegens mij gehangen als o.a. onbetrouwbare Judas-getuigen en Moordenaar van T. Hijzelendoorn die gemene zaken met het OM heeft gedaan en Hakkelaar (John Verhoek) als Moordenaar aanwijst, etc..

Er loopt nu nog een art 12 Sv voor een vergelijkbare aangifte: zie Politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in. 

Zie inzake de aangifte 19 juni 2019 de bizarre rancuneuze ronduit beledigende sepot brief OM Amsterdam d.d. 9 oktober gericht aan ‘Fam.Brown’ (bijgevoegd). 

Gr

Steve

Kortgeding
U kunt de volgende stukken als ingelast beschouwen in het komende Kortgeding, die u reeds zijn toegezonden, te weten analyse 1 van het oorspronkelijke dodelijke Leugen versie inzake de gelaakte pagina’ ten koste van mij en analyse 2 van de gewijzigde maar nog steeds dodelijke versie en algemene inleiding, alsmede de eisen van mij tot verwijdering en/of de aangegeven aanpassingen van de door mij gelaakte citaten en alinea’s in tweede gewijzigde vorm.

Alle rechten voorbehouden

ing.S.K.A. Brown

cc. mr. P. van der Laar

Opmerking: de oorspronkelijke  versie en de gewijzigde versie en Analyse 1 en 2 en Algemene Inleiding van Steve Brown, alsmede de gevoerde correspondentie  in deze tussen Steve Brown met Nieuw Amsterdam en de gebroeders Pijpers en niet met Ollling op één mail na ondanks dat hij ook daar weer over liegt op zijn twitter zal openbaar worden gemaakt op Volksnieuws Amsterdam-Noir  en SaltoTV en er zal een docu verschijnen inzake het fabriceren van het Dodelijke Leugenboek Martin H. om  o.a. weer een Moord uit te lokken op Steve Brown.