AMSTERDAM-NOIR-Niet Steve Brown, maar ‘Hoerenjong -Bruine Rat -Bas van Hout’ AIVD en OM en Politie Amsterdam informant (Video’s)

Deze promo Boek :”Martin H.” column was van corrupte beroepsleugenaar Panorama Chef redactie Victor Olling geheel in de stijl en met medewerking van van of onder Judas-leiding zijn Panorama collega in crime de AIVD informant, beroepsleugenaar Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout.
Deze column was geschreven in het kader van het promoten van het boek Martin H. en reeds voor het verschijnen van het boek de eerste rectificatie.

Lees hier de oorspronkelijke Levens bedreigende en extreem smadelijke en lasterlijke Collum van Olling:

In de hiervoor gepubliceerde en reeds compleet door Panorama verwijderde liederlijke misdadige Fake News column van Victor Olling wordt Steve Brown in strijdt met de algemeen bekende feiten in deze subtiel op één lijn gezet met de o.a. de Judas-Kroongetuigen Nabil B, La Serpe en Ross die allemaal Moordenaars zijn en ettelijke miljoenen tax free van het bepaalde corrupte gedeelte van het OM Amsterdam hebben ontvangen en 24/7 bescherming en kwijtschelding van een deel van hun gevangenisstraf als Moordenaars en een nieuwe identiteit in het buitenland en zijn vertegenwoordigd door AIVD en OM en Politie Amsterdam informant Peter R.de Vries (video) als ‘beroepsleugenaar-woordvoerder’ betaald door het OM. Brown heeft niets van dat alles ooit ontvangen omdat hij nooit Kroongetuige is geweest ondanks dat de AIVD informant Bas van Hout en zijn louche spreekbuis Victor Olling en de reeds vermoorde ex-politieagent en serie huurmoordenaar Martin Hoogland het tegendeel beweert en beweerde.

ing S.K.A.Brown

Noot

Re: Rectificatie :levensbedreigend, smaad , laster is niet compleet zonder schadevergoeding

Geachte heren Pijpers,

Ik begrijp uit het schrijven van uw hoofdredacteur Kraats dat u één en ander niet in de minne buitenrechtelijk wil regelen m.b.t.de door mij geeiste schadevergoeding van 15.000 euro. 

Ten eerste is iedere mail in deze die ik u gestuurd heb aan het einde voorzien: Van alle rechten voorbehouden. En iedere jurist en rechter kan u vertellen dat ik ten alle tijden het recht heb terug te komen op hetgeen ik stel en/of eis en/of aanbied tot dat er een overeenstemming is bereikt en getekend. 

Maar los daarvan ben ik na dat betreffende gelogen Levensbedreigende Panorama column ( wederom uitlokking van Moord op Brown door Olling en AIVD- Miljonair- Van Hout) van ‘Moordenaar met de Pen Olling’ er op gewezen door derde dat de  door mij gelaakte column van Olling in Panorama nr 17 nog gewoon in de schappen ligt van winkels en supermarketen (zie foto van vandaag) , enz. zonder rectificatie en daarna voor jaren nog rond zwerven zoals ik u al eerder mailde. Bovendien heb ik letterlijk gezegd dat indien er gerectificeerd zou worden ik af zou zien van de eis van 15000 euro.En dat heb ik ook gedaan in mijn laatse mail door u te verzoeken met in achtneming van redelijk en billijk met een aanbod te komen in deze ter finale kwijting (zie mijn mail 4 mei 2021). 

Tot slot:

Uw hoofdredacteur denkt kennelijk net als zijn corrpte chef redactie Olling en mogelijk ook AIVD informant en hun kompaan in deze de AIVD informant Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout denken dat ik een domme onopgeleide Volkscrimineeltje in tegenwoordige tijd ben a La de junkie zoon van Martin Hoogland Geoffrey van het ‘Junkie -Draaideur Crimineeltje Ron Ostrowski’ die zijn eigen moeder voor drugs en/of geld verkoopt ( net als Van Hout) door te stellen dat ze in mijn belang het gehele door mij gelaakte column van crimineel en beroepsleugenaar Olling (dat voorgaande ga ik aantonen in de komende analyse van het door mij gelaakte pagian’s die over mij gaan in het  boek Martin. H) te hebben verwijderd van het internet daarmee is mij geen dienst bewezen ,maar de beroepsleugenaar Olling want in die rectificatie is totaal de context van het boek Martin H. in samenhang met de onrechtmatige en strafwaardige citaat Steve Brown kroongetuige avant le lettre met de kassa riool sensatie nieuws namen Marengo Taghi Vandros Holleeder (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/05/04/rectificatie-panorama-steve-brown/). en de naam Olling weg gelaten. Het is dus feitelijk een list en bedrog Recticatie uit de school van sluwe fakenieuws om Olling en zijn boek Martin H. uit de wind te houden, gezien het feit dat hij nu al betrapt is voor het verschijnen van het boek op grove levensbedreigende,smaad en laster leugens jegens mij en de mijne maar dat heb maar over mijn kant laten gaan.

Mijn aanbod om één en ander in de minne te regelen ter finale kwijtschelding is nog steeds van kracht tot morgen 12 uur.

Alle rechten voorbehouden

Hoogachtend

ing S.K.A. Brown

(Bergen ontmoeten elkaar nooit, maar mensen altijd !)