(Deels geanonimiseerd gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir in het Kader van het algemeen belang en de Rule of Law )

Aan: de Minister van Justitie en Binnenlandse zaken en de Hoofdofficier van Justitie de Schade commissie Geweldsmisdrijven.(Met gelijkluidend afschrift aan de Commissie Tweede Kamer Justitie)

Amsterdam,

Inzake aangifte d.d. 9 en16 august 2020 XXXXX en aangifte S.K.A. Brown d.d.19 juni 2019.

Geachte Hoofdofficier en directie Schade commissie gewelds misdrijven

D.d. 7 en 21 september 2020heb ik het OM voor de zoveelste maal verzocht om een ontvangstbevestiging ter zake de aangiften d.d. 9 en 16 august 2020 van XXXX (zie:“Bepaalde Amsterdamse politie handelt als beroepscriminelen met goedkeuring van bepaalde OM-Amsterdam”.) en zie: 

en de kopie van de OM brief waarin zij stellen niet inhoudelijk te reageren op mijn aangiften d.d. 19 juni 2019 tegen de AIVD en OM en politie informant Bas van Hout c.s. aan ons toe te sturen zodat wij t.z.t. een artikel 12 SV kunnen aanspannen tegen het OM m.b.t beide aangiften. Aanvankelijk stelde het OM-Amsterdam d.d. 7 september 2020 dat binnen één week te zullen doen, maar kwamen daar later met de bekende onwaarheden in deze twee aangiftes op terug, zie:

Ik verzoek derhalve u de hoofdofficier, c.q. het OM nogmaals lang deze weg een ontvangstbevestiging inzake de aangifte d.d.9 en16 augustus 2020 tegeno.a. de kennelijk illegaal in Nederland verblijvende dader Julian Ross Haines en zijn kompanen N.B. Jouby, B. Van Lier en hun extreem aantoonbare liegende mevr. B. Beekeren bepaalde corrupte politie en corrupte Zaaks Ovj. Staal aan ons te sturen in deze, temeer XXXXX sinds de zware mishandeling (die dus niet vervolgd wordt in strijd met het Wetboek van Strafrecht en het EVRM) in de ziektewet loopt en omdat hij fulltime met vast contract werkzaam is in de horeca een aanzienlijke inkomstenderving lijdt(geen fooi). En zijn gebroken neus nu ook nog moet worden geopereerd (bijgevoegd) bij OLGV-West door Prof de Vries, maar dat is natuurlijk in geheel niet relevant voor het bepaalde corrupte gedeelte van het OM-Amsterdam. (bijgevoegd) blijkens het feit dat zowel het OM alsmede de politie alsmede Het Schadefonds nimmer naar XXXXXX zijn medische omstandigheden heeft geïnformeerd na de betreffende zware mishandeling .En de aan de politie en OM bekende dader Haines niet heeft aangehouden of zelfs maar verhoord als verdachte, hetgeen in strijdt is met het Wetboek van Strafvordering en de Politiewet en het EVRM.

Klacht en aangiften XXXXX deels afwezen door de Politie(Video’s) (bijgevoegd).
Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Brown tegen ‘AIVD-Politie Informanten – ‘Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout’ &’Pedo-Rapist- Peter R. de Vries(Video’s)‘.

De Politie verwijst in zijn brief d.d. 17 september 2020 in hoofdzaak naar het OM voordat zij de klachten en aangiften naar behoren in behandeling wil gaan nemen en daarmee is een patstelling bereikt, want het OM beweegt nooit naar behoren in deze behoudens dat deze aangiftes vanaf dag één d.d. 19 juni 2019 richting Doofpot ging en gaat, zie: “Politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in”.

Daarnaast werd mij ook door het OM Amsterdam toegezegd d.d.7 september 2020 doormevr. Nanda Siegris (die is ook niet in haar eerste leugen gestikt) dat antwoord zouden krijgen hetgeen niet is gebeurd, zie video: 

D.d. 21 september 2020 spreekt mevr. Siegris zich tegen (liegt dus) en stelt dat ik, S.K.A. Brown een brief heeft gehad dat het OM niet meer inhoudelijk zou reageren op mijn aangiften d.d. 19 juni 2020 (zie: video hierboven)

En dat ik nadat ik daar mevr. Siegris om vroeg een kopie van de betreffende ‘OM regeert niet inhoudelijk brief’ op de aangiften d.d.19 juni 2020 van S.K.A. Brown van het OM binnen een week zouden ontvangen. Voor alle duidelijkheid die brief was volgens het OM reeds aan ons gestuurd inzake de aangifte van S.K.A. Brown d.d. 19 juni 2019 en door ons nooit ontvangen (omdat die brief natuurlijk niet bestaat en dus nooit is verzonden). Als die brief zou bestaan is het een kleine moeite om die per omgaande per mail aan ons te sturen net zoals wij brieven per mail ontvangen van de politie en de rechtbank. Ook die belofte is het OM niet nagekomen tot heden en zijn wij genoodzaakt die betreffende( (niet bestaande) brief van het liegende bepaalde OM kennelijk bij het OM-Amsterdam op te halen. Wij zijn voornemens dat a.s. vrijdag te gaan doen omdat het hier gaat om o.a. een levensbedreigende misdaadzaak, namelijk dat AIVD & OM & politie informanten ‘Hoerenjong Bruine Rat-Bas van Hout’ in vereniging met Pedo-Rapist- Peter R.Vries en gedoogd door de AIVD en het OM een beloning van 500.000, – gld straffeloos op mijn hoofd heeft gezet die nog steeds van kracht is. En weer recentelijk(de zoveelste sinds 1994) smaad en laster jegens mij heeft gepleegd op de gesubsidieerde Nationale TV in vereniging met de subsidie miljonair en zakkenvuller Jeroen Pauw(Video’s) en wie zal het zeggen is Pauw ook een AIVD-informant net als Peter R. de Vries en Bas van Hout en John van den Heuvel, enz.

Bepaalde corrupte OM beroept zich op zijn zwijgrecht in deze.
In afwachting van uw antwoord en de betreffende ontvangstbevestiging inzake aangifte d.d.9 en 16 augustus 2020 van XXXX en de betreffende (niet bestaande) kopie OM brief (niet inhoudelijk reageren) inzake de aangifte d.d. 19 juni 2019 van S.K.A Brown.

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown