( door Verzetsheld  en underground Presentator   van de Stem straat Steve Brown)

Amsterdam, 19 september 2020

Inzake,zaaksnummer/rolnummer C/13683116/HA ZA 20443

AMSTERDAM-NOIR-T.a.v.rechtbank,Wrakingskamer, wederpartij,
Na het ontvangen van de proces-verbaal in de zaak ‘Witwas-inhuizen Klap-BV’ met katvanger C.Baart  tegen Brown, alwaar de Rechtbank stelt dat mr.L.C.M. van den Brink een kantoorgenoot is van de corrupte ‘Advocaat-Rechter Bijleveld‘ is hebben wij nader onderzoek gedaan.Wij kwamen tot de ontdekking dat dat juist is.

In het artikel met punten voor de Wraking en voorgang voor de zaak stelde wij dus abusievelijk:” Advocaat-Rechter Bijleveld’  liet zich ook nog vergezellen door een extra louche advocate ‘mr. Spion Michelle van den Brink’,die verbonden is aan het kantoor CSM Derks Star en Busmann. Advocaat-Rechter Bijleveld ‘vergat’ even te vermelden dat zijn kompaan mr. Michelle van den Brink verbonden is aan het Top-Witwas-advocatenkantoor CMS Derks Star en Busman die geen partij is in deze zaak en dat is in strijdt met het formeel procesrecht en de Advocatenwet en artikel 6 EVRM en het B&W(artikel 6.;162) en het wetboek van Strafrecht. Te meer ‘De lachende Dief Mr. P. Soede’  nog steeds werkt bij Derks Star en Busmann en 36.000, euro heeft ontvreemd en gelogen in deze Moord-Witwas zaak. Dat voorgaande dat mr. Michelle van den Brink verbonden was aan CMS Derks Star en Busmann was ons niet bekent tijdens de zitting anders had ik ook tegen haar aanwezigheid geprotesteerd als Spion van haar Rat in pak Gabber in Crime Dief en Leugenaar mr. P. Soede. ,hoewel dat feitelijk de taak van de zitting rechter Mr H. Jongeneel is op grond van o.a. goede proces-orde( Fiar Trial, artikel 6 EVRM).Wat kost die duistere corrupte advocaten-rechters optocht wel niet tegen mij? Of is de Rat in pak-corruptie-beerput zo groot dat deze stoet van  corrupte advocaten en rechters het voor niets  doen voor Inhuizen-Witwas- BV en zijn Katvanger C. Baart (de hele zitting staat op audio).”, zie: “https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/09/16/wilders-steve-brown-heeft-gelijk-moorden-corrupte-advocaten-bankdirecteuren-notarissen-en-rechters-die-witwas-diensten-verlenen-nederland-deel2/(Vodep’s)”.

Voor het voortgaande bieden wij onze excuses aan mr. M.van den Brink met die kanttekening niet voor heft feit dat wij stelen dat zij werkt voor een Internationaal’ Mega-Witwas -kantoor’ CMC- Derks Star Busmann  met de Leugenaar en Dief- mr. P. Soede als één van haar ‘Elite- Maffiabazen’.

De reden dat wij die fout hebben gemaakt zijn de volgende:

    1. Advocaat-Rechter Bijleveld vertelde niet tijdens de zitting dat mr.L.C.M zijn kantoorgenoot is. Daar komt nog bij dat de zittingsrechter mr. Jongeneel daarop niet vroeg aan mr.Bijleveld in welke hoedanigheid mr. L.C.M van den Brink naast hem zat, wat een standaard vraag is van een rechter in dien iemand niet aangeeft in welke hoedanigheid hij/zij aanwezig is.
    2. De  Skype verbinding was slecht en ik moest mijn uiterste best doen om hetgeen werd gezegd te kunnen verstaan. Op enige moment kon ik niets meer horen en daarna moest ik letterlijk mijn oor tegen de microfoon houden anders kon ik niets verstaan en dat de namen bijna identiek zijn.
    3. Dat mr.L.C.M. van den Brink niet vermeld staat als kantoorgenoot/advocatenteam op de website van Pact advocaten.
    4. Dat wij alle betrokkene het artikel heb gemaild voor wederhoor en dat niemand had gereageerd en dan is het adagium: Al hetgeen niet betwist mag voor waar worden aangenomen (3.4 Partijautonomie en niet betwiste stellingen,Het beginsel van processuele partijautonomie wordt ook in verband gebracht met de bewijsregel, dat de rechter feiten die door de ene partij zijn gesteld en door de andere partij niet of onvoldoende zijn betwist, als vaststaand moet aannemen ( art. 149 lid 1 Rv).
    5. Dat in deze zaak (zoals bij zoveel zaken en in De Straf de Armen maatschappij https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/2445-Straf-de-armen-9789064456480.html  in het algemeen ) niets is wat het lijkt m.b.t de ‘Witwas-Moord-wederpartij- Inhuizen Klap-BV’ en zijn corrupte altijd liegende Dentons advocaten en ‘Advocaat- Rechter Bijleveld’ en de Liegende en Stelende mr. P. Soede was het niet denkbeeldig wat ik abusievelijke stelde m.b.t mr. M. van den Brink van Derks Star en Busman.

   Tot Slot: Het is bepaal bizar en geestelijk gestoord dat als je ten onrechte wordt wegzet als een corrupte  ‘MR-Spion’ en in de gelegenheid wordt gesteld tot wederhoor dat je niet reageert. Kennelijk zijn al deze hiervoor genoemde criminele Rat in pak en Tuig in Zwarte Toga-types de schaamte voorbij.

   cc:Mr P van der Laar.

   cc: wederpartij en kompanen.