( door Verzetsheld en Underground Presentator  Steve Brown van de Stem van de Straat)

AMSTERDAM-NOIR-  Wilders: “Steve Brown heeft gelijk, het Nederland van Rutte & Co is geen Rechtsstaat”.
Lees ook: “Uit de oude Penoze Doos: Steve Brown & Moorden & Corrupte advocaten, bankdirecteuren en notarissen en Rechters die Witwas diensten verleende aan de vermoorde Bruinsma, Klepper, Mieremet & Vastgoed Maffia (Video’s) (Deel 1).

Ik maakte daarom  ook bezwaar tegen de Skype verbinding zitting, maar die werd luchtig ter zijde schoven door zitting’s Rechter Mr H. Jongeneel. Dat de Video/Skype verbinding niet tot stand komen in bepaalde rechtszaken is ook de held van de vrije Press Assange overkomen en in die zin bevind ik mij in goed gezelschap.

Schokkend: Rechter mr H.Jongeneel bekent na de Wraking door mij van de beide rechters dat hij een Grijs verleden heeft met ‘Rechter-Advocaat Mr Hugo Bijleveld ‘(staat op audio). Gisteren had  ik een kansloze skype rechtzitting in deze ‘Moord & Witwas –zaak’ uit de Oude Amsterdamse ‘Killing Fields- doos’. Het zou mij niet verbazen als de verbinding niet tot stand komt met ons dacht ik nog van te voren en zo geschieden. Met mijn advocaat mr. P. van der Laar kon geen verbinding worden gemaakt en die moest het dus telefonisch doen wat in strijd is met het onmiddellijkheid beginsel. Mijn verbinding viel dan ook  toevallig’ acuut eenzijdig  uit toen ik de corrupte Rechters mr Hugo Bijleveld en mr. Jongeneel had gewraakt en kon ik wel de beelden zien dat de Rechters mr Hugo Bijleveld en mr. Jongeneel heftig aan het praten waren maar kon niets meer horen. Zij konden mij wel horen liet de Griffier fijntjes weten.

‘Advocaat -Rechter Bijleveld’  liet zich ook nog vergezellen door een extra louche advocate ‘mr. Spion Michelle van den Brink’,die verbonden is aan het kantoor CSM Derks Star en Busmann. Advocaat-Rechter Bijleveld ‘vergat’ even te vermelden dat zijn kompaan mr. Michelle van den Brink verbonden is aan het Top-Witwas-advocatenkantoor CMS Derks Star en Busman die geen partij is in deze zaak en dat is in strijdt met het formeel procesrecht en de Advocatenwet en artikel 6 EVRM en het B&W(artikel 6.;162) en het wetboek van Strafrecht. Te meer ‘De lachende Dief Mr. P. Soede’  nog steeds werkt bij Derks Star en Busmann en 36.000, euro heeft ontvreemd en gelogen in deze Moord-Witwas zaak. Dat voorgaande dat mr. Michelle van den Brink verbonden was aan CMS Derks Star en Busmann was ons niet bekent tijdens de zitting anders had ik ook tegen haar aanwezigheid geprotesteerd als Spion van haar Rat in pak Gabber in Crime Dief en Leugenaar mr. P. Soede. ,hoewel dat feitelijk de taak van de zitting rechter Mr H. Jongenee  is op grond van o.a. goede proces-orde( Fiar Trial, artikel 6 EVRM).Wat kost die duistere corrupte advocaten-rechters optocht wel niet tegen mij? Of is de Rat in pak- corruptie-beerput zo groot dat deze stoet van  corrupte advocaten en rechters het voor niets  doen voor Inhuizen-Witwas- BV en zijn Katvanger C. Baart (de hele zitting staat op audio).

 

De corrupte advocaat mr. Hugo Bijleveld (en Spion mr. M. van den Brink) van de ‘Witwas -Vastgoed Maffia- Inhuizen BV’ is rechter vanaf 2006 tot 2013 geweest bij de Amsterdamse Handelskamer pocht hij op zijn Duivel Pact advocaten website en daar diende deze ‘Moord & Witwas-zaak’ tegen mij. Ik was dus bij voorbaat kansloos, dat moge duidelijk zijn. En dat is nu echt een typische Nederlandse vorm van sluwe en listige straffeloze Rat in pak-corruptie (video). De witte boorden criminele tegenpartij ‘Inhuizen-Witwas BV’ met de Katvanger heer C. Baart en rechter-advocaat mr.Hugo Bijleveld en spion mr. M. van den Brink spelen dus een heuse’ Ons kent ons-thuis’ wedstrijd  bij zijn oude Gabber in crime Rechter mr. Jongeneel van de Amsterdamse Handelskamer. Begrijpelijk dat de ‘Inhuizen- Witwas-BV’ het peperdure Internationale ‘Rat in pak-Witwas-advocatenkantoor Dentons’ uiteraard gevestigd op de ‘Witwas-VVD-Zuidas’ te Amsterdam heeft ingeruild als zijn advocaat voor de corrupte Amsterdamse Handelskamer ‘Rechter-Advocaat mr. Hugo Bijleveld’. Kan alleen maar in Banana-Fraude-Rat in pak Nederland van Taxfree-Shell-Rutte & Co.

De corrupte advocaat en ex Rechter mr Bijleveld adverteert schaamteloos op zijn website het volgende:” Hugo is in 2001 als advocaat begonnen bij het toonaangevende internationale kantoor Allen & Overy. Tussen 2006 en 2013 was Hugo rechter in de handelskamer van de rechtbank Amsterdam. In 2013 keerde hij terug naar de advocatuur bij het kantoor Van Doorne( -)Hugo’s ervaring ‘aan beide kanten van de rechtbank’ maakt dat Hugo een zaak kan terugbrengen tot de kern. En als dan toch geprocedeerd moet worden komt Hugo’s ruime ervaring als rechter en advocaat goed van pas. Zo wordt u optimaal – en tegen een redelijk tarief–bediend.” (Bron:website (Duivels)-Pact advocaten)

De corrupte mr Bijleveld pocht dus open en bloot dat zijn ‘Rat in pak-cliënten ‘een voordeel hebben dat hij Rechter is geweest, maar dat impliceert dus ook dat diegene waar hij tegen recht een onoverkoombaar nadeel hebben op grond van het feit dat hij Rechter is geweest bij de Amsterdamse Handelskamer en daarmee ook nog straffeloos adverteert. De corruptie in Nederland is open en bloot en schaamteloos en niet eens strafbaar. Wat een ‘Taxfree-Royal-King-Willem-Elite-Gangster–Land’ is Nederland geworden onder het regime van Rutte & Co en zijn Minister van Klasse Justitie ‘CDA -Gestapo-Generaal Grapperhuis’ en ‘VVD- Elite-Gangster Dekkers’:

Openlijke Belangenverstrengeling en vooringenomenheid.
Ik maakte dan ook voor de ‘Moord en Witwas- zaak’ inhoudelijk behandeld zou gaan worden formeel bezwaar tegen het feit dat Rechter-advocaat  mr. Bijleveld in deze zaak duister opereert voor ‘Witwas-Inhuizen BV’ met Katvanger de heer C.Baart tegen mij en de mijne op grond van de mogelijkheid dat mr. Bijleveld had samengewerkt met de Zittingsrechter mr. H. Jongeneel in bijzonder en principieel in het algemeen dat een oud collega rechter mr Bijleveld van de Amsterdamse Handelskamer deze zaak doet.

Pikant en LOL:
De oude rechter H. Jongeneel stikte zo wat toen hij mijn terechte bezwaar hoorde en kreeg een lichtelijk rood hoofd. Hij mompelde dat hij mijn bezwaar afwees, maar versprak zich en mompelde verder: “Toen ik de naam mr Bijleveld zag bij het lezen van de stukken voor de zitting was hij mij onbekend “ loog hij schaamteloos, ‘maar nu Brown dit inbrengt herinner ik mij collega Rechter mr Bijleveld uit een Grijs verleden’. Een Grijs verleden dus en niet een neutraal verleden , een versprechung van een oude baas onder druk en dat impliceert dus corruptie en dat ik gelijk heb (staat op audio) en kansloos ben in deze Moord & Witwas-zaak.

Ik overweeg dan ook een klacht in te gaan diene bij de Orde van Advocaten tegen de kantoren  Pac advocaten en CMS Derks Star en Busman en de advocaten mr. Bijleveld, mr P. Soede en mr. M. van den Brink, maar die is ook zo goed als kansloos want hun ‘Duivelse Zwarte Tuig in Toga-  tentakels- zitten vuistdiep in de Orde van Advocaten, ach Rechtstaat in Nederland die bestaat al lang niet meer als die ooit heeft bestaan.

Opmerking: Wij hebben dit artikel voor gelegd aan alle betrokken in dit artikel in het kader van hoor en wederhoor. Tot heden heeft geen van de betrokkenen gereageerd en wij nemen dus aan dat zij zich beroepen op hun zwijgrecht.

Rectificatie
zie ook: “Vrijwillige Rectificatie na nader onderzoek inzake: Wilders:” Steve Brown heeft gelijk:Moorden,Corrupte advocaten, bankdirecteuren, notarissen en Rechters die witwas diensten verlenen in Nederland (Deel2) (Video-s)”.

Tot slot: Lees hier mijn pleitnota:

Per mail:
Rechtbank Amsterdam
Afdeling Privaatrecht
Rolnummer: 20/443
Zaaknummer: C/13/683116
Zitting: 15 september 2020 te 11:00 uur
AMSTERDAM,14 september 2020

Inzake, FW: 683116 HA ZA 20-443_Inhuizen/Brown skype comparitie 15 september 2020

Edelachtbare, wederpartij.

Ik zal ook de inleiding kort houden.
De wederpartij stelt :
“Inhuizen wordt door Brown ten onrechte belemmerd in het volledige genot van haar eigendomsrecht”.
Antwoord:
Alle Witwas BV’s die eigenaar( Katvanger) zijn geweest en de huidige eigenaar Inhuzien BV( Katvanger) heeft nimmer enige hinder ondervonden van de betreffende beslagen, want het betreffende pand is keer op keer verkocht in strijdt met het Wetboek van strafrecht en alle huuropbrengsten naar de respectievelijke ( echte) eigenaren gegaan.

In dit geding gaat het om een onafgebroken keten van corrupte en (altijd) liegende en frauderende notarissen, advocaten en Vastgoedhandelaren met vage BV’s die ook na gedane witwassen failliet zijn gegaan in deze, die allen in dienst waren en zijn als Witwassers en Katvangers van bepaalde zeer moorddadige Maffia te weten Jotsic en de vermoorde Sam Klepper en John Mieremet e.a. en het pand Overtoom 109 te hebben gebruikt voor witwassen en is het pand ook een onderdeel van een wit was operatie tot zelfs open en bloot tijdens dit geding.
De rechter zou er goed aan doen om dit geding aan te houden om de FIOD in te schakelen en/of Justitie zodat hetgeen door mij gesteld wordt en ondersteunt door de bekende feiten in deze ( zie; het dossier van 1991) tot op de bodem wordt uitgezocht en wederpartij als witwasser en Fraudeur voor de Strafrecht kunnen worden gebracht.( zie :: ogv art. 162 Sr.)
Wederpartij stelt:
“Pas in 2019 is Inhuizen bekend geraakt met de beslagen. In dat verband moet ik een passage uit de dagvaarding corrigeren. Daarin staat namelijk abusievelijk vermeld dat Inhuizen in 2011 notaris Rozelaar de opdracht heeft gegeven om Brown te verzoeken de beslagen door te halen.1 Dat blijkt onjuist. Notaris Rozelaar heeft dit verzoek in 2011 wel aan Brown gedaan, maar Inhuizen was hier niet bekend. Notaris Rozelaar heeft dit recent aan mij bevestigd.

Alleen al het feit dat de wederpartij stelt dat notaris Rozelaar na meer dan 10 jaar opeens zelf een ingeving krijgt om n.b. op zijn eigen kosten Brown ten voordelen van Inhuizen Bv schriftelijk te verzoeken een verklaring van waardeloosheid te ondertekenen die hij n.b. heeft (geantidateerd (Fraude) zonder enige vergoeding acht Brown een belediging voor het begrip waarheidsvinding en eigenlijk ook aan het adres van de rechter
Ik wijs u alleen al in dit verband op de duistere adressering en mailadres (ontbreekt van Inhuizen Bv in samenhang met Raadsheer Baart Partners. Schimmiger kan het haast niet Beide Witwas BV’s zitten op hetzelfde adres met hetzelfde telefoonnummer en de zelfde mensen die de telefoon beantwoorden en dan toch nog volhouden (Baarts) tegenover mij telefonisch dat hij geen kennis heeft van het pand Overtoom 109.

Zie ook mail terzake van Rozelaar, Baart/Inhuizen
Ernst Rozelaar <Rozelaar@schutvanos.nl>
Ma 2-12-2019 14:16

Aan: U
CC: info@vandelaaradvocaten.nl
Geachte heer Brown,

Uw bericht aan de heer Martijn Baart van afgelopen zaterdag werd mij vandaag door hem doorgezonden.

Als opvolger in het protocol van oud-notaris Blank te Amsterdam is mij gevraagd zo spoedig mogelijk te zorgen voor de doorhaling van een tweetal in 1992 door u gelegde conservatoire beslagen op het perceel Overtoom 109 te Amsterdam. Onderdeel van de mij door de notaris van de huidige eigenaar toegezonden stukken is een faxbericht d.d. 12 oktober 1992 van uw toenmalige raadsheer, mr. P.J. Soede, destijds verbonden aan Derks Star Busmann, die mijn voorganger machtigde om het bewuste beslag door te halen in vervolg waarop op 13 oktober 1992 het destijds door mr. Soede gevraagde bedrag van 36.000 gulden met spoed door notaris Blank aan het kantoor van uw raadsheer werd overgemaakt. Gezien het voorgaande ben ik voornemens tot doorhaling van de beslagen op het perceel aan de Overtoom over te gaan.

Graag zie ik uw spoedige reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ernst Rozelaar

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>
Onderwerp: Inzake Beslag S.K.A. Brown op Overtoom 109 te Amsterdam
Datum: 30 november 2019 om 13:27:44 CET
Aan: “info@raadsheerbaart.nl” <info@raadsheerbaart.nl>, “Mr. P van de Laar” <info@vandelaaradvocaten.nl>

Geachte Martijn Baart,

Ongeveer 3 weken geleden hebben wij telefonisch contact gehad inzake mijn beslag van 500 duizend gld vermeerderd met wettelijk rente ( toegewezen door de Rechter) op het pand Overtoom 109 te Amsterdam. Ik stelde o.a. voor één en ander buiten de rechter in de minne voor eens en altijd te willen schikken in deze. Maar indien ik gedwongen word naar de rechter te gaan zal ik het volledige beslag vermeerderd met de in het vonnis toegewezen wettelijk rente gaan opeisen in deze.

U stelde o.a. dat de huidige eigenaar (ik heb inmiddels begrepen dat u dat bent) ter goede trouw in deze heeft gehandeld. Als dat zo is, dan heeft de partij die het pand aan de huidige eigenaar heeft verkocht ter kwade trouw gehandeld door niet dit betreffende beslag te vermelden en heeft kennelijk de berokken notaris en hypotheekverstrekker op zijn minst zijn zorg en onderzoek plicht verzaakt en/of zelfs onrechtmatig en strafwaardig gehandeld in deze (fraude) jegens de huidige eigenaar en jegens mij.

Bovendien is in deze zaak ook nog Ron Ondunk (zwager van Jotse Jocic) vermoord die hier in een kwaaie rol in had gespeeld. Daarnaast hadden ook de geliquideerde Sam Klepper en John Mieremet via een AG te Luxemburg ook nog bemoeienissen met dit pand c.q. het uitbaten van het onderstuk.

Hoe het ook zij, indien het betreffende pand met een verborgen gebrek ( mijn beslag) aan de huidige eigenaar verkocht is dan is mogelijk zelfs het koopcontract van rechtswege nietig.

Tot slot. U stelde tijdens het betreffende telefonische gesprek mij het standpunt in deze telefonisch, dan wel per mail van de huidige eigenaar kenbaar te maken, hetgeen u tot heden nog niet heeft gedaan in deze, vandaar dat ik mij nu tot u richt in een laatste finale poging deze zaak buiten de rechter om in alle redelijkheid en billijkheid in de minne te schikken.
Mocht het tot een rechtszaak komen dan houd ik en de mijne de eigenaar aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buiten gerechtelijk procedure en advocaten kosten in deze mijnerzijds.

Alle rechten voorbehouden,

ing S.K.A. Brown

CC. Mr. P. van der Laar.

De wederpartij stelt:
“Ik zal het vandaag kort houden aangezien de kern van de zaak vrij simpel is. Er liggen al sinds vele jaren twee waardeloze conservatoir beslagen van Brown op het aan Inhuizen toebehorend pand Overtoom 109. Inhuizen heeft recht en belang dat deze beslagen nu eindelijk eens worden doorgehaald. Om onduidelijke reden weigert Brown daaraan mee te werken”.
Antwoord: Brown heeft altijd gemotiveerd mondeling en schriftelijk gereageerd en uitgelegd waarom hij zonder zijn rechtens toekomende vordering niet de beslag verwijdert waar n.b. o.a. Ron Ondunk e.a. voor vermoord zijn.
De wederpartij stelt:
“Inhuizen wordt door Brown ten onrechte belemmerd in het volledige genot van haar eigendomsrecht. Dat Inhuizen hier nu (pas) in rechte tegen op komt, komt omdat dat Inhuizen ten tijde van de aankoop van het pand in 2003 door de notaris nimmer is geïnformeerd over de op het pand rustende beslagen. Dit levert overigens een beroepsfout op van de notaris waarvoor zijn kantoor aansprakelijk is gesteld, maar dat terzijde.”

Antwoord: Hiervoor wordt bevestigd (bekentenis) hetgeen Brown stel in zijn inleiding dat de notarissen in deze corrupt zijn en waren. Maar belangrijker is dat de corrupte notaris kennelijk een schadevergoeding heeft betaald aan de wederpartij in deze die Brown toekomt , gezien het feit dat Brown en niemand anders slachtoffer is in deze en zwaar is benadeeld voor een bedrag van 560,000, gld. Vermeerderd met de wetteijke rente toegewezen door de Rechter.
Brown verzoekt de rechter de wederpartij en/of de echte eigenaren te sommeren kenbaar te maken hoeveel die schadevergoeding was en die aan Brown toe te wijzen op grond van het rechtsbeginsel onrechtvaardige verrijking.

De wederpartij stelt ;
“Tenslotte, mocht Brown onverhoopt toch nog stellen en bewijzen dat hij tijdig een eis in hoofdzaak heeft ingesteld welke eis ook is toegewezen en hij de verjaring van de tenuitvoerlegging van het vonnis heeft gestuit, heeft nog altijd te gelden dat mr. Soede namens Brown bij fax van 12 oktober 1992 uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat wanneer notaris Blank een bedrag van NLG 36.000 onder zich zou hebben ten behoeve van Brown de beslagen ‘als opgeheven kunnen worden beschouwd’ (productie 10 Inhuizen). Notaris Blank had dit bedrag onder zich en heeft dit bedrag nota bene overgemaakt aan mr. Soede. Brown heeft dus bij monde van zijn advocaat zelf erkend dat de beslagen opgeheven zijn en dient deze dan ook door te halen. Die verplichting rust uiteraard ook op Brown jegens Inhuizen. “

Brown heeft uit en te na gesteld nimmer een betaling van 36,000, – gld te hebben ontvangen van mr. Soede’. En Mr Soede heeft ook nooit bewezen dat hij Brown heeft betaald en mr Soede past dus naadloos als één van de ‘Witte’ boorden –criminelen’ in hetgeen Brown stelt in zijn inleiding hiervor net als de wederpartij en zijn huidige advocaat mr. Bijleveld. Overigens is de oude notaris Blank uit het ambt gezet en/of gedwongen vertrokken als zware alcoholist na een onderzoek van de IRT en/of politie toen der tijd en ook dat pas weer naadloos bij de inleiding.

Dank voor uw aandacht

ing S. K.A. Brown ( blanco strafblad)

Think your friends would be interested? Share this story!

Mededeling van Algemene importantie: Vanavond  om 22.00 uur deel 2:”Corona Leugenaars Grapperhaus & Rutte & King & Halsema Ontmaskerd ” bij de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV:” Keizerin Halsema ‘Corona- Muilkorft’ Albert Cuyp Markt & Amsterdam. Amsterdam& Albert Cuyp mark huilt en zucht onder het( corona)- regiem van Keizerin Halsema & ‘VVD -Pedo-Boss-Rutte’ met exclusief schokkende beelden van Klasse Justitie ‘CDA Minister -Duivel-Grapperhaus’ die Fake ‘Showbizz -Tokkie’ staat te janken en te liegen dat hij barst.