(van onze ‘CDA&VVD-Pedo-Klasse Justitie redactie’)

AMSTERDAM-NOIR- Why is the KKK and the Dutch ‘Taxfree-VOC- Royal- family’ not Illegal: the KKK rise again with ‘Made in USA- Hate Jesus Trump’& #Metoo-Joe Biden(Video’s).

Kamer: Nep en Fop-sancties tegen niet integere corrupte en ronduit misdadige Kamerleden.CDA&VVD-OM’ maakt Richard de Mos & Rachid Guernaoui & Poch & Wilders, etc. kapot en laat VVD-boeven a La Burgemeesters Krikke & Remkes & Godfather Rutte lopen
( VIDEO’s).

De Tweede Kamer gaat er beter op toezien dat de Kamerleden zich houden aan de Farce-integriteitsregels. Een overgrote meerderheid steunt een voorstel daartoe van het dagelijks ‘Doofpot-bestuur’ van de voor het merendeel altijd liegende en corrupte Kamer.

Liegende Rutte onder vuur over ‘EU-Ponzi-Scheme-herstelfonds’: ‘Dit vergeven mensen u niet’. D66 Kreeg een Natte Doos(VIDEO’s)

Teleurstelling bij ‘Oranje- SGP-Tokkies ‘ en opluchting over afschaffen ‘Royal-VOC-Slaven-Gouden-Koets’ het symbool van ongelijkheid bij geboorte(Video’s) Teleurstelling bij ‘Oranje- SGP-Tokkies‘ en opluchting over afschaffen ‘Royal-VOC-Slaven-Gouden-Koets’ het symbool van ongelijkheid bij geboorte(Video’s).

Weer een schokkende foto uitgelekt van Klasse Justitie-  Grapperhaus zijn huwelijksnacht, maar niet bij Golddiger-Jinek(VIDEO’s)

Er is nog wel een Bral-discussie over de precieze uitwerking. Zo blijft openlijk liegen en bestelen van het Nederlandse Volk a La de ‘Pedo-Boss-Rutte en zijn VVD-misdaadbende’ en ‘Wachtgeld- Fraude’ a La de GroenLinks Rechts-Barnones Diks & “Two Face” Dijkhof en het verzwijgen van een ‘Pedo-Rapist-Demmink- Kontebonk- Pechthold- Penthouse ‘cadeau  buiten de sancties. Er zijn allerlei regels waaraan Kamerleden zich moeten houden (Kuch). Ze mogen bijvoorbeeld geen giften aannemen(kuch, kuch). Verder moeten ze ‘Graai & Naai-nevenfuncties’ melden en ze moeten het ook opgeven als ze een ‘Pechthold-Penthouse- geschenk’ krijgen of een door anderen betaalde ‘Pedo-Rapist-Demmink-OM-reis’(VIDEO’s) maken (Kuch). Maar er is een breed gedragen gevoel dat veel van die regels te vrijblijvend zijn en dat er nauwelijks sancties aan zijn verbonden. Onder meer Greco, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa, pleitte voor aanscherping en betere handhaving wat die kwamen tot de conclusie dat de ‘Pedo-Boss- Rutte-Strijkstok-Regering’ en Tweede Kamer & King Willem corrupt tot op het bot zijn.

College van Nep en Fop-onderzoek
Gisteren debatteerde Bralde en Loog de Kamer erover. Alle partijen die aan het debat meededen, behalve de PVV, schaarden zich achter een voorstel dat er een Gedragscode komt en dat die ook wordt gehandhaafd. Volgens het voorstel komt er een speciaal college van Doofpot-onderzoek dat klachten over integriteitsschendingen door corrupte en ronduit misdadige altijd liegende Kamerleden gaat behandelen.
Dat college gaat bestaan uit drie mensen van buiten de Kamer. Op hun advies kan de Kamer een Kamerlid een Kul-sanctie opleggen, terwijl Jan met de Pet en Mine met schort de cel in verdwijnt. De mogelijkheden zijn een ‘aanwijzing’, een berisping of een schorsing voor maximaal een maand. Nou, Nou, wat een straf, niet dan, pure Klasse Justitie.

Schaamteloos: Schorsing gaat te ver.

Over dat laatste was gisteren veel Bral & Lieg-discussie: ‘VVD-Boef- Van Gent’ en de’ Oranje Boven Godsdienst waanzinnige- SGP’er Bisschop’ vinden het te ver gaan dat een Kamerlid voor schending van de integriteit en misdaden kan worden geschorst. Volgens deze Misdaad- partijen verdraagt die maatregel zich slecht met het vrije mandaat van Kamerleden, dat in de Grondwet staat. Zij dienden een wijzigingsvoorstel in om het te houden bij een aanwijzing en een berisping.

Veel andere partijen en arbeiders verrader Kamervoorzitter Mocro Spoin- Arib zijn het daar niet mee eens. Zij vinden schorsing de ultieme straf voor iemand die zich niet aan de regels houdt. De voorstanders wijzen er ook op dat de schorsing alleen geldt voor het deelnemen aan vergaderingen, en dat de betrokkene niet van stemming wordt uitgesloten en belangrijker gewoon wordt door betaald met de vette ‘Fraude-onkostenvergoeding’ erbij.
Het lijkt erop dat het wijzigingsvoorstel van VVD en SGP het niet haalt, maar of dat echt zo is, moet over twee weken bij de stemming blijken.
Iedereen mag een klacht indienen en dat staat ook in de Strafwet.

Dat geldt ook voor een tweede amendement, ook van VVD en SGP-misdaadgroepen. In het voorstel van het Kamerbestuur staat nu dat iedereen kan klagen over schending van de gedragscode. De twee partijen willen dat beperken tot Kamerleden: ze zijn bang dat er veel ongefundeerde klachten zullen komen van burgers die een bepaalde politicus een hak willen zetten(kuch).
Die klachten zullen dan niet in behandeling worden genomen, maar moeten wel worden bestudeerd, brallen VVD en SGP misdaadgroepen. Voorstanders van het huidige voorstel zijn daar minder bang voor. Zij vrezen juist dat beperking tot Kamerleden de indruk zou kunnen wekken dat corrupte politici elkaar de hand boven het hoofd houden, wat natuurlijk ook zo is en altijd zo zal blijven

GroenLinks’-Burgemeester- Keizerin Halsema gaat weer Rechts door de Knieën met selectief ‘Showbizz –Zwarte Piet-Fouilleren’ van alleen Labbekakken’(VIDEO’s)’

De PVV van de grote blonde Leider Wilders ziet helemaal niets in de gedragscode en handhaving ervan. Kamerlid Markus zower hekelde het plan in felle bewoordingen. Hij vindt het een “verschrikkelijk slecht voorstel”. Volgens hem krijgt het college van toezicht de macht om Kamerleden de mond te snoeren en wordt op die manier het vrije ‘Zwarte Piet- woord beperkt’. Hij vindt dat “ondemocratisch, onnodig en onfris”.

Like this story? Share it with a friend!

Strafblad VVD
Strafblad VVD-Misdaadgroep ( Niet Uitputten)

Mededeling van importantie: Wordt Wakker en kijk deze week naar de Stem van de Straat-Amsterdam_Noir/SaltoTV: Corona-Leugenaars- Grapperhaus & Rutte & Halsema & King Willem & Prins Bernhard’ ontmaskerd bij De Stem van de Straat-Amsterdam-SALTO-TV en wie zit er echt achter de CIA- Gif-Moordaanslag op Alexey Navalny  (Video’s) waardoor binnenkort uw Gas-rekening met minimaal met 30 % omhoog gaat.