Maakt Steve Brown met zijn klacht en aangifte Geschiedenis: Gaat de AIVD- ‘Moordenaars’ – ‘journalisten’- Informanten Peter R. de Vries & Bas van Hout –beerput’ tegen Brown c.s. eindelijk open(VIDEO’s) .

Amsterdam, 21 augustus 2020

Geachte Minister Ollongren,

Ik heb een klacht ingediend tegen de Minister, c.q.  de AIVD  en hun informant Bas van Hout ( en Peter R. de Vries) bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten( bijgevoegd).De commissie  heeft mijn klacht afgewezen en in hun motivering o.a. gesteld dat :

Uit archiefonderzoek is gebleken dat er weliswaar gegevens over u  zijn verwerkt, maar dat u  nooit onderwerp van onderzoek bent geweest. De over u ontvangen informatie is enkel zijdelings verkregen [.
..]

Uitgaande van de door u geschetste situatie (zonder hier ten aanzien van de heer Van Hout enige status aan te verbinden) was niet aan de orde dat de BVD/AIVD over unieke informatie beschikte dat een informant of agent jegens u een misdrijf wilde gaan plegen dan wel had gepleegd.
[…]

Er zijn in de systemen van de AIVD en in het AIVD-archief geen gegevens aangetroffen die zien op een intrekking van uw verblijfsvergunning, uw voorgenomen uitzetting, dan wel het aanmerken van u door de BVD als staatsgevaarlijk.[
..]

De BVD/AIVD behoefde niet op de hoogte te zijn van de activiteiten waar u zich indertijd mee bezig hield nu dit niet viel onder de taakstelling van de BVD. Er zijn geen aanwijzingen dat de BVD/AIVD betrokken was bij de intrekking van uw verblijfsvergunning en uitzetting.”

Voormalige corrupte ‘AIVD- Boss- Arthur Docters van Leeuwen die Steve Brown het land wilde uitzetten voor Bas van Hout & Peter R de Vries is overleden en zit nu in de Hel (Video’s).

D.d. 23 juli 2009 heb ik reeds de Minister c.q. de AVID verzocht de AIVD dossiers(s) inzake S.K.A. Brown en zijn familie, dan wel een deel daarvan aan mij toe te zenden, hetgeen toen is geweigerd( zie: https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2010/02/aivd-steve-brown.pdf ).

Doofpot- Politie’ blijft ‘AIVD informanten ‘Junkie- Peter R. de Vries & Moordenaar in Spe Bas van Hout’ beschermen tegen Steve Brown&Waarheid(VIDEO’s)

O.a. op grond van de hiervoor geciteerde  vaststelling van de commissie dat kort samengevat er niks noemenswaardig in staat dat bijv. de Staat zou kunnen schaden en/of de informanten Van Hout en/of De Vries en/of Ron Ostrowski, enz.  in die dossiers staat verzoek ik u wederom de AIVD dossier(s) inzake  S.K.A. Brown ( en zijn familie) aan mij toe te zenden.

In afwachting van uw beslissing,ing S.K.A. Brown

Noot: per mail ontvangen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties <noreply@noreply.rijksoverheid.nl>
Vr 21-8-2020 13:17

Aan: U
Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze mail omdat via de website van de AIVD een aanvraag is ingediend voor kennisneming van gegevens, waarbij dit mailadres is achtergelaten.

U zult hierna per brief een formele bevestiging van ontvangst van uw aanvraag krijgen.

Meer informatie over de procedure vindt u in het dossier Inzageverzoeken op onze website.

Hoogachtend,

Afdeling Juridische Zaken
AIVD

Think your friends would be interested? Share this story!