(van onze wordt Wakker redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Oppositie woest over ’vluchtende’ coalitiepartijen met Rutte & Co die tegen een fatsoenlijke betaling zijn van Zorgmedewerkers(VIDEO’s).

‘Hofnar  Rutte’: Geen ‘Royal- King Willem & Prins Bernhard speedboten’  voor zorgmedewerkers, Politie Brandweer en onderwijzers  en uitkering ‘s trekkers- Labbekakken  aan het Gas (Video’s).

No one’s flying and MILLIONS of jobs lost – but airlines like KLM took billions, ‘Snake in Suit-CEOs ‘got rich and employees got screwed, again: Rutte&Co:Het is Oké(Video’s)

Er komt geen extra salarisverhogingtje voor de Corona- zorgmedewerkers. Twee voorstellen zijn met 68 tegen 69  ‘Judas-stemmen’ verworpen in de Tweede Kamer. Vóór het reces werd ook al drie keer gestemd over een structureel betere beloning. Ook toen werd het voorstel weggestemd door de NBS-regering ‘s collatie. Een voorstel voor een eenmalige bonus van 1000,- euro haalde het wel , maar daar is tot op heden niet voldoende geld voor om uit te betalen.Bij de laatste stemming vluchten de ‘Pedo-Boss-Rutte- partijtjes(Video’s) als een Dief in de nacht de Tweede Kamer uit. In het ‘Bral&Lieg debat’ voorafgaand aan de stemmingen bleek het ‘Pluk de massa Kaal  kabinet,’ zoals verwacht, niet te vermurwen. “Het gaat niet”, bralde  premier de ‘VVD Godfather Rutte’. “We kunnen niet en-en doen: alle salarissen extra laten stijgen en de economische crisis bestrijden door miljarden cadeau te doen aan de Taxfree- -Misdaad- Banken& Multinationals  en KLM de corrupte  Italianen en Spanjaarden en Oostblok landen en mijn King Willem& Prinses Amalia (Video’s) “.

Want, stelde ‘Pedo-Boss-Rutte’, na de zorg komt de roep om ook de salarissen van de politie, het onderwijs , brandweer  en andere onderbetaalde beroepen te verhogen en dan heb ik het nog niets eens over die Uitkering ’s Labbekakken met hun mensonterende ‘PvdA-Kapo-Klijnsma-Voedselbank‘. En Eén procent loonsverhoging kost 600 miljoen euro per jaar dat is twee keer zoveel als mijn ‘Taxfree-King Willem(Video’s)’ in een jaar vangt . Dat is tien euro per maand extra zorgpremie voor iedereen, want ik ga het echt niet halen bij mijn  Taxfree- King en ander Ultra-Rijken zoals Prinsesen Amalia en Mabel (Video’s)  en ‘Huisjesmelker Prins Bernhard’ en de Snake in Suits- CEO’s en Multinationals.”

Psycho-Pedo-Rutte’: Losgeslagen (straatarm)tuig in Getto-Den Haag en Utrecht (zonder toekomst) met dank aan de VVD-misdaadgroep(VIDEO’s) .

Der ‘Endlösung-Corona-Bom-crisis’: Keizerin Halsema: ‘Makke Schapen vier onze Koningsdag, maar blijf binnen als u een huis heeft ’(VIDEO’s).

‘CDA&VVD-OM’ maakt Richard de Mos & Rachid Guernaoui &Poch & Wilders, etc. kapot en laat VVD-boeven a La Burgemeesters Krikke & Remkes & Godfather Rutte lopen(Video’s)


‘Pedo-Boss-Rutte’ bralde dat eerdere voorgenomen ‘normale’ geen salarisstijgingen in de zorg voldoende zijn en dat ze blij moeten zijn met zijn applaus en een ‘Rutte-shop’ onder  Zorg-gat. Daarmee was  de ‘Pedo Boss Rutte’ het oneens met de oppositie en de zorgmedewerkers (en de politie, brandweer en onderijzers), die om een extra menswaardig salarisverhogingtje heeft gevraagd.Buiten het Kamergebouw demonstreerden tientallen zorgmedewerkers voor een klein beetje meer geld en dat laat wel zien wat een Makke Schapen het gros van de Nederlanders geworden zijn. Ze moeten de hele zorg plat gooien zo als de Fransen en Belgen doen in een vergelijkebare situatie. De frustratie zit bij hen diep:Over het  zwaar onderbetaalde zorgsalaris wordt al maanden gesoebat in  door  het voor het merendeel  de Judassen in  Den Haag. Dat gebeurde ook weer vorige week in een  der ‘Endlösung -corona-Bom-virus- debat’ waarvoor de Tweede Kamer was teruggekomen van feodale luxe vakantie-  reces. Die Bral&Lieg-vergadering had  ondemocratisch einde een waardoor de hoofdelijke stemming toen niet doorging omdat de collatie partijtjes er op een ‘NSB-ers- Dolle Dinsdag’ vandoor gingen .

In het Bral &lieg debat konden NSB- coalitie’ en oppositie elkaar opnieuw niet vinden. “Hoe kunnen we zo met deze mensen omgaan , die vuile Pedo-Boss Rutte’ met zijn NSB-ers  CDA, D66 en CU partijtjes  ?”, vroeg SP-leider Marijnissen. “De onderbetaalde en overwerkte  mensen die ons door de eerste coronapiek heen hebben geholpen en die we nog keihard nodig hebben als er weer een  piek aan komt. Krijgen er geen piek bij , wat een’ TUIG van de Richel is Rutte ‘en zijn regering’s partijtjes CDA, D66 en CU .”

EU Herstel- (cadeau)- fonds is een Ponzi scheme’: 700 miljard Euro’s cadeau aan het Zuiden & Oostblok & PLO en pensioenen gekort met dank aan Rutte & Co:”Pas op voor de Russen en Chinezen”(VIDEO’s) .

De Grote blonde leider Wilders legde de link met ‘EU-Ponzi -steunmaatregelen ‘en stelde dat Rutte “te weinig doet voor de Nederlanders, maar wel veel geld geeft aan buitenlanders  en King Willem en de Italianen en Spanjaarden en Grieken  en Oostblok landen meer van Rutte vangen dat de zorg medewerkers, politie, onderwijzers, enz. “.

Meer dan 2000 euro is de helft wat prinses Amalia Taxfree per dag vangt.

GroenLinks-Rechts leider boy  Klaver begon over de ‘Judas- brief’ die het  misdadige kabinet afgelopen nacht aan de Kamer stuurde. “Ik ben me kapot geschrokken.” In de brief staat dat er nu geen geld is voor structurele salarisverhogingen, terwijl Rutte pal staat achter  het feit dat Prinses Amila vanaf  haar 18de 4000,- euro per dag Taxfree vangt . Mensen die levens redden, moeten meer verdienen dan 2000 euro Bruto in de maand, zei Klaver.Regeringspartij VVD-misdaadgroep bralt toch echt tegen de extra salarisverhoging te zijn. VVD-Misdaadgroep fractievoorzitter “Two Face”  Dijkhoff bralde  dat de zorgmedewerkers alle waardering verdienen en dat is voldoende gedaan door het applaus . Maar hij noemde de al voorgenomen salarisverhoging die niet doorgaand  van 3 tot 5 procent in deze tijd voldoende. “We staan nog maar aan het begin van deze  zoveelste economische Jan met de Pet- crisis en ergens moet toch die tien duizenden euro’s vandaan komen die in met mijn extra Wachtgeld  inkomen maandelijks fraudeerde .”De NSB-regeringspartijen vinden wel dat er meer aandacht moet komen voor de werkomstandigheden van zorgmedewerkers, hun opleiding, de bureaucratie, administratieve lasten en andere knelpunten, bla , bla , bla. De ‘VVD Godfather Rutte’ beloofde loogde hiermee aan de slag te gaan.

Like this story? Share it with a friend!

Noot: Enkele voorbeelden van de Bendeleden van de VVD-Misdaadgroep: 

Leden VVD-Misdaadgroep