( door de ‘Staats- AVID-NOS’ en bewerkt door onze waarheidcommissie, Power to the People )

AMSTERDAM-NOIR-Het oude NSB- mannen- Vod -De Telegraaf maakt het helemaal bont  met hun schaamteloze ‘AIVD –Trol-  en tevens Snake in Suit-Jan Maarten Slachter’ : “ Doctors van Leeuwen is een voorbeeld voor ons allemaal”.

De voormalige extreem corrupte  topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen is op 75-jarige leeftijd overleden en volgens  het geloof van het CDA, SGP en CU zit hij nu in de Hel .Trouwens de hele top van die Nep en Fop Christelijk partijtjes(VIDEO’s) zouden ook na hun overlijden regelrecht  de Hel in gaan. Hij was een klassiek voorbeeld van een meedogenloze  ‘Bestuur-Rat in pak’ van de  ‘Taxfree- Royal- War Crime -Pedo-Rapisten -Prinsen  Bernhard & Claus en Demmink & Nijpels & Rutte & Kelder & Gordon(Video’s) . Hij zijn hele leven ziek in zijn hoofd en de laatste periode  van zijn Duivelse  even was hij ook fysiek ziek. Zijn dood komt daarom niet als een verrassing, bralt voormalig ‘VVD  minister- Elite-Boef Uri Rosenthal’, die al een halve eeuw goed met hem ‘bevriend’ was en ontelbare misdaden straffeloos  tegen het Volk samen met zijn gabber  ‘Fat-man-Van Leeuwen’ heeft gepleegd I n 2005 was hij aanwezig op de extreem  Taxfree-Royal-‘Elite-misdadige -Bilderberg conferentie’ te Rottach-Egern, Duitsland. Nou dan wet je wel wat voor ‘Elite-Rat Arthur Docters van Leeuwen’ was:

SP eist opheldering ‘Graai-baantjes’ van hoogbejaarde Uri Rosenthal.
De ronduit psychopathische Rosenthal noemt zijn oude gabber in crime  Docters van Leeuwen “uitzonderlijk intelligent –Duivels-sluw en Ratachtig erudiet”. Doctors van Leeuwen groeide op in armoedige omstandigheden doordat zijn vader al vroeg overleed en heeft zijn afkomst zwaar verloochend en zelfs verraden als ‘D66-Rat’ en ‘NSB-ambtenaar’.  Na zijn  Nep en Fop studie rechten begon hij al op jonge leeftijd aan een  ‘Rat in pak- bliksemcarrière ‘ bij de  ‘Taxfree- Royal-Pedo-Killer-Elite- overheid’(VIDEO’s). Als  extreem corrupt plaatsvervangend directeur voor de ‘NSB-politie’(VIDEO’s) bij het  corrupte ministerie van Binnenlandse Zaken was hij begin jaren tachtig verantwoordelijk voor de  extreme geweldinstructies tegen demonstraties van krakers en anti-kernenergieactivisten.

Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Informant-Bas van Hout’(Video’s)

Steve Brown licht zijn klacht en schade-eis van 2.4 miljoen tegen D66 Minister Ollongren en haar Judas- Miljonair- Informant Bas van Hout toe.(VIDEO’s).

Van 1989 tot 1995 was hij ‘Groot-hoofd’ van de  corrupte en laffe Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD en toen heeft hij getracht voor zijn Top-AIVD informanten- ‘Pedo-Rapist-Junkie-Peter R. de Vries(Video’s) & Hoerenjong -Bruine Rat Bas van Hout’  Steve Brown als Staatsgevaarlijk het land uit te zetten.( Lees:” Steve Brown Drugsbaron  in Spijkerbroek)

 

Zieke ‘Doofpot-Hoofdofficieren –OM’ met bloed aan hun handen verzocht Belgen slachtoffers ‘IRT-Koeltruck’ niet te onderzoeken(Video’s)

Daarna was  de Groothoofd  de extreem corrupte  voorzitter van het College van procureurs-generaal, waar hij in 1998 werd ontslagen door  de ‘D66 DDR66-IRT- Doorlaat-Elite crimineel -Sorgdrager van Klasse Justitie na een Duivels conflict dat draaide om de vraag wie de echte’ Elite-Gangster-baas’ was bij het  ‘Lynch-Riool-Showbizz- OM’(VIDEO’s)

Is er geen Menselijkheid meer in ‘Yuppie& Expat-VVD Zuidas -Witwascentrale – Amsterdam’ van Keizerin Halsema(VIDEO’s) .
Vervolgens was hij van 1999 tot 2007 selectief blinde bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële-Snake in Suits- Markten die hun ‘Bloed-miljarden’ dagelijks wit waste ( en nog steeds)  op de ‘VVD-Zuid’ te Amsterdam.

The cause of the Crises in Libanon are the US- sactions &the corrupt ‘PLO-D66-Minsiter- Kaag-  al –Qaq’ – Snake in suite Elite’(VIDEO’s)

Docters van Leeuwen had ook politieke  misdadige ambities. Hij was twintig jaar lid van  de ‘PLO-Kaag- al –Qaq’ –D66 DDR66’(Video’s)  en kon in 2006 voor de VVD-misdaadgroep in de Tweede Kamer komen. Hij trok zich echter terug omdat hij niet tevreden was met de tiende plaats op de ‘VVD-Boeven-lijst(VIDEO’s) die hij kreeg. Hij kon het niet hebben dat de ‘Griezel- Fred Teeven’, die als extreem corrupte  ‘Witwas-officier van Klasse justitie(Video’s) zijn ondergeschikte was geweest, hoger op de ‘VVD-boeven-lijst’ stond. Bovendien vond hij dat ‘Griezel-Teeven’ te veel nadruk legde op Duivelse repressie van in hoofdzaak de Laagste Klasse,’Griezel-Docters van Leeuwen’ was meer van de Duivelse  preventie van de Laagste Klasse.

Verder had hij ook non zieke bizarre literaire ambities. Hij publiceerde zieke erotische Pedo-verhalen(Video’s), een ronduit eng sprookjesboek en een ‘Bral-Fat-man- Devil-dichtbundel. Psycho  Rosenthal bralt  hierover dat dit aantoont dat zijn Fat-Boy  Docters van Leeuwen van vele Duivelse markten thuis en een creatief ‘Rat in pak- man ‘was om het Volk met name uit de Laagste Klasse uit te buiten en te onderdrukken en hun kinderen te misbuiken.We zijn benieuwd  of ze deze ‘Super Bestuurs- Rat -Groothoofd -Arthur Docters van Leeuwen ’ook  door de ‘Taxfree-Royal-Graai&Naai-Pedo- Elite’(Video’s)ook net als ‘Smeerpoets -WIM KOK'(VIDEO)& Islam- Fraude- King Ping -Eberhard van der Laar (PvdA-hoertjes)   een laatste  eer ( voor hun misdaden tegen het VOLK ) wordt bewezen in het concert  gebouw en door de dr. Goebbels-’Staats-AIVD-NOS’ de Hemel in geprezen:

Like this story? Share it with a friend!