Per mail en afgegeven bij de Griffie rechtbank Amsterdam en OM Amsterdam met ontvangstbevestiging.

 

Aan: de Hoofdofficier van Justitie de heer R.de Beukelaer en de klachtencommissie Politie Amsterdam en de Rechtbank Amsterdam t.a.v.  Sector Bestuursrecht en Strafkamer en Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Amsterdam, d.d.9 augustus 2020

Inzake,  klacht en aangifte van xxxx m.b.t.  procesverbaalnummer: XXXXX   tegen bepaalde politie ter plaatse en  CUBT/Noord en bepaalde OM met onbekende vrouwelijke  Ovj. en de hulpofficier Dana Hooghiemstra en de gedoogde aan de politie bekende dader van een tweevoudige zware mishandeling op grond van o.a. opzettelijk het schenden van de mensenrechten (EVRM) voor de tweede maal jegens  XXXXX (zie parketnummers:  XXXX en  XXXXX en  XXXXX  (politierechter)  XXXXXX) .

Advocaten in door het ‘Pedo-OM’ gelekte proces-verbaal aan hun AIVD & OM & Politie-‘journalisten’ beschuldigd van lekken naar organisatie Taghi(VIDEO’s.)

Geachte  heer, mevr.,

Hierbij dient   XXXXX een klacht in en doet aangifte m.b.t.  procesverbaalnummer:  XXXXXXX van CUBT/Noord en OM wegens  o.a. wederrechtelijke vrijheidsberoving en het onthouden van adequate en direct vereiste medische behandeling en opzettelijk vervolgen op valse gronden van  XXXX en het niet conform de wet vervolgen en aanhouden van de dader ter plaatse  van een zware tweevoudige mishandling van door een kennelijk aan de politie ‘bevriende’ vechtsporter. En tegen de betreffende ‘Vechtsporter-dader ‘wegens zware mishandeling van  XXXX ( en  XXXXX )   met goedkeuring van de politie ter plaatse en nadien het OM, hetgeen o.a. een zeer ernstig   ambtsdelict is en een grove schending van het Wetboek van Strafrecht en strafvordering en het EVRM jo Grondwet artikel 1 verglijkbaar in  de zaak parketnummers:  XXXXX en  XXXXX en  XXXXX OM en kennelijk CUBT/Noord en Politie ter plaatse en Kickbokser B. Van Tricht, Schouten en Giezen tegen  XXXX en XXXX. ( bijgevoegd: zie Analyse 1,2,3). De schade in deze is voorlopig begroot op 25.000,- euro  te verhalen op de bepaalde politie en OM en dader al dan niet o.a. middels Het Schadefonds geweldsmisdrijven.

Verhoor in hechtenis.

Tijdens het  vooringenomen ‘verhoor’ van  XXXX op het politiebureau Elandsgracht alwaar hij vanaf 28 juli 2020 rond 4 uur ’s nachts onrechtmatig in hechtenis was geplaatst  door hulpofficier Dana Hooghiemstra n.b. als slachtoffer van een zichtbare zware mishandeling verhoord als dader van een mishandeling door een rechercheur.  XXXX is niet in de gelegenheid gesteld tijdens dat verhoor om aangifte te doen tegen de dader van zijn zware mishandeling. De betreffende  verhorende rechercheur heeft/had de wettelijke plicht om  XXXXX  te vragen of hij aangifte wilde doen in dit geval van de zichtbare  zware mishandeling en het verzaken daarvan is een ambtsdelict.  XXXXX zijn aangifte en klacht richt zich ook tegen  de hulpofficier Dana Hooghiemstra ( RNM21174)  ter zake o.a. wederrechtelijke vrijheidsberoving en het opzettelijk onthouden van de  vereiste  medische acute hulp in vereniging met de  leidinggevende politieambtenaar ter plaatse die in strijd met de wet de dader van de  zware mishandeling van  XXXXX niet heeft aangehouden en in strijd met de wet wel de zichtbaar zwaar mishandelde  XXXXX  en zijn bewusteloos geslagen vriend XXXXX wel heeft aangehouden. Een kennelijk niet goed bij haar hoofd zijnde blonde vrouw van tussen de 30 en 40 jaar, kennelijk een corrupte en laffe OvJ. , die de zichtbaar zwaar gewonde  XXXX  door het cel luikje toe sneerde: ‘Wij gaan jou hier heel lang houden’.
De verhorende rechercheur liet  XXXX weten na het beëdigden van het verhoor dat hij er van overtuigd was dat  XXXXX de waarheid had verklaard en zich niet schuldig had gemaakt aan mishandeling. Desondanks bleef XXXXX onrechtmatig en in strijd met het Wetboek van Strafvordering en het EVRM in hechtenis.Wij verzoeken en zo nodig sommeren wij u ons de naam te geven van de betreffende OvJ. die xxx door het luikje in de cel toe sneerde:” Wij gaan jou hier heel lang houden”. Vandaar dat  XXXXX nu op deze wijze schriftelijk aangifte doet en een klacht indient tegen de hiervoor genoemde personen. En u als Hoofdofficier verzoekt deze aangifte en klacht ook door te sturen aan Slachtofferhulp en Het Schadefonds voor geweldsmisdrijven.

Gebroken neus , misselijk, duizelig, twee blauwe ogen en hersenschudding en kneuzingen en blauwe plekken over het hele lichaam.
D.d. 28 juli 2020 is  XXXXX  zichtbaar zwaar gewond geraakt (zie foto’s d.d. 29 juli van de dag van zijn invrijheidstelling  ) o.a. gebroken neus , hersenschudding (door het VU ziekenhuizen d.d. 29 juli 2020)D.d. 3 augustus is  XXXX naar zijn huisarts geweest op aanwijzing van het VU. En die heeft   op grond van zijn gebroken neus en hersenschudding xxx  geadviseerd mocht hij nog hoofdpijn en misselijkheid en duizeligheid houden om binnen 3 dagen terug te komen.

Bewusteloos geslagen en in hechtenis genomen.
Zijn vriend  XXXXX is ter plaatse bewusteloos geslagen. En is aan de politie bekende dader niet aangehouden ter plaatse, hetgeen een ambtsdelict is, maar wel de zichtbaar zwaar gewonde  XXXXX  en zijn  zwaar gewonde bewusteloos geslagen vriend XXXX, hetgeen een ambtsdelict is en in strijdt met het Wetboek van Strafrecht en strafvordering en het EVRM. De heer  XXXX  is bij wijze van spreken bewusteloos met mogelijk hersenletsel de cel in gedragen, terwijl hij en  XXXX naar een ziekenhuis had moeten worden vervoerd voor foto’s van o.a.   hun hersens en  XXXX  ook nog voor zijn gebroken neus.  En de aan de politie en handhavers  ter plaatse bekende kennelijk  vechtsporter dader( misschien een collega van de politie? )  van de tweevoudige zware mishandeling van  XXXX en  XXXXX  kon heen gaan met een schouderklopje van de  corrupte politie ter plaatse. Het voorgaande alleen al en hetgeen hierna gesteld schreeuwt  om eigenrichting  (natuurwet) en is een voorbeeld van ambtsdelicten, die bestraft dienen te worden met een fikse gevangenisstraf  en minimaal met op staande voet ontslag van de betrokkene corrupte politie ambtenaren ter plaatse en de corrupte hulpofficier Dana Hooghiemstra (RNM21174)  .

D.d. 29 juli 2020 heeft xxxx een bizarre leugenachtig telefonisch contact gehad  met de heer Cuppen van kennelijk het  zelfde  onderzoekteam als van de extreem corrupte mevr. Romijn en de heer Verhaal ( de zaak met parketnummers: XXXXXXX  en XXXXX en  XXXXX , zie Analyse1.23)  dat wederom  deze zaak  duister en aantoonbaar corrupt ( lees: vooringenomen, belangenverstrengeling, discriminatie) behandelt. De kennelijke teamleider van de dag de heer Cuppens van het politieteam CUBT/Noord belast met het opzettelijk onrechtmatige en strafwaardig onderzoek jegens xxxx , die in dit verband tijdens het telefoongesprek o.a.  de Lijfspreuk van de altijd liegende en drugs witwassende ex VVD staatssecretaris van Justitie Teeven trots na-aapt tegen over xxx :” Ik handel naar eer en geweten ‘ ( staat op audio en zal gevoegd worden in de komende diverse rechtsgangen)Daarnaast  heeft xxx xxx d.d. 29 juli 2020 ook een bizarre  leugenachtig telefonisch  contact gehad met het OM. ( staat ook op audio en zal ook gevoegd worden bij der komende rechtsgangen)

Retorische vraag: Waarom zijn   XXXX en  XXXX niet naar het ziekenhuis gebracht, maar zichtbaar zwaar gewond  in de cel beland als slachtoffer van een zware mishandeling? 

In deze wederom duistere zaak proces-verbaal   XXXXX  is ook geen aangifte  gedaan door de volgens bepaalde corrupte politie en OM vermeende slachtoffer, maar in werkelijkheid de ‘Vechtsporter-dader’ van een tweevoudig zware mishandeling  net als bij de in de nog lopende duistere  zaak d.d. 17 november 2017  parketnummers:  XXXXX  en  XXXX  en  XXXXXX dat in eerste instantie geleid werd door OvJ. Boersma ( van de zaak gehaald en nu OvJ. Veen (lopen inmiddels ook twee klachten tegen OvJ. Veen)  met als corrupte Politie teamleiders de aantoonbaar op leugens betrapte mevr. Romijn en  de heer Verhaal kennelijk ook van CUBT-Noord. Beide extreem corrupte teamleiders mevr. Romijn en dhr. Verhaal zijn herhaaldelijke schriftelijk betrapt op leugens ten nadelen van XXXXX en XXXXXX en het fabriceren van bewijzen  te nadelen van XXXX en   XXXX en voordelen van de psychopathische daders kickboxer B. Tricht, Schouten en Giezen van een poging tot doodslag/moord op  XXXX en mishandeling  van  XXXX.  ( Zie Analyse 1,2,3)   XXX  loopt tot vandaag de dag nog onder behandeling van een psycholoog voor het opgelopen trauma d.d. 17 november 2017 (parketnummers: XXXX  en XXXXX en XXXX ) , toen hij moest aanschouwen dat zijn broer XXXXX voor dood compleet bewusteloos ( 72 uur in coma kritiek gelegen in AMC) werd weggereden door een ambulance en niet mee mocht van de  onmenselijke politie ter plaatse en de daders Van Tricht, Schouten, Giezen als alte kameraden met de corrupte politie vrolijk stonden na te praten. En de corrupte politie ter plaatste na het horen van  XXXXX zijn naam hem ook nog wilde aanhouden ( zie: Analyse 1,2,3).
XXXX loopt tot heden door die schokkende en traumatische ervaring  mede veroorzaakt door de politie ter plaatse d.d. 17 november 2017 onder behandeling bij een psycholoog.

 Herhaling van voorgaande onrechtmatige en strafwaardige  gedragingen van bepaalde politie en OM  d.d. 28 juli 2020 : PL1300-20201572254-16 jegens xxx.

En nu herhaald d.d. 28 juli 2020 het vooringenomen en discriminerende en belangen verstrengelende patroon( zie o.a. in dit verband de onrechtmatige en Strafwaardige uitlatingen van de beroepscrimineel – Brigadier Sandra de Ruijter ( AML19839) in het proces-verbaal tegen  XXXXX) zich weer in deze zaak d.d. 28 juli 2020 met proces-verbaal nummer XXXXXXX.

In de zaak parketnummers:  XXXX en  XXXXX  en   XXXXX waar  XXXXX ook bij betrokken was werd door de politie ter plaatse aan één van de daders de Kickboxer B. van Tricht, die  XXXX zijn broer  XXXX  met zijn kompanen bijna had dood geslagen ( XXX  lag ook bewusteloos geslagen in een plas bloed) die geen enkele zichtbare verwonding had maar wel werd geadviseerd door de politie ter plaatse om direct naar het ziekenhuis te gaan. ( zie  proces-verbaal parketnummers: xxxxx  en xxxxx en xxxx en zie Analyse 1,2,3). In plaats van Van Tricht en Giezen en Schouten conform het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering aan te houden en in verzekerde bewaring te stellen voor een poging tot doodslag op xxxx en mishandeling van xxxx.

D.d. 17 november 2017 werd in het ziekenhuis direct gecontacteerd dat B. Van Tricht geen enkele behandelbare verwonding had dat zelf ook maar een paracetamol nodig had( zie; parketnummers: xxx en xxx en xxx en Analyse 1,2,3). Kickboxer Van Tricht is door corrupte OvJ. Veen geheel ten onrechte en in strijd met de feiten ter zake onschuldig verklaard hetgeen ook een ambtsdelict is.

Zorgplichten van zorgverleners(artikelen 255 en 450 van het Wetboek van Strafrecht

 Na de opzettelijke onrechtmatig  aanhouding  d.d. 28 juli 2020 is xxxx met o.a. een gebroken neus, een hersenschudding en andere zichtbare verwondingen aan zijn gezicht ( zie foto’s van  xxxx zijn verwondingen en zijn bewusteloos geslagen vriend xxx  ter plaatse aangehouden door bepaalde corrupte politie en  op last van de corrupte Hulpofficier   Dana Hooghiemstra ingesloten zonder de direct vereiste medische  eerste hulp en doorverwijzing naar het ziekenhuis voor bijv. foto’s van zijn neus en zijn hoofd.  Zowel de  corrupte en laffe politie ter plaatse als de  corrupte Hulpofficier Dana Hooghiemestra hebben zich schuldig gemaakt aan het schenden van de artikelen 255 en 450 van het Wetboek van Strafrecht jegens xxx( en xxxx). De artikelen 307, 308 en 309 Wetboek van Strafrecht geven de  mogelijkheden om zorgverleners te vervolgen wegens verwaarlozing van hun zorgplicht.

Wederechtelijke vrijheidsberoving en onthouden van vereiste directe medische hulp op grond van  XXXXXX .
De  zwaar gewonde  XXXX (  XXXXX) zijn onrechtmatig ( wederrechtelijk vrijheidsberoving)  hechtenis gesteld kennelijk , althans formeel door de  corrupte Hulpofficier Dana Hooghiemstra met drie dagen verlengt. Wij zijn er van overtuigd op grond van de feiten en omstandigheden in deze dat die onrechtmatige  verlenging van hechtenis tot stand is gekomen in  duister overleg met een bepaalde OvJ. op grond van  XXXXXX: zie:  politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in(VIDEO’s)

 

 

De ‘Vechtsporter–dader’ van  XXXXX ( XXX ) zijn zware verwondingen is niet ter plaatse aangehouden en heeft dus ook tot zover wij weten geen aangifte gedaan tegen  XXXX ( en  XXXX).  In dergelijk vergelijkbare zaken is de politie er als de kippen bij om bijv. in AT5 getuigen op te roepen zich te melden, maar als het om de zwaar mishandelende    XXXX gaat niet. Daarnaast is het ook wel logisch dat de corrupte politie niet zo oproep heeft gedaan bij AT5 omdat de politie die dader gewoon ter plaatse hebben laten lopen.

Getuigen/ Verdachten .

XXXXX verzoekt dan ook om de hulpofficier Dana Hooghiemstra en de leidinggevende van de politie ter plaatse en de duistere laffe en corrupte lichtelijk sadistische blonde vrouw van het OM( die niet eens haar naam en functie naar behoren noemde tegen XXXX toen hij zwaar gewond  in de cel zat en zij hem door het cel luikje toe sneerde: Wij gaan jou hier heel lang houden”. )  en de teamleider van CUBT/Noord de dag de heer Cuppens  te mogen horen als getuigen en verdachten.

Handhavers en camerabeelden bevestigen  herhaling van vooringenomenheid, belangenverstrengeling,  discriminatie  van politie en OM jegens   XXXXX.

Eén en ander wringt des te meer, aangezien de   aanwezige handhavers ter plaatse tegen de politie ter plaatse de verklaring  van  XXXXX tegen de politie ter plaatse hadden bevestigd. M.a.w. een reden te meer dat de politie wist dat er geen wettelijke gronden waren om XXXX aan te houden. Staan die verklaringen van de betreffende Handhavers  in het dossier? Zelfs camerabeelden die  XXXXXX niet tijdens zijn verhoor werden getoond ondersteunde xxxx zijn verklaring en dat is logisch want zijn verklaring is waar. Toen XXXX tijdens het verhoor vroeg om de complete camera beelden te mogen zien stotterde de verhorende  rechercheurs wat onverstaanbaars.

Herhaling onrechtmatig en strafwaardig handelen jegens  XXXXX( zie Analyse 1,2,3 ).

Nu wil het dat het CUBT/Noord in een eerdere  zaak met toen als teamleiders de extreem corrupte liegende mevr. Robijn en de heer Verhaal ook  in de zaak XXXXX  en  XXXX   en xxxx parketnummers:     XXXXX   en  XXXXX en  XXXXX   d.d. 17 november 2017 ( deze zaak moet nog voorkomen ) ook de daders Kickbokser B. van Tricht en Schouten en  Giezen die. XXXXX tegen overstaan van  XXXXX bijna hadden doodgeslagen en toen ook niet werden aangehouden. Dit voorgaande heeft zich dus weer  d.d. 28 juli 2020 herhaald met dit corrupte en laffe CUBT/Noord politieteam.

Marteriele  en immateriële schade  xxxx begroot op 25.000,-euro

  1. XXXX verzoekt en zondig sommeert u de Hoofdofficier per omgaande het complete dossier met proces-verbaal nummer:  XXXXX te sturen aan  XXXXXX  en in kopie aan Mr. P.van der Laar te Eindhoven o.a. voor het verhalen van de schade in deze van  XXXXX op de verantwoordelijken.

Voor immateriële en materiele schade van  XXXX zijn aansprakelijk bepaalde politie ter plaatse en met name de corrupte en laffe  leidinggevende politieambtenaar en bepaalde leden van het CUBT/Noord en met name de leidinggevende politie ambtenaar en  bepaalde corrupte OM met  de onbekende vrouwelijke  OvJ.( die door het cel luikje  XXXX  toe sneerde)  en de hulpofficier Dana Hoogmiemstra  en de gedoogde aan de politie bekende  dader van een tweevoudige zware mishandeling.

‘De ‘Pedo-Quote’ van de Week komt van ‘Op1 – Pedo-Rukker-Sander Schimmelpenninck’: “Prinses Alexia( 15 jaar) de “lekkerste” prinsesje van Nederland“(Video’s)

De feiten.

Zodra  XXXX zijn naam bekend maakte op verzoek van de (corrupte)politie ter plaatse  veranderde de sfeer van de zijde van politie van  professioneel neutraal naar extreem vijandig en zelfs Maffia-achtig agressief  jegens  XXXXX.      XXXX zag dat zijn vriend  XXXX in een heftige woordenwisseling was met een zeer agressieve Engels sprekende licht getinte man van rond 25 /30 jaar. Hierop probeerde    XXXX dat te sussen door er tussen te gaan staan en beide tot kalmte te manen. Hierop gaf de man onverwacht    XXXXX één klap waardoor   XXXX gelijk bewusteloos op de grond lag  wat er op duidt dat die man een geoefende vechtsporter is. Ook dat voorgaande punt ( bevestigd door de Handhavers aan de politie ter plaatse ) was geen enkel punt voor de politie ter plaatse om deze man aan te houden en in hechtenis te nemen conform het Wetboek van Stafrecht en Strafvordering. Daarna viel de niet aangehouden dader gelijk met slaande bewegingen  XXXXX  aan met als gevolg een gebroken neus, twee blauwe ogen,  een hersenschudding en andere verwondingen.   XXXXX heeft zich uitsluitend verdedigd in deze.    XXXXheeft  het voorgaande direct verklaard aan de politie ter plaatse, die hem toe sneerde: Kop houden.  De handhavers ter plaatse stonden erbij op hoor afstand en bevestigde hetgeen   XXXX probeerde te verklaren ten over staan aan de politie ter plaatse, die hem steeds extreem onbeschoft en agressief de mond snoerde ( zie de betreffende  camerabeelden als die nog niet zijn weg gemaakt). Ondanks het voorgaande en de feiten en omstandigheden in deze werd  XXXXX  ten onrechte aangehouden en de dader die hem o.a. een gebroken neus en een hersenschudding  sloeg en zijn vriend  XXXXX bewusteloos sloeg niet, hetgeen een ambtsdelict is. Daarnaast  staat hetgeen   XXXXX verklaarde ter plaatse en daarna aan de verhorende rechercheur op de aanwezige straat camera’s en die beelden heeft de  (corrupte) politie en de kennelijk duistere vrouwelijke sadistische OvJ.  ok bekeken, maar ondanks dat werd zijn onrechtmatige   hechtenis met drie dagen verlengt.   XXXXXis  direct na zijn invrijheidstelling d.d. 29 juli naar het VU ziekenhuis gegaan voor behandeling van zijn gebroken neus en hersenschudding en moest van het VU ziekenhuis de volgende dag naar zijn huisarts voor na behandeling.

GGD artsen

Opmerking in dit verband  is dat tijdens zijn hechtenis  twee GGD-artsen bij  XXXXXXX in de cel zijn geweest. De eerste een oude verlopen man ( wellicht aan de drank of pillen stelde ( zie : https://www.aliettejonkers.nl/2016/06/21/als-de-dokter-dagelijks-inneemt/ vast dat. XXXX niets had en schreef hem niet eens  paracetamol voor de pijn en ijs voor zijn gebroken neus. De tweede bezoekende relatief jongere  vrouwelijke GGD-arts constateerde  wel de gebroken neus en gaf de bewakers de opdracht xxxx een paracetamol en ijs te verstrekken, die hij  pas 4 uur later kreeg na herhaalde verzoeken van  XXXXX.    XXXX mocht ook zijn XXXX niet bellen om hen te laten weet waar hij zich bevond van de corrupte en laffe Politie en ook niet zijn werk af bellen.

Toegevoegde advocaat mr. D. Wideman begreep er niets van.
De advocate mr. D. Wiedeman die  XXXXX was toegewezen en in het geheel niet bekend was met de wijze waarop bepaalde corrupte  politie en bepaalde corrupte OM stelselmatig wan en misdadig  handelt als zij de naam  ixxx  horen heeft ons en de politie laten weten dat zij gezien de feiten en omstandigheden er niets van begreep  dat.  XXXX ter plaatse  was aangehouden en daarna zijn voorlopige hechtenis met drie dagen werd verlengt. Temeer er volgens haar geen sprake was van een eventuele beïnvloeding van de eventuele getuigen,  XXXXX al 4 jaar lang een vast contract heeft en een vaste woon en verblijfplaats heeft.

Conclusie

 In deze zaak met proces-verbaal nummer: XXXXXX heeft opzettelijk een omkering van de werkelijkheid plaats gevonden. En is door de leidinggevende politie  ter plaatse en kennelijk tot heden duistere onbekende corrupte, lichtelijk sadistische, gestoorde  vrouwelijke  Zaaks OvJ. en de corrupte Hulpofficier Dana Hooghiemstra gehandeld als regelrechte  Maffioso-politie & OM uit  een derde Wereld Banana republiek. De twee personen te weten  XXXXX en  XXXXXX  die zwaar zijn mishandeld worden aanhouden en ingesloten  voor mishandling zonder aangifte van een slachtoffer en de dader van de tweevoudige zware mishandeling  wordt niet aanhouden. Kennelijk niet eens zijn naam genoteerd.Gezien het feit dat dit nu de tweede keer is dat  bepaalde corrupte Politie en bepaalde corrupte  OM opzettelijk onrechtmatig  en strafwaardig onmenselijk handelt jegens  XXXXXX staat nu als een paal boven water vast dat  XXXXX deze opzettelijk onrechtmatige en strafwaardige behandeling van de zijde van bepaalde corrupte politie en bepaalde corrupte OM te danken heeft aan  XXXXX!  Eén en ander wringt des te meer gezien het feit dat.  XXXXX ing S.K.A.Brown een blanco strafblad heeft op één veroordeling na van een boete van 500,- euro voor ‘mishandeling’  van de altijd liegende AIVD en Politie en OM informant en OM-Adviseur-Pedo-Rapist- Peter R. de Vries(Video’s).

In afwachting van uw antwoord en ontvangstbevestiging  ben ik.  XXXX ten alle tijden bereid u nader te informeren,

Hoogachtend,

XXXXXXX

Like this story? Share it with a friend!