Per mail en per post aan Rechtbank Amsterdam  en gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en Facebook.(Per mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl nina.bontje@pelsrijcken.nl, info@svdj)

President van de Rechtbank Amsterdam gaat tot het uiterste met ‘Slachter- Rechter mevr. Broekhuis’ om de Deksel op de ‘Stimuleringsfonds voor de Journalistiek-Beerput’ te houden.

Aan: De President van de Rechtbank mevr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en Rechtbank sector bestuursrecht en de wederpartij het Stimuleringsfonds voor de(Gevestigde) Journalistiek in deze vertegenwoordigd  door de Landsadvocaat  a minimaal 500,- euro per uur  ex (BMW)-onkostenvergoeding.

Inzake, AMS 18/6736 WOB / Stimuleringsfonds voor de Journalistiek-Doofpot tegen De Stem van der Straat/Underground Presentator Steve Brown en Allesdeskundige Joke.

Amsterdam,  10 juli 2020

President van de Rechtbank  Amsterdam, wederpartij,

Naar aanleiding van uw schaamteloze schrijven d.d. 6 juli 2020 waarin u voorstelt deze WOB-zaak ‘Kafka-Doofpot-achtig’ schriftelijk en achter gesloten deuren stiekem af te doen bericht ik u als volgt:
Ten eerste is deze WOB-zaak bij de tegen ons ronduit onbeschofte, hysterisch, snauwde ‘Senior Slachter-Rechter mevr.  M.A. Broekhuis’(VIDEO’s) ( hoor de Audio door de Rechtbank opgenomen van de betreffende zitting als bewijs van het voorgaande) in het geheel niet inhoudelijk behandeld, aangezien ‘Senior Slachter- Rechter mevr. M.A.Broekuis’ overduidelijk direct aanstuurde op niet rechtmatige ontvankelijkheid verklaring in strijdt met het EVRM en het Algemeen belang. Het enige wat zij hysterisch naar voren bracht tijdens de betreffende zitting  was of er wel of niet tijdig de griffiekosten waren voldaan, die overigens wel betaald waren, verder helemaal niks! (VIDEO’s)  Nou ja, ze bood wel schaamteloos in ons aangezicht haar excuus aan de Landsadvocaten dat zij volgens haar voor niets waren gekomen, terwijl die n.b. 500,- euro per uur ex onkosten vergoeding vangen en bedankte ze onderdanig voor de eer dat zij waren gekomen. Dit, terwijl de Krankzinnige ‘Slachter- Rechter M.A. Broekhuis’ voor ons twee extreem potige en grote ‘NSB-agenten’ achter ons had neergezet, die als ik mijn stem verhefde direct nerveus achter mij en Joke stonden. Ik waande mij bij een heus Volksgerichtshof van de Nazi Rechter Roland Freisler.  Dus waar baseert u het op dat de Rechtbank c.q. senior rechter mevr. M. A. Broekuis voldoende onderzoek heeft gedaan in deze. Het voorgaande is de zoveelste aantoonbare onwaarheid in deze van uw kant in het belang van de vaststaande corrupte wederpartij.

Corrupte Rechters van de Wrakingskamer slaan weer toe om ‘Slachter-Rechter-mevr. M.A. Broekhuis’ en het ‘Strijkstok-Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’ te redden(VIDEO’s)

Corrupte Landsadvocaat Miss Bontje ontmaskert haar cliënt het Stimuleringfonds voor de Journalistiek als misdaadbende met o.a. 8 Geheime deskundige en als getuigen  à decharge  ‘AIVD-Informant-‘Journalist’ -Bas van Hout’.’”
Dat was ook één van de redenen tot (de zinloze en van te voren kansloze) Wraking. Ook de Wraking is in strijd met het EVRM  schriftelijk achter gesloten deuren afgedaan zonder dat wij onze Wraking naar behoren konden toelichten in het belang van de gewraakte corrupte ‘Senior Slachter- Rechter mevr. M.A.Broekuis’ en de eveneens corrupte wederpartij het ‘Stimulerings- Rat in pak strijkstok-fonds voor de corrupte Gevestigde Orde Journalistiek’.  Het voorgaande is ook in strijd is met het EVRM (mensenrechten). Misschien kunt u en/of de FIOD en of het OM en/of de Politie daar eens een echt onderzoek naar doen, dat zou het Nederlandse Volk per jaar miljoenen euro’s aan ‘Rat in pak-strijkstok -subsidie’ schelen(VIDEO’s), dat dan bijv.  kan worden aangewend voor de mensen die al decennia lang onder de armoedegrens moeten zien te overleven. Daarnaast zou u ook in het belang van het aanzien van de Rechtbank Amsterdam zijn om een psychiatrisch onderzoek te laten doen bijv. in het Pieter Baancentrum naar de geestelijke gesteldheid van de zaaks rechter mevr. M.A. Broekhuis blijkens o.a. haar ronduit bizarre gedrag tijdens de betreffende  zitting (hoor de Audio van de betreffende ‘Nacht und Nebel- Doofpot-zitting’).

Unieke beelden:’List & Bedrog Rechter J.Kruis’ liegt tegen Steve Brown en de Stem van de Straat en krijgt Rook uit zijn oren(VIDEO’s).

Pleitnota op grond v.d. afwijzing door de Wrakingskamer Rechter Kruis te Wraken in de zaak Stem van de Straat tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek(VIDEO’s)

Rechtbank Amsterdam kan het daglicht niet velen in de zaak van de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/Salto tv , c.q. ing Steve Brown tegen het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek met als Voorzitter  de ‘AIVD- Kroonprins Fits van Exter'(Video’s).

Corrupte Rechter D. Bode wijst verzoek om namen 8 deskundigen van het corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek af (VIDEO’s).

Wij begrijpen inmiddels al lang dat de Rechtbank Amsterdam kost wat kost de deksels op de jarenlange immense miljoenen ‘Rat in pak-Strijkstok- corruptie’ van de zijde van de wederpartij met zijn altijd liegende peperdure en extreem corrupte Landsadvocaat wil houden en dat dat toch kennelijk enigszins gênante  is voor de schaamteloze en corrupte Rechtbank Amsterdam, c q. de ‘Senior Slachter- Rechter mevr. M.A.Broekuis’ En dat u daarvoor deze zaak als een Dief in de nacht in het geniep wil afdoen achter gesloten deuren.

Zijn we toch ondanks al onze ervaringen en de Algemeen bekende feiten met/van de Rat in pak corruptie naïef.

Toch blijft het ons bevreemden omdat de Rechtbank Amsterdam door deze houding medeplicht is aan de jarenlange miljoenen Rat in pak- Structurele  Corrupte van de wederpartij. Wij denken zo langzamerhand  dat één van de 8 anonieme deskundigen van de wederpartij een lid is van de Gerechtelijke macht, c.q. de Rechtbank Amsterdam, temeer de acht namen al meer dan twee jaren in de kluis liggen van de Rechtbank Amsterdam zie Video hiervoor ter zake van de  eveneens liegende  Rechter D. Bode.

75 jaar Bevrijding? Onze Kameraad en Held van de Straat Rechtsgeleerde Nico van den Ham vindt net als wij dat er geen sprake is van Bevrijding van de Massa(Video’s).


Ook al weten wij dat de corrupte ‘Senior ‘Doofpot- Slachter-rechter mevr. M.A. Broehkuis’  per direct ons rechtmatig WOB- verzoek tot het openbaar maken van de duistere en zo goed als zekere corrupte 8 anonieme deskundigen niet ontvankelijk zal gaan verklaren eisen wij een normale openbare zitting, alwaar wij aanwezig zijn zodat wij ons zo goed en kwaad als de ‘Senior Slachter- Rechter mevr. M.A. Broekhuis’ ( niet) toelaat (niet) kunnen verweren in het kader van het Algemeen belang en de Rule of Law(EVRM).Bovendien is het altijd verbijsterend om de Stoet van de peperdure ‘Elite-Pooier BMW’s’ ( zie de Video’s hiervoor ) van de schaamteloze’ Rat in pak-Landsadvocaat’ te aanschouwen, dat werkt toch altijd weer keer op keer op onze lachspieren en levert  keer op keer weer hilarische filmbeelden op en zijn zij het rijdende symbool van’ Elite -Rat in pak -ons  kent ons -corruptie’ (VIDEO’s) dat het Nederlandse Volk al jaren naar de afgrond rijdt gedoogd door de Gerechtelijke macht het het OM.

Tot Slot.Mocht de Rechtbank oordelen, wat wij niet verwachten gezien het verloop van deze ‘gerechtelijke- Kafka- Nacht und Nebel-procedures’ om de 8 namen openbaar te maken dan hoeven wij niet aanwezig te zijn.

Hoogachtend,

Ing S.K.A Brown

Like this story? Share it with a friend!