( door  op een haar na vermoorde Klokkenluider ing  Steve Brown (Video’s) met  een ‘AIVD- Bas van Hout-beloning’ op zijn hoofd voor zijn dood)

AMSTERDAM-NOIRSteve Brown was d.d. 17 unie 2020 in Den Haag bij de Klachten-Commissie AIVD( CTIVD) om zijn klacht en aangifte(VIDEO’s) tegen de AIVD- Informanten ‘Junkie-Peter R. de Vries’ & ‘Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout’  feitelijk nader toe te lichten’:

Steve Brown licht zijn klacht en schade-eis van 2.4 miljoen tegen D66 Minister Ollongren en haar Judas- Miljonair- Informant Bas van Hout toe(SCHOKKENDE VIDEO’S) .


Pikant: De AIVD en de Commissie zijn van mening dat alle wan en misdaden die Bas van Hout jarenlang straffeloos heeft gepleegd tegen mij en de mijne ten tijde dat hij betaalde AIVD-informant was voor zijn rekening kwamen. En de Minister c.q. AIVD daar niet (mede) verantwoordelijk voor was en is. Ik wees de commissie er op het voorgaande feitelijk haaks staat op de artikelen  160 jo 161 jo 162:
Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar” en
“Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren”. Daarnaast stelt de AIVD en de Commissie ging daar in mee dat er slechts zijdelings over mij was gerapporteerd door Van Hout en  en/of De  Vries en hun ‘Junkie Draaideur- Crimineel loopjongen Ron Ostrowski’.
Ik wees de commissie er op dat ook dat haaks staat op de brief die ik van de Minister namens de AIVD heb ontvangen dat ik zelfs mijn AIVD dossier dat handelt over 25 jaar geleden niet mocht inzien, omdat ik daar uit zou kunnen halen tot vandaag de dag aan toe wie hun informant(en) zijn die mij o.a. stiekem volgen en stalken en in de media onrechtmatig en zelfs strafwaardig constant zwart maken, en Moord(en) op mij uitlokken (en ook daadwerkelijk twee Moord-aanslagen op mij zijn gepleegd waarvan één n.b. onder leiding van de AIVD met hun informanten Van Hout & De Vries, die zij nog op TV hebben uitgezonden ook, zie VIDEO hiervoor), etc. en hun dan in gevaar kon brengen:
( Zie: de betreffende brief van de Minister   )

Volgende maand volgt de conclusie van de Commissie en dan gaan wij door naar de Rechter en wie zal het zeggen eindigen wij bij het Europese Hof van de Rechten van de mens.

Politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in(VIDEO’s).

Keihard bewezen op audio:OvJ Vriezen stopt o.a. uitlokking Moord op Steve Brown door AIVD Informant Bas v Hout in niet geregistreerde ‘Nacht und Nebel-Doofpot’(VIDEO’S).

noot

Brief AIVD