( van onze wordt Wakker redactie)

AMSTERDAM-NOIR Zembla: VVD Minister ‘Gif-Monster-Cora van Nieuwenhuizen’ & Top-Rijkswaterstaat &‘Consigliere Zijlstra’ zijn een ‘Elite-misdaadgroep’ die straffeloos heel Nederland vergiften(VIDEO’s) .

Corona-Aasgieren’: Misdadig Kabinet-Rutte&’D66 Hoertje –Veldhoven’ ziet niets in bevriezing ‘Prins Bernhard-Woeker-woonhuren(Video’s) .

75 jaar Bevrijding? Onze Kameraad en Held van de Straat Rechtsgeleerde Nico van den Ham vindt net als wij dat er geen sprake is van Bevrijding van de Massa(Video’s) .

Gisteren was het Lieg en Bedrieg-‘Granuliet-Debat in de voor het merendeel corrupte en laffe Tweede Kamer van de ‘Sluipmoordenaar – D66 DDR66- staatssecretaris Stientje van Veldhoven’ over het misdaad feit dat zij dagelijks straffeloos Nederland laat vergiftigen met granuliet na  Endlösung orders van de ex VVD-Minister aartsleugenaar & Rusland hater Zijlstra. De corrupte Lobbyist &SS-er Zijlstra bralt laat mijn  ‘Elite-Gangsters bazen Graniet Import Benelux BV (GIB)  doorgaan met het vergiften van het drinkwater van het Nederlandse Volk en waarschuw ze gelijk, zoals ik ook altijd doe voor de Russen. Waarom wordt dat Moordende ‘Elite-Killer- Tuig’ trouwens niet aangehouden door het OM? Tja, ze worden niet aangehouden omdat het ‘Pedo-Rapist- OM’ onderleiding staat van de CDA Minister- Gestapo- Generaal- Grapperhaus en de VVD Elite-Gangster-Minister Dekker.

De ‘Sluip-Granuliet-moordenaar- D66 DDR66 -staatssecretaris Stientje van Veldhoven’ stelt tijdens het debat op grond van geheime rapporten die zij niet openbaar wil maken dat granuliet gewoon grond is waar niets aan markeert. De corrupte en laffe regering‘s partijtjes de ‘Nep en Fop-Christen CDA’,de VVD-Misdaadgroep en de ‘CU –Incest- Bijbelbelt’ en D66 DDR66 steunen haar in het geheim houden van de al  dan niet bestaande reporten. Is het een wanhoopsoffensief? Ondanks moties in de Tweede Kamer en protesten van de gemeente West Maas en Waal, blijft de ‘Gif- Granuliet-Sluipmoordenaar- staatssecretaris Stientje van Veldhoven’ samen met een ‘Killer-meerderheid’ in de Tweede Kamer immers onverstoorbaar: de ‘Granuliet-Gifstort’ kan doorgaan. ‘Rat in pak- Politiek’ mag er dan niets zijn veranderd, ‘Misdaadgroep -Graniet Import Benelux BV’ (GIB), waar het Giftige granuliet vandaan komt, is wel een peperduur ‘dr. Goebbels-tegenoffensief’ begonnen. Het wil Gustaaf Biezeveld, voormalige zeldzaam eerlijke en moedige milieuofficier van Justitie, aansprakelijk stellen voor geleden schade. Biezeveld zei tegen een Tweede-Kamercommissie dat granuliet niet gezien kan worden als grond en mag niet worden geloosd in Over de Maas en zit sindsdien in de hongerbijstand.

Extreem gevaarlijk
Meer critici – waaronder eerlijke ambtenaren van Rijkswaterstaat-Zuid- zien granuliet niet als grond en zelfs als potentieel gevaarlijk vanwege het chemische bindmiddel polyacrylamide dat de minuscule granietdeeltjes bijeenhoudt. Onzin, bralt GIB-misdaadgroep en Halbe Zijlstra. De ‘Gif- Granuliet –Sluipmoordenaar-Stientje van Veldhoven ‘deelt die ‘Endlösung -visie’. Hetzelfde geldt voor de extreem corrupte Rat in pak- top van Rijkswaterstaat en Misdaadgroep Nederzand, de zandwinnerscombinatie die met het granuliet de zandwinplas Over de Maas ondieper maakt en Nederland vergiftigd.

Dr. Goebbels offensief tegen de waarheid.

‘GIB-misdaadgroep’ dient ook een klacht in tegen tv-programma Zembla bij de Raad van de Journalistiek met als Voorzitster de ‘AIVD Kroonprins  Frits van Exter’  en het neemt de gemeente West Maas en Waal op de korrel. Die beticht het van onruststoken. De Gelderlander doet daar volgens het ‘Gif-Moordenaars- bedrijf’ aan mee. ,,We waren al gewaarschuwd dat deze Gifmengers en hun puppets Stientje van Veldhoven & Halbe Zijlstra & Cora van Nieuwenhuizen er regelmatig tegenover alles en iedereen met gestrekt been ingaan. Dus dit was te verwachten”, zegt Roelof Bosma van Zembla.,,Veel kwalijker is het dat ze Biezeveld persoonlijk aansprakelijk dreigen te stellen.” Biezeveld zegt zelf nog niets gehoord te hebben van GIB-misdaadgroep. Wat hij precies vindt van de aangekondigde rechtsgang wil hij graag in het midden laten. ,,Maar ik heb tot nu toe geen enkele aanwijzing dat de informatie van Zembla niet klopt. En ik vind het zorgelijk dat deze ‘Gif-Sluipmoordenaar-staatssecretaris- Stientje van Veldhoven ’ de Tweede Kamer steeds maar weer informatie geeft die niet volledig is en ook soms onjuist.’’

Extreem gevaarlijk.

Meer critici-waaronder de eerlijke en moedig ambtenaren van Rijkswaterstaat-Zuid-zien granuliet niet als grond en zelfs als potentieel gevaarlijk vanwege het chemische bindmiddel polyacrylamide dat de minuscule granietdeeltjes bijeenhoudt. ‘Onzin’, bralt Misdaadgroep GIB, ‘wie denkt u wel wie ze zijn de Mocro Maffia of de Monsters Holleeder en Taghi of Russen ,hahahah, wij zijn eerlijke Ratten in pak en wie doet ons wat, hahahahaha’.  Hun Minister  puppet Stientje van Veldhoven deelt die ‘Rat in pak- visie’. Hetzelfde geldt voor de extreem corrupte en laffe Rat in pak- top van Rijkswaterstaat en Nederzand, de zandwinnerscombinatie die met het granuliet de zandwinplas Over de Maas ondieper maakt en daarmee tevens het drinkwater vergiftigd. Er zijn volgens de beroepsleugenaar Hans Stupers, een  extreem corrupte Rat in pak consultant die door GIB-Misdaadgroep samen met Zijlstra als woordvoerder is ingehuurd, tal van Fake-wetenschappelijke bewijzen dat granuliet een ongevaarlijk goedje is dat met bijwijzen van spreken als ‘Mien met schort  & Jan met de pet’ ook nog gewoon kan eten.

De waarheid wordt opeens een Hardnekkige tunnelvisie’
‘Beroepsleugenaar- Stupers’ heeft het over ‘lagere’ ambtenaren bij Rijkswaterstaat-Zuid die al vóór de monsternames ‘veronderstelden’ dat er iets mis was met granuliet. Het zijn volgens hem de ambtenaren die door Zembla zijn opgevoerd. Zij hielden vanaf 3 april 2018 granulietstort door GIB-misdaadgroep tegen, waarna corrupte topambtenaren samen met de eveneens corrupte  minister uiteindelijk besloten dat er niets mis is. Stupers beticht de ambtenaren in zuid van een ‘hardnekkige tunnelvisie’ omdat ze zonder onderbouwing zouden twijfelen aan  het gezonde granuliet, hahahahahaha. Maar, Stupers heeft volgens Zembla geen enkel idee met welke bronnen de programmamakers hebben gesproken, zegt Roelof Bosma van Zembla. Hij zegt ook veel verschillende (interne) stukken in handen te hebben. ,,Dit klopt dus niet en en Stupers  is een beroepsleugenaar van de bovenste plank .’’

Opmerkelijk: ‘The RTL -Voice of Holland -BN-Hoertje Angela Groothuizen’ meende zich ook nog in deze Gif-discussie te moeten mengen met een bizarre ‘NSB-uitlating’. Zij bralde :” Mien & Jan met de Pet’ moet niet zo zeuren en gewoon dat ‘Granulietwater’ drinken, want dat is goed voor het Milieu en dan vliegen er tenminste minder Mien met schort  & Jan met de pet” (Video’s’)