( door het Noord Koreaanse A5 en bewerkt door onze waarheid commissie )

AMSTERDAM-NOIR- Klasse Justitie: Wapen in bezit: 40 uur Taakstraf voor ‘Ninja- Oey‘ de Loverboy van Halsema en 9 maanden Cel voor een Labbekak(Video’s) .
‘GroenLinks Rechts – Burgemeester Keizerin Halsema ‘van Amsterdam heeft in haar misdadige rol als ‘Doofpot-voorzitter’ van de Veiligheidsregio voor de ‘Taxfree-Ultra-Rijken & Elite Pedofielen-Amsterdam-Amstelland’ (Video’s) ‘Nep en Fop excuses’ aangeboden aan het ‘Noord Koreaanse AT5′ en ‘Oey- NRC'(Video’s) , maar niet aan Volksnieuws uit Amsterdam-Noir, nadat er negen maanden na het indienen van een WOB-verzoek omtrent de stiekeme gouden handdruk van €75.000,- of meer vertrekregeling van de corrupte en onmenselijke ex- Politie Commissaris en ex brandweercommandant ‘Zakkenvuller Leen Schaap’ nieuwe documenten zijn gevonden. Nog steeds wil het corrupte veiligheidsbestuur met Halsema als ‘Doofpot-Voorzitter’ de ‘Gouden-handruk-zwijggeld-vertrekregeling’ niet via de wet openbaarheid van het corrupte bestuur vrijgeven. Vorige week verscheen dit’ Rat in pak-bedrag’ plotseling wel in de jaarrekening van de Veiligheidsregio.

Corrupte Oud-brandweercommandant& Politie Commissaris ‘Zakkenvuller Leen Schaap’ kreeg  ten minste 75.000 euro mee van Keizerin Halsema (Video’s’).

‘Treiter-Burgemeester-Halsema’ houdt weer informatie in de Doofpot over Oplichter D66  DDR66 -Wethouder van Gils(Video’s). 

Het wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur) is door AT5 al op 9 juli vorig jaar ingediend. Rond diezelfde tijd deed ook het NRC eenzelfde soort verzoek. Nog steeds is er geen definitief besluit genomen door de Doofpot-Eliet Crime-Veiligheidsregio. Het verzoek betreft alle interne communicatie over het vertrek en de vertrekregeling van de in oktober 2019 scheidende brandweercommandant.  AT5 en NRC zijn niet de enige die al jaren met een beroep op de WOB. Zo tracht  ing  Steve Brown namens de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV een zware Rat in pak corruptie zaak m.b.t. het Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde)Journalistiek  tevergeefs bloot te leggen. Maar Steven Brown van De Stem van de  Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV wordt niet alleen tegengewerkt door het corrupte bestuur met als Voorzitter ‘AIVD- Kroonprins Frits Exter’, maar ook door de Nacht und Nebel Rechtbank Amsterdam(Video’s) met ‘Slachter -Senior- Rechter mevr. M.A. Broekhuis'(Video’s).

Voor de Ratten in pak geldt persoonlijke levenssferen  en voor de Labbekakken de schandpaal bij  ‘RTL- Riool Boulevard’ en de Staats-AIVD- NOS(Video’s):

De ‘Expats & Yuppie Veiligheidsregio’, waar Burgemeester Keizerin Halsema  ‘Doofpot-voorzitter’ van is, weigerde in eerste instantie de documenten openbaar te maken. Het vrijgeven van deze interne stukken zou de ‘persoonlijke -Zakkenvullers- levenssfeer’ van  ‘Elite Gangster-Schaap’ te veel beschadigen, zo was de afweging. Uit jurisprudentie blijkt echter dat de Raad van State het belang van openbaarmaking groot acht gelet op de maatschappelijke discussies waartoe vertrekregelingen regelmatig leiden.Na het eerste, afwijzende, besluit van de ‘Elite Crime- Doofpot-Veiligheidsregio’ hebben AT5 en NRC bezwaar aangetekend. Een geplande hoorzitting werd eind vorig jaar, enkele dagen voor aanvang, plotseling afgezegd, Oey! De Veiligheidsregio was alles overwegende tot het inzicht gekomen een nieuw besluit te zullen gaan maken.

‘Peperdure-Vertraging op kosten van de Amsterdammer.
Dit besluit werd begin dit jaar opgestuurd. ‘GroenLinks Rechts-Keizerin Halsema’ bleef bij alle bezwaren die al eerder kenbaar waren gemaakt, maar overhandigde wél de detacheringsovereenkomst van haar gabber in crime ‘Zakkenvuller Schaap’. Een stuk waar AT5 nooit om had gevraagd, Oey!  Vanwege het nieuwe besluit, moest er opnieuw bezwaar worden ingediend, Oey! Tijdens de zitting over dit bezwaar is de’ Gouden- handdruk- vertrekregeling’ openbaar gemaakt, zonder de door AT5 en NRC gevraagde bedragen. Het wob-verzoek heeft door de handelswijze van Keizerin Halsema vele maanden vertraging opgelopen,Oey, Oey!

‘Kapitalisme- Waanzin’: Slotervaart ziekenhuis failliet en dicht en nu ‘Strijkstok- Hotel’ in Slotervaart ingericht voor opvang coronapatiënten(Video’s)

Tijdens de tweede bezwaarperiode heeft de Keizerin Halsema deze week de vertrekregeling van haar ‘Zakkenvuller Leen Schaap’ openbaar gemaakt via de jaarrekening. Volgens een woordvoerder van de burgemeester gaat dit om een deel van de vertrekregeling. Naast het bedrag van 75.000 euro werd ook afgesproken dat de extreem hoge juridische kosten die Zakkenvuller-Schaap maakte vanwege zijn vertrek als Dief in de nacht betaald zouden worden door de Veiligheids Ultra-Rijken & Expats & Yuppies -regio. Met de kennis van nu is het moeilijk te begrijpen waarom er al maandenlang via een peperdure altijd liegende advocaat van het misdadige type Lands-doofpot-advocaat(video’s) en zittingen het verzoek tot openbaarmaking van AT5 en NRC is tegengehouden.
‘Er blijkt toch nog e-mail correspondentie te zijn. Die documenten zijn eerder niet bij het verzoek betrokken, omdat de documenten niet centraal gearchiveerd zijn’.
Afgelopen vrijdag kwam de altijd liegende peperdure advocaat van Keizerin Halsema(Nee, niet mr. Plasman, die is voor Privé Halsema Wapen zaken(Video’s))ook met een mail dat, na herhaaldelijk aandringen, er toch meer documenten zijn gevonden die onder het wob-verzoek zouden vallen. ‘Oey, er blijkt toch nog e-mail correspondentie te zijn. Die documenten zijn eerder niet bij het verzoek betrokken, omdat de documenten niet centraal gearchiveerd zijn en er verschillende functionarissen zijn betrokken bij deze kwestie(kuch,kuch). De corrupte Veiligheidsregio en voorzitter Keizerin Halsema excuseert zich voor deze gang van zaken’, schrijft het altijd liegende peperdure Vijverberg Advocaten & Adviseurs in een e-mail namens de Veiligheidsregio.
Verder staat in het bericht dat de Veiligheidsregio voornemens is deze e-mails grotendeels, of delen ervan, openbaar te maken. Omdat er derden Ratten in pak bij betrokken zouden zijn, moet de Veiligheidsregio hen om een zienswijze vragen. Het gaat daarom nog weken duren voordat er meer bekend is.

Nep en Fop Excuus.
In een reactie laat de woordvoerder van Halsema weten ‘De afhandeling duurt te lang en is helaas niet verlopen zoals de Veiligheidsregio zulke wob-verzoeken zou willen afhandelen. Hiervoor is inmiddels ook excuses aangeboden aan de indieners, hahahahahahaah.’
Verder stelt de woordvoerder dat er ook afspraken zijn gemaakt over geheimhouding in de misdadige vertrekregeling met Leen Schaap. ‘De keuze om de vertrekregeling niet openbaar te maken is volledig in lijn met andere, vergelijkbare misdadige ‘Ratten in pak-gevallen’ binnen de corrupte gedeelte van de gemeente Amsterdam. Dit soort ‘Rat in pak-gegevens’ worden in de regel niet openbaar gemaakt, want dan kan iedereen zien hoe corrupt we zijn,hahahahahahaah.’

Schrik bewind.
De onmenselijke ‘Zakkenvuller Schaap’ kwam in 2016 naar de Amsterdamse brandweer en moest daar van toenmalige ‘PvdA- Burgemeester de Islam- Fraude- King Ping- Eberhard van der Laan’ schoon schip maken met mondige onderbetaalde Bradweermannen. Meerdere brandweerlieden werden ten onrechte ontslagen en zitten nu in Hel van de ‘Honger-Bijstand’.