(van onze wordt Wakker redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Het Bloed van de Russen wordt nooit herdacht op de Dam door King Willem: D66 ‘DDR66 Penhouse Pechthold'( ook Koninklijk onderscheiden) : Dood aan de Russen(Video’s’) .
De 75-jarige Bram Boelhouwers uit de ‘Elite-criminele-Gemeente Fijnaart’ was één van de 3060 Nederlanders die vrijdag ook een waardeloos propaganda  ‘King Willem- lintje’ zou krijgen, dat ieder jaar massaal worden uitgedeeld alsof het koekies voor het ‘Makke Schapen-Volk’ zijn.

Der ‘Endlösung-Corona-Bom-crisis’:Keizerin Halsema: ‘Makke Schapen vier onze Koningsdag, maar blijf binnen als u een huis heeft ’(Video’s).Geen Complot: Koninklijke Familie succesvolste  misdaadgroep:

Corona-Aasgier-G5-Saskia Noort’:”Godzijdank ben ik geen Complotdenker zoals Lange Frans & Lang Leve mijn Rutte & Oerdomme Linda & Bloed-Poen”(Video’s) .

De afgelopen decennia  is een Koninklijke  onderscheiding zo een beetje aan iedere ( politieke) Rat in pak  a la de voormalige ‘CDA-Rat- Minister& KLM Boss- Captain Gay Eurlings’  en /of ’Riool-Shows-BN-Hoertje’ a la  ‘Junkie Gordon’ & Saskia Noord & ‘Oerdomme Linda de Mol’ uitgedeeld, die hun eigen moeder voor poen verkopen uit naam van de ‘VOC-SS-King Willem’.

‘VVD-Pedo-Rapist-Burgemeester Gebben weg als voorzitter Oranjeverenigingen(Video’s).
De ‘Nep en Fop  onderscheidingen’ worden misbruikt om het kaal geplukte Volk aan ‘Taxfree-King Willem’ en zijn Parasieten familie te binden. Wie trapt daar nog in? Nou, in ieder geval niet Bram Boelhouwers.

Koning Feodaal  symbool van ongelijkheid bij geboorte .

Onderbetaalde Marechaussee van King Willem in de Cocaïne smokkel(Video’s).

Maar voor zover bekend, is hij de enige die de compleet waardeloos geworden’Koninklijke-Tuig van de Richel- onderscheiding ‘weigerde. „Ik hoef niet beloond te worden voor al mijn werk door de Koning .Dat doe ik voor de mensen en niet voor de Koning. En hun waardering is genoeg en wie wil met een lintje van de Koning tussen dat Gajes zitten dat tegenwoordig allemaal zo’n lintje krijgt, nou ik niet.”

‘VVD-Drag Queen Zalm’ eerder weg ABN-misdaadgroep als Ridder in de ‘Oranje-Graai-Nassau –Order’(Video)
De Oranje  Boven Burgemeester en CDA-Rat Jac Klijs als ex ‘Royal-Cocaïne-Marechaussee’ zag de boodschap van Boelhouwers niet aankomen, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. „Toen ik thuiskwam, stond m’n dochter met bloemen in haar hand. De burgemeester had gebeld en toen wist ik wel wat er aan de hand was. Toen hij terugbelde, vertelde ik hem dat ik geen lintje wilde. Hij werd er even stil van.”Boelhouwers zou het waardeloze  ‘King Willem-lintje’ krijgen voor al het vrijwilligerswerk wat hij tot nu toe in zijn leven gedaan heeft. Zo was hij onder meer voorzitter van de Winkeliersvereniging Fijnaart en zette hij zich voor de kerk in als wijkouderling en pastoraal medewerker.

No Surrender Henk Kuipers: “Het ergste is Steve Brown spreekt ook nog de waarheid over o.a. King Willem en zijn NSB-ers op de Dam(Video)’s ”.

Braking News: Top30+ Criminele Burgemeesters van  ‘PvdA- Snake in Suit-Plasterk’ zijn allemaal Koninklijk Onderscheiden (Video).

Pikant: ‘Nep en fop-Onderzoek’ naar kunstroof door CDA- Raten in pak-notabelen die nadien allemaal Koninklijk zijn onderscheiden. In 1999 berichtte de Volkskrant dat de ‘Doofpot-rijksrecherche’ is een ‘Nep en fop-onderzoek begonnen’ was naar een  kunstroof door notabelen (allen CDA- Ratten in pak) uit het gemeentehuis van de voormalige gemeente Fijnaart.
Een van de betrokkenen is de criminele  oud-burgemeester R. de Sutter, die nu burgemeester is van de Zuid-Hollandse gemeente Rozenburg. Bij haar zou een kostbaar negentiende-eeuws schilderij terecht zijn gekomen. De kunstcollectie, bestaande uit schilderijen en etsen, werd eind jaren vijftig door de adellijke Bredase familie De Constant Rebecque in bruikleen aan de gemeente afgestaan.Toen Fijnaart bij de gemeentelijke herindeling in 1996 opging in de nieuwe gemeente Moerdijk, verdween een groot deel van de collectie spoorloos.
Eén kostbaar werk, een zicht op zee van de negentiende-eeuwse schilder jonkheer E. Heemskerck van Beest, dat altijd in het gemeentehuis had gehangen, is intussen boven water. Het werd in juni van dit jaar aangetroffen in de woning van  de criminele J. Evers, CDA-raadslid en oud-loco-burgemeester van Fijnaart.Op verzoek van het openbaar ministerie in Breda gaat de rijksrecherche na wat er precies met het doek is gebeurd en waar de overige kunstwerken zijn gebleven en daarna is er nooit meer wat van vernomen.Wat ‘Zicht op zee’ betreft is het belangwekkend wie van de betrokken CDA’ers het schilderij (buiten de gemeenteraad om) aan wie cadeau heeft gedaan. de Criminele  Burgemeester De Sutter heeft het doek op 30 december 1996, na de laatste Bral-raadsvergadering, aan Evers hebben ‘geschonken’. Maar Evers beweert dat de burgemeester het (van een andere CDA-Rat-wethouder) als ‘cadeau’ in ontvangst nam, nadat zij er eerst duizend gulden voor had geboden. Evers zou het schilderij voor haar in zijn woning hebben bewaard(kuch).Niemand van de betrokkenen wilde toen een toelichting geven op de kwestie. Ook de gemeente Moerdijk niet die, merkwaardig genoeg, nooit aangifte heeft gedaan en nog merkwaardiger  is het dat er nooit iemand is gearresteerd, of juist niet. Wie gearresteerd  worden alleen maar uit naam van ‘Taxfree-King Willem’&’ Hofnar Rutte’  de Labbekakken uit de laagste Klasse (Video’) en dat is geen Complot Theorie, maar de harde waarheid.