Per mail en per post en gedeeltelijk geanonimiseerd gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam -Noir en Facebook.

Aan: de Hoofdofficier J.Lucas en de President  C.M. Wiertz-Wezenbeek van de Rechtbank  en de  Rechtbank-Strafkamer en sector bestuursrecht  AMS AMS 19/4292 BELEI en het Schadefonds en de RC’s  dhr. H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan en het College procureurs generaal en de Commissie Justitie Tweede Kamer.
Inzake, verzoek deze zaak te verplaatsen naar een ander arrondissement op grond van o.a. het onrechtmatig en strafwaardig proces-verbaal van bevindingen 19/XXXXX van de RC’s dhr. H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan in de zaak met parketnummers 13/XXXX  en 13/XXXX en 13/XXXXX  (zie prod:1).

Amsterdam d.d. 3 april 2020

Geachte heer, mevr.,

Het Ministerie van Justitie en het OM zijn de afgelopen kwart eeuw  wan en misdadig bestuurd door markant alleen corrupte en liegende VVD ministers, die men zou kunnen kwalificeren als Desk Killers (Ratten in pak, zie video hierna) in een mildere vorm en op micro niveau jegens in hoofdzaak de laagste klasse en dat is te merken ook in deze zaak.

Waar je mee omgaat, laat staan voor werkt  wordt je mee besmet en dat heet beroepsdeformatie. Het handhaven van de wet zonder aanzien des persoon (EVRM) en wars  zijnde van klasse justitie is dan ook geheel verdwenen binnen de schaamteloze en corrupte Amsterdamse Gerechtelijk macht.

Discriminatie.HITLERS ELITEN NACH 1945 Massa Moordende JURISTEN en hoe zit het nu met Rutte’s Elite ‘Nacht und Nebel-Kafka-Moordende-Juristen’(Video).

Heel veel burgers zo niet allen, maar in hoofdzaak uit de laagste klasse  zijn daar dag in dag uit het machteloze slachtoffer van en kunnen zich daar tegen nergens verweren binnen de wet.  Men wordt als het ware gedwongen tot eigenrichting ( natuurwet) ,maar dan wordt men direct gekwalificeerd door de Gerechtelijke macht en de politie en de gevestigde orde media als gevaarlijke  ‘verwarde man’ en keihard vervolgd. Wrang in dit verband is dat de Gerechtelijke macht en politie door hun straffeloze wan en misdadige gedragingen zelf de ‘verwarde man’ hebben gecreëerd.Het onrechtmatige en strafwaardige proces-verbaal van bevinding  van beroeps-leugenaars  en criminelen H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan is  van het type brigadier Sandra de Ruyter (Video)( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/26/steve-brown-doet-aangifte-tegen-brigadier-sandra-de-ruijter-en-dient-een-klacht-in-tegen-politierechter-fels-en-zaaks-ovj/ ).

(VVD)-Beroepsdeformatie leidt tot spreken met één ‘Desk-Killers- mond'(Video).
Deze RC’s H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan zijn weer het zoveelste bewijs dat in deze zaak alle betrokkene ambtenaren van het OM, de Rechtbank en de politie en zelfs Het Schadefonds van Geweldsmisdrijven( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=schadefonds)  zich opzettelijk schuldig maken aan opzettelijke negatieve onwaarheden jegens S.K.A. Brown en  XXXX en XXXXX, het geven van negatieve valse voorstelling van zaken jegens S.K.A. Brown en  XXXX en XXXX en zich schuldig maken aan kwaadaardige suggesties en negatieve aannames ten nadelen van XXXX en XXXX en S.K.A. Brown, hetgeen wederom een ambtsdelict en een misdrijf is en een schending van het EVRM. In dit geval zijn de corrupte RC ‘s  H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan nog verder gegaan in het geven van een valse voorstelling van zaken, want de liegende RC ‘s vermelden niet eens dat XXXX d.d. 17 oktober 2019 ook is gehoord en tijdens dat verhoor schriftelijk een aantal verzoeken heeft gedaan tot nader onderzoek naar bijv. het duister bezoek voor juridisch en corrupt advies aan Giezen, Schouten en Van Tricht d.d. 17 november 2019 bij  het Politiebureau Maarsen in plaats van de toen al bekende daders Van Tricht, Schouten en Giezen  van de poging tot moord c.q. doodslag op  XXXXXX  conform Wetboek van Strafrecht en Strafvordering aan te houden, maar dat vermelden de RC’s H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan  niet, hetgeen het zoveelste misdrijf en  ambtsdelict is in  deze zaak jegens S.K.A. Brown en XXXX en XXX.

Schokkend: Amsterdamse Ovj. Van Vliet overvalt en intimideert ‘Volks-jurist Steve Brown’ straffeloos(Video)
En ik d.w.z. S.K.A. Brown na dat verhoor van  XXXX d.d. 17 oktober 2019 door de RC onbeschoft en hautain ben aangesproken door de tweede zaaks OvJ. Veen op de gang wat aanleiding was voor mij om d.d. 21 oktober 2019 schriftelijk een klacht in te dienen tegen deze handelswijze van de corrupte zaaks OvJ. Veen , die tot heden niet naar behoren is behandelt( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/10/23/schokkend-amsterdamse-ovj-van-vliet-overvalt-en-intimideert-volks-jurist-steve-brown-straffeloos/).RC’s dhr. H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan hebben hun onderzoek dat feitelijk in het geheel geen (objectief) onderzoek was afgesloten met een proces-verbaal van bevindingen ( zie prod:1)  dat dermate onrechtmatige en strafwaardig is dat wij dat niet zonder een weerwoord over onze kant kunnen laten gaan en voor ons de druppel is om nu te verzoeken dat deze zaak verplaats wordt naar een ander  arrondissement.Het zeer beknopte proces-verbaal van bevindingen, maar dat desondanks vol staat met feitelijke onwaarheden en kwaadaardige suggesties en negatieve aannames ten nadelen van S.K.A. Brown en XXXXX en  XXXX net zoals in het door ons gelaakte ‘OM-Politie -onderzoek-dossier’ in deze met de corrupte  rechercheurs  als politie leidinggevende mevr. Romijn en de heer Verhaal en de eveneens corrupte Zaaks Ovj’s Boersma en Veen( zie Analyse 1,2,3 onzerzijds van het OM-Politie-onderzoek).

VVD-Beroepsdeformatie’. (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Vincent+Leenders)

M.a.w. de extreem aantoonbare corrupte RC’s  dhr. H.P.H.I Cleerdin en E. Diepgaan stonden/ staat in dienst van het feitelijke onjuiste negatieve kwaadaardige beeld dat de gecorrumpeerde politie en de  extreem corrupte en onmenselijke leidinggevende rechercheurs mevr. Romijn en dhr. Verhaal en de zaaks OvJ’s Boersma en Veen van dag één d.d. 17 november 2019  in deze jegens XXXX  en  XXXXX en S. K.A. Brown heeft geënsceneerd en gefabriceerd waar zelfs de Pulp-Media-Maffia van bijv.  de ‘AIVD en Justitie en Politie –informanten ‘Junkie- Peter R. de Vries'(Video) en ‘Hoerenjong-Bruine Rat- Bas van Hout’(Video)  nog wat van kunnen leren.  En zelfs het negatieve en onwaar beeld middels het door ons gelaakte OM-Politie dossier compleet verzonnen met keiharde  aantoonbare onwaarheden (leugens), hetgeen wederom een ambtsdelict is. Maar wie vervolgt deze de facto misdadige Gerechtelijke ambtenaren en politie ambtenaren die lijden aan VVD-beroepsdeformatie in Nederland? Het (VVD)-Ministerie van Justitie? Het OM? De politie?  Niemand dus! Zo hebben wij diverse schriftelijke verzoeken gedaan aan de RC tot nader onderzoek in deze en die zijn door de RC niet gedaan en niet eens vermeld. Het opzettelijk weglaten van deze verzoeken is ook een vorm van liegen en creëren van een eigen onware negatieve werkelijkheid in deze opzettelijk ten nadelen van XXXX en XXXX en S.K. A Brown en ten voordelen van de daders van de poging tot moord c.q. doodslag  kickbokser Van Tricht, Giezen en Schouten en NN op XXXX en de mishandeling van XXXX,  die het door ons gelaakte OM-Politie-onderzoek uit de wind houdt en in de doofpot ( zie o.a.  Analyse 1,2,3 onzerzijds).

Voor hetgeen wij hiervoor en hierna stellen verwijzen wij u als bewijs naar onze brief d.d.  10 februari  2020 gericht  aan de President C.M. Wezenbeek van de Rechtbank en Hoofd Officier van Justitie John Lucassen en de RC en de Rechtbank Strafkamer en de afdeling Bestuursrecht AMS 19/ 4291 en AMS 19/4292( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/02/10/rc-bedreigt-invalide-geslagen-slachtoffer-van-poging-tot-moord-c-q-doodslag-namens-rechtbank-amsterdam-met-levensbedreigende-gevaar-zetting/ ):

(-) “Wij hebben u o.a. geïnformeerd dat XXXX zijn behandelde doctoren geen verklaring wilde afgeven of het verantwoord is dat XXXX kan getuigen en u toestemming gegeven deze te benaderen voor informatie ter zake. U legt dat naast u neer”.

Wij hebben inmiddels geconstateerd dat al hetgeen wij u en alle betrokkene gerechtelijke overheidsorganen toezenden aan medische informatie van. XXXX  gericht is aan ter kwade trouw handelende oren blijkens de bevoordeelde corrupte wan en misdadige gedragingen van u en uw collega’s OvJ. Hoekstra en Politierechter Fels jegens  XXX  is inmiddels aangifte en een klacht ingediend door Mr. van der Laar, XXXXX en ondergetekende. ( Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/12/09/klacht-en-aangifte-tegen-moordenaar-leugenaar-ovj-h-hoekstra-van-om-pedo-rapits-hoofdofficier-leenders-amsterdam/ (Video)).

(-)”Dat hij (lees XXXXX)door tenminste 3 man met een regen van schoppen en slagen bewusteloos is geslagen die XXXX nadien herkende van hun foto’s in het OM en politiedossier als zijnde B van Tricht, Schouten en Giezen met als gevolg dat hij 72 uur kritiek heeft gelegen in het AMC waarvan twee dagen in coma, meer herinnert hij zich niets meer in deze en verwijzen naar zijn eerder gedane aangifte ingeleverd bij de extreem corrupte en laffe  rechercheurs  mevr. Romijn en dhr. Verhaal.  XXXX  heeft ook op grond van de foto’s van Van Tricht en Giezen en Schouten in het politie en OM dossier als daders herkent van de poging tot doodslag op zijn.  XXXXX en de mishandeling op hem.”

Daarnaast verwijzen wij u in dit verband naar de brief d.d.27 maart 2020 met audio(bewijs)  aan Hoofdofficier John Lucas en het College procureurs Generaal  en Commies Justitie Tweede Kamer en Slachtofferhulp-OM-Amsterdam( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/03/27/keihard-bewezen-op-audio-ovj-vriezen-stopt-o-a-uitlokking-moord-op-steve-brown-door-aivd-informant-bas-v-hout-in-niet-geregistreerde-nacht-und-nebel-doofpot/ waarin bewezen wordt dat het OM-Amsterdam c.q.  de  Manager en teamleider en ‘Doofpot-Officier van Justitie’ mevr. Hieke Vriezen zich systematisch schuldig maken aan het niet naar behoren conform het Wetboek van strafrecht en strafvordering  behandelen van een aangifte d.d. 19 juni 2019 van S.K.A. Brown tegen de AIVD informant Bas van Hout c.s. En het OM ook het zelfde heeft gedaan inzake de aangiftes van XXXX en XXXX en S,.K.A Brown in deze zaak met Parketnummers 13/XXXXX en 13/ XXXXXen 13/ XXXXXX

Bewijs:

De RC’s stellen in het door ons gelaakte proces-verbaal van bevindingen:  “Ten aanzien van het horen van de heer XXXX is uitgebreid gecorrespondeerd met xxx de getuige. xxxx stelde dat het medisch niet verantwoord was om zijn xxx las getuigen te ondervragen. Om de situatie goed te kunnen inschatten heb xxx meerdere keren verzocht om mij te voorzien van een recente medische verklaring. Daarbij zou een door een  arts afgegeven medische verklaring meer duidelijkheid kunnen geven over de gezondheidstoestand van de getuige; wat kan hij nog wel en wat kan hij niet meer. Van xxx  heb ik diverse medische stukken ontvangen maar een medische verklaring waaruit duidelijk bleek dat de getuige op medische gronden niet kon verklaarden heb ik niet meer ontvangen”.

Het voorgaande is onwaar. Wij hebben gesteld dat de behandelende dokters geen verklaring konden afgeven of  XXXX wel of niet kon getuigen zonder gevaar voor leven.  Daarnaast hebben wij herhaaldelijk toestemming gegeven aan het OM, de politie, de Rechtbank en de RC en het Schadefonds om de medische behandelaars van. XXXXX om informatie te verzoeken in deze, hetgeen tot heden niet is geschied (Zie brief d.d.  10 februari  2020  en zie  in dit verband de brief van d.d.  11 maart 2020 aan Het Schadefonds en de Rechtbank sectorbestuursrecht en de Rechtbank afdeling Strafkamer en de RC en het OM en de politierechter Kamer inzake politierechter dhr. Fels en OvJ. dhr. H. Hoekstra , (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/03/12/rechtstaat-is-een-farce-laagste-klasse-en-mensen-als-wilderstaghi-poch-en-brown-zijn-rechteloos-en-vogelvrije-en-overgeleverd-aan-de-misdaden-van-de-gerechtelijke-mach-justitie-politie/). En wijzen wij u op onze brief d.d. 10 februari 2020 aan  de President C.M. Wezenbeek van de Rechtbank en Hoofd Officier van Justitie John Lucassen en de RC en de Rechtbank Strafkamer en de afdeling Bestuursrecht AMS 19/ 4291 en AMS 19/4292, zie : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/02/10/rc-bedreigt-invalide-geslagen-slachtoffer-van-poging-tot-moord-c-q-doodslag-namens-rechtbank-amsterdam-met-levensbedreigende-gevaar-zetting/

De RC’s stellen in het door ons gelaakte proces-verbaal van bevindingen:”(-) Een rol hierbij speelde ook dat de getuige duidelijk onwillig was en er een grote kans was dat hij, eenmaal meegebracht/verschenen, zich op zijn verschoningsrecht zou beroepen”.

Het voorgaande is onwaar en kwaadaardige suggesties en aannames en voorspelingen blijkens de vaststaande en aan de RC’s bekende feiten, hetgeen dus wederom een ambtsdelict is jegens XXXX.   XXXXX heeft uitvoerig schriftelijk aangifte gedaan en middels o.a. een brief d.d. 10 februari 2020 aan de RC laten weten wat hij zou verklaren ter zake in deze als hij fysiek en geestelijk zonder gevaar ( epilepsie aanval) instaat was geweest om te getuigen in deze. En de RC  laten weten dat hij de Van Tricht en Schouten en Giezen  nadien had herkent als de daders die hem bijna hadden dood en blijvend invalide geslagen middels de foto’s van Giezen en Tricht en Schouten in het door ons gelaakte OM-Politie dossier( zie Analyse 1,2,3 onzerzijds).

Tot Slot: Nu keer op keer in deze zaak gebleken  is dat wij d.w.z. XXXX en  XXX en S.K. A. Brown ( telefoon  S.K.A. Brown illegaal  afgeluisterd en d.d. 17 november 2019 keihard tegen gelogen is door de facto onmenselijke  extreem  corrupte beroepscrimineel  mevr. Romijn, toen zijn XXXXX ieder moment kon dood gaan in  het AMC, enz. enz. ) ) geen eerlijk proces(EVRM) krijgen. Het proces-verbaal van bevindingen19/ XXXXXX  is de laatste druppel in deze voor ons. Wij verzoeken deze zaak met de parketnummers: 13/XXXXXX  en 13/XXXXX en 13/ XXXXX te verplaatsen naar een andere rechtbank op grond van systematisch schenden van het EVRM ( Fair Trial) en het Wetboek van Strafrecht en strafvordering jegens XXXXX en XXXX en S.K.A. Brown door nagenoeg alle betrokkene gerechtelijke en politie en Schadefonds  ambtenaren in deze. In bepaalde kringen noemt  men het voorgaande een complot, maar het is het gevolg van jarenlange (VVD)beroepsdeformatie.

In afwachting  van u antwoord/beslissing,

ing S.K.A. Brown ,XXXX en XXXXX

Prod. 1: Het proces-verbaal van bevindingen

cc:Mr. P. van der Laar

cc:Colleges Procureurs Generaal

cc: Leden van de Commissie Justitie Tweede kamer