Per mail  (slachtofferloket.amsterdam@om.nl  ) en afgeven bij OM-Amsterdam en gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en youtube en Facebook en twitter

Aan:Hoofdofficier John Lucas  en het College procureurs Generaal  en Commies Justitie Tweede Kamer  en  Slachtofferhulp-OM-Amsterdam

Inzake, Corrupte Amsterdamse Officier van Justitie mevr. Vriezen heeft aangifte d.d. 19 juni 2019 van Steve Brown van o.a. uitlokking van Moord, Smaad & Laster, stalking door AIVD & Politie & Justitie informant Bas van Hout   in het algemeen jegens mij en in het bijzonder in vereniging met Jeroen Pauw/BNN/VARA op nationale tv ‘Nacht un Nebel- weggetoverd’ en dat is een ambtsdelict en misdrijf.

Vechten tegen de corrupte ‘OM-Amsterdam Zwarte Tuig in Toga-  Bierkaai”: “Politie bekent op  d.d. 3 februari  2020 op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in(Video)

Amsterdam 27 maart 2020

Geachte Hoofdofficier en slachtofferloket-amsterdam-om.,

D.d. 24 maart 2020  heb ik gebeld met het OM-Amsterdam met de vraag wanneer ik de door de politie d.d. 3 februari  2020 toegezegde sepotbrief zou ontvangen( hoor audio gesprek  politie/Brown d.d. 3 februari 2020) van het OM, c.q. Manager en teamleider en ‘Doofpot-Officier van Justitie’ mevr. Hieke Vriezen inzake het niet vervolgen van hun  ‘AIVD & Politie & Justitie-Informant–Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout’ & ‘Staatssubsidie-Miljonair-Ja-Knikker-Jeroen Pauw’.

Politie bekent d.d. 3 februari 2020 op  audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot’ in( Video) :

De feiten ter zake: d.d. 19 juni 2019 heb ik (zinloos) aangifte gedaan((Video) en zie hier procesverbaal ,inzake de aangifte tegen de AIVD en de verantwoordelijke Ministers en hun informanten Bas van Hout en Peter R de Vries zie hier de hele aangifte , die de politie in eerste instantie weigerde.

Aangezien ik tot heden geen sepotbrief had ontvangt van het OM-Amsterdam heb ik d.d. 24 maart 2020 gebeld met het OM Amsterdam: U kunt hierna het hele  bizarre gesprek horen:

Waarom mogen informanten ‘Junkie- Peter R. de Vries’ & ’Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout’ al een kwart Eeuw ongestraft zwart betaald misdaden plegen(Video).

Tot mijn verbijstering vertelde d.d. 24 maart 2020 de OM ambtenaar mevr. Rosemarie ( geen achternaam naar goed Onderwereld gebruik) mij o.a. dat mijn aangifte niet geregistreerd staat bij het OM, hetgeen in strijd is met de ter zake Wet en regelgeving. Mevr. OvJ  Hieke Vriezen heeft volgens de politie direct ambtelijke opdracht/order gegeven (of zelfs daarvoor al) mijn aangifte  d.d. 19 juni 2019 tegen D66 Minister Ollongren en de AIVD en Bas van Hout en Jeroen Pauw niet te vervolgen conform hetWetboek van Strafrecht en Strafvordering  te behandelen, maar direct ter zijde te leggen (hoor audio d.d. 3 februari 2020 gesprek Brown met de politie hiervoor). En van die ambtelijke opdracht/order van OvJ. Vriezen is geen ambtelijk rapport gemaakt door Ovj.Vriezen.

Ovj. Vriezen heeft dus moedwillig deze aangifte d.d. 19 juni 2019  Nacht un Nebel- spoorloos’ laten verdwijnen uit de administratie van het OM, hetgeen een ambtsdelict ,c.q. misdrijf is gepleegd door OvJ. Hieke Vriezen (en wellicht haar meerdere de Hoofdofficier, c.q. het College producers Generaal en de Minister)  waarvoor zij op grond van het Wetboek van Strafrecht dient te worden vervolgd en volgens het ambtenarenrecht  op staande voet ontslagen.Temeer de politie mij d.d. 3 februari  2020 had laten weten (hoor de betreffende  audio d.d. 3 februari 2020) dat mij  aangifte d.d. 19 juni 2019 tegen Van Hout, etc.  reeds nadat ik nog niet koud het politiebureau had verlaten de corrupte Manager en Teamleider Officier van Justitie Hienke Vriezen de betreffende politie de opdracht/ ambtelijk bevel had gegeven niet naar behoren onderzoek te doen, geen verdachten te horen en de aangifte niet naar behoren in behandeling te nemen.

Na Halsema, ‘Pedo-Rapist-Hoofdofficier Leenders’ en Steve Brown verzoekt Holleeder ook dat zijn Strafzaak niet in Amsterdam plaats vindt: Peter R. de Vries woest(Video).

Ik moest nu van mevr. Rosemarie van het OM-Amsterdam een brief sturen naar mevr. OvJ Vriezen en/of naar Slachtofferhulp OM-Amsterdam om het bovengenoemde en hetgeen hierna gesteld te melden aan het OM-Amsterdam slachtoffer hulp. (Hoor de Audio d.d. 24 maart 2020), terwijl zij van mij alle gegevens had gekregen ( o.a. proces-verbaal nummer PL1300-2019126784/1, etc.) ter zake tijdens dat bizarre ‘Nacht und Nebel-aangifte Brown-weggetoverd’ telefoongesprek. Uiteraard begrijpen wij wel waarom het OM-Amsterdam en de politie nooit conform het Wetboek van strafrecht Bas van Hout en ‘Junkie-Peter R. de Vries’(Video) zal vervolgen, gezien het feit dat beide al meer dan 25 jaar corrupte AIVD en Politie en Justitie zwart betaalde informanten zijn die ook nog eens jarenlang straffeloos misdadige hand en spandiensten verrichtten en nog verrichten voor die ( corrupte) opsporing en handhaving instanties om o.a. niet welgevallig maatschappij kritische mensen in hoofdzaak ten onrechte de gevangenis in te helpen en/of maatschappelijk onrechtmatig af te branden ( karaktermoord) in de Media. En zelfs straffeloos zoals bijv. Van Hout een beloning voor Moord op mij uitlooft van 500.000,- gld, enz., enz.(zie: https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2019/06/aangifte-bas-van-hout-en-de-vries-19-juni-2019.pdf  de ‘verdwenen‘ aangifte  d.d. 19 juni 2019  van mij in deze).
Indien het OM Van Hout en De Vries en Pauw naar behoren zou vervolgen zullen Van Hout en De Vries natuurlijk opening van al hun misdaden in duistere dienst van Justitie AIVD en Politie gaan geven met als gevolg dat de Top van het OM, c.q. Ministerie van Justitie en de AIVD en politie te kijk wordt gezet als een stel Elite-Criminelen die systematisch jarenlang de wet hebben overtreden jegens mij en vele andere in vereniging met Bas van Hout, Peter R. Vries, John van den Heuvel en Paul Vughts, Voorzitter Raad voor Journalistiek en Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ‘AIVD- Kroonprins-Frits van Exter’,  enz., en dus feitelijk in de cel horen!

Tot Slot: Ik  verzoek u en zondig sommeer ik hierbij het OM-Amsterdam mij een sepot besluit ter zake mijn aangifte d.d., 19 juni 2019 toe te zenden binnen 14 dagen zodat ik die kan voegen bij mijn lopende klacht bij  Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten(Video) tegen Van Hout, enz. en een  (zinloze) artikel 12 Sv  kan aanspannen tegen het OM-Amsterdam( voor de record).Daarnaast overweeg ik  in afwachting van uw antwoord/ beslissing  een klacht in te dienen en aangifte te gaan doen tegen OvJ. Vriezen in deze.

Hoogachtend,

Ing S.K.A. Brown

Noot: Proces-verbaal No: PL1300-2019126784-1 aangifte Brown tegen AIVD, Bas va Hout  en Jeroen Pauw, zie : https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2019/06/aangifte-ano.pdf

CC: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten. Wilt u dit schijven d.d. 27 maart 2020 voegen bij mijn klacht tegen Minister Ollongren, Van Hout en de AIVD.