De ‘Gerechtelijk-(Elite-Pedo-Rapist)-Moordende-macht’ is corrupt tot aan de Hoge Raad blijkens belasting ontduikende Raadsheer Van der Vorm &’Moordenaars’ Rechter Fels& OvJ Hoekstra(Video).

Per mail en afgeven bij de Griffe met ontvangstbevestiging
(deels geanonimiseerd gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en Facebook)

Aan: Het Schadefonds en de Rechtbank sectorbestuursrecht en de Rechtbank afdeling Strafkamer en de RC en het OM en de politierechter Kamer inzake politierechter dhr. Fels en OvJ. dhr. H. Hoekstra

Amsterdam, 11 maart 2020

Inzake AMS- xxxx en inzake xxx xx/xxx, J. Schouten xxx, T.H. van Giezen xxx  en XXXX en inzake xxx  xxx/politierechter Fels

Geachte heer. Mevr.,

Ontvoerde bont & blauw geslagen Taghi met Feestende dronken politie & dokter in vliegtuig naar NL . Rechter: namen mijn vliegende politie & dokter moet geheim blijven.(Video)

Om te beginnen wijzen wij u op ons schrijven in deze d.d.10 februari 2020 aan de RC, President van de Rechtbank en hoofdofficier van Justitie(Video) ( bijgevoegd).

Wat u niet ziet in de Westerse Media :’Ukrainegate-Biden’& ‘Mh17-Doofpot-Rutte’& ‘CIA Troll- Petro Poroshenko’ corrupt tot op het Bot(Video).
D.d. 5 maart 2020 hebben wij dat wil zeggen xxx en xxx uitleg gekregen van Klinisch Neuropsycholoog  XXXXX en XXXX van het Altrecht Vesallius Neuropsychiatrie Instituut ( bijgevoegd) inzake de conclusie van het voor alsnog laatste medisch onderzoek van xxx  inzake d.d. 17 november 2017 opgelopen zware levensbedreigende hersenletsel met als gevolg blijvend invalide door de poging tot Moord, c.q. doodslag van kickbokser B. van Tricht, Schouten en Giezen en NN. Het voorgaande was geen aanleiding d.d. 17 november 2017 om 3-4 uur’ s-nacht voor de corrupte politie ter plaatse en/of hun leidinggevende op het politiebureau om de toen al bekende daders B. Van Tricht, Schouten en Giezen aan te houden en in voorarrest te plaatsen, hetgeen wettelijk verplicht is en het nalaten daarvan een grof ambtsdelict. ( zie Analyse 1,2,3 van het door ons gelaakte OM/politie dossier). Ook toen de leidinggevende van het betreffende onderzoek de extreem corrupte en laffe politieambtenaren mevr. Romijn en dhr. Verhaal die door mij S.K.A. Brown d.d. 17 november 2017 ‘s-morgens tussen 8 en 9 uur telefonisch werden geïnformeerd dat xxx in een coma lag en ieder moment de komende 72 uur in het AMC kon sterven was dat geen aanleiding om een bevel tot aanhouding met een arrestatieteam te doen uitgaan inzake de psychopathische daders kickbokser B van Tricht, Schouten Giezen en NN, maar loog  de extreem corrupte en laffe rechercheur  mevr. Romijn dat de politie niet wist wie de daders waren, hetgeen een zwaar ambtsdelict is dat bestraft dient te worden met ontslag op staande voet en strafrechtelijk vervolging van mevr. Romijn en dhr. Verhaal, die zich daarmee op een wan en misdadige manier gedroegen net als hun collega de beroepscrimineel brigadier mevr. Sandra de Ruijter(Video) in de zaak van de ‘Moordenaars’ politierechter Fels en OvJ. Hoekstra.

Steve Brown verzoek wraking van verdachte Rechter mevr. M.A. Broekhuis aan te houden in ‘WOB-Doofpot-Fraude & Witwas-zaak’ Stimuleringsfonds voor de Journalistiek(Video).

Steve Brown ontmaskert Schadefonds Geweldsmisdrijven als corrupte Beerput in dienst van (VVD) Ministers van Klasse Justitie(Video).Rechtbank Amsterdam ‘Griffier Monster-Toonen’ liegt(Video) tegen Steve Brown en overtreed de wet met ‘Killer King -Rechter A.C. Loman’(Video).

Het medische onderzoek inzake xxx zijn hersenletsel is dus nu pas d.d. 5 maart 2020 afgrond, maar dat was geen beletsel voor extreem corrupte en laffe Het Schadefonds om al ten onrechte in eerste instantie tot categorie 1 te beslissen op grond van hun medische deskundige Kwakzalver M. Westra in vereniging met de extreem corrupte beslisser mevr. F. Puriel die zich schuldig maakten in deze aan de één na de andere (kwaadaardige) onwaarheden ( 4 klachten ingediend, 3 gegrond verklaard)en pas na een bezwaarschrift onzerzijds tot een kwalificatie van categorie 4 te beslissen, inzake xxx zijn opgelopen hersenletsel en vele andere zware verwondingen d.d. 17 november 2017 hetgeen in strijd is met het AwB en het EVRM en daarnaast een onrechtmatige daad jegens xxx en zijn familie.
En het hersenletsel van xxx en de kans op een levensbedreigende epilepsie aanval geen reden was voor de  ‘Moordenaars’ politierechter Fels en OvJ. Hoekstra en Straf-Rechtbank het OM en de RC om xxx op te roepen als getuige, hetgeen op zich al een onrechtmatige en strafwaardige daad is in deze jegens xxx  en de zijne, temeer tot vervelends de hiervoor genoemde organen geïnformeerd waren met de nodige medische rapporten inzake xxx en daarnaast er toestemming was gegeven om de medische behandelaars om informatie te verzoeken in deze.

Wie niet behoort tot de ‘Royal-Taxfree-Elite’ zoals Poch, Wilders & Brown &Holleeder zijn kansloos om hun Recht te halen bij het ‘Volksgerichtshofe-Rechtbank-Casino’(Video).

Wij hebben inmiddels op grond van het voorgaande d.d. 10 februari 2020 een klacht tegen de RC ingediend voor het eisen en bedreigen met de politie van de RC dat xxx  moest getuigen, die nog niet naar behoren is behandelt. Ook voor de  ‘Moordenaars’ politierechter Fels en OvJ. H. Hoekstra in de zaak xxx was het hersenletsel van xxx  en de kans op een levensbedreigende epilepsieaanval geen reden om af te zien om te eisen dat xxx ter zitting verscheen. Ook tegen dat voorgaande feit hebben wij d.d. 26 augustus 2019 een klacht ingediend en zelfs strafrechtelijk aangifte gedaan en ook die klacht en aangifte zijn tot heden niet naar behoren behandelt.

Conclusie Altrecht Vesallius Neuropsychiatrie Instituut Onderzoek.
De conclusie van het medisch onderzoek is o.a. dat xxx op grond van zijn hersenletsel nooit meer instaat zal zijn om te werken in een teamverband en/of in aanwezigheid met collega, c.q. collega’s die geen rekening houden( zoals het OM, c.q., de corrupte en laffe  OvJ. Vliet en de RC en de rechtbank en de  ‘Moordenaars’ politierechter F. Fels en OvJ. H. Hoekstra in deze ) met zijn gedrag dat voortkomt uit het opgelopen hersenletsel d.d. 17 november 2017 door de poging tot moord, c.q. doodslag gepleegd door de psychopaten kickbokser B. Van Tricht, Schouten en Giezen en NN. Het hersenletsel is blijvend. Daarnaast zal xxx  bij stres altijd het risico lopen op een levensbedreigende epilepsie aanval die hij voor het hersenletsel nooit heeft gehad, aldus Klinisch Neuroloog XXXXX  en daarvoor de rest van zijn hele leven de medicatie moet blijven nemen en aan bepaalde sociale activiteiten niet meer mee kan doen voor de rest van zijn leven.

Materiële en immateriële schade.
De schade die xxx hierdoor heeft opgelopen en nog oploopt aan gederfde inkomensderving is dus nu d.d. 5 maart 2020 definitief medisch wetenschappelijk /objectief vastgesteld. En zoals wij reeds op eerdere medische rapporten gebasserd van het AMC en de VU en het Altrecht Vesallius Neuropsychiatrie Instituut en de UVW en eigen waarnemingen stelde tussen de 350.000-, en 450.000,- euro nader exact te bepalen door een schade-expert in deze.

De immateriële schade in deze is voorlopig bepaald op 50.000,- euro voor xxx  en 50.000,- euro voor de directe familie van xxx ( Bijlmer arrest).
xxx loopt nu onder behandeling bij de forensisch psychologe mevr. XXXXXX. Ook die kosten die niet in zijn geheel gedekt worden door de verzekering gaan wij verhalen op de daders B. van Tricht, Schouten en Giezen en Het Schadefonds.

Buitenrechtelijke schikking in de minne.
Wij verzoeken tevens langs deze weg aan Het Schadefonds waar tegen wij een rechtszaak hebben aangespannen in deze hun beslissing buitenechtelijk te herzien en alsnog tot categorie 6 te beslissen zonder korting(AMS- XXXXXXX).

Wij verzoeken het OM en de Straf- Rechtbank in deze tot het vorderen van de wettelijke maximale schadevergoeding in deze voor xxx en die te verhalen op de daders B. Van Tricht, Schouten en Giezen die het hersenletsel hebben veroorzaakt( naast het andere letsel gebroken neus, gebroken enkel( moest worden geopereerd), gekneusde ribben en een gescheurde oor kas) en daarvoor niet één dag tot heden in de cel hebben gezeten.

Indien de schadevordering lager uitvalt door wettelijke beperkingen dan 350.000,- en de aanvullende schadevergoeding zullen wij dan het restbedrag civiel rechtelijk gaan verhalen op de daders en mogelijk politie informanten B. van Tricht, Giezen en Schouten en NN van het veroorzaakte letsel d.d. 17 november 2017 van xxx
xxx  vordert in deze 10.000,- materiële en immateriële schade voor het opzettelijke geweld en extreme stress (het aanzien van zijn bewusteloos liggend XXXXX) dat hem is aangedaan door B. Van Tricht, Schouten, en Giezen en NN tijdens het redden van het leven van xxx  en daarna nog extreem onheus werd bejegend door de corrupte en laffe politie ter plaatse (zie analyse 1,2,3).

Tot Slot:
Op grond van het medische rapport d.d. 5 maart 2020 zal xxx definitief niet kunnen getuigen in deze.

Hoogachtend

xxx, xxx en S.K.A. Brown

Cc. Mr. P van der Laar