“Breaking-Braking News: PvdA Tweede Kamer Voorzitter ‘Mocro-Spion Arib’& SP& Denk likken grootste Privacyschender Peter R. de Vries van NL de kont tijdens Nep en Fop Burgerinitiatief ‘Internetpesters aangepakt’”(Video).

Aan: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten en aan de President C.M. Wezenbeek van de Rechtbank en Hoofd Officier van Justitie John Lucassen en de RC en de Rechtbank Strafkamer en de afdeling Bestuursrecht AMS 19/ 4291 en AMS 19/42

17 februari 2020

Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding  van u laatste mail bericht ik u als volgt:

U stelt dat wij van mening zijn dat bepaalde corrupte politie en Justitie de afgelopen 25 jaar al onze aangiftes tegen Van Hout en De Vries niet naar behoren volgens wet hebben behandelt, maar onrechtmatig in de doofpot hebben gedaan mogelijk in overleg met de AIVD in de periode dat Bas van Hout (en Peter R. de Vries) zwart betaald werkte( of nog werken)  voor de AIVD. Zo heb ik bijvoorbeeld aangifte gedaan van poging tot Moord en het maken van opnames in een besloten ruimte ( strafbare schending van de privacy, Artikel 441b) en die beelden extreem negatief geplakt en geknipt jegens mij 5 dagen achtereen uitgezonden voor een miljoenen TV publiek tegen Van Hout en De Vries en nader te noemen personen die opereerde als Knokploeg, toen ik bijna werd gewurgd (vermoord)door politieambtenaren(Video). En toen heeft de OvJ mevr. Voorinck mijn aangifte ter zake geseponeerd met de motivering dat De Vries voldoende was gestraft in deze,  omdat De Vries door de Raad van Journalistiek(Video) ter zake was veroordeeld. ( zie : https://www.rvdj.nl/1998/29) Het gaat om deze walgelijke beelden:

Is DENK een ‘AIVD–bende’ om gecontroleerd Oppositie te voeren samen met ‘Xpose App-Oplichter & AIVD-informant-Peter R. De Vries(Video)
En mijn aangifte tegen de beloning van 500.000,- voor mijn Moord uitgeloofd door ‘Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout’ ( schokkende Video’s) middels een massaal verspreide Wikkel in de periode dat Van Hout dus zwart betaald werkte voor de AIVD heb ik niet eens een sepotbesluit ontvangen van de Politie en/of het OM.

Politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Brown door AIVD informant Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in(Video) .

Tot 3 februari 2020 zou men kunnen stellen tegen beter weten in dat het slechts onze mening was dat al mijn aangiftes tegen Van Hout en De Vries de Doofpot in gingen en gaan, ondanks wij klip en klaar hebben aangetoond dat er nooit ook maar één aangifte de afgelopen 25 jaar door de politie en Justitie naar behoren is aangebracht bij de rechter in deze, maar met de audio van het telefoongesprek  d.d. 3 februari 2020 met de politie inzake mijn laatste aangifte d.d. 19 juni 2019 tegen de Minister Ollongren en Van Hout en de AIVD en NPO ‘Zakkenvuller- Ratje- JA-Knikker- Pauw'(Video) en de Talking Heads van de Persgroep(Video) is wat volgens u onze mening is, is meer dan bewezen, zie wederom :

 

 

En zie wederom mijn aangifte d.d. 19 juni 2019 nogmaals die tevens als grondslag dient voor onze klacht tegen de Minister en de AIVD en Van Hout c.s.:  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/

 

 

Het voorgaande willen wij toch nog eenmaal onder uw aandacht brengen voor uw onderzoek en uw eindconclusie in deze.

Met de meeste hoogachting,

S.K.A. Brown

Noot: Op het maken van geluidsopnames waaraan de persoon die het opneemt zelf geen deelneemt, staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximaal €20.500,-. Daarnaast kan het verspreiden van beeldmateriaal om iemands eer of goede naam aan te tasten smaad opleveren. Iemand die slachtoffer is van smaad kan hiervan aangifte doen bij de politie. Op smaad staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximaal €8.200,