( van onze wordt Wakker redactie)

AMSTERDAM-NOIR-De (on)-leefbaarheid in ‘Volks-No go buurten’, behalve voor  het ‘Deurwaarders- Tuig’  van Top VVD-er ‘Rose Pedo- Ed Nijpels‘ en hun gabbers in de crime de ‘NSB-Politie’ met veel corporatiewoningen gaat nog harder achteruit dan verwacht onder’ Taxfree-Shell-Rutte1,2,3, &Co’, dat blijkt uit een onderzoek van de toch niet echt maatschappij kritische woningcorporaties.

De kaal geplukte en vernederde ‘Getto-Buurtbewoners’ door de VVD-misdaadgroep uitgemaakt voor Labbekakken voelen zich meer dan terecht afgeschreven, uitgebuit tot op het bot en onveilig. De overlast en misdaden van de Ratten in pak is groter en de oplossingen en daarmee ingewikkelder en zal nooit plaats vinden zolang de ‘VVD Godfather Rutte’ en zijn misdadige collatiebende CDA&D66&CU aan de macht is. En de Raten in pak(lees: übermenschen)straffeloos hun misdaden mogen plegen over de rug van de Laagste en midden Klasse. Denkt u in dit verband alleen maar aan de straffeloze  misdaden die deze übermenschen hebben gepleegd tegen de mensen die recht hadden op Toeslagen: ” De Parasiet- King Willem was nog maar net weg uit Weert of ‘D66-Burgemeester Heijmans’ legt ‘Naai&Graai-taken’ tijdelijk neer, maar hoort thuis in de cel en niet in het Wachtgeld”(Video).

De Stem vd Straat; Fenema en Brown in Café Weltschmerz.‘Party Boss Brown’: Echte Amsterdammers zijn een uitstervend diersoort geworden(Video) .

Volksjurist&Verzet’s Held- ing Steve Brown’ legt hierna uit waarom er nooit wat veranderd  voor onmenselijke positie van de Laagste Klasse of te wel de Untermenschen in de Getto in het huidige ‘Taxfree-Royal-Killer-Elite-systeem’ van  ‘Mega-Parasiet-King’ Willem&Hofnarren Rutte&Timmermans(Video)’:

Een van de factoren dat deze ‘Untermensch-Gettto’s’ in een neergaande spiraal terecht zijn gekomen is dat ook de afgelopen decennia  veel ‘Oliedollar –Vluchtelingen &Plofkippen- Polen in de Volks-Getto’s zijn gedumpt als goedkoop werkvee net als in de jaren 60-70 van de vorige eeuw met de zogenaamde Gastarbeiders: 

Als  Taxfree-Shell-Rutte en zijn  Duivelse steunpilaren de corrupte en laffe Gevestigde Orde partijtjes de ‘Nep&Fop-Christen-CDA’, ‘D66 DDR66′, ‘GroenLinks Rechts’, de ‘CU -incest-Bijbelbelt’ en ‘PvdA-Hoertjes’ nu niet ingrijpen staan veel Volksbuurten op het punt om  nog ergere ‘Getto-achterstandswijken’ te worden en het gaat hier wel om 3 miljoen mensen “, zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, herhaalde het onderzoek dat ze in 2016 deden naar de onleefbaarheid in wijken.

Woningcorporaties roepen al jaren  op tot een verbeterde wijkaanpak. Volks-Getto’s  een ware Hel geworden onder psychopaten  Rutte1,2,3,.

Uit het onderzoek blijkt dat ‘Volks-Getto’s’ die al zwak een Hel waren, de laatste jaren nog zwakker een ergere Hel zijn geworden. “Het is nog erger geworden omdat meer kwetsbare mensen uit de maatschappelijke opvang een zelfstandige woning zoeken en mensen die iets meer verdienen zo snel mogelijk uit armere buurten vertrekken.”

‘ Boy -Boduet ‘ kent zijn Klassiekers niet inzake de meedogenloze onderdrukkende ‘Klasse Justitie- Gerechtelijke macht&Politie en ‘Boy–Jetten’ komt daardoor goed weg bij Nieuwsuur(Video).

Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen veroorzaakt en instant gehouden met behulp van de ‘Gerechtelijke-Moordende- macht(Video)’ en ‘NSB-Politie’ door met name het misdadige regiem van Rutte1,2,3, wonen samen in dezelfde Getto’s. Dit zijn bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking , omdat zij van ellende dagelijks te veel naar de  ‘psychopaten John &Linda de Mol Bagger- Giechel- Shows’ en de ‘Staats-AIVD-NPO’ staren .Die middeninkomens willen de woningcorporaties graag houden(kuch), maar dat is onmogelijk .”Sinds de nieuwe misdadige woningwet van Rutte& zijn PvdA NSB ‘Loopjongen-Joodse Raad-Asscher’ mogen we alleen nog maar de laagste inkomens, waar geen normaal mens van kan leven huisvesten en geen middeninkomens. Gemengde  ‘Yuppie en Expats-wijken’ zijn sterke peperdure buurten, maar daar heersende de Raten in pak ‘Huisjesmelkers Prins Bernhard  en de ex VVD Boef Haga. En dat kunnen alleen  de mensen die veel meer geld gaan verdienen en/of verdienen betalen en die vertrekken gelijk en ook daardoor blijven de kwetsbare complet kaal geplukte groepen over de Untermenschen of te wel de zoals de VVD hen beledigd  noemt de Labbenkakken .”

Mensonterende ‘PvdA- Kapo- Kleinsma-Voedselbank’& ‘Rutte1.2.3-Armoede&uitzichtloosheid& vernedering& vervolging door o.a. de  ‘Klasse Justitie – Gerechtelijke Moordende -Gerechtelijke macht'(Video) en overlast o.a. van ratten ( niet in pak) en ander ongedierte( niet D66-ers) op straat.

Uit het onderzoek blijkt dat veel huurders in de sociale huursector moeite hebben met zelfredzaamheid en dat is te begrijpen, want zij vangen geen 4000,- euro per dag belastingvrij als hun kind 18 wordt, zoals  de jongste Zakkenvuller van de Wereld Prinses Amalia met gratis Paleizen over de hele wereld . Er is ook meer schrijnende   armoede door het meedogenloze  regiem van Rutte1,2,3., wat zijn weerslag heeft op het onderwijs. Scholen in  ‘Volks-Gettto-wijken’ waar eerlijke radeloze mensen beneden de armoedegrens moeten zien te overleven, omdat zij vanaf hun geboorte al kansloos waren kennen veel meer schoolverlaters en een groot te kort aan onderwijzers. Vandaar dat bijv. de GroenLinks-Rechts-Wapen-Junkie-“Deep-State”-Burgemeester Halsema en haar Loverboy Oey(Video) als een raket haar kind van zo ‘Getto-school’ afhaalden en naar een witte school stuurde .Ook is de overlast van de Raten in pak en gevoel van onveiligheid in deze buurten verder toegenomen men name door  het niets ontziende ‘Deurwaarders Tuig’ en hun gabber in crime  de ‘NSB-Politie’ “De gemeenten moeten het voortouw nemen(kuch). ‘ PVDA Klijnsma -Voedselbanken- Pleisters’ plakken heeft geen zin meer. Er moet een integrale aanpak komen. Zoals investeren in mensenrechten , gelijke kansen en inkomens  voor iedereen en  in het onderwijs en werk en midden inkomens moeten niet de buurt uitgejaagd worden in de handen van de beruchte Huisjesmelkers .

‘Handen ineenslaan en net  als in Frankrijk de straat op tegen ‘Boy Rutte’ de Puppet van de ‘Taxfree-Ultra-Rijken-Elite-Pedo- Killer-gangsters ‘Video).

Maar wat is de oplossing voor deze door Rutte1,2,3, veroorzaakte  misdadige problemen? “De handen ineenslaan en net als als de Heldhaftige kaal geplukte Franzen massaal de straat op gaan en in opstand komen tegen die psychopaat Rutte en zijn bende(Video) “,   bralt Van Buren stellig niet. Corporaties roepen Taxfree-Shell-Rutte&Co&King Willem dan ook op de ‘Rutte&Asscher-markttoets’ af te schaffen zodat ze ook woningen voor mensen met middeninkomens kunnen bouwen in de Getto’s waar nu te veel extreem verwaarloosde sociale huurwoningen staan. Ook willen ze samen met de gemeenten meer sturen op spreiding van kwetsbare mensen in verschillende buurten(kuch). Daarnaast moeten kwetsbare mensen volgens Van Buren betere zorg en begeleiding krijgenKuch). “Dat ontbreekt nu vaak.” Nou King Willem en zijn ‘Hofnar-Rutte &Co’ ziet hem aankomen.Rutte:” Moeten die Labbekakken dan soms in een van de leegstaande Paleizen  in binnen en buitenland van mijn King“.

Ondraaglijke armoede in Amsterdam veroorzaakt door Rutte&Co is een schending van de mensenrechten:“Overleven van €80 per maand drijft tot wanhoop & ziektes&Zelfmoord”(Video).

Getto-wijken in Nederland’ van het ‘Mooie Doeners- Rutte&Co-Land’? Dat slaat nergens op'(kuch) stelt Bolt, want die zijn er altijd al geweest tot heden en dat is ‘blinde’ Geograaf Gideon Bolt niet bekend.

16 jaar geleden vroeg het Sociaal en Cultureel Planbureau aan Nederlanders voorspellingen te doen voor het jaar 2020. In 2004 voorspelden veel Nederlanders  dat er  (nog meer)getto wijken zouden zijn en Untermenschen .Die voorspelling is niet wel uitgekomen.Volsnieuws  uit Amsterdam-Noir  stelt  al sinds zijn bestaan en dat is meer dan 15 jaar  en de Stem van de  Straat-Amsterdam-Noir/Salto Tv ook al meer dan 4 jaar dat er altijd al in Nederland zogenaamde ‘Volks-achterbuurten’ zijn geweest die men in de USA  Getto’s noemt.”Voor 0 procent”, bralt  de ‘Nep en Fop sociaal geograaf Gideon Bolt’ zelfs, die uiteraard zijn brood verdient middels subsidie van de Staat, of te wel van Rutte1,2,3.  “Een getto is een gebied waar één groep domineert, dat hebben wij niet in Nederland“, aldus Bolt .Die criteria van Bolt  is bizarre ,want er domineert wel een groep, namelijk die van mensen die onder de armoedegrens moeten zien te overleven en aangewezen zijn om te overleven en niet te verhongeren om de mensonterende  Walk of Shame naar de Voedselbank van de ‘PvdA-Kapo Klijnsma’ wekelijks te maken, die voor haar misdaden beloond is met de Top Zakkenvuller baan van Commissaris van de Misdadige Koning te Drenthe  . De gekleurde ‘Volks-Getto-wijken ‘die wij hebben zijn heel erg divers, arme sloebers  uit hele wereld . En dat zijn geen no-goareas geworden waar mensen bang voor zijn.” Op de vraag of hij en zijn kinderen en vrienden en familie ooit in zo beurt komt, antwoord hij na enige aarzeling en met een rood hoofd  nooit. Gettowijken hebben we dus niet wel , wel wijken met problemen volgens  het ‘Nep en Fop onderzoek’  . Vooral in Den Haag in 2004 en vele ander grote steden zoals ‘Yuppie&Expats-Amsterdam’ en Rotterdam en zelfs in kleinere  provincie  steden. Het Laakkwartier stond er in die periode slecht op. Een wijk met een enorme hoge werkloosheid, waar in korte tijd veel allochtonen waren komen wonen. Waar mensen zich in de steek gelaten voelden, door de corrupte Rat in pak politiek én door de ‘NSB-politie’.

Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV: Armoede is geen Natuurverschijnsel en Steve Brown Premier van NL.