Aan: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten.

Amsterdam, 24 januari  2020

Inzake, aanvullende informatie  dat de Politie en/of Justitie nooit na behoren en conform  het Wetboek van Strafrecht mijn aangiftes tegen de AIVD en politie Informanten  Bas van Hout en Peter R. de Vries  behandelt, maar stelselmatig al meer dan 25 jaar in de Doofpot doet verdwijnen, hetgeen in strijd is met de Rule of Law en het EVRM en mij en de mijne tot Vogelvrij maakt.

Zeer geachte Voorzitter,

AIVD Informant Bas van Hout verkeerde 2001 in levensgevaar stelde CTIVD en 19 jaar later is daar niets van gebleken(Video).

Zoals u weet heb ik d.d. 19 juni 2019 wederom aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie tegen in hoofdzaak Bas van Hout en de AIVD (en andere personen)voor het jarenlang systematisch straffeloos plegen van zeer ernstige misdaden jegens mij en de mijne, die op grond van het Wetboek van Strafvordering voorarrest toestaan, c.q. vereisen tegen mij en indirect via bepaalde aan Van Hout en De Vries  bevriende (lees: Corrupte)  Staats-TV-pulp-Lynch-media-maffia in dit geval  ‘Subsidie- Zakkenvuller- Ratje-Jeroen Pauw'(Video) en in de bejaarde ‘GOED Mensen- Volkskrant’(Video) en de Talking Head van de Persgroep tegen de mij en dus ook tegen de mijne(Video).

D.d 19 juni 2019 heb ik dus aangifte(Video) gedaan zie hier procesverbaal ,inzake de aangifte tegen de AIVD en de verantwoordelijke Ministers en hun informanten Bas van Hout en Peter R. de Vries zie hier de hele aangifte , die de politie in eerste instantie weigerde ( Video).

Klacht Brown tegen AIVD en Bas van Hout afgewezen door AIVD Klachten commissie, o.a. omdat Van Hout volgens AIVD geen AIVD Informant is(Video).

Gezien het feit dat de AIVD klachtencommissie als één van de hoofd overwegingen om onze klacht en eis tot schadevergoeding van 2.4 miljoen euro   ongegrond en/of niet ontvankelijk te verklaren was dat ik ter zake de ernstige misdaden van Van Hout (en de Vries) jegens mij en de mijne de afgelopen 25 jaar heeft gepleegd aangiftes had gedaan bij politie en/of Justitie. En dat voorgaande de AIVD, c.q. de respectievelijke Minister ontslaat van het nemen van acties en/of verantwoording voor de misdadige gedragingen van hun informant, c.q. spion Van Hout ( en de Vries en John van den Heuvel en Paul Vughts) jegens mij en de mijne berichten wij u als volgt:

Ten eerste werden de betreffende aangiftes in strijd met het Wetboek van Strafrecht en het EVRM altijd opzettelijk gebagatelliseerd en getraineerd door  bepaalde de facto corrupte politie van het type beroepscrimineel brigadier Sandra de Ruijter(Video) en/of Justitie met het type hoofdofficieren van Justitie Pedo-Rapist- Vincent Leenders&John Lucas(Video)  en daarna stelselmatig in de Doofpot afgedaan op ingeven van hoger politiek( de verantwoordelijke Ministers) en bestuurlijke hand en zo gaat dat al een kwart eeuw in deze. U kunt dat nazien in de betreffende AIVD dossiers.

Wij hebben tijdens de  ‘AIVD-Hoorzitting’ de commissie er op gewezen dat het doen van aangiftes tegen Van Hout en de Vries zinloos is op grond van hun AIVD en politie en Justitie informanten status, maar ook dat feit heeft de AIVD-Commissie in hun beslissing naast zich neerlegt.

D.d. 10/01/2020 lieten( zie:Noot) wij u weten dat ik wederom d.d. 19 juni 2019 aangifte hadden gedaan bij de politie van Amsterdam tegen Van Hout en De Vries en de Minister(s) en de AIVD en dat de betreffende corrupte politie en/of Justitie tot heden niet hebben gereageerd  in deze en dat is de afgelopen 25 jaar het vaste patroon van bepaalde corrupte politie en/of Justitie. Van Hout en De Vries hebben een status apart inzake hen niet te vervolgen omdat zij AIVD en politie Informanten zijn die van groot belang zijn voor bepaald duister en sinister segment van de AIVD en Justitie en/of politie, omdat zij het onrechtmatig  en strafwaardig vergaren van ( valse) informatie ook nog de media beïnvloeden ten einde de beoogde subjecten(mensen zoals ik) die de Minister(s) en /of de AVID en/of bepaalde corrupte politie en/of Justitie niet aanstaan en/of als hinderlijk worden ervaren voor de Machthebbers en hun Media maatschappelijk te ruïneren met o.a. Trial by Lynch Media  middels  o.a. de gedoogde Maffiabaas John de Mol en de Staats-NPO middels de Bral programma’s als die van Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk. ( zie: “‘Zakkenvuller-Junkie- Pauw’ weg bij BNNVARA. Zijn gabbers ‘AIVD-Spion Bas van Hout’& NPO-‘Witwasser-Frans Klein zijn woest’.

De wijze van duister en sinister opereren van de zijde van bepaalde corrupte Politie en/of Justitie en de AIVD in deze is dus stil blijven zitten en zelfs geen sepot besluit te nemen in deze ‘Doofpot-AIVD-Politie-informanten Van Hout &De Vries-zaken’, want dan kunnen wij niet eens artikel 12 SV opstarten. En dat voorgaande is wederom geschied met mijn aangifte  d.d. 19 juni 2019. Gezien het feit dat bepaalde corrupte politie en justitie al 7 maanden niet hebben gereageerd op mijn aangifte d.d. 19 juni 2019 heb ik d.d. 11 januari 2020 gebeld  met de Amsterdamse  politie hoe het staat met de afwikkeling /behandeling  van mijn aangifte d.d. 19 juni 2019 ( zie videoreportage hierna).

De betreffende politieambtenaar die mij te woord stond stelde dat ik binnen een week zou worden terug gebeld en/of gemaild in deze, maar u begrijpt het al wij zijn nu drie weken verder en ook die belofte/ toezegging is niet nagekomen door de bepaalde corrupte politie in deze en derhalve bewijst dat de reden van de AIVD, c.q. de  klachtencommissie dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de wan en misdaden van hun jarenlang door de AIVD en politie zwart betaalde informant Van Hout (en De Vries en John van den Heuvel ,etc .) jegens mij en de mijne, omdat ik ter zake aangiftes heb gedaan stand houdt in deze, zie de  videobeelden van o.a. het betreffende met een politie kluitje in het riet telefoongesprek inzake verzoek om opheldering van een aangifte van een Vogelvrij  persoon, ik in dit geval  hierna:

Noot:
Steven Brown
Do 19-12-2019 13:04
klacht@ctivd.nl
Geachte voorzitter van de klachtencommissie,

Allereerst onze dank dat u ondanks dat wij te laat waren toch de hoorzitting heeft laten doorgaan. Ik was vergeten u te melden dat ik de betreffende aanvulling nog nadat ik u die d.d. 12 december 2019 had toegezonden heb uitgebreid. M.n. het feit dat ik bewijs met n.b. beelden die Van Hout zelf toentertijd op zijn Stalking’s website “Bruine rat” jegens mij en de mijne heeft gezet ( die ik daarna van commentaar heb voorzien en her geopenbaard ) staat in die betreffende aanvulling dat AIVD-informant Van Hout opzettelijk valse belastende verklaringen van zijn medewerker in deze junk Ron Ostrowksi ( is mogelijk ook een AIVD–Informant die tegen mij was en nog steeds is ingezet en dat kunt u nagaan) koopt om mij te belasten.

Ik had een kopie van die aanvullende informatie d.d. 12 december 2019 met de uitbreiding meegenomen die ik u wilde geven, zodat u die bij uw onderzoek inzake mijn klacht betrokken kan worden, maar ben vergeten u die te geven. U kunt de uiteindelijk versie hier downloaden : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/12/12/aivd-informant-bas-van-hout-verkeerde-2001-in-levensgevaar-stelde-ctivd-en-19-jaar-later-is-daar-niets-van-gebleken/Ik en mijn vrouw hebben de hoorzitting ervaren als integer en kundig ( net als bij de AIVD hoorzitting) en dat met alle respect voor een persoon u dus die zo een hoge security clearance heeft en dus beschouwd wordt door de Staat als een steunpilaar. Dat hadden wij niet van de AIVD-hoorzitting en niet van deze hoorzitting verwacht.Wij hebben dan ook het volste vertrouwen in uw eindoordeel.

Met de vriendelijke groeten,S. K.A. Brown