Aan: Hoofdofficier van Justitie J. Lucas van het OM-Amsterdam en aan de President C.M. Wiertz-Wezenbeek van de Rechtbank Amsterdam.

(De betreffende aangifte en klacht is in het kader van het Algemeen belang en de Rechtstaat en de democratie deels geanonimiseerd d.d. 26 augustus 2019 gepubliceerd( https://stevenbrownsblog.wordpress.com) op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir vooruitlopend op een niet geanonimiseerd Zwartboek en een tv-documentaire/ reportage).

Amsterdam, 9 januari 2020

Inzake ,Aangiftes en klachten d.d. 26 augustus 2019 en d.d. 8 december 2019 van  XXXXX  en Mr. P. van der Laar tegen ( ‘Moordenaar’)- OvJ. H. Hoekstra in vereniging met de corrupte en laffe  Politierechter Fels en Brigadier Sandra de Ruijter in de zaak politierechter Mr. E.G. Fels in de zaak XXXXX wegens het plegen van o.a. ambtsdelicten en/of andere strafbaar feiten.

Geachte Hoofdofficier J. Lucas en President van de Rechtbank C.M. Wiertz-Wezenbeek,

HITLERS ELITEN NACH 1945 Massa Moordende JURISTEN en hoe zit het nu met Rutte’s Elite ‘Nacht und Nebel-Kafka-Moordende-Juristen’(Video).

D.d.26 august 2019 en 8 december 2019 hebben Mr. P. van der Laar en  XXXXXX aangiftes gedaan en klachten ingediend tegen( ‘Moordenaar’)- OvJ. Hoekstra en zijn gabber in crime  Politierechter Fels in de zaak  xxxxxxxx, zie. https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/12/09/klacht-en-aangifte-tegen-moordenaar-leugenaar-ovj-h-hoekstra-van-om-pedo-rapits-hoofdofficier-leenders-amsterdam/

Na Halsema, ‘Pedo-Rapist-Hoofdofficier Leenders’ en Steve Brown verzoekt Holleeder ook dat zijn Strafzaak niet in Amsterdam plaats vindt: Peter R. de Vries woest(Video).

Daarnaast heeft beroepscrimineel Brigadier Sandra de Ruijter in de zaak xxxx zich schuldig gemaakt aan ambtsdelicten en strafbare feiten (en projectie) door te stellen dat zij Steven Brown kende als beroepscrimineel uit de politie en Justitie bestanden, die volgens haar bewoner was van het betreffende adres waar zij en de betrokkene politiemedewerkers (bende) een onrechtmatige inval wilde gaan doen en hebben gedaan.

Ondergetekende S.K.A. Brown woont daar niet en staat daar dan ook niet ingeschreven als bewoner volgens het Register Amsterdam en dat was dus een keiharde opzettelijke leugen van de zijde van Brigadier Sandra de Ruijter, hetgeen een ambtsdelict is, waarvoor zij dient te worden vervolgd conform het Wetboek van Strafrecht.
Daarnaast is voorgaande ook nog opzettelijke smaad en laster jegens ondergetekende gepleegd n.b. in een proces-verbaal dat wettelijk altijd naar waarheid dient te worden opgesteld en dus wederom een ambtsdelict van de zijde van brigadier Sandra de Ruijter.

Tegen het voorgaande heeft ondergetekende ook bij u d.d. 26 augustus 2019 een klacht ingediend en aangifte tegen gedaan.
Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/26/steve-brown-doet-aangifte-tegen-brigadier-sandra-de-ruijter-en-dient-een-klacht-in-tegen-politierechter-fels-en-zaaks-ovj/

En hebben de corrupte politiemedewerkers Rens Johannes van de Graaf (AML42389) hoofagent van de politie Eenheid Amsterdam, Erwin Snijbrands (AML17934) en/of brigadier van politie Eenheid Amsterdam en/of Andy van Oostveen(AML 33576) brigadier van de politie Eenheid Amsterdam opzettelijk keihard gelogen ten einde op grond van een valse voorstelling van zaken aan de OvJ. en Rechter Commissaris een onrechtmatig bevel tot huiszoeking te verkrijgen in deze zaak, hetgeen ook grove ambtsdelicten zijn.

Ondergetekende en Mr. P .van der Laar en  XXXXXX  hebben tot heden niet eens een ontvangstbewijs ontvangen laat staan een beslissing op de betreffende aangiftes en klachten.
Op grond van de opzettelijke strafwaardige gedragingen van o.a. de beroepscrimineel brigadier Sander de Ruijter (middels proces-verbaal en daarmee onderdeel van het geding) tijdens en voor de Rechtszitting die van OvJ. H. Hoekstra en Politierechter Fels en de andere betrokkene politiemedewerkers behoort deze zaak  XXXXX nietig te worden verklaard en/of naar een ander Parket te worden gezonden. En de daders van de gepleegde strafbare feiten in deze de Politierechter Fels en OvJ H. Hoekstra en brigadier Sander de Ruijter en de overige hiervoor genoemde politie medewerkers conform het Wetboek van Strafrecht te worden vervolgd ter zake in deze.

Tot Slot: Schending van het Rechtsgelijkheidsbeginsel (Equality of Arms).
Niemand mag zonder voldoende grond gunstiger of ongunstiger worden behandeld dan anderen en schending art 1 van de Grondwet.

De ‘Gerechtelijk-(Elite-Pedo-Rapist)-Moordende-macht’ is corrupt tot aan de Hoge Raad blijkens belasting ontduikende Raadsheer Van der Vorm &’Moordenaars’ Rechter Fels& OvJ Hoekstra(Video)

In deze zaak hebben de genoemde corrupte politie medewerkers en brigadier Sandra de Ruijter en een lid van uw Parket te weten ‘Moordenaar’- OvJ. H. Hoekstra en lid van de Amsterdamse gerechtelijke macht Politierechter Fels straffeloos meer misdaden gepleegd dan die de verdachte XXX ten onrechte en onrechtmatig ten lasten worden gelegd. En die misdaden en de daders worden geen van allen vervolgd tot heden en dat is een schending van het Rechtsgelijkheidsbeginsel en artikel 1 van de Grondwet jegens  XXXXX en S.K.A. Brown in deze.

Wij verzoeken u en zondig sommeren wij u om uw beslissing in deze binnen 14 dagen te laten weten in deze.

Hoogachtend

Mede namens Mr. P van der Laar en  XXXXXX

ing S.K.A. Brown

CC: Mr. P. van der Laar.