( van onze De verworpenen der aarde(Les damnés de la terre)- redactie i.s.m. ing Steve Brown)


AMSTERDAM-NOIR- Mass- Killing by British Empire should be condemned just like Mass-Killing under Stalin, Hitler, The Ducht VOC and the US Presidents(Video)
Het leger wordt tot vandaag de dag er altijd op uitgestuurd onder het mom voor Volk en Vaderland (Lees:de  regering of te wel de ‘Taxfree-Elite-War Crime-Killers’ met Puppet ‘Oorlog‘s-Misdadiger-Rutte &Co’ )en de ‘Taxfree-VOC-SS-Koning’(Video). Dus als er Oorlogsmisdaden worden gepleegd dan is dat de facto uit naam en onder verantwoording van de regering en de Koning. Maar als de Neo-Koloniale -Staats BNN/VARA’ een bevooroordeelde serie fabriceert met maar liefst een man of 14 mee vretende  redactie medewerkers onder leiding van ‘Zakkenvuller-Coen Verbraak’ en Jeroen Pauw over het  Leger in Indonesië, dan wordt aan het voorgaande geen woord gewijd. Dan zijn de oorlogsmisdaden opeens allemaal  voor rekening van de ‘soldaten van het Leger met de laagste rangenDan zwijgen wij maar dat BNN/VARA ‘Witwas- Smaad & Laster-serie’ van ‘Verbraak & Pauw’ meer dan 600.000 euro gemeenschap geld heeft gekost en die hebben deze Soldaten in hun hele leven niet bij elkaar gezien.

VPRO Grafschenner Erebegraafplaats betrapt &Kapitein Westerling & Generaal Spoor Oorlogsmisdadigers?(Video)

BNNVARA hanteer ook een ‘Witwas-constructie’ om ‘Pedo-#Metoo-Junkie-Van Nieuwkerk’& ‘Jaknikker -Ratje Pauw’ zijn Zakken te laten vullen over de rug van het Volk(Video).

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft bij de ‘Staats-AIVD-NPO’ van ‘Mega-Fraudeur & Pimp Frans Klein’ terecht een klacht neergelegd over de extreem opzettelijk, bevooroordeelde smaad en laster BNNVara-documentaireserie “Onze Jongens op Java”. De federatie stelt dat in de serie volledig voorbij wordt gegaan aan de tienduizenden Nederlandse burgers die in periode 1945-1949 door toedoen van de Indonesiërs om het leven kwamen.

‘SS-NATO ‘all about values, but pay up! Pentagon Maffia-boss reprimands ‘US-Slave-State’s ‘. ‘Oorlog’s Misdadiger- Rutte’&’CIA -Trol Van Oijk’: het is Oke(Video).

Grachtengordel- Subsidievreter & Elite- &Zakkenvuller- Coen Verbraak vindt verwijt Federatie Indische Nederlanders ‘onzinnig.

Kijken in de ziel van’Moordenaar-AIVD-Politie-informanten -‘Journalisten’ -Peter R. de Vries en Bart Middelburg met ‘Witwas-Grachtengordel-Elite-Subsidievreter’ Coen Verbraak’:

Meer dan 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog worden oorlogsmisdadigers nog altijd vervolgd in Duitsland.

In de geest van de ‘VOC-NeoKoloniale-BNN/VARA-documentaire soap reeks wordt met een handvol veteranen teruggeblikt op de periode na de Tweede Wereldoorlog. En in die serie doen een aantal veteranen meldingen van gruwelijke klassieke ‘Nazi -Oorlogsmisdaden’ ,zoals ook gepleegd door ‘SS-Soldaten’, maar die zijn altijd met naam en toenaam gedocumenteerd. Maar bij de BNN/VARA ‘ Onze Jongens in Java- Smaad en laster-soap’ worden Oorlogsmisdaden vermeld van soldaten zonder ook maar één naam te noemen van de daders. Op die sluwe en listige manier wordt er met anonieme Soldaten een smet geworpen op alle militairen van hoog tot laag die gediend hebben in Indonesië en de rest van de Wereld. Feitelijk  is het grove smaad en laster gepleegd met opzet door BNN/VARA&’ Grachtengordel-Zakkenvullers-Coen Verbraak & Jeroen Pauw’ jegens in de meeste gevallen al reeds overleden militairen uit de Laagste Klasse, die ook nog eens voor het merendeel hun verplichte dienstplicht vervulde.Zo vertelde één van de Veteranen dat een soldaat uit de trein stapte en dat die achteloos zei ik wil mijn geweer wel eens  proberen en daarop een aantal aan de kant zittende krijgsgevangen dood schoot alsof het Joden waren in de Nazi tijd en dat iedereen er naar keek en er niks van zeiden. Heil Koning Wilhelmina en ‘Nazi-Prins Bernhard’.  Hij wist de naam wel van die  laffe ‘Nazi-SS-Psychopaat’, die de weerloze Krijgsgevangen had vermoord, maar die wilde hij niet zeggen.Bovendien als het waar zou zijn, wat wij zeer betwijfelen dient deze Oorlog’s  misdager en de aanwezige  leidinggevende als nog net zoals ze dat in Duitsland doen met hoogbejaarde ‘Nazi-SS Moordenaars’. Een dergelijk zware ‘Nazi-Moorden-beschuldiging’  kan een integer journalist niet zomaar uitzenden zonder te verifiëren of dat waar is. Maar goed het gaat hier om de BNN/VARA onze ‘Jongens op Java -soap serie ‘ van Zakkenvullers Verbraak & Pauw en  zijn ‘mee- vreet redactie-team’ van 14 man en God mag weten hoeveel meevreters van ‘Ratje-Pauw’ zijn ‘Witwas -TVBV’ om de ‘Balkende-norm’ te omzeilen voor Pauw als mede ‘Nep en Fop-producent’ en dan hoeft niets naar goed journalistiek gebruik te worden controleert op waarheidsgehalte.Te druk met cocaine snuiven en witte wijntjes zuipen en elkaar neuken op kosten van de gemeenschap en over de rug van gewone soldaten.

BNNVARA een gesubsidieerd ‘Witwas –Merk’ met o.a. ‘BN-Hoer Pauw’ & ‘AIVD informant Bas van Hout’.(Video)
Het voorgaande is een zeer geraffineerde wijzen van dr. Goebbels-journalistiek -bedrijven. De Nederlandse ‘Koloniale-Killer-Elite-War Crime- regering’ met toentertijd ‘Taxfree-VOC-Koningin Willemina’ aan het hoofd en niet te vergeten de ‘Nazi -Staats –Pooier-Prins Bernhard’  stuurde toen 120.000 militairen ( in hoofdzaak dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers) naar Indonesië om daar de nationalistische opstand neer te slaan, aldus niet gemeld door de  ‘Witwas-BNN/VARA’ met hun extreme laffe coryfeeën ‘Pedo-Rapist-“Metoo-Junkie-Van Nieuwkerk’ en ‘Rusland & Steve Brown-Hater-Ratje Ja-knikker-Pauw’ .Die twee lafbekken zouden bij het eerste schot gelijk een hartstilstand krijgen en hun eigen moeder verraden voor poen en/of om in leven te blijven net als hun grote laffe Judas-vrienden ‘AIVD-politie Informanten ‘Hoerenjong- Bruine Rat -Bas van Hout’(Video)& ‘Junkie- Peter R. de Vries’. En het voorgaande is geen aannamen, want toen Brown De Vries en Van Hout tegenkwam scheten zij in hun broek van extreme angst.

In de documentaire wordt gerept over de ruim 100.000 Indonesiërs en meer dan 6000 Nederlandse militairen die om het leven zouden zijn gekomen(  Zie: “Zij  werden geroepen, wij vergeten hen niet, Herdenking  7 december 2091 Schaarsbergen(Video),  maar volgens FIN wordt het aantal omgekomen Nederlandse burgers in de serie niet benoemd. De federatie stelt dat het in die periode om 15.000 tot 30.000 mensen gaat. ( zie: “Kapitein Westerling Held, Oorlogsmisdadiger of Kop van Jut van de politiek  bij SaltoTV Amsterdam(Video))Daarom wil de federatie dat  de ‘Witwas- BNNVara’ met de twee Zakkenvullers Pauw &Verbraak met een aanpassing komt van de aantallen slachtoffers tijdens het dekolonisatieproces. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het plaatsen van een disclaimer bij de  BNNVARA-Witwas-Smaad &Laster-afleveringen die via Uitzending Gemist worden aangeboden. Zie voor een evenwichtig  en feitelijk verslag van deze periode de niet gesubsidieerde Tv programma’s :” Veterans4Veterans met Presentator Leo Reawaruw  bij Salto TV-Amsterdam. Veterans4Veterans: “Zij werden geroepen, wij vergeten hen niet, Herdenking  7 december 2091 Schaarsbergen(Video)”. En zie: “Kapitein Westerling Held, Oorlogsmisdadiger of Kop van Jut van de politiek?” (Video)Een FIN-woordvoerder liet weten dat de federatie zich met dit verzoek eerder tevergeefs rechtstreeks tot BNNVara en dat daarom nu de overkoepelende ‘Staats-AIVD-NPO’ is benaderd.

Conclusie

Als de Rule of Law zou worden gehandhaafd(Video) in Nederland van ‘Oorlog’s misdager-Rutte& Co’(horen ook in de cel) zou het corrupte ‘Rat in pak- Bestuur’ (Video) van BNN/VARA en de eveneens corrupte directie met hun ‘Top-Oplichters&Zakkenvullers-Pauw en Verbraak& Nieuwkerk’ op grond van hun ‘Elite-Witwas-Fraude-Misdaden’ met gemeenschap geld al lang en breed in de cel zitten naast Willem Holleeder & Taghi(Video) .