AMSTERDAM-NOIR– Per mail:
Aan: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)Met gelijkluidend  afschrift aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten(g.wilders@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, l.asscher@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, r.jetten@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl )

(door ing Steve Brown i.s.m  Critical law studies movement en i.s.m. Loïc Wacquant is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs en i.s.m. Dr. Babiak and Dr. Hare )

Amsterdam,12 december 2019

Aanvullende informatie voor de hoorzitting d.d. 16 december 2019, inzake de Klacht S.K.A. Brown s.c. tegen Minister Ollongren, AIVD en Bas van Hout en e.a..

Geachte Commissie,

De AIVD heeft erkent bij de Rechtszaak Van Hout ( (zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:4547&showbutton=true&keyword=aivd_dat Van Hout voor hun (zwart betaald) werkte van de periode 1997 t/m 2002.
Ondergetekende denkt gezien de feiten en omstandigheden dat Van Hout veel langer AIVD-Informant is geweest en daarnaast (net als Peter R. de Vries) minimaal 25 jaar lang zwart betaalde Politie-informant is geweest en wie zal het zeggen nog steeds is. Als de FIOD daar naar behoren onderzoek naar zou doen kan Van Hout zo zijn 860.000,- en de immateriële afkoopsom van 100.000,- euro zo weer inleveren bij de Staat. Maar goed als men AIVD en/of Politie informant is staat met boven de wet en dat weet de Minister, Justitie, Politie en de FIOD en alle zogenaamde (AVID-Politie informanten)-(misdaad)-journalisten en u net als ondergetekende ook wel.En dat die bepaalde periode 1997 t/m 2002 kennelijk is gekozen door de Minister, c.q. de AIVD voor de uitbetaling van de zogenaamde Schadevergoeding /Zwijggeld-Bonus van 860.000,- euro, ex immaterieel schade-uitkering aan Van Hout. Hoe het ook zij , juist in die bepaalde periode zijn er twee moordaanslagen op ondergetekende gepleegd en ontelbaren onrechtmatige en zelfs strafwaardige ‘media-aanslagen’ gepleegd door Van Hout en De Vries op ondergetekende en de zijne.En nimmer één moordaanslag op Van Hout ( en De Vries). Eén en ander wringt des te meer, aangezien ‘AIVD-informant-Van Hout en ‘Politie-informant De Vries’ bij de eerste Moordaanslag 1997 op ondergetekende de instigators zijn geweest .(zie:20 jarig Jubileum 2de Moordaanslag op Steve Brown mislukt tot groot verdriet van o.a. ‘AIVD-Politie informanten-Peter R. de Vries & Bas van Hout & John van den Heuvel’, Video) )

De AIVD stelt zich op het standpunt dat ondergetekende zijn klacht ongegrond en niet ontvankelijk is. Één van de hoofdreden is dat Van Hout volgens de AIVD nooit voor de AIVD heeft gewerkt als informant. De Tweede hoofdreden is dat de AIVD stelt dat ondergetekende aangifte heeft gedaan tegen de wan en misdaden bij de politie, die Van Hout voorafgaande aan de periode 1997 t/m 2002 en daarna gepleegd jegens ondergetekende en kwalijker ook nog tegen zijn vrouw en kinderen en daarmee ontslagen was van zijn wettelijke plicht Van Hout te stoppen in het voorbereiden en plegen van misdaden jegens ondergetekende en de zijne. Daarnaast heeft Van Hout in wisselde formaties in vereniging met o.a. Peter R. de Vries en/of Paul Vughts en/of John van den Heuvel en/ of Jeroen Pauw en/of ‘Junkie Ron Ostrowski’ ondergetekende systematisch onrechtmatig ( zie de Gerechtelijke vonnis ter zake in het dossier) en strafwaardig aan de Schandpaal genageld op TV en/of in de Pers, ook in de periode 1997 t/m 2002 dat Van Hout AIVD-informant was.Zie hierna hoe ‘AIVD-Informant- Van Hout’ ‘Junkie Ron Ostrowski omkoopt met wat cocaine en wat zakgeld ten einde dat Ostrowski valse belastende  informatie geeft over Brown, die Van Hout dan kan voeden aan de AIVD en Justitie en de Media. Voor o.a. die misdadige praktijken van Van Hout wordt hij met 860.000,- euro + beloond door de Staats, c.q. AIVD:

En van het voorgaande heeft de Minister en de AIVD ( en Justitie en Politie) dus kennis van gehad en deze systematische strafwaardige en onrechtmatige handelwijze van Van Hout jegens ondergetekende gedoogd. En is de Minister, c.q. de AIVD  o.a. op grond van dat voorgaande gegeven alleen al aansprakelijk en schadeplichtig jegens ondergetekende en de zijne. Hier was duidelijk een Stalkende ‘AIVD-informant-psychopaat-Van Hout’ straffeloos aan de gang tegen ondergetekende en de zijne.

Ook John van den Heuvel en Paul Vughts werken zo goed als zeker ook zwart voor de AIVD, maar zeker zwart betaald voor de Politie en die hebben ook ondergetekende menigmaal onrechtmatig en strafwaardig aan de schandpaal genageld, al dan niet in vereniging met Van Hout en/of De Vries. Bovendien heeft ondergetekende niet tegen alle wan en misdaden die van Hout( en De Vries) heeft gepleegd jegens ondergetekende en de zijne aangifte gedaan. En dat voorgaande heeft ondergetekende ook gemeld tijdens de Hoorzitting bij de AIVD en gemeld in de door ondergetekende gevoegde stukken in deze.


Tijdens de Hoorzitting bij de AIVD stelde ondergetekende dat het doen van aangifte tegen Politie & AIVD informanten als Van Hout( en De Vries) zinloos is ( hoor de audio van de Hoorzitting ), want die verdwijnen altijd onder het mom van Staatsbelang in de Doofpot. Dat weet iedereen die te maken heeft met deze informanten materie en dus ook  u en ook de AIVD.  M.a.w. de AIVD maakt zich op dat punt schuldig aan onwaarheden, hetgeen ook Onbehoorlijk Bestuur is en een onrechtmatige overheid daad jegens ondergetekende en de zijne.

Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Brown tegen AIVD-Politie Informanten Bas van Hout & Peter R. de Vries(Video).

Bovendien is dat ook wel gebleken in de afgelopen 25 jaar,gezien het feit dat ondergetekende keer op keer naar behoren aangiftes heeft gedaan bij de politie en/of justitie als Van Hout( en De Vries) weer eens een strafbaar feit had gepleegd jegens ondergetekende en de zijne. Zo heeft ondergetekende recentelijk nog d.d.  19 juni 2019  aangifte gedaan tegen de Minister, Van Hout & AIVD, c.s. en die ging gelijk weer openlijk de Doofpot in.De betreffende aangifte bevindt zich in het klachten dossier.
Conclusie:
De AIVD acht zich niet verantwoordelijk, c.q., aansprakelijk voor de wan en misdaden die Van Hout een algemeen bekend( berucht voor de kenners en dus  ook de AIVD) publiek figuur  veelal publiekelijk heeft gepleegd als AIVD-Informant jegens ondergetekende en zijn familie en kennissen o.a. omdat ondergetekende daar aangiftes tegen had gedaan bij zijn andere zwarte werkgevers de Politie en Justitie. Dat voorgaande houdt dus geen stand gezien de feiten in deze hiervoor beschreven en gesteld tijdens de Hoorzitting bij de AIVD ( hoor de betreffende audio van de AIVD) en onderbouwd met bewijzen van concrete gevallen( o.a. de vermoorde Junkie Charly Wong ,die mocht zo met een Kilo cocaine  en een wapen weer van Hogerhand het politie bureau uit lopen  waar hij zat). Als men al een onbekende Kruimel Crimineel als  ‘Junkie Wong’ laat gaan in strijd met de wet, laat staan  hoe de AIVD omgaat met een Algemeen bekend figuur als AIVD-informant-Van Hout ( en De Vries).Dat voorgaande ligt natuurlijk politiek zeer gevoelig en kan grote gevolgen hebben voor politieke verkantwoorlijke Ministers en zelfs voor Rechtszaken in het verleden en heden.Ten tweede heeft Van Hout een aantal van die misdaden zoals de ‘Wurg-Moordaanslag ‘ d.d. 1997 op ondergetekende  gepleegd na langdurige (8 maanden) voorbereiding  met o.a. Peter R. de Vries en Junkie Ron Ostrowski en dus was de AIVD daarvan op de hoogte en had die strafwaardig en door het Hof onrechtmatige verklaarde  ‘Wurg-Moordaanslag’ & ‘TV -Lynch- Media -Schandpaal – aanslag d.d. 1997 kunnen stoppen op ondergetekende. Maar in plaats daarvan werden De Vries en Van Hout op die dag van de ‘Tv-Moord-Wurg-aanslag’ op ondergetekende bijgestaan door bepaalde corrupte politie en een corrupte OvJ. van het corrupte en laffe type OvJ. H. Hoekstra(Video) en een (AVID?)-Knokploeg. En ook al die andere strafwaardige en onrechtmatige  media aanslagen op ondergetekende en uitlokkingen van Moord op ondergetekende door bijv. de  ex politieman en huurmoordenaar M. Hoogland en de ‘Maffia-John Mierremet  en  Sam Klepper Moordenaars- groep ‘(Video) en niet te vergeten de beloning van 500.000,- gld, die Van Hout publiekelijk voor een Moord op ondergetekende uitloofde al voordat hij in zwarte dienst trad van de AVID en die is nog steeds van kracht ondanks dat ondergetekende ook daar aangifte tegen had gedaan bij corrupte en laffe Politie en Justitie(Video).Ook bij Ron Ondunk lokte Van Hout middels o.a. een leugenachtig artikel bij Panorama getiteld (Video) 5 voor twaalf en door de Amsterdamse Onderwereld Koning Joego Jotsa Jocic  vals te informeren over wat hij wist over Ondunk  als ‘journalist-AIVD& Politie-informant’ een moord uit. Ondunk is daarna dan ook vermoord.(lees: “Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek” en “Killing Fields of Amsterdam”)

Tot Slot: Ondergetekenden is van mening dat de Minister en de AIVD op zijn minst had moeten bedingen voorafgaande aan de uitbetaling van 860.000,-euro en 100.000,- -euro zogenaamde immateriële vergoeding aan Van Hout dat hij de beloning voor ondergetekende moord van 500.000,- gld.  zou intrekken en stoppen met het Stalken van ondergetekende en de zijne, dan was ondergetekende niet weer juni 2019 met het verschijnen van het Volkskrant artikel:”Misdaadverslaggever Bas van Hout: ‘Ga nooit, ik herhaal nooit, in zee met de AIVD”, alwaar van Hout zijn infantiele leugens mocht spuien in het algemeen en in het bijzonder over ondertekende ( “Zijn gouden jaren beleeft hij als medewerker van onder meer Panorama, De Telegraaf en Nieuwe Revu. Over drugscrimineel Steve Brown schrijft hij in 1995 een goed verkochte ‘ongecensureerde biografie’.( Bron Volkskrant) ) niet weer door de corrupte en laffe Persgroep Pers, de Staats-NOS en bij BNNVARA-Ratje-Ja-Knikker Pauw'(Video) door de onrechtmatige en strafwaardige stront ton gehaald

Hoogachtend.

ing S.K.A. Brown ( geen strafblad)

Noot .Aangifte S.K.A.  Brown d.d. 19 juni 2019  tegen Minister Olongren , AIVD, Bas van Hout , Jeroen Pauw en de Persgroep en de NPO, zie : https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2019/06/aangifte-bas-van-hout-en-de-vries-19-juni-2019.pdf

Noot: De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) constateert in 2014 in een geheim rapport dat Van Hout al sinds 2001 verkeert in een ‘levensbedreigende situatie’. Daar heeft het ‘handelen van de AIVD’ aan bijgedragen. Rond die tijd is een staatsgeheim document met zijn voornaam erin uitgelekt naar criminelen. Van het voorgaande is dus feitelijk niets gebleken  want het is inmiddels  bijna 20  later en Van Hout is met geen haar gekrent (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-dilemma-van-elke-misdaadjournalist-wat-als-toekomstige-misdaden-ter-sprake-komen~b4989048/ ) en woont bovendien nog steeds in het zelfde huis Marnix van Aldegonstraat  15 te Zandvoort.

Noot: AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn( Video) https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/09/aivd-miljonair-informant-bas-van-hout-de-vries-volkskrant-bewijzen-hoe-corrupt-de-misdaadjournalistiek-en-hun-bazen-de-aivd-justitie-politie-is/