(van onze PvdA Untergang redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Nederland is het Paradijs van de Ratten in Pak & Elite-Rapist-Pedo’s'(Video) met dank aan ‘Taxfree-Shell-Rutte1,2,3 &Co(Video).’PvdA-Kapo-Klijnsma’ treedt aan in Drenthe als Commissaris(knecht) van de ‘Taxfree-Koning’(Video).
De misdadige ‘PvdA-Kapo- Klijnsma Participatiewet’ is meer dan een doffe Ellende voor werknemers met een lichamelijke of geestelijke handicap , behalve voor Klijnsma die vult inmiddels al jaren haar zakken als corrupte ‘Ja-knikker- Commissaris van de Koning’ in Drenthe. De misdadige ‘PvdA-Kapo-Klijnsma-Participatiewet’ heeft er niet of nauwelijks toe geleid dat er meer mensen vanuit een  uitkering of een sociale werkplaats een gewone baan kregen , het gros zit nu in de  ‘honger- Bijstand’ en/of staat de hel dag zinloos op een Hoek als verkeer paal naast andere hongerende Bijstand-gerechtigde. De VVD- Pr-Vatje -Gay Gay- in de kast-Jort Kelder scheldt ze ook nog een keer uit voor werkschuw ‘Labbekakken- Tuig'(Video):

PvdA ‘Playboy-Samson’ beloont voor zijn Arbeidersverraad en gaat zijn Zakkenvullen& legen in de EU bij Timmermans& Callgirl Saar van Bueren(Video).

Jan met de Pet-Spaarrente’ daalt tot nul, maar voor Rood staan eisen ‘Misdaad-banken’ de Hoofd-Bloed-prijs van ‘Jan met de Pet’(Video) .

Labbekak-alert’ van de week: Slavenhouder-Frank van Gool’ van Otto Workforce in zijn Slaventransportbusje legt het allemaal uit hoe het nu precies zit(Video).  Gay Boys-Jort Kelder& Rutte kregen een hard VVD-passertje. 

Diederik Samsom -The Great Pretender van ‘Imam-Samson’ tot Playboy tot ‘Waste management maffioso’(Video).
Er waren slecht drie ‘succesjes’ door die misdadige Wet voor werknemers met een lichamelijke of geestelijke handicap van ‘Taxfree-Shell-Rutte 2’, namelijk voor de Levensgevaarlijke  Geestelijk gestoorde ‘Moeder ‘van die wet Jetta Klijnsma en voor de grootse Hedendaagse PvdA arbeidersverrader de Levensgevaarlijke   geestelijk gestoorde  ‘Playboy–Samsom’ en de Levensgevaarlijke  geestelijk gestoorde  ‘PvdA- Top-Koppelbaas Moordlag’. De ‘Elite-crimineel-Moorlag’ die zijn zakken vulde als Koppelbaas over de rug van gehandicapte zit doodleuk namens de  corrupte en laffe ‘PvdA-Hoertjes’ in de Tweede Kamer te liegen en is het levend bewijs dat de ‘Klasse -(pedo)-Justitie'(Video) de hele maatschappij tot aan de wortels heeft aangetast(Video). Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) niet, maar die komt nu pas  met uitgebreide evaluatie dat de Wet een doffe ellende is voor de gehandicapte, terwijl wij dat al van af dag één hebben gesteld.De misdadige wet, die in 2015 is ingevoerd onder verantwoordelijkheid van corrupte en laffe PvdA-hoertjes staatssecretaris ‘Kapo-Jetta Klijnsma’, moest door verschillende ‘Kafka-regelingen’(Video) samen te voegen, zorgen voor een meer inclusieve Slaven en hongerloon-arbeidsmarkt. Maar volgens het SCP is er flink wat werk nodig om op de lange termijn alsnog meer mensen aan het werk te krijgen.

Alleen maar meer Doffe Ellende  en dat wisten wij gelijk.

In de misdadige’ PvdA-Kapo-Klijsnma-wet’ worden verschillende regelingen voor mensen die moeilijk aan het werk komen, bijvoorbeeld doordat ze gehandicapt zijn, samengevoegd tot een grote doffe ellende. Het was zogenaamd  de bedoeling dat het voor het merendeel corrupte  VVD-werknemers en de voor het merendeel corrupte overheidsinstanties overzichtelijker zou worden om die mensen aan het werk te helpen. Dit zou moeten leiden tot meer werkenden(kuch, kuch).Uit de evaluatie blijkt dat er voor de grootste groep die onder de wet valt, bijstandsgerechtigden, van wie er zo’n 440.000 waren in 2018, amper iets is veranderd, die lopen nog steeds in lompen en moeten naar de mensonterende ‘PvdA-Kapo-Klijnsma-Voedelbank’ om niet te verhongeren. Voor jonggehandicapten (zo’n 30.000 mensen) stegen de  gesubsidieerde ‘Slaven&honger-baankansen’, maar hun inkomenspositie en kans op een vast contract verslechterden juist.En voor mensen die voorheen toegang kregen tot de sociale werkvoorziening daalde de kans op een baan zelfs.

Opzettelijk verkeerde aannames van Rutte&Asscher&Klijnsma&Samsom zijn ronduit misdadig.
Het SCP wijst meerdere oorzaken aan voor de tegenvallende resultaten. Zo waren er onrealistische aannames van  Rutte en zijn PvdA loopjongens Klijsma&Asscher en bovenal de smerige ‘Play Boy Samsom’ : het bleek simpelweg niet voor iedereen haalbaar om te gaan werken en ook dat hebben wij altijd al gesteld.Bijna een derde van de doelgroep van de wet geeft aan dat ze zelf denken dat ze nooit meer kunnen werken, vooral vanwege gezondheidsklachten. Er is ook onvoldoende zicht op wie er allemaal bij de doelgroep horen en wat hun mogelijkheden zijn. De wet heeft ontiegelijk veel ,leed veroorzaakt en daarvoor zouden de verantwoordelijk  ‘Elie- misdadigers- Taxfree-Shell-Rutte2 en Klijnsma& Samsom’ strafrechtelijk moeten worden vervolgd en tot zeer lange ‘Holleeder-gevangenissen’ en/of  tot TBS(Video) moeten worden veroordeelt.Gemeenten, die de taak om deze kansloze mensen in hoofdzaak uit de Laagste Klasse aan het ‘Slaven-hongerloon-werk’ te krijgen overnamen van het ‘SS-War-Crime-Rijk-VOC-Holandia'(Video), hadden te maken met opstartproblemen(Kuch). Ook zitten er voor de gemeenten  perverse criminele prikkels in het systeem om vooral te investeren in kansrijke mensen binnen de groep, waardoor anderen te vaak aan hun uitzichtloze lot worden overgelaten en zelfs zelfmoord plegen.

Complexiteit verdoezelt de extreme misdadigheid: Participatie-Schuldhulp’ van ‘Kapo Klijnsma’ in strijd met de mensenrechten(Video).

Steve Brown betrapt King Willem in zijn(Video) ‘werkpaleis’ op tellen van zijn €300 mln Taxfree-Staats-uitkering(Video).

Daarnaast zijn de meeste  corrupte VVD-werkgevers niet altijd bekend met de regelingen en subsidie die ze kunnen (Mis)-gebruiken om mensen aan  zwaar onder betaald  Slaven-werk(Video) te helpen. Verder heeft het samenvoegen van meerdere ‘Nacht und Nebel- Kafka-regelingen'(Video) in één  misdadige ‘Klijnsma-wet’ niet geleid tot minder complexiteit maar tot  nog meer complexiteit .

Participatie-wet voert de Sarphati-armenarts weer in en verbied Tolerantie en Barmhartigheid(Video).
Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op eerdere ‘deel-Doofpot-onderzoeken’. Er is alleen gekeken naar het effect van de wet op (geen)baankansen. Er is niet gekeken naar kostenbesparingen door de wet, maar wel door ons en die loopt in de honderden miljoenen per jaar over de rug van de Gehandicapte en kan dan worden aangewend  om de ‘Taxfree-uitkering’ van ‘VOC-SS-King  Willem’& Parasieten familie’ (Video) van 300 miljoen per jaar te betalen.Ook is er niet gekeken of het draagvlak voor sociale voorzieningen met de invoering van de wet is vergroot , maar wel door ons. Die  misdadige wet werd van af dag één gehaat door  alle gehandicapte  en iedereen met een menselijk hart.