( Door Zembla en bewerkt door onze waarheid commissie ing Steve Brown i.s.m  Critical law studies movement en i.s.m. Loïc Wacquant is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs en i.s.m. Dr. Babiak and Dr. Hare )

AMSTERDAM-NOIR- Nacht Und Nebel-President Wiertz-Wezenbeek’ van Kafka-Rechtbank Amsterdam maakt weer ‘foutje’,zodat haar ‘Pedo-Rapist-Hoofdofficier Leenders’ niet vervolgd kan worden(Video). En dat zag u niet bij Zembla.  
Gisteren behandelde Zembla het thema foute misdadige Officieren van Justitie en hun ‘foute’ politie en ‘foute’ Rechters a La Brigadier Sandra de Ruijter en Rechter Fels(Video)  maar ging voorbij aan de kern van de zaak namelijk de facto historische corruptie van het OM en de ‘Nacht und Nebel- Gerechtelijke macht’, die al eeuwen belast is met het handhaven met de harde hand van de status quo van de ‘Heersende-Internationaal-Massa-Moordende- Klasse’(Video):de ‘Taxfree- Royal-Ultra Rijken-Elite-Gangsters’ worden nog Rijker en de armen worden nog armer(Video)en dat zag u niet in Zembla. Dat Taboe voor Zembla wordt  hierna ( zie Video) uitgelegd door Volksjurist Steve Brown en  het is jammer dat Zembla daar niet naar heeft gekeken, of toch wel en dacht Zembla ff aan het behoudt van hun ‘Subsidie-poen’(Video)van de Staat, c.q. ‘Taxfree-Shell-Rutte’&Co.

Which side are you on Zembla.Schokkend: Amsterdamse Ovj. Van Vliet overvalt en intimideert ‘Volks-jurist Steve Brown’ straffeloos(Video).

‘Nacht und Nebel-President C.M. Wiertz-Wezenbeek’ van ‘Kafka-Rechtbank Amsterdam’ eist vernietiging bewijs van Brown dat haar medewerker Toonen en rechter A.C. Loman liegen & bedriegen en de wet overtreden(Video). 
Zembla weet van niets:” Wir haben das nicht gewusst en dat willen wij graag zo houden ,anders zitten wij direct in de ‘Honger-bijstand’ en/of in de cel en /of zijn we Dak en thuisloos(Video)“.

Steve Brown doet aangifte tegen Brigadier Sandra de Ruijter en dient een klacht in tegen Politierechter Fels en Zaaks OVJ.(Video).

Het voor het merendeel al honderden jaren corrupte en laffe (‘VVD&CDA)-Openbaar-Elite-Pedo-Ministerie’ had en heeft een belangrijke misdadige taak in de “Straf de armen maatschappij” voor hun bazen de Heersende Klasse: het voor het merendeel ‘verdachten’ uit de Laagste Klasse van ‘Kruimel-criminaliteit’(Video) aanbrengen   als slachtvee voor hun ‘Gabbers in Elite-Crime’ de ‘Nacht und Nebel- President C.M. Wiertz-Wezenbeek’ van de ‘Kafka-Rechtbank Amsterdam en ook dat zag u niet in Zembla. Dat de laffe en corrupte Officieren van Justitie de echte grote Misdadigers de ‘Taxfree-Royal-Ratten(Video)‘ in pak al honderden jaren bijna altijd ongemoeid laten. En dat is logisch want die zijn min of meer hun ‘Taxfree-Royal-Elite-Killer-VOC- War-Crime-Bazen’(Video) en dat zag u ook niet in Zembla.

Het corrupte en laffe OM en de Rechtbank veroordeelt de kansloze ‘verdachten’ uit de Laagste Klasse immers in naam van de hun Koning. Vandaar dat het Portret van King Willem op ieder politiebureau en Rechtbank hangt( zie video Hierna), dat u als Labbekak wel weet wie hier de echte baas is in Nederland, maar ook dat is Zembla niet opgevallen(kuch).

Wat u ook niet zag bij Zembla: Kansloos Hoger Beroep: Na Steve Brown halen ook Advocaten Holleeder uit naar ‘VVD-Killer-King-Rechters’ en het ‘Peter R.de Vries-Media-Gajes’(Video).

Snakes in Suits: When OM Psychopaths Go to Work is niet bekent bij Zembla, laat staan bij de ‘Staats-AIVD-NPO'(Video).


Maar als het de facto corrupte Openbaar Ministerie zélf fouten misdaden pleegt heeft dat grote gevolgen stelt het naïeve Zembla niet, dat mensen uit de Laagste Klasse zoals bijv. Willem Holleeder, Dino Soerel en Louis Hagemann als Bliksemafleider van de Ratten in pak onschuldig( in ieder geval zonder bewijs) levenslang vast zitten na eerst compleet afgebrand te zijn in de ‘Riool-Pulp-Lynch-Media-Shows’ van ‘Maffiaboss John de Mol’  en ‘Staat-AIVD-NPO’ met hulp de vaste handlangers(informanten)van het OM & AIVD-Junkie-Hoerenloper-Peter R. de Vries’, ‘Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout’ en’ Media-huurmoordenaar- John van den Heuvel’ en de ‘Super-AIVD- informant- Frits van Exter’.  Terwijl de echte grote criminele Snake in Suits, zoals de Top 500 van Quote(Video) nooit vervolgd worden. Maar ook de  incidenteel op misdaden Marc van Nimwegen, Fred Teeven, Marianne Bloos, Wouter Bos en Van Vliet worden nooit vervolgd.

Kan het (VVD & CDA)-Openbaar Ministerie ongestraft het Wetboek van Strafrecht overtreden? Het antwoord is Ja en dat doen ze dan ook al eeuwen en dat zag u ook niet bij Zembla. Kijk maar naar de voormalige VVD Ministers van Justitie ‘Bral- Opstelten’, ‘Fraudeur van der Steur’, Griezel- Teeven’ en hun Hoogste extreem corrupte ambtelijk baas van het OM ‘Pedo- Rapist-Demmink'(Video).

The Critical Legal Studies Movement  is niet bekend bij Zembla en de Tweede Kamer(kuch).
Zembla onderzoekt selectief en binnen de gangbare paden dat in wezen het Ministerie van Justitie en de Officieren van Justitie en de Rechtbanken integer zijn en de burgers beschermen tegen misdaad en alleen hier en daar ongestraft wat foutjes maken, hetgeen nooit het geval is geweest: Leest u maar:  “The Critical Legal Studies Movement”.  Wie controleert het Openbaar Ministerie vandaag de dag vraagt Zembla terecht.  Het antwoord is de extreem corrupte en altijd liegende Ministers van Justitie de ‘CDA-Gestapo-Generaal  Grapperhaus’& ‘VVD-Elite-Gangster –Dekker’. Welterusten Zembla, slaap lekker met het hoofd op het kussen van de machthebbers & Klasse Justitie.

 Justice for All — Tulsi Gabbard at the South Carolina Criminal Justice Forum en daar has Zembla ook wel even naar kunnen kijken: