(Van onze GVB-Klokkenluiders en onder ondersteunt door onze Wordt Wakker redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Rutte3 & GroenLinks-Rechts-Maffia’ & ‘Staat-NPO ‘Naaien onderbetaalde & overwerkte zorgmedewerkers & Burgers weer een oor aan(Video).
Nieuwe Quote Top-500 ‘Taxfree-Royal- Super-Elite-Gangsters‘: Het aantal Nederlandse Duivelse ‘Taxfree-Royal-Super-Elite-Ganster- miljardairs ‘met bloed aan hun handen naar diepte record met dank aan Rutte1,2,3. Banana-Fraude Nederland van ‘Taxfree-Shell-Rutte 3’  telt een recordaantal van 37 ‘Taxfree-Royal-Super-Elite-Gangsters- miljardairs’. Volgens ‘Zaken- Elite-misdaad-blad Quote’ is de ‘Negennullen-Psycho-club’ in een jaar met zes  psychopathische leden toegenomen. Veel ‘Taxfree-Royal-superrijken-Elite-Gangsters’  hebben hun bloed-vermogen flink zien oplopen. De Internationale Drugsdealer  & Massamoordenaar Charlene de Carvalho-Heineken is de onbetwiste nummer 1 van de ‘Quote 500- Super-Elite-Gangsters’.( elke 10 seconden sterft er iemand  door alcohol) en er sterven jaarlijks 150 mensen  door dronken rijden en God mag weten hoeveel maatschappelijke ellende Heineken nog meer veroorzaakt. De schade die Heineken en ‘Taxfree-VOC-SS-King Willem& Parasieten- Familie'(Video) en de rest van dat criminele ‘Miljardairs- Gajes’  voor de maatschappij veroorzaakt loopt jaarlijks in de miljarden die opgehoest moet worden door ‘Jan met de Pet’, die in de peperdure bussen,trams en treinen moet reizen(Video).

Uber Misdaadgroep’ van ‘VVD-Gangsterin Kroes’ moorddadiger dan de ‘Mocro Maffia’ in Amsterdam en niet verboden!(Video)

Echt Misdaad News: ‘Chinese Super-Elite-Gangsters’ troeven voor het eerst ‘US- Super-Ellie -Gangsters’ af(Video).

De Corrupte ‘GVB–Rat in pak-Beerput’ van Asscher, Dijkstra(Video) ,PvdA-Fraude-Islam-King Pin- Burgemeester Van der Laan'(Video) en  GroenLinksRechts‘ “Deep State”-Halsema-Elite-Maffia-Familie’.

Samen waren de 500 rijkste Nederlandse ‘Super-Elite-Gangsters ‘ goed voor bijna 180 miljard euro bloedgeld en met een klein deel van dat bedrag kan in één klap de armoede en ongelijkheid  en de te lage salarissen van bijv. de onderwijzers, zorgmedewerkers, etc. en de ‘Honger Bijstand’ en AOW in Nederland worden opgelost en kunnen vrouwen en jonge meisjes gewoon maanverband kopen en een normaal menselijk leven leiden. De ‘Taxfree-VOC-King –Willem-Parasieten-Maffia- familie’ staat op No.:10 en zijn dit jaar weer Rijker geworden, maar door het sluw en listig crimineel verborgen houden o.a. middels de ‘VVD-Witwas-Zuidas’ te Amsterdam van hun ‘VOC-Bloed-Kapitaal’ zijn zij aanzienlijker rijker. De selectief blinde AIVD van D66 ‘DDR-Censuur-Queen Ollongren'(Video) weet natuurlijk weer van niets. Dat’ Koninklijk Gajes ‘zullen wij trouwens nooit van hun leven aantreffen in het openbaar vervoer en bovendien sporadisch in Nederland(video). Terwijl de Nederlandse ‘Taxfree-Royal- Super-Elite- Gangster’s’ met dank aan Rutte 1,2,3 gestaag toeneemt leven er inmiddels meer dan 3 miljoen eerlijke veelal hard werkende en of bejaarden in Nederland op het randje van de financiële afgrond en trekken om de haverklap naar het Malieveld te Den Haag  om te protesteren. Zo werd vandaag zelfs bekend dat 1 op de 10  vrouwen geen geld hebben voor maanverband en tampon’s en daardoor ontstekingen oplopen. Rutte& ‘Boy Klaver’:Mooi -VVD-CDA-CU &GroenLinksRechts- Doeners -Resultaat”(Video).

De ‘Elite-Maffia-Top’ van de GVB en de corrupte verantwoordelijke Wethouders & Burgemeesters horen in de cel en/of in een TBS-inrichting ( Video).

Wilde staking op handen tegen de extreem corrupte ‘Ratten Pak-Top’ van de GVB net als bij de boeren, onderwijzers, zorgmedewerkers en bouwvakkers, enz,enz.. Wanneer trekken de GVB-ers massaal met hun bussen & trams naar het Malieveld in Den Haag. Misschien een idee dat zij gelijk een deel van de arme sloebers in Amsterdam ( 30 tot 40 %) meenemen als  gratis passagiers, die al meer dan een kwart eeuw onder de armoedegrens moet zien te overleven meenemen. Het gaat hier maar liefst om meer dan 30-40% van de Amsterdamse bevolking die van de honger geen ontlasting meer heeft. Kunnen die ook gelijk een keer protesteren in Den Haag tegen hun uitperser Hofnar- Rutte3 & King Willem en gelijk weer om voedsel en kleren(voor hun kinderen) bedelen op het Malieveld te Den Haag en/of  bij bijv. één van de milieu vervuilende  Paleizen van Taxfree-VOC-SS-King Willem(Video) en zijn Taxfree uitkering van 300 mijloen per jaar:

Alleen de ‘Riool Showbizz- Buschauffeur -VVD Griezel Teeven heeft al laten weten dat hij niet meedoet met een staking voor eerlijk loon en tegen de ‘Rat in pak-corruptie’. Teeven :Ik  kan toch niet tegen mijzelf en mijn ‘VVD-gabbers in crime’ en mijn King gaan demonstreren, hahahah,hahaaah.”

GVB-Top-Gangsterin-Van Huffelen’ voor ‘Rent een D66-Hoer ‘naar de Eerste Kamer(Video).

GVB’ers zeggen massaal hun vertrouwen op in de corrupte en laffe OR en tegen de leidinggevende Ratten in  pak die al jaren ongestraft hun zakken lopen te vullen over de rug van de eerlijk hardwerkende GVB-ers en de mensen die gebruik maken van het Openbaar vervoer. De jarenlang kaal geplukte en vernederde GVB’ers hebben het gehad met de corrupte en Laffe Ondernemingsraad en zeggen massaal hun lidmaatschap op! Volgens velen doet de OR niets voor de belangen van het personeel. Alles doet de directie en de OR om de komende concessie binnen te halen ten koste van de uitgemergelde rijdend personeel. Waarom? Bij verlies moet de directie het veld ruimen! Uitzendkrachten zijn in hun ogen Labbekakken en worden massaal uitgebuit.

De corrupte voorzitter van de OR Gerrie Geldhof(Video) ligt al tijden onder vuur en volgens velen deelt hij het bed met de directie. Hij zit zijn tijd uit……….. Moet ook wel als je al jaren lang een pand huurt in Amsterdam Zuid van de directie voor een paar honderd euro wat normaal tussen de € 1500 en € 2000 aan huur kost.

Zie onderstaand bericht:

Aan: De vervoersmanager Metro van het GVB, Iris Koebrugge

Beste Iris,

Het rijdend personeel in vaste dienst heeft, vanwege de dramatisch slechte werkomstandigheden, veroorzaakt door de huidige diensten en rijtijden tot het volgende besloten: Wij hebben ons verenigd om gezamenlijk ons grote ongenoegen te uiten over de huidige diensten en rijtijden. We zijn er helemaal klaar mee en wensen deze diensten en rijtijden niet meer te draaien! Wij verzoeken u dan ook zéér dringend dat deze dienstverdeling en wagenlopen op de kortst mogelijke termijn worden vervangen door nieuwe fatsoenlijke dienstverdelingen en wagenlopen. Tevens eisen wij dat nieuwe dienstverdelingen en rijtijden door vertegenwoordigers uit de groep rijdend personeel, dus niet door de leden van de OR of bonden, ter goedkeuring worden voorgelegd.

Onze speer smeer-punten zijn: o.a.‘GVB-Misdaad-Top& Metoo affaires’ :Jan Wessemius Aka de “Swaffelaar

1 Géén diensten meer langer dan 8,45 uur.

2 Géén omdraaitijden meer van 3 minuten of korter.

3 Ruimere rijtijden. Als voorbeeld op het traject Zuid-CS is 1,5 minuut “verdwenen”. Vroeger was dit 16 minuten en nu slechts 14,5 minuut. Men vergeet daarbij dat het veel drukker op de route is geworden door de vele hotels die er bij zijn gekomen (groepen toeristen met koffers) en het rijden veelal met slechts twee wagens.

4 Het weer instellen van afstaptijden en overdrachttijden.

5 Pauzes van minimaal 40 minuten (inclusief afstap en opstaptijd).

6 Bij 4 ritten achter elkaar op 1 trein voortaan een overstap inlassen om een korte pauze mogelijk te maken.

7 Een trein overdragen moet weer verplicht worden (veiligheid).

8 Vroege diensten mogen niet langer dan 7,5 uur zijn.

9 Er moet op korte termijn een oplossing komen voor de senioren bestuurders die dit zware rooster met deze lange diensten niet meer vol kunnen houden.

Het zal duidelijk zijn dat deze werkomstandigheden een zeer zware wissel trekken op het welzijn en de gezondheid van het gehele rijdend personeel. Anders waren wij niet tot deze stap gekomen. Wij lopen inmiddels echt op ons tandvlees! Het is ook een gevaar voor de veiligheid!! Het komt ook elke dag voor dat wij de rijtijden niet halen, waardoor de wettelijk verplichte minimale 30 minuten pauze niet wordt gehaald. Daarom willen wij ook de afstaptijden terug om eventueel een vertraging op te vangen. Eindtijden zoals vermeld in een dienst komen niet overeen met de tijden in de wagenloop. We leggen altijd minimaal 1 minuut bij maar in de praktijk is dat meer want we halen de rijtijden niet.

Het komt veelvuldig voor dat buiten onze schuld vertraging ontstaat. Ook de systeem uitval van afgelopen weken zorgde voor vertragingen van ruim 30 minuten. Voor de collega’s die aan hun laatste rit bezig waren betekende dat dus een half uur later klaar met de dienst. Bij zulke calamiteiten moet het weer standaard worden dat de overwerktijd door dagreserve wordt bijgehouden.

Voor wat betreft de uitzendkrachten, hebben wij besloten, gezien hun zwakke positie, om deze niet te betrekken bij eventuele komende acties. Maar ook voor deze groep collega’s komen wij op!

Daarom voor wat betreft de ‘Slaven-uitzendkrachten ‘het volgende eisenpakket:

  1. Geen gebroken diensten meer: Snakes in Suits: When ‘Top-GVB-Psychopaths Go to Work’.
    Het GVB verschuilt zich in deze kwestie achter het misdadige Witwas- uitzendbureau.  De corrupte Rat in pak Top-GVB speelt de open diensten door aan het misdadige Slaven- uitzendbureau en liegt dat het uitzendbureau verantwoordelijk is voor.

De invulling hiervan.
In de praktijk leidt dit echter tot “gebroken-slaven- diensten”. Wij horen hier veel klachten over van onze collega’s! ‘Gebroken-Slaven- diensten’ zijn ook in een ver verleden afgeschaft bij het GVB. Het rijdend personeel heeft destijds daar zelfs een toeslag (de gebroken diensten toeslag) voor ingeleverd. Wij vinden het daarom onacceptabel dat deze diensten via een ‘Rat in pak- achterdeur’ weer hun intrede doen, al zijn het niet bestaande diensten. Het zijn stukjes dienst die te samen een gebroken dienst vormen.

Wij eisen dat  de Top van het GVB zich wendt tot  hun ‘Slaven-uitzendbureau’ en hun verbiedt om hier verder mee te gaan, ook als dit betekent dat er een dienst niet ingevuld kan worden.

  1. Nep en Fop-Functioneringsgesprekken mogen niet meer leiden tot het wegsturen (ontslag) van een collega.
    Wij hebben al veel te vaak gezien dat een uitstekende collega plotseling ontslagen is. Deze beslissing is dan genomen door een direct leidinggevende. De uitzendkracht heeft ook geen mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Ook hebben wij grote twijfels over de capaciteiten van de betrokken leidinggevenden. Iemand ontslaan heeft grote (financiële) gevolgen voor de betreffende collega. Wij eisen daarom een beroepsmogelijkheid bij minimaal de vervoersmanager. Eigenlijk willen wij bewerkstelligen dat directe leidinggevenden (assistent lijn managers) helemaal niemand meer mogen ontslaan maar hooguit iemand voor ontslag voor mogen dragen. Het GVB kan het zich niet veroorloven om goede bestuurders kwijt te raken (opleidingskosten en werkdruk).

Wij, als rijdend personeel, hebben uiteraard nog meer grieven! Maar de hoofdpunten zijn in het voorgaande al benoemd. Om onze eisen kracht bij te zetten, waren wij voornemens om een wilde staking te beginnen, maar we hebben in onderling overleg, besloten om daar mee te wachten om u in de gelegenheid te stellen om te reageren. Voorafgaand aan eventuele prikacties zullen wij eerst op een andere, publieksvriendelijke manier onze actie laten zien aan het GVB. Wij zullen dan, net zolang tot onze eisen worden ingewilligd, het veiligheidsvest permanent zichtbaar dragen! Dit geldt uitsluitend voor het personeel met een vast contract. Uitzendkrachten worden niet geacht met onze acties mee te doen, gezien hun huidige zwakke positie.

Het zal duidelijk zijn dat eventuele vervolgacties niet uitgesloten zijn bij het niet in (willen) gaan op onze eisen. We willen graag in overleg met u, maar we laten ons niet langer ringeloren en eisen substantiële verbeteringen! Ook argumenten als “de vervoersregio eist het” zullen geen indruk maken. Wij zijn wel klaar met de ‘VVD- Rat in pak-marktwerking’ in het openbaar vervoer. Het maakt ons niet meer uit welke kleur onze kleding heeft. Slechter dan nu kan het bijna niet. De ratten in pak van de GVB-Top roept al jaren te streven naar de titel “de beste werkgever”, maar loopt alleen maar zijn zaaks te vullen over de rug van het personeel en de reizigers. Dit is het juiste moment om te laten zien dat  de ‘GVB-Top’ dat daadwerkelijk meent en oog heeft voor de problemen van het rijdend personeel en met voor het personeel bevredigende oplossingen komt! Daar zullen de reizigers alleen maar baat bij hebben en dat zal de veiligheid op het spoor alleen maar vergroten! En wij willen dolgraag onze arbeidsvreugd weer terug.

Bijgaand treft u aan een handtekeningenlijst van bestuurders in vaste dienst in willekeurige volgorde die deze brief en eventuele acties in de toekomst voor 100% ondersteunen.

Wij gaan graag zo spoedig mogelijk met u in overleg om tot een bevredigend resultaat te komen Wij zullen ook de OR en de bonden van deze brief op de hoogte stellen. Ook zullenwij een vertegenwoordiging van bestuurders samenstellen zodat wij met u in gesprek kunnen gaan. Wij weten dat veel van deze problematiek zich bij tram en bus  en de trein ook voor doen. Wij beperken ons echter voor nu alleen nog tot de metro.

Met  geen vriendelijke groet, namens het rijdend zwaar onderbetaalde en uitgebuite  personeel en veel te veel betalende  klanten van het openbaar vervoer.

Kamer: Verbod op Motorclubs, maar niet voor de ‘Taxfree-Ultra-RijkenElite-Gangsters-Club’, Het Koningshuis, de ‘Bankier-Gangsters-Club’, de VVD-Misdaadgroep en de ‘Ratten in pak-club’(Video).