Per mail: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl, strafrecht.rb-ams@rechtspraak.nl, cb.amsterdam@rechtspraak.nl)

T.a.v. de Bestuursrechter Kamer en de Strafkamer.( Per mail en d.d. 17 oktober 2019  afgeven bij de griffie Amsterdam).

Rechtsongelijkheid en Internationale Klasse Justitie : Hoogste en snelste schade-uitkering ooit van 3 miljoen euro aan US-slachtoffer geweld door de Rechtbank Amsterdam.

Amsterdam, 17 oktober 2019

Inzake, Rechtsongelijkheid Geweldslachtoffer XXXXXX tegen het Schadefonds AMS XXXXX en in strafzaak XXXX en XXXX.( daders geen dag in de cel tot heden).

Geachte heer/mevrouw,

Brown eist op grond van Artikel 1 Van de GW de zelfde Gerechtelijke voorkeur behandeling als Queen Maxima & Halsema& JPMorgan-Coca-Bank(Video)”.
Aanvullende informatie in de zaak AMS  XXXX ( ook blijvend invalide geslagen) en familie tegen het Schadefonds en in de strafzaak XXXXXXXX (de daders  psychopaten Kick Boxer B. van Tricht, Giesen en Schouten geen dag in de cel tot heden)in het bijzonder en in het algemeen voor alle slachtoffers van geweld in Nederland:

Rechtsgelijkheid: Artikel 1 van de Grondwet.

Wie niet behoort tot de ‘Royal-Taxfree-Elite’ zoals Poch, Wilders & Brown &Holleeder zijn kansloos om hun Recht te halen bij het ‘Volksgerichtshofe-Rechtbank-Casino’(Video) .

Aan: Rechtbank Amsterdam sector bestuursrecht: Steve Brown ontmaskert Schadefonds Geweldsmisdrijven als corrupte Beerput in dienst van (VVD) Ministers van Klasse Justitie(Video).
De rechtbank heeft goed gekeurd dat een Amerikaans slachtoffer van grof geweld met als gevolg blijvend  invalide per direct 3 miljoen euro uitgekeerd krijgt op grond van een dwars laesie en het feit dat hij een Amerikaans burger is.Die uitkering van 3 miljoen euro gunnen wij het slachtoffer meer dan van harte en die zou voor alle Nederlanders moeten gelden. Maar die uitkering staat haaks op hetgeen het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de rechtbanken uitkeren in deze aan Nederlanders. Het hoogste bedrag dat n.b. wettelijk is vastgesteld dat het schadefonds uitkeert is 35.000,- euro en om dat te krijgen met het slachtoffer en zijn familie bijna een moord plegen bij wijzen van spreken (Video).De  drog-reden die de rechtbank Amsterdam geeft voor die ongekend  en nog nooit vertoonde snelle uitkering van 3 miljoen euro is volgens de Rechtbank en het OM dat de US geen sociaal vangnet heeft zoals Nederland, hetgeen maar ten dele waar is. Het verschilt per Staat en in sommige staten is het US vangnet zelfs beter dan in Nederland. Men heeft in de US  social security  en disability benefitsen dat verschil per staat. (The average Social Security retirement benefit paid to a retired worker is $1,413 per month as of June 2018. However, your initial monthly benefit could be much greater or much less than that amount, depending on your age and income.Even if they have never worked under Social Security, your spouse may be able to get benefits if they are at least 62 years of age and you are receiving or eligible for retirement or disability benefits.The Social Security and Supplemental Security Income disability programs are the largest of several Federal programs that provide assistance to people with disabilities. While these two programs are different in many ways, both are administered by the Social Security Administration and only individuals who have a disability and meet medical criteria may qualify for benefits under either program. Social Security Disability Insurance pays benefits to you and certain members of your family if you are “insured,” meaning that you worked long enough and paid Social Security taxes.Supplemental Security Income pays benefits based on financial need. Bron: https://www.ssa.gov/disability/)

Rechtbank Amsterdam ‘Griffier Monster-Toonen’ liegt(Video) tegen Steve Brown en overtreed de wet met ‘Killer King -Rechter A.C. Loman’(Video).
Maar goed laten we stellen dat het US  Slachtoffer geen enkele uitkering zal ontvangen in de US. In Nederland zal iemand die volledig invalide is geslagen een UWW uitkering ontvangen van 70  % procent van zijn laatste salaris is. De gemiddeld Nederland heeft een modaal jaar salaris van 35.000, -Bruto per jaar.  Die houdt netto dus  23.000,- euro per jaar over. Zeg dat de Rechtbank in deze zaak is uitgegaan van 30 jaar geen inkomsten van werk van het  betreffende US slachtoffer dan zou dat in Nederland beteken dat hij middels het vangnet  690.000,-  zou ontvangen in zijn leven en dat is bij lange na geen 3 miljoen. Dus van waar die Rechtsongelijkheid en Internationale Klasse Justitie? Welke duistere corrupte (Elite-Staats)-belangen hebben hier weer op de achtergrond een rol gespeeld.Angst voor de extreem corrupte  US ambassadeur de NSB-er Hoekstra van Mad Dog-Trump die zich constant openlijk mengt met dreigementen in de Nederlandse binnenlandse en buitenlandse politiek waar de geen Rus aan te pas komt.

Indien het Slachtoffer in de ‘honger-bijstand verkeerde ontvangt  hij/zij 900,- euro netto per maand of te wel grof weg 10.000,- euro per jaar. M.a.w. het armoede ‘vangnet’ in Nederland m.b.t een bijstand uitkering ’s gerechtigde is gemiddeld 10.000,- per jaar en in 30 jaar is dat dus 300.000,-. En laat daar nou net een hele belangrijke nul ontbreken m.b.t. de schade uitkering van 3 miljoen aan het Amerikaanse slachtoffer van geweld. En die nul is het verschil tussen een menswaardig bestaan en een Nederlands armoede bestaan.

Hoogachtend,

Ing S.K.A. Brown en XXXXXX

Noot:De rechtbank heeft Jawed S. tot 26 jaar en acht maanden cel veroordeeld voor het plegen van een terroristische aanslag en het bedreigen van drie agenten op 31 augustus 2018 op Amsterdam Centraal. De man stak twee Amerikaanse toeristen neer, die zwaargewond raakten.Volgens de rechtbank was er sprake van twee pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk. “Hij wilde de Nederlandse bevolking vrees aanjagen”, aldus de rechter.Het is de hoogst mogelijke straf die de rechtbank kon opleggen en bijna twee jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Ook moet S. bijna 3 miljoen euro aan schadevergoedingen aan zijn slachtoffers betalen. Dit bedrag wordt voorgeschoten door de Nederlandse Staat. Bron:  https://www.nu.nl/binnenland/6003879/jawed-s-veroordeeld-tot-ruim-26-jaar-cel-voor-aanslag-op-amsterdam-cs.html