Aan:  President  van rechtbank mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en de  Politierechter Fels en OM-Amsterdam, t.a.v. Hoofdofficier Zandee.

Amsterdam, d.d. 30 september 2019

Inzake: XXXXXX

Edelachtbare Mr. Fels,

Tijdens de zitting d.d.31 Juli 2019 stelde u openlijk geïrriteerd niet geïnformeerd te zijn inzake XXXXX zijn gesteldheid ( XXXXXXXXXXXXXX ) die het niet toestaan dat hij kan verschijnen ter zitting.

Ondergetekende bood u aan de medisch rapporten ter zake XXXXXX  te overhandigen. Dat weigerde u hautain en wederom zichtbaar overduidelijk geïrriteerd. Allemaal overduidelijke signalen van partijdigheid en vooringenomenheid en belangenverstrengeling (lees: corruptie) uwerzijds ( en het OM) ten nadelen van XXXXX  en ten voordelen van het OM en de extreem bevooroordeelde politie ( die kennelijk o.a. te veel naar de corrupte Politie & AIVD informanten ‘Junkie & Hoerenloper-Peter R. de Vries’& ‘Hoerenjong -Bruine Rat Bas van Hout’ & Co(Video) ‘Riool- Lynch-TV- kijken’ en de  Fake news- gevestigde orde kranten lezen(Video) met hun infantiele smadelijke leugens geloven jegens XXXXXX en ondergetekende in deze.

Steve Brown eist opheldering van Amsterdamse Hoofdcommissaris Paauw wegens o.a. grove laster van o.a. corrupte Brigadier Sandra de Ruijter( AML19839): Brown Beroepscrimineel(Video).
Ondergetekende heeft ter zake aangifte bij de  Hoofdofficier Zandee gedaan op grond van smaad, laster en corruptie tegen u en het OM en de corrupte en oerdomme brigadier Sandra de Ruijter en een schadevergoeding  geëist van 15.000,- euro in deze.En een klacht tegen u ingediend bij de President van rechtbank mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en verzocht deze zaak aan te houden tot dat de aangifte  en de klacht is afgedaan(Video)Desondanks sturen  wij u, c.q. de ( mogelijk vervangende )politierechter en/of ander Parket) en het OM hierbij de medische informatie waarom  XXXXXX niet kan verklaren in deze, die wij hebben toegezonden aan de Rechter-Commissaris in een ander zaak

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

CC: Mr P van der Laar