(per  mail ( cb.amsterdam@rechtspraak.nl )en per gewone post)

Aan: De President van de Rechtbank Mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en de Rechtbank Amsterdam afdeling Publiekrecht teams Bestuursrecht.

( en per mail (nina.bontje@pelsrijcken.nl ) aan de wederpartij( info@svdj.nl ) )

Amsterdam, 19 september 2019

Inzake, AMS 18/6736 WOB/ De Stichting (i.o.) Stem van de Straat/S.K.A Brown tegen het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in deze vertegenwoordigd door de Landsadvocaten mevr. Mr N.N. Bontje en Mr. Jean Paul Heinrich( en mogelijk de AIVD en het corrupte ‘VVD-gedeelte’ van Justitie).

Edelachtbare, wederpartij en zijn Landsadvocaat,

voortschrijdend inzicht.

Summier-Verslag en video reportage( Zie Video hierna): Steve Brown heeft een afspraak d.d. 17 september 2019  bij AIVD om zijn klacht tegen Informant Bas van Hout toe te lichten en wordt meteen staande gehouden.( zie:  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/18/steve-brown-heeft-een-afspraak-bij-aivd-om-zijn-klacht-tegen-informant-bas-van-hout-toe-te-lichten-en-wordt-meteen-staande-gehouden-straatcommentaar-prinsjesdagvideo/)

 

Ondergetekende heeft gaande weg tijdens deze voortslepende en oneigenlijk vertragende rechtszaak (Kortgeding in deze afgewezen met drogreden en onwaarheden door Rechter D. Bode en de wederpartij, c.q. de corrupte altijd liegende Landsadvocaat Mr. Nina Bontje enJ.P. Heinrich, zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/09/12/corrupte-rechter-d-bode-wijst-verzoek-om-namen-8-deskundigen-van-het-stimuleringsfonds-journalistiek-af/ (Video)steeds meer sterke aanwijzingen, die als bewijzen kunnen worden gekwalificeerd dat de 8 namen van de ‘deskundigen’ niet bekend worden gemaakt  door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek c.q. de corrupte Voorzitter en AIVD informant Frits van Exter  mede door duister toedoen van de Staat( Lees: Rutte3), c.q. D66 Minister Ollongren, c.q. de AIVD, c.q. de corrupte ‘AVID informant-Bas van Hout-journalist & AIVD informant & zelfverklaarde Politie informant Peter R. de Vries ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/18/steve-brown-heeft-een-afspraak-bij-aivd-om-zijn-klacht-tegen-informant-bas-van-hout-toe-te-lichten-en-wordt-meteen-staande-gehouden-straatcommentaar-prinsjesdagvideo/(Video). En de Stem van de Straat mede daardoor zijn rechtens  toekomende eenmalige subsidie van 30.000,-  onrechtmatig en in strijd met he AwB en het EVRM en het Wetboek van strafrecht (corruptie) is onthouden.

Klacht en schade-eis d.d. 15 juli 2019 van Brown tegen Minister Ollongren als verantwoordelijk overheidsorgaan van de AIVD en de AIVD en Van Hout ( Van Hout is getuigen a decharge opgevoerd in onderhavige procedure  van het Fonds, zie pleitnota Landsadvocaat, zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/28/corrupte-landsadvocaat-miss-bontje-ontmaskert-haar-client-het-stimuleringfonds-voor-de-journalistiek-als-misdaadbende-met-o-a-8-geheime-deskundige-en-als-getuigen-a-decharge/(Video) ) die ik hierbij voeg in onderhavige procedure tegen het Fonds.

Ondergetekende voegt hierbij tevens de aangifte d.d. 19 juni 2009  bij de politie (Prod. 4) tegen de Minister Ollongren en de AVID en de ‘AIVD-Informant-Miljonair-Van Hout’, alsmede de toelichting d.d. 16 september  2019, van ondergetekende op zijn klacht en eis tot schadevergoeding tegen/ van de Staats, c.q. de Minister c.q. de AIVD en Van Hout, etc.( Pord4).

Hoogachtend,

ing S.K.A, Brown

Prod1 :Summier Verslag en Video-reportage  : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/18/steve-brown-heeft-een-afspraak-bij-aivd-om-zijn-klacht-tegen-informant-bas-van-hout-toe-te-lichten-en-wordt-meteen-staande-gehouden-straatcommentaar-prinsjesdagvideo/)

Prod2: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/14/corrupte-voorzitter-raad-voor-journalistiek-stimuleringsfonds-voort-journalistiek-frits-van-exter-is-ook-aivd-informant-blijkens-o-a-zijn-verdediging-van-bas-van-ho/

Prod3: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/15/steve-brown-eist-2-miljoen-van-de-aivd-informant-van-hout-op-grond-van-o-a-uitlokking-van-moord/

Prod4:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/

Prod 5:  klacht Brown d.d. 16 september 2019  tegen de  Minister Ollongren en de AIVD en ‘AIVD- Judas-Informant-Miljonair- Hoerenjong -Bruine Rat- Bas van Hout’ met een Historisch overzicht van zijn jarenlange en bepaalde  dagelijkse (beloning voor Moord Brown) grove wan en misdaden tegen ondergetekende en zijn familie  en kennissen heeft gepleegd (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/18/steve-brown-heeft-een-afspraak-bij-aivd-om-zijn-klacht-tegen-informant-bas-van-hout-toe-te-lichten-en-wordt-meteen-staande-gehouden-straatcommentaar-prinsjesdagvideo/(Video)) en zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/23/steve-brown-licht-zijn-klacht-en-schade-eis-van-2-4-miljoen-tegen-d66-minister-ollongren-en-haar-judas-miljonair-informant-bas-van-hout-toe/ Prod6: Toelichting d.d. 16 september klacht en schade-eis Brown tegen  D66 Minsister Ollongren  en de AIVD en AIVD-informant  Bas  Van Hout. Zie: “Steve Brown afspraak bij AIVD en wordt meteen in de buurt van het gebouw staande gehouden”.( https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?p=96607 (Video)