( door ‘dr. Goebbels- Villamedia’ & AIVD-Kroonnprins- Frits van Exter en bewerkt door onze Waarheid commissie& ing Steve Brown )

AMSTERDAM-NOIR- Snakes in Suits: When Psychopaths Like Frits Exter en Bas van Hout en Peter R de Vries en Jeroen  Pauw  Go to Work.

De corrupte en laffe Gevestigde Orde journalistiek kent geen grenzen qua Fake News en misdaden. Eerst mocht de zwart betaalde ‘Judas-AIVD-Miljonair-Hoerenjong-Bruine Rat- Bas van Hout’ zijn ‘Judas-Moordenaars-straatje’ schoonvegen in de bejaarde’ GOOD MENSEN-Volkskrant’, daarna bij ‘Ratje-JA-Knikker-Pauw/BNNVARA’,(Video) daarna bij de ‘dr. Goebbels-Staats-NPO’(Video) en daarna bij EenVandaag(Video). En als hekkensluiter veegt de ‘Moraal- Ridder& Witwas-Elite-Maffia-Baas van de Journalistiek de  ‘Kroonprins- AIVD- informant- Frits van Exter’ Bas van Hout zijn ‘Judas-Moordenaars- straatje’ schoon.

AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).

De ‘Kroonprins-AIVD- Van Exter’ kent net als Van Hout, Pauw en ‘Junkie- Hoerenloper& Politie-informant-Peter R. de Vries’ geen schaamte en zijn ras Snake in Suits die hun eigen moeder, vrouw en kinderen verkopen en misrbuiken voor ‘bloed-poen aan de hoogste bieder. De op één haar na failliete Volkskrant en de corrupte en laffe Voorzitter van de Raad voor Journalistiek en het Stimuleringsfonds voor de-(gevestigde orde)- Journalistiek ‘Snake in Suit-AIVD –Kroonprins -informant-Frits van Exter’ bewijzen dat het merendeel van de journalistiek corrupt en laf is tot op het bot en al dan niet zwart vet betaald ‘Judas-werken’ voor de AIVD en/of Justitie en/of de politie en/of Maffiaboss & Drugsdealer- John de Mol(Video) (John is ook ‘Witwas-eigenaar’van ANP) en/of de Heersende  Klasse( Lees: Staats-NPO met als ‘Elite-Maffia- Zet boss- Pimp& Fraudeur Frans Klein ) en niets anders dan Fake News verkopen om de statust quo: De ‘Taxfree-Ultra-Rijken’ worden nog Rijker en de armen worden nog armer te handhaven!

Steve Brown eist ook 30.000,- euro van ‘Rat in Pak-CEO Erik Roddenhof’ van  AIVD-Persgroep Talking Heads in de zaak Bas van Hout(Video).

Sinds april 2016 is de ‘Kroon-Prins-AIVD-informant -Frits van Exter’ de corrupte voorzitter van de (AIVD)-Raad voor Journalistiek en per 1 september 2018 van het corrupte en laffe Stimuleringsfonds voor de(Gevestigde orde) journalistiek. De‘Snake in Suit AIVD-Kroonprins-Frits ‘, de man met meerder Petten op  is een klassiek voorbeeld van de corrupte en laffe ‘Gevestigde Orde Parasieten -Journalistiek’ met Fake News waar de honden geen brood van lusten. Maar in de ‘misdaad-zaak’ Van Hout blijk AIVD-Kroonprins Frits van Exter ook nog erg dom, Oerdom net als Linda de Mol(Video).

‘Oerdomme Frits van Exter’ bekent zonder het zelf te weten  publiekelijk  in het ‘VOD- Villa Media’ dat ook hij AIVD- informant is blijkens o.a. het feit dat hij  Van Hout zijn collega noemt.

Zie in dit verband o.a.: Corrupte Landsadvocaat Miss Bontje ontmaskert haar cliënt  Frits van Exter van het Stimuleringsfonds met voor de Journalistiek als misdaadbende met o.a. 8 Geheime deskundige en als getuigen  à decharge  ‘AIVD-Informant-‘Journalist’ -Bas van Hout’.’”(Video).

Zie ook in dit verband:’Informant Bas van Hout schaadt onafhankelijkheid journalistiek
“Misdaadjournalist Bas van Hout krijgt een schadevergoeding van 865 duizend euro, omdat de AIVD per ongeluk bekend heeft gemaakt dat hij een informant is. Thomas Bruning, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, uit in WNL Op Zaterdag kritiek op de rol van Van Hout.“Het is ronduit schadelijk voor het vak dat een journalist een informant blijkt te zijn”, aldus Bruning. “De onafhankelijkheid en neutrale positie van de journalist is hiermee flink geschaad.”( Bron: WNL).

Boek, Onderwereld-p.r. van Bart Middelburg (uitg. L.J. Veen)
Naïviteit en collaboratie”
De georganiseerde misdaad probeert journalisten in te schakelen. Bart Middelburg schreef er een boek over. ‘De onderwereld maakt gebruik van de naïviteit van journalisten’….Meer dan vijftien jaar schrijft Bart Middelburg (46) voor Het Parool over de georganiseerde misdaad. Leuk was het, maar het heeft lang genoeg geduurd: Middelburg keert de misdaad de rug toe. Zijn laatste boek, Onderwereld-p.r. (uitg. L.J. Veen), is te beschouwen als zijn testament in dit vakgebied. Het gaat over de manieren waarop de onderwereld gebruikmaakt van journalisten.
(-)
Tientallen pagina’s zijn uitgetrokken om ‘smeercampagnes’ die door Van Hout werden gevoerd, onder meer tegen Middelburg, tot in detail te beschrijven. Het oordeel van Middelburg over collega Van Hout is genadeloos: ‘Bij Van Hout is de scheidslijn tussen onderwereld en journalistiek zo goed als vervaagd, zo er ooit zo’n scheidslijn is geweest.’

– Hebben we hier te maken met een afrekening in het journalistieke milieu?

‘Ik zie het niet als een afrekening. Ik had al plannen voor dit boek sinds 1996, naar aanleiding van het eindverslag van de commissie-Van Traa over georganiseerde misdaad. Maar twee jaar geleden begon Van Hout een pure smeercampagne tegen mij, met behulp van glashard gelogen verklaringen. Als je doelwit bent van zo’n jarenlang durende smeercampagne, krijg je wel behoefte om eens uit te leggen hoe het allemaal zit.’Van Hout spande een procedure tegen mij aan voor de Raad voor de Journalistiek, wat natuurlijk prima is. Maar daar kwam hij met briefjes aan die van mij afkomstig zouden zijn. Dat waren pure vervalsingen. Ik was echt flabbergasted, dat zoiets bestond.’ Maar daardoor gaat het boek nu wel voor een groot deel over Van Hout.’Het gaat niet om Van Hout. Het gaat erom dat de onderwereld op allerlei manieren gebruikmaakt van journalisten. Soms door de naïviteit of de Oostindische naïviteit van die journalisten, maar soms maken ze gebruik van welwillende collaboratie.’In dat verband duikt steeds Van Hout weer op, die gaat daar heel ver in. Toen Steve Brown nog een grote hasjhandelaar was, wilde Van Hout een boek over hem schrijven. Ze kwamen overeen dat Brown alle incriminerende passages uit het manuscript mocht schrappen. In feite kreeg Brown de eindredactie van het boek dat ze van plan waren te schrijven. En toen Brown een nieuwe drug, B-sting, op de markt bracht, kwam Van Hout met een enorm juichverhaal in Panorama. Pure reclame voor die nieuwe  levens gevaarlijke LSD pil.’- U beschuldigt Peter R. de Vries ervan dat hij zich voor de onderwereld liet gebruiken om valse berichten de wereld in te helpen. Dat is niet mis.’Dat schrijf ik niet. Het is Caransa-ontvoerder Junkie Ostrowski  en Slaafse loopjongen van Van Hout die dat zegt. Nee, gecheckt heb ik het niet. Dat is een zaak van jaren geleden, en die beschuldiging doet er verder ook niet toe. Ik heb dat alleen opgeschreven omdat die beschuldiging een rol speelt in een langdurige, ingewikkelde smeercampagne, alweer van Bas van Hout, gericht tegen Steve Brown. Daarbij werd Peter de Vries ( en de AIVD& VVD-Justitie& Politie) ook ingeschakeld. Ik heb trouwens niets tegen De Vries, hij doet soms goeie dingen. Ik sluit niet uit dat hij zich door Van Hout in de luren heeft laten leggen.’(-)”

(Bron: Volkskrant in andere Tijden)

Opmerking:Daar waar Middelbrug stelt dat ondergetekende  de B-Sting op de markt bracht is onwaar.

Wie niet behoort tot de ‘Royal-Taxfree-Elite’ zoals Poch, Wilders & Brown &Holleeder zijn kansloos om hun Recht te halen bij het ‘Volksgerichtshofe-Rechtbank-Casino’ en wordt Gelynched door de Gevestigde Orde Journalistiek  in duistere vereniging met de ‘Pulp-Media Maffia Peter R de Vries.( Video). Frits weet  al jaren van niets:” Wir haben es nicht gewußt “. Het staat als een paal boven water dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek het al failliete Grachtengordel- Vod-Vrij Nederland’ heeft gesubsidieerd  en dat is je reinste  ‘Ons kent ons -Snake in Suit- corruptie’, gezien o.a. het feit dat Frist van Exter daar de corrupte  Hoofdredacteur was zie o.a. : Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 22 september 2013 besloten een uitkering van maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen aan De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland om te laten onderzoeken hoe de omzet gemaximaliseerd kan worden door losse artikelen te verkopen.” (Bron: Svdj)  De schaamteloze & gewetenloze &Zakkenvuller-Frits: ”Post van de Nederlandse Vereniging van-(laffe en corrupte AIVD &politie& Justitie& John de Mol )-Journalisten (NVJ). Ik ben welkom op de algemene ledenvergadering zaterdag 22 juni in Hilversum. Naast de gebruikelijke zaken prijkt op de agenda ook punt 9a.: ‘De kwestie( Misdaden) Van Hout en de NVJ’. En hoe Frits dat schaamteloos goed bralt en liegt. Het lid Robert Dulmers eist, mede namens enkele andere collega’s,(terecht)het royement van journalist Bas van Hout omdat hij in de Volkskrant heeft toegeven om zijn komende boek te promoten en Steve Brown weer eens door de stront ton te halen dat hij informant is geweest van de inlichtingendienst AIVD. Daarmee geeft Dulmers( geen AIVD-Informant ) gevolg aan de eerdere oproep van de zelfbenoemde ‘journalist van het volk’, Arnold Karskens( geen AIVD-informant ), om Van Hout het lidmaatschap te ontnemen wegens ‘grove schending van het beroepsgeheim’ en o.a. het uitlokken van Moorden en vele andere misdaden die hij als AIVD-&VVD-Justitie& politie-informant  jarenlang straffeloos mocht plegen net als Peter R. de Vries en zijn ‘Riool-Lynch-Media-Pulp-Junkie-Bende’. 
Moordenaars Sam Klepper,John Mieremet en  hun loopjongen ‘Moordenaar AIVD-Bas van Hout’ lokken Steve Brown in een Moord-Val(Video). AIVD Kroonprins -Frits:”Wir haben das nicht gewusst”.

Frits: Uit bijgevoegde notitie blijkt dat het ( corrupte en laffe) NVJ-bestuur( God mag weten hoeveel leden van het bestuur ook voor de AIVD&VVD-Justitie  zwart betaald ‘werken’)  er vooralsnog niet voor voelt. Het meent dat het al ver is gegaan door onze moedige 007 Held Van Hout publiekelijk te verwijten dat hij ‘de journalistieke erecode (…) op zeer ernstige wijze heeft geschonden’ met de vrees voor een schadelijk effect op de beroepsgroep. Het wil voordat er gesproken wordt over het concrete voorstel een(AVID)- lid uit te stoten, eerst van de (AViD)-leden horen hoe de ( corrupte en laffe) NVJ ‘met dit soort integriteitskwesties van collega’s hoort om te gaan’(kuch. Kuch)Ik weet niet of het de bedoeling is dat dat een oeverloze discussie( de waarheid) wordt, maar de kans is groot en dat is misschien maar goed ook. Wie op een achternamiddag tot royement besluit, zet de deur open naar willekeur(kuch kuch, kuch) en dan vlieg ik er misschien ook nog uit. Ik ga er natuurlijk niet over, althans niet meer dan andere NVJ-leden, maar omdat deze rubriek ‘De (Fake News)-mores’ heet, voel ik me vrij bij te dragen aan de (bral&Lieg)-discussie over de  ( niet bestaande ethiek van het journalistieke verenigingsleven. Met de kanttekening dat ik Bas van Hout niet ken en ook de wereld niet waarin hij en andere misdaadverslaggevers, soms in onderlinge naijver, hun (misdadig) werk doen”, Liegt de ‘AIVD- Kroonprins Frits’ de  Snake in Suit met vele petten op. Frits zegt Van Hout niet te kennen, maar in de pleitnota van zijn Stimuleringsfonds  tegen de Stem van de Straat en Steve Brown wordt Van Hout opgevoerd  als hun getuigen à decharge(Video), de vuile Leugenaar. Bovendien wie bij de Raad voor Journalistiek werkt is als geen ander bekend met de wan en misdaden van Bas van Hout, want die heeft ontelbare klachten aan zijn AIVD-broek gehad in de loop der tijden.

Echte Journalisten zoals Manning, Hammond, Assange zitten in de cel of worden geboycot en aangevallen door de Gevestigde Orde Pers(Video) .


Schaamteloze Frits tegen de Schapen in de zaal:” Voorop staat dat een journalist geen informant van een inlichtingendienst moet zijn, hihihihihihhi. Daarmee speel je dubbel spel( Net als De Vries, Van Hout en John van den Heuvel en Paul Vughts, etc.)met je bronnen en lezers of kijkers. Het schaadt de ( niet bestaande) integriteit van de (fake News)-beroepsgroep en kan het werk van collega’s zo niet gevaarlijker dan toch lastiger maken”, maar de zwarte riante betalingen en scoops die men dan stiekem toegespeeld  krijgt van de AIVD en/of de VVD-Justitie om mensen de gevangenis in te helpen of maatschappelijk kapot te maken je wel tot een Top-Journalist a la( Junkie)-Peter R. de Vries en ( politiescribent) John van den Heuvel voor de domme massa, hihihiihiihih “.

Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Brown tegen AIVD-Politie Informanten Bas van Hout & Peter R. de Vries(Video).

Het is geen verrassing dat diensten journalisten benaderen( daar weet Frits ook alles van), maar het is onbekend hoeveel collega’s ook echt meewerken(kuch). Bas van Hout raadt het nu zelf overigens dringend af nadat hij eerst  860,000,- euro  Bloedgeld om te zwijgen van de  D66’ DDR66-Censuur-Queen Ollongren’ de Boss van de AIVD  heeft gevangen : ‘Ga nooit, ik herhaal nooit, samenwerken met de AIVD”. John van Heuvel en Bart Middelburg antwoorde hierop; Ga nooit, wij  herhalen nooit samenwerken met die psychopaat Van Hout.

Frits:”De overheid is geen betrouwbare partner voor me gebleken. Ingaan op hun verzoek bleek levensgevaarlijk en is de grootste fout uit mijn leven(kuch, kuch).’Van Hout zegt liegt ook dat het contact (hij voerde van 1997 tot 2002 een reeks Judas-gesprekken) hem weinig waardevolle informatie heeft opgeleverd. Op zijn beurt zou hij de dienst alleen hebben getipt over op handen zijnde liquidaties( echt waar Frits?). Hij meende dat dat zijn burgerplicht was. Dat kan voor journalisten een dilemma zijn( net als dat je bij de Gestapo en/of SS en/of de NSB(Video) gaat).

Frits:”Maar er zijn ook andere manieren om onze ‘VVD-Justitie’ te waarschuwen dat iemands leven op het spel staat. Bovendien: waar trek je de grens: moet het per se moord zijn, is de dreiging van bijvoorbeeld lichamelijk geweld geen reden om aan de bel te trekken?” Hoe kan het dan dat Van Hout zelf nog vrij rond loopt, gezien het feit dat hij een belong van 500,000,-gld voor de Moord op Steve Brown heeft uitgeloofd die nog steeds van kracht is. ondanks dat Brown daar herhaaldelijk aangifte tegen heeft gedaan, daar horen wij Frits & zijn ‘AIVD-Bende’ niet over!

Frits: “Hoezeer je zijn gedrag ook afkeurt, een voorstel tot royement vraagt om meer zorgvuldigheid( Lees: Doofpot). Er zou tenminste eigen (Doofpot)-onderzoek aan vooraf moeten gaan. Daarin zou naar goed journalistiek gebruik ook sprake moeten zijn van hoor en wederhoorkuch. Kuch)”.  Die regel van hoor en wederhoor geldt al jaren niet voor bijv. Willem Holleeder en Steve Brown, maar dat vindt ‘Snake in Suit- Frits’ dan weer prima. De meest journalisten schapen in de zaal zijn inmiddels in slaap gevallen en diegene die nog wakker zijn vragen Frits waar zij zich kunnen opgeven voor de AIVD en/of zij ook subsidie kunnen krijgen van zijn corrupte en laffe Stimuleringsfonds voor de(Gevestigde Orde) Journalistiek als ‘makke (AIVD)-schapen’ .

Frits: “Het lastige is dat de reglementen van de NVJ daar weinig houvast bij bieden. Op grond van welke procedure en criteria kun je overgaan tot uitsluiting? Hoe voorkom je willekeur? Een precedent is het royement van drs. Micha Kat( geen AIVD-informant)  in 2011, nadat een  ‘VVD&D66 Lynch-rechtbank'(Video) hem had veroordeeld wegens een doodsbedreiging  aan het adres van NSB-Telegraaf-journalist AIVD en/of VVD-Justitie- informant-  Bart Mos(https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Bart+Mos) . Maar dat lijkt me van een andere orde dan schending van het beroepsgeheim( en het uitloven van een Beloning van 500,000,- voor Moord op Steve Brown door Van Hout en het uitlokken van de moord op Ron Ondunk  volgens Bart Middelbrug )”.En bovendien is het niet waar inzake Micha Kat/Mos, maar dat kan Frits ook niet schelen als zwart vet betaalde ras ‘AIVD-Judas-Informant’ .

Frits:” De NVJ wil meer zijn dan een vakbond. Zij wil volgens de statuten ook ‘de naleving van journalistieke gedragsregels’ en ‘bezinning op de geestelijke ethische aspecten van de journalistiek’ bevorderen. Mooi, maar dat is nog iets anders dan het voorschrijven van beroepscodes waaraan de leden zich dienen te houden op straffe van royement als het gaat om AIVD en/of Politie en/of Justitie- informanten, want dat vindt er en complete  kaalslag plaats in onze Journalistiek . Wie blijf er dan nog over?  In ieder geval niet Frits, Van Hout, Peter R. de Vries, Paul Vughts, John van den Heuvel en Jan Meeus, enz. enz.

Frits:” Wie dat wil veranderen, moet rekening houden met voortdurende twisten over de vraag wie deugt en wie niet deugt, wie mag blijven en wie niet( want wie durft te vandaag de dag nog?.  Het kunnen misschien opwindende vergaderingen worden(‘Wat? Werk jij niet mee met de  corrupte en laffe ‘AIVD-Raad voor de Journalistiek’? Eruit!’) maar het lijkt me op gespannen voet te staan met het uitgangspunt dat het corrupte en laffe ‘Fake-News- journalisten’ binnen de  ‘Straf de armen maatschappij- Heersende Klasse-Justitie  -wet’ vrij staat hun eigen ‘dr.  Goebbels- mores’  als Talking Heads van de corporate crime Media en de ‘Staats-AIVD-media- NPO ‘te voeren.

Frits: “Overigens, een detail: het lidmaatschap van de ‘AIVD-NVJ’ staat ook open voor voorlichters oplichter zoals ik en leugenaars als de Vries en van Hout, Paul Vughts en John van den Heuvel , inclusief van de AIVD& ‘VVD Justitie’ en John de Mol(ANP),enz..”

Laffe Bloedzuiger Bas van Hout belt Steven Brown na meer dan een decennia op en dreigt hem per telefoon om bepaalde handeling te doen en uitspraken te ontlokken Brown ontploft van machteloze woede (Luister de audio hierna)!!!!!!!!!!! Frits:” wir haben das nicht gewusst”.

Laffe en corrupte Leugenaar Frits: “Tenslotte, is het kies ( nee het is laf en corrupt om het niet te doen)om iemand als mijn  ‘Hoerenjong   Bruine Rat- Bas van Hout  te royeren op het moment dat hij, door grove nalatigheid(Kuch) van de inlichtingendienst, mogelijk ernstig gevaar loopt? Zou een vereniging, in plaats van uitsluiten, dan niet eerder de (AIVD&NSB) gelederen rondom hem moeten sluiten? Wat hem ook valt te verwijten, je blijft met je poten van onze ‘AIVD-Moordenaar-collega’ af” Nou, je moet maar durven: ten eerste loopt de  ‘AIVD-Judas &Moordenaar  psychopaat- Van Hout’ helemaal geen gevaar, want hij woont als meer dan 30 jaar in het zelfde Huis te Zandvoort.  Ten tweede heeft Van Hout en dat is een feit van algemene  bekendheid ontelbare mensen lopen bedreigen en stalken n.b. o.a. Bart Middelbrug en Steve Brown en zijn familie en Ron Ondunk ( is vermoord door toedoen van Van Hout ). Grove nalatigheid van de AIVD?  Van Hout heeft 860.000,- euro zwijggeld gevangen van de AIVD en is altijd riant zwart betaald door de AIVD. Van Hout  is daarmee de eerste ‘Judas-informant –journalist’, die van Staatswege Miljonair is gemaakt.

Pikant: De Oerdomme , maar o zo sluw Subsidievreter & Zakkenvuller- Frist noemt van Hout een collega en daarmee ‘bekend’ hij zelf dat hij  ook een ‘AIVD- informant’ is die thuis hoor net als Van Hout in een Tbs-inrichting  en/.of de gevangenis en per direct als Voorzitter  van de Raad voor journalistiek  en het Stimuleringsfond voor de Journalistiek zou moeten word ontslagen op staande voet!

Binnenkort:Steve Brown eist 2 miljoen van de AIVD &Informant Van Hout op grond van o.a.uitlokking van Moord(Video). Beroeps-AIVD-Leugenaar Frist:” Wir haben das nicht gewusst“.
Steve Brown heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen van de secretaris-generaal  M.R. Schurink  om zijn klacht tegen de AIVD van Minister van Ollongren ,Bas van Hout, Pauw en de Persgroep en de NOS  op het Hoofdkantoor van de AIVD toe te lichten.

Noot:Lees voor een uitgebreid historisch feitelijk overzicht inzake  ‘AIVD-informant Bas van Hout’(en Peter R. de  Vries) zijn wad en misdaden die hij straffeloos  als informant mocht plegen (o.a. van  de  corrupte  Voorzitter van de Raad voor Journalistiek  en Stimuleringsfonds  voor de-( Gevestigde  Orde) -Journalistiek en AIVD-Informant Frits Exter en de AIVD& VVD-Justitie)   in het algemeen en in het bijzonder jegens Steve Brown en de zijne  de  Bestselling  boeken: ” Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek” en  “Killing Fields Of Amsterdam”.

Opmerking: In het kader van hoor en wederhoor hebben wij dit artikel voorgelegd aan de Raad voor Journalistiek  en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en Frits van Exter.  Daarnaast wordt dit artikel gevoegd als bewijs van hetgeen wij stellen in de lopende rechtszaak AMS XXXX van Steve Brown en Stem van de Straat tegen het Stimuleringsfond en de Landsadvocaat(Video) en bij de klacht van Steve Brown tegen de AIVD en Van Hout, etc.

Noot: Noot:
1998/21 ongegrond
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
B. van Hout
tegen
B. Middelburg
Bij brief van 20 november 1997 met 1 bijlage, heeft de heer B. van Hout te Zandvoort (klager) een klacht ingediend tegen journalist B. Middelburg (betrokkene).
Hierop is door betrokkene gereageerd in een brief van 8 januari 1998 gevolgd door een brief van 20 februari 1998.
Ter zitting van de Raad van 27 februari 1998 verscheen klager in persoon. Betrokkene had van tevoren laten weten niet te zullen verschijnen. De Raad heeft de behandeling van de klacht aangehouden teneinde klager in de gelegenheid te stellen alsnog een aantal nadere producties over te leggen. Bij brief van 6 maart 1998 met 10 bijlagen heeft klager de klacht aangevuld. Betrokkene heeft daarop gereageerd met een brief van 9 april 1998, voorzien van 18 bijlagen. Vervolgens hebben klager en betrokkene met brieven van respectievelijk 22 april en 19 mei 1998 op elkaars producties gereageerd.
De klacht is behandeld ter zitting van de Raad van 28 mei 1998. Beide partijen waren daarbij aanwezig. Tijdens de zitting is een bandopname bekeken van de uitzending van 14 november 1997 van het programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.
De eerst na de zitting ontvangen brief van klager van 27 mei 1998 met bijlage is door de Raad niet bij zijn beoordeling betrokken.
DE FEITEN
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende feiten.
In een publicatie in Het Parool van 3 oktober 1997 besprak betrokkene een serie televisie-uitzendingen van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. De uitzendingen hadden betrekking op de uit het criminele circuit bekende Steve Brown. In zijn artikel stelt betrokkene onder meer dat klager lange tijd dik bevriend was met Brown en dat klager, toen hij nog voor het blad Panorama schreef, verklaringen van Brown kocht en de opbrengst met hem deelde. Betrokkene zegt te hopen dat een aantal zaken met betrekking tot de televisie-uitzendingen over Brown dat tot nu toe onderbelicht is gebleven, waaronder de rol van klager, tot op de bodem zal worden uitgezocht.
Op 15 november 1997 publiceerde Het Parool een artikel van betrokkene naar aanleiding van de rechtbankzitting in de strafzaak tegen de Urka-organisatie. Hij zegt daarin dat klager de ‘ghostwriter’ van drugsbaron Urka zou zijn, bij wie het manuscript van een reeks interviews werd aangetroffen, toen hij eind 1996 in Parijs werd aangehouden. Klager, aldus betrokkene voorts in dit artikel, werd een paar jaar geleden bij het tijdschrift Panorama ‘de laan uit gestuurd nadat gebleken was dat hij met Brown ook zakelijke activiteiten had ontwikkeld’.
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
Klager ontkent verklaringen van Brown te hebben gekocht en de opbrengst daarvan met Brown gedeeld te hebben. Hij zou een professionele en kritische verhouding met Brown gehad hebben. Een door betrokkene als productie overgelegde verklaring, die de samenwerking tussen klager en Brown bevestigt, wordt door klager als een vervalsing betiteld.
Klager vindt de beweringen van betrokkene lasterlijk en kwaadaardig. De opmerking dat zijn rol door de politie moet worden uitgezocht beschouwt hij als een poging om zijn imago te beschadigen.
Klager ontkent bij Panorama te zijn ontslagen, zoals door betrokkene wordt gesuggereerd. Hij zou nooit in een dienstverband met Panorama hebben gewerkt. De (freelance) relatie is op een voor beide partijen bevredigende manier beëindigd, hetgeen niets met Brown te maken had, aldus klager. De bewering dat hij ‘ghostwriter’ van Urka zou zijn noemt klager smadelijk en onjuist.
Betrokkene verwijst voor het bestaan van een zakelijke relatie tussen klager en Brown onder meer naar twee door hen beiden ondertekende schriftelijke verklaringen, waarvan één door klager zelf als productie is overgelegd, en naar tussen klager en Brown gevoerde correspondentie. Hij verwijst ook naar passages in het boek ‘Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek’ van de hand van Brown, waarin de relatie en de gemaakte afspraken tussen klager en Brown uiteen worden gezet. Zijn opmerking, dat de politie de zaak tot de bodem zou moeten uitzoeken, had volgens betrokkene betrekking op de televisie-uitzendingen van De Vries over Brown. De rol van klager is slechts één aspect daarvan dat uitgezocht zou moeten worden.
Betrokkene verwijst voorts naar een kort geding dat klager tegen Panorama voerde, met als inzet onder meer dat het blad klager weer als verslaggever aan het werk zou moeten laten.
Klager maakte in één van de uitzendingen van Peter R. de Vries bekend dat hij een boek schrijft over de ‘erven Bruinsma’, waartoe hij Urka zou hebben geïnterviewd. Toen Urka werd aangehouden werd het manuscript van een reeks interviews bij hem aangetroffen. Urka zou daar zelf over gezegd hebben dat het te maken had met een boek waarmee hij bezig was. In de media is in verband daarmee consequent gesproken over Urka’s ‘ghostwriter’. De gevolgtrekking dat klager die ‘ghostwriter’ is, ligt daarom voor de hand, aldus betrokkene.
BEOORDELING VAN DE KLACHT
De klachten met betrekking tot het eerste artikel zijn ongegrond. Klager heeft weliswaar betwist dat hij, zoals in dat artikel te lezen valt, dik bevriend was met Brown, maar aan die betwisting komt geen betekenis toe in het licht van het feit dat hij die relatie in een door betrokkene overgelegd artikel in HP/De Tijd zelfs als ‘warm’ typeert, van welke uitlating door klager niet gesteld is dat deze door hem niet is gedaan. Overigens mocht betrokkene ook aan de stukken waarop hij zich in dit verband heeft gebaseerd, de overeenkomst van 15 juli 1992 tussen klager en Brown en een reeks citaten uit het boek “Drugsbaron in Spijkerbroek”, de conclusie verbinden dat er tussen klager en Brown een meer dan zuiver professionele journalistieke relatie bestond. En evenzeer dat sprake was van, zoals betrokkene het enigszins ongenuanceerd maar in wezen niet onjuist formuleert, kopen van verklaringen van Brown en delen van de opbrengst daarvan. Anders dan klager ziet de Raad niet in dat het betrokkene niet vrijstond te schrijven dat hij een politie-onderzoek wenselijk achtte naar onder meer de rol van klager bij de in het artikel besproken in een vechtpartij culminerende televisie-uitzendingen.
Wat het tweede artikel betreft, deelt de Raad niet de bezwaren van klager tegen de bewering dat hij bij Panorama de laan werd uitgestuurd. Uit de overgelegde stukken betreffende het in 1995 door klager tegen VNU gevoerd kort geding blijkt immers voldoende dat de destijds tussen klager en Panorama bestaande overeenkomst niet, zoals klager stelt, door hemzelf maar door Panorama is beëindigd. Daarnaast valt niet in te zien dat de uitdrukking ‘de laan uitgestuurd’ slechts op haar plaats zou zijn in het geval van beëindiging van een dienstbetrekking en niet in het zich hier voordoende geval van beëindiging van een freelance-overeenkomst. Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoende grond had voor de in het artikel gewekte suggestie dat die stap van Panorama was gebaseerd op het ontwikkelen door klager van zakelijke activiteiten met Brown. Dit punt is echter in het geheel van het artikel van te ondergeschikte aard om tot gegrondbevinding van de klacht te kunnen leiden.
In het door de Raad ter zitting bekeken programma van Peter R. de Vries is klager geïntroduceerd als de auteur van het bij Urka aangetroffen manuscript. Klager liet tijdens de uitzending bij herhaling in het midden of deze informatie correct was. Ook ten overstaan van de Raad heeft klager ontkend noch bevestigd dat hij Urka heeft geïnterviewd. Naar het oordeel van de Raad had betrokkene voldoende aanleiding om het kennelijk ook bij anderen bestaande vermoeden, dat klager de ‘ghostwriter’ zou zijn met wie Urka een boek schrijft, te vermelden. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond.
BESLISSING
De Raad acht de klacht ongegrond.
De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Het Parool te publiceren.
Aldus vastgesteld door de Raad op 3 juli 1998 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, mr. D.T. Dalmolen, Mw. mr. V. Keur, Mw. J.A. Koerts, drs. K.J. van der Zande, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.
Uitspraak 1998-21