ing Steve Brown dient Klacht in en doet aangifte in ‘Kafka & Nacht und Nebel-proces’ tegen de corrupte Leugenaar Griffie medewerker Toonen en Voorzieningsrechter A.C. Loman.

Per mail en gewone post en per online klachtenformulier Rechtbank Amsterdam.

Opmerking: Daar waar staat het eerste telefoon gesprek was 18 augustus 2019 is een fout. Het was op 19 augustus 2019 en daarmee is het tijdsbestek tussen het inleveren van de door Toonen gevraagde informatie en het onrechtmatige en strafwaardige  vonnis  d.d 22 augustus 2019 nog korter en een bewijs des temeer dat het vonnis al was getikt voor het eerste telefoongesprek  d.d. 19 augustus 2019 van Brown met de corrupte’ Beroeps-Griffie- leugenaar- Monster- Toonen’.

Aan :Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht t.a.v. President van de Rechtbank Mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie Zandee.

(Het beroep is in het kader van het Algemeen belang en de Rechtstaat en de democratie deels geanonimiseerd d.d. 4 september 2019 gepubliceerd( https://stevenbrownsblog.wordpress.com) op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir vooruitlopend op een niet geanonimiseerd Zwartboek en een tv-documentaire/ reportage)

Klacht en aangifte wegens het plegen van ambtsdelicten, c.q. corruptie door o.a. Griffie medewerker Toonen en Voorzieningsrechter A.C. Loman in de zaak AMS xxx en AMS xxx

Amsterdam, 4 september 2019

“Rechtbank Amsterdam sector Bestuursrecht / VVD-Volksgerichtshof gaat naast de gebruikelijke ‘Kafka proces methode in de kansloze zaak Brown tegen het corrupte Schadefonds Geweldsmisdrijven met VVD-Volksgerichtshof Rechter Goossens(Video) en ‘Steve Brown Beroepscrimineel ‘ (zie:Video) nu ook met o.a. de corrupte en laffe liegende ’Griffie medewerker Toonen en de VVD-Voorzieningen-Flits-Klasse Justitie -rechter mr A.C. Loman’ Nacht und Nebel

Geachte Mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en geachte mevr. Zandee,

De eerste lijdensweg in deze was de poging tot doodslag op xxx en mishandeling van xxx en dat de daders Kickbokser B. van Tricht, Schouten en Giezen niet één dag in de cel hebben gezeten tot heden, terwijl zij bekend waren ter plaatse toen zij de betreffende zeer ernstige misdrijven hadden gepleegd. Men kan stellen door het nalaten van het ter plaatse ‘s-nachts d.d. 17 november 2017 en of daarop overdag 3 uur s’middags d.d. 17 november 2017 toen de daders Van Tricht, Schouten en Giezen voor duister ‘advies’ op het Politiebureau te Maarsen (Politiebureau Maarsen met collectief en chronisch geheugenverlies inzake dat bezoek van de daders Tricht, Schouten en Giezen) waren niet conform het Wetboek van Strafvordering aangehouden en daarmee is de Rechts Orde ernstig geschaad door het corrupte gedeelte van het OM-Amsterdam en het corrupte gedeelte van de Politie Amsterdam en daarnaast de mensenrechten (EVRM) van xxx en xxx ernstig geschonden zijn in deze o.a. op grond van hun achternaam. M.a.w het is vechten tegen de corrupte Gerechtelijke-(VVD)-Bierkaai in deze , die ook nog gratis optreedt in de ‘Riool-Lynch Show’ van de Judas-Raadkamer met bijnamen als ‘Killer-Queen Nienke de Waele’ en ‘OvJ-Altijd- Trefzeker- Wouter Bos’ van de rechtens vastgestelde Maffiajournalist en Politie informant &Junkie- Peter R. de Vries en ‘Maffiaboss-Bagger-Psychopaat John de Mol’.(zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Judas+Raadkamer )

De teloorgang en normvervaging  van de Gerechtelijke macht  blijkt ook uit het feit welke ranzige en vernederende corrupte criminele  rol zij n.b. gratis  speelt in de ‘Riool-Media-Lynch-Maffia’ van John de Mol en zijn ‘Media-Huurmoordenaar Peter R. de Vries:.

Echte Journalisten zoals Manning, Hammond, Assange zitten in de cel of worden geboycot en aangevallen door de Gevestigde Orde Pers (Video).

Dit (kansloze vanwege structurele (VVD)-corruptie en xxx )Bestuursrechtelijk kortgeding en de bodemprocedure is mede aangevraagd omdat het corrupte ‘VVD-Schadefonds’ voor geweldsmisdrijven’ zijn manier van onrechtmatig en strafwaardig handelen jegens slachtoffer xxx( blijvend invalide geslagen) en de zijne na de poging tot doodslag op xxx en het niet naar behoren ter plaatse en/of de daarop volgende dagen zijn aangehouden en vervolgen van de kennelijk aan de politie en/of OM bevriende daders Kickbokser B. Tricht, Schouten en Giezen( eerste lijdensweg )door het corrupte gedeelte van het OM-Amsterdam met OvJ. Boersma en daarna OvJ. Vliet en de politie met de corrupte mevr. Catharina Romijn en dhr. Ronald Verhaal, een tweede onrechtmatige en Strafwaardige lijdensweg was. Des te meer is het schokkend om te moeten ervaren dat wij direct in een derde lijdensweg zitten blijkens hetgeen wij nu moeten ervaren bij de behandeling van onze aanvraag van een kortgeding om een snel einde te verkrijgen voor de onrechtmatige en Strafwaardige fonds voor geweldsmisdrijven, Gerechtelijke macht en politie lijdenswegen in deze. De onrechtmatige en strafwaardige wijzen waarop de Griffie medewerker Toonen en de kortgeding rechter A.C. Loman onze aanvraag duister heeft afgedaan met o.a. List en bedrog en in strijd met de wet (Griffierecht) heeft een niet omkeerbaar effect en gaat volledig voorbij aan de betreffende lijdenswegen in deze. Het zou ons niet verbazen dat het door ons gelaakte vonnis ook nog mede tot stand is gekomen op grond van het feit dat een persoon van de wederpartij lid is van de commissie Schadefonds geweldsmisdrijven ook een bestuursrechter is, te weten Dhr. mr. O.P.G. Vos en dus een ‘ons kent ons collega’ van de Voorzieningsrechter A.C. Loman. En wie zal het zeggen staan/stonden beide bestuursrechters Loman en Vos als Killer Queen en/of Killer King op de gastenlijst van de Judas Raadkamer van Peter R. de Vries. Het voorgaande is een reden om bestuursrechter Dhr. mr. O.P.G. Vos op te roepen als één van de getuigen in deze en de komende bodemprocedure en het nog te voeren echte kortgeding in deze, temeer ondergetekende als één van de weinige ‘Hoerenloper& Junkie-Peter R. de Vries’  journalistiek met massa bewijzen ontmaskerd voor wat hij is een extreem corrupte politie informant in zijn dubbelrol als ‘Maffia-Journalist’ .

Steve Brown doet aangifte tegen Brigadier Sandra de Ruijter en dient een klacht in tegen Politierechter Fels en Zaaks OVJ(Video).
Het feit dat het Ministerie van Justitie meer dan een decennia lang in duistere handen is van de VVD-(Misdaadgroep) met altijd liegende en bedriegende corrupte VVD-Ministers als Opstelten, Van der Steur, Dekker en de ergste types van het misdadige stel de ‘VVD-Griezel- Fred Teeven’ en hun rechterhand Top VVD-er en ex OM Baas ‘Pedo-Rapist-Demmink’ en de groupies van Peter R. de Vries de extreem corrupte  voormalige Voorzitters College van procureurs-generaal alcoholist Herman Bolhaar( bron: NOS) en ‘Generaal- Walnoot- Harm Bouwer’  heeft kennelijk geleidt tot een structurele beroepsdeformatie of erger bij een groot deel van de Gerechtelijke macht en de politie dat o.a. liegen en bedriegen en corruptie de norm is geworden in de ‘VVD & D66 & CDA-Straf de armen maatschappij’ (zie: https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/2445-Straf-de-armen-9789064456480.html en zie: https://www.law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory ) als het gaat om de gewone burger( door de VVD de rechteloze Labbekakken(Onder, c.q. Laagste Klasse) genoemd) en/of kritische  burgers met een ‘verkeerde’ achternaam die te onthouden van zijn (minimale) rechten, c.q. mensenrechten( zie Noot).De feiten in deze.

Ondergetekende heeft telefonisch en schriftelijk opzettelijk onjuiste informatie ontvangen van de heer Toonen (Prod.4 hoor de Audio opname gesprek van ondergetekende met de schaamteloze liegende en bedriegende corrupte Toonen d.d. 29 augustus 2019) en de zijne( Griffie) in deze en zie daarnaast het door ons gelaakte onrechtmatige en strafwaardige kortgeding vonnis d.d. 22 augustus 2019 ( Prod. 1waar geen beroep tegen mogelijk is en geen Griffiekosten was betaald, hetgeen in strijd is met de wet ) is gebaseerd op o.a. opzettelijk onjuiste informatie verstrekt door de heer Toonen in het algemeen en in bijzonder tegen ondergetekende en mogelijk zelfs tegen de kortgeding rechter A.C. Loman, tenzij de Voorzieningsrechter medeplichtig is aan de opzettelijke onwaarheden in deze.
Toonen heeft ondergetekende niet correct te woord gestaan en tegen ondergetekende herhaaldelijk opzettelijk gelogen en een valse voorstelling van zaken gegeven, hetgeen een ambtsdelict en een vorm van corruptie is ( Prod. 4 hoor audio gesprek tussen Brown en Toonen) D.d. 13 augustus 2019 spande ondergetekende een kortgeding aan namens het slachtoffer xxx  en de zijne tegen het Schadefonds voor geweldsmisdrijven vooruitlopend op een bodemprocedure, zie :” Aan: Rechtbank Amsterdam sector bestuursrecht: Steve Brown ontmaskert Schadefonds Geweldsmisdrijven als corrupte Beerput in dienst van (VVD) Ministers van Klasse Justitie(Video) ( zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/13/aan-rechtbank-amsterdam-sector-bestuursrecht-laatste-versie/ )

Binnen enkele dagen na 13 augustus 2019 ontvingen wij twee brieven van de Rechtbank Amsterdam, te weten een brief dat wij een volmacht moesten overleggen in deze en moesten motiveren waarom wij een kortgeding aanspannen in deze (die gevraagde motivering staat overigens in onze aanvraag d.d. 13 augustus 2019 op pagina 19 )) en dat bevreemde ondergetekende omdat die motivering al in onze Pleitnota/ aanvraag d.d. 13 augustus 2019 ter zake stond/staat. De tweede brief was een mededeling dat wij binnen 30 dagen de Griffiekosten moesten betalen voor de bodemprocedure. En uitdrukkelijk niet voor de Griffiekosten van het kortgeding. Het voorgaande was voor ondergetekende aanleiding om de Rechtbank Amsterdam sector bestuursrechter de eerste keer te bellen op 18 augustus 2019 en kreeg ondergetekende Toonen aan de lijn.( helaas had ondergetekende tegen beter weten vertrouwen in de Rechtbank en hebben dat gesprek d.d. 18 august 2019 niet opgenomen).

Wij hadden tot dan geen brief ontvangen om de Griffiekosten van het kortgeding te betalen en dat bevreemde ons ook, temeer Toonen d.d. 18 augustus 2019 stelde dat het kortgeding extreem snel behandeld zou gaan worden.
Op dat punt had de Gerechtelijke macht delinquent( Lees: ‘Draaideur- crimineel in Zwarte Toga) Toonen niet gelogen, maar ons bedrogen met list en bedrog. ( Het aanschrijven van de Griffiekosten van het Kortgeding ontvingen wij aangetekend nadat het kortgeding reeds duister had plaats gevonden, is dat Kafka & Bedrog of niet ). Maar goed wij zijn inmiddels gewend dat de Gerechtelijke macht ( en de politie) als men in verzet komt tegen de Wortels van het Straf de Armen systeem zij altijd weer een ‘Kafka-proces-Konijn’ uit hun eindeloze Hoge corrupte Hoed toveren. Bovendien duren de (kansloze) rechtszaken die wij aanspannen inclusief WOB- kortgeding tegen het Stimuleringsfonds ( het Fonds met hun peperdure Landsadvocaat, die zij inmiddels meer dan 200,000,-euro hebben betaald met gemeenschapsgeld ( u geld dus)  maak zich al sinds zijn bestaan jaar in jaar uit Straffeloos schuldig aan ‘Ons kent ons Rat in pak-miljoenen- Fraude’ met gemeenschapsgeld ) altijd een eeuwigheid en worden onze rechtszaken altijd met list en bedrog oneindig vertraagt en zijn doorspekt met belangenverstrengeling en vooringenomenheid door de Rechtbank Amsterdam, (zie:” Steve Brown doet aangifte tegen Brigadier Sandra de Ruijter en dient een klacht in tegen Politierechter Fels en Zaaks OVJ”, (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/26/steve-brown-doet-aangifte-tegen-brigadier-sandra-de-ruijter-en-dient-een-klacht-in-tegen-politierechter-fels-en-zaaks-ovj/  en (zie: Corrupte Landsadvocaat Miss Bontje ontmaskert haar cliënt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek als misdaadbende met o.a. 8 Geheime deskundige en als getuigen à decharge ‘AIVD-Informant-‘Journalist’ -Bas van Hout’.’”
en (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/28/corrupte-landsadvocaat-miss-bontje-ontmaskert-haar-client-het-stimuleringfonds-voor-de-journalistiek-als-misdaadbende-met-o-a-8-geheime-deskundige-en-als-getuigen-a-decharge/)

Één eis van ondergetekende c.q. het slachtoffer xxx heeft het Schafonds inmiddels gehonoreerd( zie Prod 3)
Inmiddels heeft het Schadefonds d.d. 30 augustus 2019 zijn onrechtmatige handelen( o.a. Gevaarzetting) m.b.t. niet uitbetalen conform de afspraken in deze in de minne geschikt door alsnog naar behoren de uitbetaling van 5000,- euro te doen ( zie Prod. 3) en daarmee vervalt één van onze drie eisen in deze, te weten een uitbetaling /schadevergoeding van 7.500,- euro.

Samengevat: Toonen c.s. Kafka proces met Nacht und Nebel Flits Kortgeding van Rechter A.C. Loman
Op 13 augustus 2019 vragen wij o.a. een kortgeding aan.
Op 18 augustus 2019 heeft ondergetekende een eerste telefoongesprek met de Griffiemedewerker Toonen ter zake een aantal schriftelijke verzoeken van de Rechtbank om aanvullende informatie, te weten een volmacht, de bestreden beslissing d.d. 8 juli 2019 van het Schadefonds (bevind zich ook bij de aanvraag) en aan te geven op welke pagina (19) de motivering staat voor het Kortgeding ( dat staat overigens op pagina 19 van de aanvraag die Toonen voor zich had liggen volgens eigen zeggen, maar die pagina kon Toonen niet vinden loog hij keihard( een ‘Kafka-ambtsdelict’, c.q. corruptie ) en schaamteloos tegen ondergetekende). De corrupte aartsleugenaar Toonen deelde ondergetekende nog mee met een sadistische ondertoon van plezier dat deze zaak extreem snel zou worden behandelt, hetgeen ondergetekende op zich al bevreemde, want al onze zaken worden standaard met List en Bedrog vertraagd door de Rechtbank Amsterdam ( en Toonen) deelde ik hem nog mee ( zie bijv.: MS 18/6736 WOB/ De Stichting (i.o.) Stem van de Straat tegen het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in deze vertegenwoordigd door de Landsadvocaten mevr. Mr N.N. Bontje en Mr. Jean Paul Heinrich) en mogelijk de AIVD en het corrupte ‘VVD-gedeelte’ van Justitie zie: (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/28/corrupte-landsadvocaat-miss-bontje-ontmaskert-haar-client-het-stimuleringfonds-voor-de-journalistiek-als-misdaadbende-met-o-a-8-geheime-deskundige-en-als-getuigen-a-decharge/ ).
En dat er nooit een zaak van ons wordt behandelt alvorens de Griffiekosten zijn voldaan en daar gaf hij veel betekenend geen antwoord op en dat is wel te begrijpen want ook in die zaken speelde de Gerechtssecretaris Toonen een meer dan corrupte rol in( zie:. https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/11/05/steve-brown-voorspelde-het-al-stimuleringsfonds-jaagt-stem-van-de-straat-op-kosten-in-een-wob-kafka-proces-om-8-anonieme-deskundigen-geheim-te-houden/ ) en hoor de audio ter zake.

Hoor in dit verband de audio van de kortgeding WOB zaak alwaar de eveneens corrupte Rechter D. Bode
voor de aanvang van het geding controleert of de Griffiekosten wel zijn voldaan, want anders zou deze zaak niet behandelt worden en daarna optrad als louche advocaat van de tegenpartij het extreem corrupte Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde Journalistiek:

D.d. 22 augustus 2019 doet de Voorziening rechter A.C. Loman zonder zitting en zonder dat ondergetekende de motivering nader heeft kunnen toelichten en/of getuigen op te roepen in deze en niet de Griffiekosten ter zake heeft voldaan een gratis ‘Flits –Kafka –Nacht und Nebel- Uitspraak’, waarmee een derde onomkeerbare wederom onrechtmatige en strafwaardige lijdensweg is begonnen in deze. Uit het hetgeen hiervoor en hierna gesteld blijkt klip en klaar (bewezen) dat het door ons gelaakte onrechtmatige en Strafwaardige kortgeding vonnis d.d. 22 augustus  reeds voor 18 augustus 2019 was getikt en genomen en is derhalve nietig, dat begrijpt zelfs een klein kind. Bovendien heeft Voorzieningsrechter A.C. Loman net als de Voorzieningsrechter D. Bode in de zaak tegen het Stimuleringsfonds  voor de Journalistiek opgetreden als een gratis Louche altijd liegende advocaat voor de wederpartij in deze het Schadefonds , hetgeen een bewijs van een patroon van structurele ‘ Ons kent ons corruptie’ bij de Gerechtelijke macht in deze.

Conclusie en eis inzake onrechtmatig en strafwaardige derde lijdensweg gepleegd door Toonen, c.s. en Voorzienig rechter A.C. Loman.
Ondergetekende eist dat het onrechtmatige en strafwaardige ‘gratis’ ‘Flits-Kortgeding’ ( vonnis d.d. 22 august 2019 nietig word verklaard op grond van hetgeen hiervoor gesteld en bewezen en de betreffende kortgeding zaak naar behoren en conform de wet wordt overgedaan. En dat ondergetekende zijn klacht tegen Toonen en de Voorzieningsrechter A.C. Loman gegrond wordt verklaard en disciplinaire maatregel getroffen worden tegen Toonen en Voorzieningsrechter A.C. Loman.

Daarnaast verzoekt ondergetekende geïnformeerd te worden inzake de voortgang van zijn aangifte( en vervolging) ter zake op grond o.a. belangenverstrengeling, vooringenomenheid en discriminatie ,c.q. corruptie en ambtsdelicten gepleegd door Toonen en mogelijk de Voorzieningsrechter A.C. Loman in deze.

In afwachting van uw antwoord beslissing is ondergetekende ten al tijden bereid uw nader te informeren,

Hoogachtend,

Ing S.K.A. Brown( Gevolmachtigde )

cc: Politierechter xxx
cc: Rechtbank strafkamer inzake xxx en  xxx
cc: OM-Amsterdam  xxx en  xxx t.a.v Ovj Vliet inzake 13-
cc: Gerechtshof, inzake klacht xxx ,xxx en xxx ex Artikel 12 tegen het OM-Amsterdam ,c.q. OvJ. Vliet
kenmerk: xxx
cc: Sector Bestuursrecht zaaknummer AMS xxx en AMS xx
cc:  Mr P. van der Laar

Prod. 1 de onrechtmatige en strafwaardige Kortgeding uitspraak van Voorzieningsrechter A.C. Loman
Prod. 2 brief pagina 19
Prod. 3 brief d.d 30 augustus 2019 Schadefonds erkenning onrechtmatig handelen jegens xxx en de zijne,
Prod. 4 Audio gesprek Brown met Toonen d.d. 29 augustus 2019. ( https://youtu.be/6qLf6RkhUc8)

Opmerking: De aangifte en klacht is in het kader van het Algemeen belang en de Rechtstaat en de democratie deels geanonimiseerd d.d  3 september 2019 gepubliceerd( https://stevenbrownsblog.wordpress.com) op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir vooruitlopend op een niet geanonimiseerd Zwartboek en een tv-documentaire/ reportage. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld tot wederhoor. Wij wijzen u op het Adagium Al hetgeen niet betwist mag voor waar worden aangenomen, indien u er voor kiest niet te reageren in deze.

Noot: Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Baksjisj is een term die veel in India en het Midden-Oosten wordt gebruikt en Ratten in pak is een trem die veel gebuikt wordt in Nederland.
Men kan op verschillende wijzen onderscheid maken tussen verschillende soorten corruptie:
• Naar hoedanigheid van de omgekochte of corrupt handelende persoon; men kan enerzijds een onderscheid maken tussen publieke en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming
• Anderzijds is er het onderscheid tussenactieve en passieve Passief is de aangestelde die zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden, actief is de burger of de klant die de steekpenning betaalt.Dat is nog niet hetzelfde als degene die het initiatief neemt: de steekpenning kan gevraagd, geëist of zelfs afgeperst worden door de functionaris, maar het initiatief kan ook van de burger komen en stilzwijgend aangenomen worden.
• Naar omvang; men kankleine en grote corruptie onderscheiden. Kleine corruptie omvat kleine vaak voorkomende misstappen. Grote corruptie omvat grote schandalen waarbij belangrijke personen of ondernemingen betrokken zijn.
• Naar frequentie.Incidentele corruptie omvat eenmalige misstappen, bij endemische corruptie komt het zo vaak voor dat het als het ware in het systeem is ‘ingebakken’. Wanneer een land endemisch corrupt is, is het vrijwel niet mogelijk iets te bereiken zonder toe te geven aan corruptie. Landen waar dit het geval is scoren zeer laag op de Transparency International corruptie-index. Dat voorgaande geldt niet voor Nederland, want de regering Rutte heeft sluw een Nederlandse afdeling opgericht met lieden (Ratten in pak(Video))er in die bij KB zijn benoemt door de regering Rutte( Wiens brood men eet diens woord men spreekt).

Noot; Advocaat Holleeder: ‘Gezag van rechters is uitgehold’.

Advocaat Sander Janssen ziet in de levenslange celstraf voor Willem Holleeder een patroon. Het strafklimaat verhardt en rechters redeneren naar hun eigen oordeel toe, betoogt Janssen. Woensdag begint Holleeders hoger beroep.De manier waarop de rechtbank Willem Holleeder ‘ten onrechte’ tot levenslang veroordeelde voor moord opdrachten, kan symbool staan voor het steeds minder magistratelijke opereren van rechters. Dat stelt zijn advocaat Sander Janssen in de aanloop naar het hoger beroep, waarin woensdag een eerste inleidende zitting is.In zijn ‘appèlschriftuur’, waarin hij onderbouwt waarom Willem Holleeder in hoger beroep is gegaan, spreekt Janssen in een principieel betoog zijn zorgen uit over ontwikkelingen in de hedendaagse rechtspraak.De rechterlijke macht in Nederland ‘functioneert al geruime tijd op uitzonderlijk hoog niveau’, stelt Janssen voorop, maar het gezag ‘is aan erosie onderhevig’. In alle geledingen gedragen rechters zich volgens de advocaat niet zoals mag worden verwacht.
‘Schaamteloos begaan’

Media Maffia Heksenjacht’:Steve Brown zei in 2015 dat Willem Holleeder Levenslang zou krijgen( zie Video hierna).
De Hoge Raad, om te beginnen, ‘laat al geruime tijd consequent na onrechtmatig optreden van politie of justitie te sanctioneren’. ‘Keer op keer wordt het recht zo uitgelegd en gebogen dat zelfs wanneer die onrechtmatigheden evident, openlijk en zelfs schaamteloos zijn begaan, dat zonder enige consequentie blijft,’ schrijft Janssen. Daardoor nemen opsporingsdiensten én rechters het volgens de raadsman niet zo nauw met de rechten van verdachten.Rechters baseren hun vonnis steeds vaker vooral op hun overtuiging en zoeken daar het bewijs bíj, stelt Holleeders advocaat. Wat de verdediging aanvoert, lijkt er maar weinig toe te doen. ‘Steeds vaker ontstaat de indruk dat de rechter zijn of haar visie op de zaak tot uitgangspunt neemt. Die visie is vroeg in de procedure al vergaand uitgekristalliseerd, nog voordat de verdachte door de rechtbank gehoord is of de verdediging aan het woord is gekomen’.Zo heeft het oordeel van de rechters zich al ‘onwrikbaar ontwikkeld’ op basis van het materiaal dat politie en justitie hebben aangeleverd. ‘Verdachten hebben de indruk dat de rechter meent echt wel te weten hoe het zit en zich maar in beperkte mate interesseert voor informatie, dossierstukken of verklaringen die op een andersluidende gang van zaken duiden.’Gebrek aan bewijs lijken rechters ‘als een ver­velende en te beslechten hobbel te ervaren’ en vonnissen ‘lezen bijna als een afrekening waarin de verdachte wordt afgeserveerd’.Gerechtshoven ‘straffen zo stelselmatig hoger dan rechtbanken én dan de eis van het ‘VVD-Openbaar Ministerie’ dat sprake lijkt te zijn van beleid’. Dat rechters steeds zwaarder straffen omdat de samenleving en de politiek dat vragen, komt daar tot frustratie van Janssen (en Holleeder) nog bovenop.

Gure corrupte ‘VVD- Riool-Showbizz- Lynch-Klasse-Justitie- wind’.

‘Wanneer wordt gewezen op de gure wind die de laatste jaren in de Nederlandse rechtszalen is opgestoken, brengt de rechterlijke macht met enige regelmaat naar voren dat gehoor wordt gegeven aan de roep om zwaardere straffen en dat het maatschappelijk niet langer wordt geaccepteerd dat verdachten van strafbare feiten vrijuit gaan als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen of gebrek aan bewijs,’ schrijft Janssen. ‘Die argumentatie miskent echter dat de autoriteit van de rechter nu juist voortkomt uit de veronderstelling dat deze het béter doet dan de maatschappij.’Verdere maatschappelijke verharding is het gevolg: ‘Hoe harder de Staat, hoe harder de straat.’Holleeder en zijn advocaten vinden dat de Amsterdamse rechtbank in zijn vonnis ‘op geen enkele wijze recht (heeft) gedaan aan de zeer uitgebreide, gedetailleerde en onderbouwde verzoeken en verweren’ van de verdediging.De rechters hebben niet écht geluisterd. Belastende verklaringen konden zelden rekenen op de scherpte waarmee Holleeders verhaal tegemoet werd getreden. De rechtbank heeft de verklaringen van de kroongetuigen bovendien nauwelijks kritisch beoordeeld, vindt Janssen – hoewel dat wel was beloofd.De rechtbank ‘wekt de indruk van meet af aan overtuigd te zijn geweest van de juistheid van alle beschuldigingen die met name zijn zussen aan het adres van Willem Holleeder hebben gedaan’. Holleeder betwist het uitgebreide vonnis (van 157 pagina’s, exclusief bijlagen) dan ook ‘voor het overgrote deel’.

Noot: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/21/kansloos-hoger-beroep-na-steve-brown-halen-ook-advocaten-holleeder-uit-naar-vvd-rechters/

Noot
(Het proces is de Nederlands titel van Der Process (titel naar Kafka’s eigen spelling, Der Prozess in de huidige Duitse spelling spelling,In het ongewisse van waarvan hij eigenlijk wordt beschuldigd en ervan overtuigd niets te hebben misdaan, verweert Josef K. zich tegen het raadselachtige rechtssysteem, dat hij als brave burger voor een rechtsstaat houdt waarin het beginsel van de onschuldpresumptie in ere wordt gehouden. Tot zijn verbijstering ondervindt hij echter, dat alles wat hij inbrengt om zijn onschuld te bepleiten, op voor hem onnavolgbare wijze juist tegen hem wordt gebruikt. Hij belandt zo in een absurde wereld, waarin recht en rede lijken te wijken voor de macht en logica van een kille, en ondoorgrondelijke ons kent ons corrupte bureaucratie Het lijkt zelfs alsof hij in een droom of een nachtmerrie is beland: hij wordt weliswaar “gearresteerd”, maar mag zijn dagelijkse werkzaamheden voortzetten; en de verhoren en zittingen van het tegen hem gevoerd proces vinden niet plaats in gerechtsgebouwen of paleizen van justitie, maar op zolderkamertjes, Dark-(Epstein-Pedo)- Rooms en vage achteraf-adresjes, en op zondagen. Langzaamaan doordringt ‘het proces’ alle facetten van zijn voortslepende leven als hoge bankemployé. Na verschillende vruchteloze pogingen om ook maar enigszins greep te krijgen op zijn proces (K. komt er zelfs nooit achter waarvan hij beschuldigd wordt), zwicht Josef K. Gedwee laat hij zich één dag voor zijn 31e verjaardag meevoeren naar een steengroeve waar het over hem geveld doodvonnis( zie:Elite- Pedo-Pimp- &Blackmailer-Epstein-Zelfvermoord (Video), zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/11/geen-justitie-deal-voor-royal-elite-pedo-pimp-epstein-maar-zelf-vermoord-in-de-cel/ ) wordt voltrokken middels een dolksteek in zijn hart.

Noot:VVD partij met meeste en de ernstigsteintegriteitsaffaires}

‘ Top- VVD- Elite- Maffia-Bazen- Rutte& Dijkstra’ betrapt op ‘geheime ontmoeting’ met hun ‘Media-huurmoordenaar John van den Heuvel’ op de eren tribune bij PSV.

De VVD-misdaadgroep blijft de partij met de meeste en de ernstigste integriteitsaffaires, zo blijkt uit de zesde Politieke Integriteits Index, het overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Ook de PVV en lokale partijen hadden weer veel affaires. Wangedrag in de vrije tijd, zoals dronkenschap, fraude en foute tweets, blijft het grootste struikelblok in de Nederlandse Rat in pak politiek.(-De VVD-misdaadgroep  komt al zes jaar op rij, sinds de start van de PI-index, als ‘winnaar’ uit de bus met de meeste affaires. Ook in 2018 veroorzaakte de partij, met een totaal van twaalf, weer de meeste én de ernstigste schandalen. De partij verloor minister Halbe Zijlstra na een Mega-Poetin-leugen, Kamerlid ‘#Metoo-Han ten Broeke’ wegens ‘een ongelijkwaardige relatie’ en de burgemeesters Stefan Huisman en Fons Hertog wegens wangedrag. Daarnaast ging een aantal corrupte en liederlijke VVD-raadsleden en wethouders de mist in waar vreemd genoeg een van de beruchtste ‘Onno-schandkanpen-Hoes’.

(-)

1. Wangedrag in de vrije tijd: drank, drugs en fraude en te jonge Schandknapen en Hoeren.

Van alle soorten integriteitsschendingen – zoals corruptie, misbruik van informatie en fraude – vormt wangedrag in de vrije tijd al sinds het begin van de PI-index de grootste categorie, met dit jaar 23 affaires. Dat is in zekere zin geruststellend: als Nederlandse politici ethische grenzen overschrijden doen ze dat dus vaak niet als politicus in functie binnen het openbaar bestuur(kuch), maar als privépersoon. Vaak gaat het om omstreden tweets (zie ook: Verbale uitglijders), seksueel wangedrag of om drankgebruik. Zo moest Gé Wagemakers aftreden als VVD-wethouder in Oss vanwege zijn ‘bourgondische levensstijl’, hoewel hij zelf tegen Omroep Brabant volhield dat hij niet te veel dronk.Soms komt er ook strafrecht bij kijken. Erwin Duursma, raadslid voor D66 DDR66 in Tietjerksteradeel, werd in november gearresteerd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. Na zijn vrijlating vertelde hij tegen de Leeuwarder Courant dat hij bevriend is met Hells Angels,maar uitdrukkelijk niet met  ex OM Boss  en top VVD-er ‘Pedo- Rapist Demmink’ en/of de Top VVD-er ‘Rose- Pedo Ed Nijpels’ (Video)maar dat hij onschuldig is.

(-)3.Belangenverstrengeling is Rat in pak corruptie die bijna nooit wordt vervolgd door het VVD-OM.

Dat de Eerste en Tweede Kamer geen gedragsregels voor zichzelf hebben opgesteld, levert geregeld problemen op. Niet alleen bij ontvangen geschenken (zie het ‘Pedo-Neuk-appartement’ van  ‘Elite-Schandknaap -Penhouse-Alexander Pechtold) maar ook bij nevenfuncties. In 2015 al moest Loek Hermans (VVD-misdaadgroep) aftreden wegens zijn rol in het ‘Fraude-Mega-faillissement’ van Meavita. Afgelopen jaar kwam partijgenoot Anne-Wil Duthler (VVD-misdaadgroep) in opspraak vanwege ‘Rat in pak-corruptie’  omdat haar eigen Nep en Fop-adviesbureau had geadviseerd over wetgeving waar ze zelf als Eerste Kamerlid over had meegestemd. Op de lijst van nevenfuncties (die er pas kwam na Europese druk) had Duthler dit tegenstrijdige belang niet gemeld. GroenlinksRechts-Kamerlid Liesbeth van Tongeren moest een nevenfunctie opgeven bij een bedrijf dat techniek ontwikkelt om telefoongebruik in het verkeer te blokkeren; een onderwerp dat ze ook als Kamerlid in portefeuille heeft. Een andere vorm van belangenverstrengeling deed zich voor bij de extreem corrupte  Marleen Barth (PvdA-Hoertjes). Zij moest opstappen als senator omdat ze probeerde af te dingen op de huur van de burgemeesterswoning van haar man, de extreem corrupte Rat in pak Jan Hoekema.

(-)5. De voortdurende problemen bij de VVD-misdaadgroep.

De VVD heeft al sinds de eerste PII, in 2013, ieder jaar de meeste affaires. Het jaar 2018 was met twaalf affaires geen uitzondering. Daarbij waren het ook zware zaken, die vaak uitgebreid in het nieuws kwamen. De VVD verloor een minister na liegen (Halbe Zijlstra), twee burgemeesters door wangedrag (Fons Hertog wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’ tegenover ambtenaren en Stefan Huisman wegens overmatig alcoholgebruik op een borrel, terwijl hij piketdienst had) en een Kamerlid door een ‘ongelijkwaardige relatie’ (Han ten Broeke). En dan was er nog zittend Kamerlid Wybren van Haga dat al sinds vorig jaar in opspraak is omdat hij als huisbaas huurregels overtreedt.Ook over de gehele looptijd van de PII, van 1980 tot 2018, staat de VVD met 131 affaires bovenaan, ver boven de aantallen van de andere grote partijen: 80 bij de PvdA en 90 bij het CDA. De VVD heeft zich in het verleden vaak verzet tegen het beeld dat de partij niet integer zou zijn. Zo suggereerde Edith Schippers, toen nog minister van Volksgezondheid, in 2015 in De Telegraaf dat het geen toeval was dat er vlak voor de verkiezingen ineens schandalen rond partijgenoten in de publiciteit kwamen: ‘Er zit ergens een kracht achter.’In 2017 nog wuifde de Waterdief- Annemarie Jorritsma aka” het Nijlpaard hoofd”  de onthullingen van Follow the Money over de zakelijke deals van partijvoorzitter Henry Keizer luchtigjes weg. Keizer was ‘integer’ en FTM had ‘een oppervlakkig onderzoek’ gedaan. Inmiddels is de ‘Mega -Fraudeur Keizer’ afgetreden, is de FIOD een Nep en fop-Doofpot-onderzoek begonnen en heeft Keizer alvast een naheffing van 12 miljoen euro gekregen voor de deal met uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het gebagatelliseer is verstomd.Het valt moeilijk meer te ontkennen dat de VVD-misdaadgroep écht meer  misdadige Pedo-affaires veroorzaakt, dat ze vaak ook ernstiger zijn dan bij andere partijen en dat het een hardnekkig probleem betreft. Sinds 2008 zijn er maar liefst 29 VVD’ers met het strafrecht in aanraking gekomen, onder wie drie in 2018. Mitchell van der Koelen, kandidaat-raadslid in Almere, wordt verdacht van het hacken van computers en verspreiden van ‘Kitty-porno’. Anita Dikken, kandidaat in Deventer, kreeg 60 uur werkstraf wegens mishandeling. Beiden hebben zich teruggetrokken. Paul Hannink, raadslid voor Gemeentebelangen/VVD in Tubbergen, wordt vervolgd wegens mestfraude.Dat de VVD een serieus probleem heeft, begint intern ook door te dringen. Het meest recente nummer van Liberale Reflecties, het blad van de denktank van de VVD, besteedt uitgebreid aandacht aan integriteit. Er leeft een ‘breed ongenoegen’ onder veel VVD-bestuurders, schreef de liberaal Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder, half januari in een opiniestuk in NRC: ‘Laat ik proberen de rode draad in de brede kritiek te formuleren. Het begint met schaamte voor de vele integriteitskwesties. Dat die mogelijk waren en er zelfs bij de selectie van huidige Kamerleden niet uitgefilterd werden, is onbegrijpelijk. Eén incident kan. Maar deze reeks is een blinde vlek en een gebrek aan moreel besef bij mensen die de top van de partij hebben kunnen bereiken.’

Omstreden is nog geen integriteitsschending(Kuch)als men de Gerechtelijke macht controleert en de MSM-Staats-NPO & Pulp Maffia-Media de ‘VVD-Pr-verzocht’.

Corrupte Hoofdofficier van Justitie .Mad Dog- Bart Nieuwenhuizen’ bekent: Wij dienen niet de Wet, maar de wet dient ons.
Naast uitlatingen die overduidelijk over de schreef gaan, omdat ze bijvoorbeeld nazistisch zijn of een doodsbedreiging, zijn de samenstellers van de PI-index terughoudend met het kwalificeren van omstreden uitspraken als een integriteitsschending en zodoende op te nemen op de PII. Er ontstond bijvoorbeeld veel ophef over de uitspraken die de corrupte en Racistische  VVD-minister Stef Blok in juli deed over de multiculturele samenleving, maar dat maakt het nog niet tot een integriteitskwestie. Ook de aangiftes tegen  de altijd liegende VVD Godfather Mark Rutte en de D66 ‘DDR66 Censuur- Queen Kajsa Ollongren’ zijn bewust niet opgenomen als integriteitsschending.Er is de laatste jaren, ook in de lokale politiek, een trend te zien dat politici publiekelijk aankondigen aangifte te zullen doen tegen politieke tegenstanders. Het komt vervolgens nooit tot vervolging omdat in Nederland een ruime vrijheid van meningsuiting bestaat – bovendien hebben de voor het merendeel corrupte en laffe politie en ‘VVD-OM’ er nauwelijks tijd voor(Kuch).

 

De  extreem corrupte VVD-hoofdofficier van justitie in Den Haag,  Mad Dog Bart Nieuwenhuizen, schreef in februari vorig jaar in een ‘dr. Goebbels-column’ dat ‘belletjetrekkers, activisten en dwarszitters’ onnodig aangifte doen, ‘niet omdat ze willen dat er recht wordt gedaan, maar omdat Bas van Houtze aandacht willen. In de hoop dat de media erop springen, dat er praatprogramma’s zijn die hen uitnodigen, dat er over geschreven wordt, dat er op sociale media aandacht aan wordt besteed.’ Hij noemde geen namen, maar zijn Fake News-column volgde wel kort op de aangifte die Geert Wilders deed tegen premier Rutte wegens het voortrekken van immigranten en van Thierry Baudet tegen Kajsa Ollengren wegens laster. Beide aangiftes zijn geseponeerd door het VVD-OM, maar kostten wel veel tijd. Het advies van officier Nieuwenhuizen: ‘Wil je activisme plegen, schrijf een opiniestuk, begin een debat, stuur een ingezonden stuk naar de krant. Maar doe geen aangifte, alleen maar omdat je aandacht wil. Laten we het strafrecht vooral blijven inzetten voor échte problemen.’Een analyse van het probleem is te vinden bij Frank de Grave. Deze partijprominent wijdt er in Grote jongen zijn – het boek waarin hij samen met journalist Jan Tromp terugblikt op zijn politieke loopbaan – een heel hoofdstuk aan, onder de veelzeggende kop: ‘Hoe het komt dat de VVD op het gebied van integriteit zo vaak het spoor bijster is.’ De Grave geeft drie verklaringen. Toen het CDA de grootste partij was, zaten daar ook de meeste schandalen. Nu is dat de VVD. ‘Waar macht en ronkend zelfvertrouwen samenkomen, gaan dingen mis’, stelt De Grave.Dit argument wordt vaker gebruikt als verklaring, maar het beeld dat de VVD de grootste partij is gaat alleen op voor Haagse politici, dus Kamerleden en bewindslieden. Het CDA heeft meer burgemeesters, wethouders en raadsleden dan de VVD – en aanzienlijk minder schandalen.De andere factoren die De Grave noemt snijden meer hout. De sterke banden met het bedrijfsleven maken de partij kwetsbaar: ‘De VVD en het grote geld zijn bloedbroeders. De cultuur op dit punt is in de VVD-misdaadgroep  wat minder scherp afgesteld. (…) Als je je leven lang in het ‘Taxfree- Graai en Naai rat in pak-bedrijfsleven’ hebt gewerkt met de relatief losse waarden en normen die daar bestaan, dan is het ook weer niet zo vreemd dat je de regels wat ruimer neemt dan elders misschien gebruikelijk is.’Ten derde zijn VVD’ers doeners, liegt De Grave. ‘Daardoor komen ze vaak terecht op portefeuilles die gevoelig zijn voor belangenverstrengeling. Ze zitten op Economische Zaken en Financiën en Justitie( om de partijleden uit de bak te houden), ze doen projectontwikkeling, ze hebben infrastructuur in hun portefeuille, ze hebben kortom wat te besteden. Dat maakt de risico’s groter.’ Dat klopt: volgens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de portefeuilles Financiën en Economische Zaken in 26 procent van de gemeenten in handen van de VVD-misdaadgroep, terwijl van alle wethouders slechts 16 procent VVD’er is. Die risicovolle portefeuilles vereisen scherpe en onafhankelijke controles, maar, zo stelt De Grave: ‘Het moet gezegd worden dat wij daar als VVD niet altijd even goed in zijn. (…) Zo van: het is er een van ons, dat zit wel goed. We zijn geen scherpslijpers. We zijn er af en toe te makkelijk in.’Daarmee heeft De Grave de kern van veel integriteitsaffaires bij zijn partij wel te pakken. Vaak gaat het om vastgoed (Denk aan Jos van Rey, Ton Hooijmaijers, Wybren van Haga, Henry Keizer) en vaak krijgen daadkrachtige persoonlijkheden te weinig interne tegenspraak. Bij het bedrijf van Henry Keizer, De Facultatieve, zaten twee partijgenoten in de raad van commissarissen: Loek Hermans en Anne-Wil Duthler. Hetzelfde duo zat in de raad van toezicht van het COA, waar partijgenoot Nurten Albayrak als topambtenaar moest aftreden wegens gesjoemel met de dienstauto en daar ook later strafrechtelijk voor veroordeeld werd. Het is de ‘blinde vlek’ aan de top waar burgemeester Koen Schuiling het over heeft.De samenstellers van de PI-index hebben geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn, maar kunnen niet uitsluiten dat een lokale affaire over het hoofd is gezien.
(Bron: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/politieke-integriteits-index-vvd-partij-met-meeste-en-de-ernstigste-integriteitsaffaires/)

Steve Brown brengt Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en De Stem van de Straat ten Grave(Video)!

Na een langdurige moedige strijd tegen ‘de Rat in Pak & Media-Maffia& Zwarte Tuig in Toga- ziekte’(Video) en de Taxfree-Ultra-Rijken- Elite-Rapits-Pedo’s a La Epstein en Prins Endrew  is Volksnieuws uit Amsterdam-Noir  (Februari 2006-† Juli 2019) & De Stem van de Straat (Augustus 2016- † Juli 2019) van ons heen gegaan