(door Nobelprijs kandidaat ing S.K.A. Brown)

AMSTERDAM-NOIR- Media-Maffia-Heksenjacht& ‘Killer-Rechter-F.M. Wieland’:Steve Brown voorspelde het al in 2015 dat Holleeder Levenslang zou krijgen zonder hard bewijs(Video).

De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. M.a.w. door de (VVD) Ministers  van Justitie. Nu wil het dat het departement  van Justitie en meer dan een decennia lang in corrupte handen is van de ‘VVD-Misdaadgroep’ met ‘Godfather Rutte’ : “Steve Brown ontmaskert Schadefonds Geweldsmisdrijven als corrupte Beerput in dienst van (VVD) Ministers van Klasse Justitie”(Video )

Supreme Pussygrabber-Trump’ benoemt ‘Kruisengrijper Kavanaugh’ tot hoogste Rechter en nu weer ‘Kruisengrijper Cian’. Van Jole en De Mol feliciteren Cain(Video)

What the media isn’t telling you about ‘#Metoo-Lynch-KKK–Kavanaugh’ from ‘Mad-Dog Trump’(Video). 
De Nederlandse gerechtelijke macht en de corrupte en laffe Gevestigde Orde Pers heeft dan wel een grote mond over het feit dat ‘Mad Dog Trump’ allemaal rechters benoemd die Godsdienstwaanzinnige reactionaire ‘KKK-Red Necks’ en (Pedo)-Rapist zijn, maar in Nederland is al jaren lang precies het zelfde aan de gang zij het wat mistiger en geraffineerder: er worden bijna uitsluitend corrupte en gewetenloze ‘VVD-rechters’ benoemt en af en toe  glibbert er een D66‘DDR66-Rechtertje’ en/of ‘PvdA-hoertje- Rechter’ doorheen ( die niet onderdoen voor de meedogenloze en corrupte VVD-rechters) met een  ‘VVD-Rapist- Pedo- Demmink’ als hoogste Boss van Justitie(Video) om het Volk onder de duim te houden voor het fascistische  ‘Blood zuigers- Groot Kapitaal’(Video).

( Steve Brown legt hiervoor uit hoe het corrupte  Straf de arme rechtssysteem  in dienst staat van de ‘Royal-Taxfree-Pedo-War Crime-Killer- Elite’(Video)om het dagelijks kaal geplukte Volk onder de duim te houden en de ‘Monsters’ Holleeder en de Russen als bliksemafleider dienen voor het door de corrupte en laffe Gevestigde Orde Pers gehersenspoelde Volk )
T.a.v. Sander Janssen en Robert Malewicz, (malewicz@cleerdin-hamer.nl  en janssen@cleerdin-hamer.nl)
Na aanleiding  van hetgeen u  gisteren stelt in  diverse kranten verzoeken wij middels u Willem Holleeder om een Diepte interview, c.q documentaire , zodat hij zich kan verweren tegen de ongekende ‘Riool-Lynch Media-Hetze’ die jarenlang tegen hem is gevoerd door met name de’ Politiescribent-John van den Heuvel’, de ‘Judas-Zussen–Holleeder en hun ‘Media-Pooier& Politie-informant-Junkie-Peter R. de Vries en zijn laffe knechten de subsidie Parasieten &Zakkenvullers a La ‘Ratje-Ja-knikker-Junkie-Pauw’ & ‘Sugar Daddy- Jinek(Video)‘, de  ‘te jonge Stagiaires – aanrander–Pedo-Junkie-Matthijs van Nieuwkerk(Video) en ‘AIVD-informant- Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout.’ M.a.w. het corrupte en ronduit misdadige ‘Media-Riool-Lynch-Showbizz-Tuig’ van de Richel, die hun eigen moeder verkopen voor bloed-poen.

De’Riool-Lynch ‘rechter Wieland’ gaf nog ff als een Dief in de nacht een ‘Bral-leugen-interview’ bij zijn ‘Politie- Parool -Trol -Paul Vughts’ voordat hij met Pensioen ging.
De ‘Riool-Lynch Showbizz–VVD-rechtbank’ met de als een haas met pensioen gegane Lynch-rechter Wieland’ die Willem Holleeder in juli veroordeelde zonder hard bewijs tot levenslange gevangenisstraf was vooringenomen en corrupt tot op het bot. Dat stelt  Steve Brown al vanaf dag één, en nu stellen zijn raadslieden Sander Janssen en Robert Malewicz dat ook in een toelichting voor het gerechtshof in Amsterdam over de reden dat ze beroep hebben aangetekend tegen het ‘Judas-Zussen-Holleeder’ & ‘Media-Pooier-Peter R. de Vries(Video)’& ‘Politie-Media- huurmoordenaar -John van den Heuvel- Lynch-vonnis’.

‘VARA-Subsidie- Miljonair-Pedo-Junkie-Van Nieuwkerk’ dreig met ‘NSB-overlopen’ naar ‘Media-Maffia-Boss John de Mol’(Video).

Steve Brown eist 2 miljoen van de AIVD &Informant Van Hout op grond van o.a.uitlokking van Moord(video).
 Uitgangspunt lijkt te zijn geweest dat alles dat de getuigen (zussen) Holleeder naar voren hebben gebracht volledig en juist was en alles dat Holleeder daartegenover heeft gesteld dús leugenachtig, onjuist of niet relevant”, schrijven de raadslieden van Holleeder. Ze zeggen dat het „verdrietig is dat zo te moeten constateren, maar dat is hoe het is en dat zij letterlijk moeten kotsen van Peter R. de Vries en zijn Zussen Holleeder.” Janssen en Malewicz zeggen meer dan  een indruk te hebben dat de (VVD)-rechtbank de „kennelijk sterke  corrupte overtuiging” had dat Holleeder „linksom of rechtsom voor alles moest worden veroordeeld.” En dat voorgaande heb wij altijd al gesteld , zelfs voordat hij ter zake werd aangehouden( Zie video anno 2015  Rechter Wieland&John van den Heuvel en Peter R. de Vries hiervoor)
Advocaat Sander Janssen ziet in de levenslange celstraf voor Willem Holleeder een VVD-patroon. Het straf de arme klimaat verhardt en de corrupte  VVD-rechters redeneren naar hun eigen ‘Judas-oordeel’ toe“, betoogt Janssen:

Schaamteloos begaan’: ‘Top- VVD- Elite- Maffia-Bazen- Rutte& Dijkhoff’ betrapt op ‘geheime ontmoeting’ met hun ‘Media-huurmoordenaar John van den Heuvel’ op de eren tribune bij PSV(video).‘De corrupte en laffe ‘VVD- Hoge Raad’, om te beginnen,‘laat al geruime tijd consequent na onrechtmatig  en misdadig optreden van politie of justitie te sanctioneren’. ‘Keer op keer wordt het recht zo uitgelegd en gebogen dat zelfs wanneer die onrechtmatigheden evident, openlijk en zelfs schaamteloos zijn begaan, dat zonder enige consequentie blijft,’ schrijft Janssen. Daardoor nemen de voor het merendeel corrupte  opsporingsdiensten én ‘VVD-rechters’ het volgens de raadsman  niet zo nauw met de rechten van verdachten en de mensenrechten. Behalve natuurlijk als het gaat om de Ratten in Pak(Video) en dat Media Gajes, die worden amper of nooit bestraft’.

Killer-King-Rechter- Wieland’ is een sieraard corrupte ‘VVD-Drol’ van de ‘Judas-Raadkamer’ van Peter R. de Vries'(Video).

VVD-Rechters’ baseren hun ‘Lynch-vonnis’ steeds vaker vooral op hun overtuiging en zoeken daar het bewijs bíj, stelt Holleeders advocaat terecht en dat stellen wij ook al jaren en Montesquieu al eeuwen(Video). Wat de verdediging aanvoert, lijkt er maar weinig toe te doen in de straf de arme maatschappij van ‘Taxfree-Shell-Rutte’ en zijn ‘CU&CDA&D66-bende’.Steeds vaker ontstaat de indruk dat de ‘VVD-rechter’ zijn of haar ‘Judas-visie’ op de zaak tot uitgangspunt neemt. Die visie is vroeg in de procedure al vergaand uitgekristalliseerd, nog voordat de verdachte door de rechtbank gehoord is of de verdediging aan het woord is gekomen’.Zo heeft het oordeel van de ‘VVD-rechters’ zich al ‘onwrikbaar ontwikkeld’ op basis van het materiaal dat politie en justitie hebben aangeleverd. ‘Verdachten hebben de indruk dat de rechter meent echt wel te weten hoe het zit en zich maar in beperkte mate interesseert voor informatie, dossierstukken of verklaringen die op een andersluidende gang van zaken duiden.’ Gebrek aan bewijs lijken rechters ‘als een ver­velende en te beslechten hobbel te ervaren’ en vonnissen ‘lezen bijna als een afrekening waarin de verdachte wordt afgeserveerd’ net als bij hun collega’s de ‘Pulp-Media-Lynch-Maffia’ met als kroongetuigen de altijd liegende zussen Holleeder en hun Manager Pooier& Politie-informant- Peter R. de Vries.

‘VVD & D66 & PvdA-Gerechtshoven’ ‘straffen zo stelselmatig hoger dan ‘VVD-rechtbanken’ én dan de eis van het  ‘Demmink-Pedo Wip -allround Openbaar Ministerie’ dat sprake lijkt te zijn van beleid’. Dat rechters steeds zwaarder straffen omdat de samenleving en de politiek dat vragen, komt daar tot frustratie van Janssen (en Holleeder) nog bovenop.

Gure ‘VVD-Lynch-wind’: AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video)

OM-‘Neuk-paar Nimwegen& Bloos‘ maakte omstreden ‘Love-Pedo-Demmink-‘dienst’-Trip’ naar Thailand(Video).

‘Wanneer wordt gewezen op de gure wind die de laatste jaren in de Nederlandse rechtszalen is opgestoken, brengt de rechterlijke macht met enige regelmaat naar voren dat gehoor wordt gegeven aan de roep om zwaardere straffen en dat het maatschappelijk niet langer wordt geaccepteerd dat verdachten van strafbare feiten vrijuit gaan als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen of gebrek aan bewijs,’ schrijft Janssen. ‘Die argumentatie miskent echter dat de autoriteit van de rechter nu juist voortkomt uit de veronderstelling dat deze het béter doet dan de maatschappij.’Verdere maatschappelijke verharding is het gevolg: ‘Hoe harder de Staat, hoe harder de straat.’Holleeder en zijn advocaten vinden dat de Amsterdamse VVD-rechtbank in zijn Lynch-vonnis ‘op geen enkele wijze recht (heeft) gedaan aan de zeer uitgebreide, gedetailleerde en onderbouwde verzoeken en verweren’ van de verdediging.De ‘VVD-rechters’ hebben niet écht geluisterd naar ons. Belastende verklaringen konden zelden rekenen op de scherpte waarmee Holleeders verhaal tegemoet werd getreden. De VVD-rechtbank heeft de verklaringen van de kroongetuigen  Zussen Holleeder en Peter R de Vries bovendien nauwelijks kritisch beoordeeld, vindt Janssen – hoewel dat wel was beloofd’.

Ex-kantoorgenoot van Astrid Holleeder bevestigd wat Volksnieuws al jaren stelt dat zij Liegt. Peter R. de Vries woest!(Video)

Moord op Thomas van der Bijl ‘Heineken-BloedBoek’ kassa voor Peter R. de Vries.

‘De VVD-rechtbank ‘wekt de indruk van meet af aan overtuigd te zijn geweest van de juistheid van alle hysterische  beschuldigingen die met name zijn zussen aan het adres van Willem Holleeder hebben gedaan’ mede om hun ‘Leugen Judas- boeken ‘te verkopen, waar De Vries ook een aandeel in heeft van 25 procent net als toen bij het Heineken boek met Willem&Cor. Holleeder  betwist het uitgebreide ‘VVD-Lynch-vonnis’ (van 157 pagina’s, exclusief bijlagen) dan ook ‘voor het overgrote deel’.

Willem Holleeder is vandaag niet aanwezig bij de eerste niet-inhoudelijke zitting in zijn kansloze ‘Lynch-VVD-hoger beroepszaak’, die voor het gerechtshof in Amsterdam dient. Ook zijn advocaten blijven weg, lieten ze eerder weten.

Hoge uitzondering voor de zaak Holleeder in het belang van het Recht ,de democratie  en  het  kaal gepulkte Volk
Zoals u wellicht weet zijn wij gestopt met de Stem van de Straat /SaltoTv. En met het publiceren van artikelen op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir, behoudens de lopende ‘Rat in pak- zaken’ zoals: “Corrupte Landsadvocaat Miss Bontje ontmaskert haar cliënt het Stimuleringfonds voor de Journalistiek als misdaadbende met o.a. 8 Geheime deskundige en als getuigen  à decharge  ‘AIVD-Informant-‘Journalist’-Bas van Hout’.’”(Video)

SALTO TV: “De Stem van de Straat best bekeken en spraakmakende programma van Amsterdam”(Video): Underground Presentator Steve Brown en No Surrender Captain Henk Kuipers: Wie zijn de echte Gangsters. afl 15 Stem van de Straat(Video).

Maar voor een  Diepte interview met Holleeder maken wij een uitzondering. Het interview zal worden uitgezonden bij o.a. SaltoTV en daarna op youtube gezet en gepubliceerd/geopenbaard bij Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. Wij denken dat er genoeg schokkend en onthullend materiaal  is voor twee uitzendingen van een uur en dat het  miljoenen kijkers zal bereiken(Video)

In alle  bescheidenheid  het interview zal in slaan als een bom omdat ik A een ervaring ’s deskundige tegen wil en dank ben wat betreft de’ Lynch-Riool- Methode’ van  de zelf verklaarde politie-informant Junkie-Peter R de Vries en zijn knecht de ‘AIVD– Miljonair-Hoerenjong Bruine Rat- Bas van Hout’ en de corrupte praktijken van de Gerechtelijke macht en Holleeder de meest verguisde persoon ooit in de ‘Pulp-Media-Lynch-Junkie-Maffia’ is in vereniging met de corrupte ‘VVD- Justitie’ en de Politie.

Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Informant-Bas van Hout’(Video).
De Vries en Van Hout hebben ook getracht mij een langdurige gevangenisstraf te bezorgen en zelfs mij te laten wurgen (vermoorden) en het land uit ze zetten als Staatsgevaarlijk door hun corrupt en laffe ‘VVD-AIVD-Justitie’ en ‘Vinger-Politie-Gabbers in crime’.

Daarnaast ben ik wellicht de enige Hoogleraar in de Staats NPO en commerciële John de Mol- Media-Maffia in het algemeen en in het bijzonder van de ‘Misdaadgroep -Peter R. de Vries’ en zijn knechtjes a La  Bas van Hout& Jeroen Pauw(Video),etc.

Het Diepte interview zal zeker in slaan als een bom en vele kijkers de schellen van de ogen doen vallen wie hier de echte (Media/Elite)-Gangsters zijn. Maar los daarvan zal het uw cliënt Holleeder zeker helpen in zijn voorals nog kansloze ‘VVD-Hoger beroep’ strijdt om zijn leven en de waarheid.

 

Mededeling van Algemene Importantie: binnenkort schokkend en onthullend artikel: Steve  Brown gaat aangifte doen tegen de corrupte ‘Lynch- Brigadier Sandra de Ruijter’  en de politie systemen(?)wegens  grove smaad en Laster  jegens hem en zijn familie(Video)