( van onze VVD&CDA(Elite-Pedo)- Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Amsterdamse Brandweer &Politie Bobo’s -Zakkenvullers Leen Schaap &Willem Woelders & Jan Pronker corrupt(Video).Dekker heeft gelogen: Emoties lopen hoog op bij debat Moordenaar&Pedo-Verkrachter Michael Panhuis(Video)  
Geknoei met proces-verbaal door Corrupte politie :een koper van drugs wordt opeens omschreven als dealer( Bron: EenVandaag) Een(fake) proces-verbaal is vaak het fundament van een ‘Labbekakken-rechtszaak’ in onze zogenaamde Rechtsstaat van ‘Taxfree-Shell-Rutte,1,2,3.’. Maar ze zijn lang niet altijd correct, sterker nog vaak opzettelijk vals en fraudelues. Hoe komt dit in de Straf de armen maatschappij? U hoeft die vraag niet te stellen aan de verantwoordelijke Klasse Justitie Ministers de ‘VVD-Elite-Gangster Dekker’&’ CDA-Gestapo-Generaal Grapperhaus’, want die hebben als het gaat om corrupte bij de politie en Justitie het motto: “Wir haben es nicht gewußt“.  De onderbetaalde en gefrustreerde en vaak ook gewoon corrupte politie gaat bij het opmaken van het verslag opzettelijk de ‘fout’ in, wat een ambtsmisdrijf is. Als het gaat om het vervolgen van de ‘Taxfree- Royal-Ultra-Rijken’(Video)en Misdaadbanken a la ING&RABO(Video) en de Ratten in pak(Video) dan komt er geen gewone politie aan te pas, want die ‘Taxfree-Elite-misdaad- zaken’ worden altijd door de corrupte  Ministers van Klasse Justitie geschikt met een Boetje, die trouwens indirect natuurlijk weer moet worden opgehoest door de Labbenkakken.

 Burgemeester Halsema: Afrekenen met cash in Amsterdam tot maximaal €1000’, behalve wie mijn miljoenen pand koopt(Video).

Riool- Showbizz-ex agent Ellie Lust’ eist excuus van haar Amsterdamse ‘Vinger-politie’(Video).

En waarom worden de ‘dr. Mengel-misdadigers’ die dagelijks Apen doodmartelen onder de eindverantwoording D66DDR66- Sadist Minister van Engelshoven niet vervolg.(Video)

Onzichtbaar onder druk gezet: Corrupte Brandweercommandant & Ex Politiecommissaris Schaap weer geschaakt op misdadig gedrag. Halsema het is Oké(Video)
Ze zijn van groot belang in ons corrupte ‘Straf de arme strafrechtsysteem:’ processen-verbaal, opgemaakt door de  corrupte en laffe politie(Kuch). Daarin staat (niet) opgeschreven wat een verdachte of getuige precies heeft verklaard tijdens een Nep en fop-politieverhoor. Om tot een eerlijk vonnis te komen, moeten rechters er vanuit kunnen gaan dat die verslagen van verhoren correct zijn(kuch). Maar het proces-verbaal is nietbijna nooit  altijd correct, blijkt uit onderzoek van Marijke Malsch van de VU. “Er is sprake van een risicovolle situatie. Slechts een kwart van alles dat wordt gezegd tijdens de verhoren komt terug in het proces-verbaal. En je ziet dat er enorm wordt geselecteerd.” Zo werd een oud-ijzerhandel vervolgd voor een milieudelict omdat het proces-verbaal foto’s bevatte met scherven asbest op het terrein. Later bleek dat de inspecteurs de scherven er zelf neerlegden en dat is weer een , maar daar werden zij niet voor vervolgd .Soms bijna altijd laat de politie opztellijk dingen weg die heel cruciaal zijn voor een Labbenkakken-verhoor”, zegt Malsch. “Denk dan aan bepaalde vragen die zijn gesteld maar ook aan de zware bedreigende  druk die wordt uitgeoefend op de verdachte, waardoor zo’n verdachte iets verklaart dat niet waar is. Dat die intimidatie  druk is opgevoerd, zie je in het valse proces-verbaal dan niet terug.

Mr. Dr. Marijke Malsch:‘Soms vaak laat de politie dingen (opzttelijk) weg die heel cruciaal zijn voor een verhoor’

Geknoei en fraude met processen-verbaal is de norm als hert gaat om ‘Labbenkakken-verhoor’.

Verhalen uit ‘Oude Corrupte Politiedoos’&ChineseMaffia&Moord&Politie Commissaris in de Heroïne handel. Stem vd Straat afl 18(Video).

Wat kan men ander verwachten van een  gedegenereerde ‘Riool-Lynch-Gerechtelijke  macht’ die zich door ‘Joker Peter R. de Vries’ ‘Killer Queen Rechter Nienke de Waele’ en ‘OvJ.  Wouter Bos ‘-altijd trefzeker'(Video) laat noemen.

En daar blijft het niet bij. Crimesite-journalist Timo van der Eng maakte een rondgang langs strafrechtadvocaten en stuitte op onthutsende voorbeelden, die al jaren in Volksnieuws-Amsterdam-Noir worden gepubliceerd en uitgezonden bij de Stem van Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV. Zo wordt een man verdacht van een zedenmisdrijf, omdat het slachtoffer 83 keer de naam van de verdachte heeft genoemd, zo blijkt uit het proces-verbaal. Maar als de advocaat de geluidsopname van het verhoor afluistert, blijkt dat het slachtoffer de naam geen één keer noemt. ‘Fraude’, zegt de advocaat. De rechters laten de verdachte gaan.In een proces-verbaal staat een koper van drugs opeens omschreven als dealer. Of een politieman die schopt en slaat naar een verdachte, schrijft dat feit  opzttelijk niet op in het proces-verbaal. Of een getuige, die beweert dat persoon X opdracht gaf voor mishandeling. Dat diezelfde getuige later zegt dat hij zelf niet bij de opdrachtverstrekking aanwezig was, wordt weggelaten. “Verontrustend, dit kan natuurlijk niet”, zegt Malsch. “Een rechter moet kunnen vertrouwen op het waarheidsgehalte van het proces-verbaal. Dit leidt tot foutieve Labbenkakken-veroordelingen.”

‘Verhoor voortaan standaard opnemen’:De Boss van de Amsterdamse ‘Vinger-politie’ Aalbersberg en de Rechterhand van de ‘PvdA-Islam-Fraude-Ping-King Van der Laar’(Video) wordt ‘Fake- Coördinator Terrorismebestrijding’.

Volgens Malsch zijn de meeste onjuistheden in processen-verbaal veroorzaakt door onzorgvuldigheid(Kuch). Maar ook bewust manipuleren en fraude komt dus voor. Wat de onderzoeker zorgelijk vindt, is de veranderende houding van de rechters. Vroeger werd een frauduleus proces-verbaal meteen afgestraft. De verdachte kreeg vrijspraak. Tegenwoordig wordt een foutief proces-verbaal aangepast. “Daar begrijpt de  zlefs de Labbenkakken verdachte niets van en het werkt slordig misdadig gedrag van (corrupte) politie in de hand“, zegt Malsch. ” de laffe en vaak ook corrupte Rechters moeten zich stelliger uitspreken als dit gebeurt, er is nu geen publieke afkeuring.” Volgens Malsch moet er ook meer controle worden ingebouwd. Nu worden lang niet alle verhoren opgenomen op beeld en/of geluid en u begrijpt inmiddels wel waarom.Alleen bij zwaardere delicten van de Ratten in pak en Elite-Pedo-zedenzaken, gebeurt dat vooral. Dat zou veel meer moeten gebeuren.

Topje van de  corrupte ijsberg; Het Meeste zit in de ‘GVB-Doofpot’.

Uit politiecijfers blijkt dat tussen 2015-2018 ruim 850 disciplinaire straffen zijn opgelegd aan het corrupte en laffe politiepersoneel. De meeste klachten verdwijnen uiteraard in de bodemloze  Doofpot.  Daarbij ging het om 28 gevallen om schending van verbaliseringsplicht(kuch, kuch). Deze plicht schrijft voor dat opsporingsambtenaren het proces-verbaal correct opmaken(kuch). Dat de onderzoeker de situatie omschrijft als ‘verontrustend’, daar herkent de politie zich niet in,  liegt  een woordvoerder. Volgens sommige advocaten die Timo van de Eng sprak, zijn de zaken die komen bovendrijven slechts het topje van de ijsberg. Advocaten hebben geen tijd om de originele opnames te beluisteren (als die er al zijn) en ze krijgen er ook geen geld voor. Daardoor is de kans groot dat opzettelijke  onjuiste processen-verbaal en andere misdaden van de politie onopgemerkt blijven(kuch).