(Van onze GVB-Klokkenluider redactie)

AMSTERDAM-NOIR-‘GVB-Rat in pak-Top’ is niet alleen crimineel, maar misbruikt ook zijn arbeiders als “Labbenkakken”(Video).GVB- al jaren de grootste corrupte misdaadgroep van Amsterdam en het Havenbedrijf van Rotterdam(Video).
Onze niet corrupte forensische accountants van de Straat hebben uitgerekend dat er de afgelopen decennia’s  meer dan een miljard Euro is verkwanseld door deze stelende Ratten in pak(Video)- directies en managers over de afgelopen tientallen jaren. Zoals wij al eerder gemeld hebben heeft onze niet gesubsidieerde onderzoek afdeling beslag weten te leggen op geheime stukken over de fraude en onderzoek resultaten bij het GVB. Daar gaan wij u regelmatig melding van maken. De wereld van roof en plunderen door tirannieke Rat in Pak directie GVB en managers, geleid door trollen koningin directeur van Huffelen. Zij is de grootste graaier van het GVB en ook de domste directeur die men ooit gehad heeft. Zij is benoemd door de politiek door de DDR 66 hoer Ollongren, en Raad van Commissarissen keurt haar gegraai goed. Een rol in de Adams family had haar niet misstaan.

Deep State”-Burgemeester Halsema’ doet waar zij voor ingehuurd is en smijt Klokkenluider op straat(Video).Personeel GVB roept: Weg met deze graaiers! Oprotten met deze directie GVB. Verzelfstandiging terug naar de Gemeente Amsterdam
11 juni 2012 – Boris Klatser

Red Amsterdam heeft wethouder Gehrels om opheldering gevraagd over de bonussen van de GVB-directie, naar aanleiding van berichtgeving daarover in De Telegraaf.
Nota:Vandaag meldde De Telegraaf dat de directieleden van het GVB zichzelf in 2011 een salarisverhoging van meer dan € 50.000,- hebben toebedeeld. Daarmee komt het salaris van de directieleden op € 240.000,- riant boven de Balkenendenorm.

Wat is jouw salaris op dit moment?
De verhoging zou met instemming van de Raad van Commissarissen tot stand zijn gekomen, echter zonder dat het college van B&W van de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder daarover is geïnformeerd. De Raad van Commissarissen (RvC) laat in een persbericht weten dat de beloning van de directie van het GVB altijd door de RvC is vastgesteld met volledige inachtneming van de daarvoor gestelde statutaire procedures, arbeidsovereenkomsten en de betreffende CAO.

Red Amsterdam heeft het gemeentebestuur inmiddels om opheldering gevraagd. In een spoeddebat, aangevraagd door Red Amsterdam, SP en D66, wil Red Amsterdam van wethouder Gehrels horen of deze loonstijging valt binnen de gemaakte afspraken tussen het college van B&W en de Raad van Commissarissen van het GVB. Ook wil Red Amsterdam graag van de wethouder horen of deze salarisverhoging is terug te draaien wanneer de gemeente Amsterdam als aandeelhouder dat wenst.

In april werd onder grote druk van Red Amsterdam, SP en D66 al besloten tot een onafhankelijk feitenonderzoek, naar aanleiding van de vermeende fraude binnen het GVB waarover De Telegraaf in maart en mei berichtte. Uit het persbericht van het GVB blijkt dat dit onderzoek inmiddels is afgerond en dat de conclusies zullen worden besproken met de aandeelhouder.

Het stelen en zichzelf al jarenlang mega salarissen toe eigenen over de rug van de Amsterdamse belastingbetaler, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Asscher, Dijkstra, Gehrels, van der Laan en Halsema. En het openbaar vervoer voor de Amsterdammers maar duurder maken.

‘PvdA-Salafist-Aboutaleb’ ook een ‘Islam-Fraude-King’ net als PvdA Burgmeester Van der Laan(Video).

Wat moet je met deze functies
Hoe kunnen deze sufferds die nog nooit iets betekend hebben voor de maatschappij benoemd zijn om een technisch bedrijf te runnen. Het personeel lacht zich suf om deze nietszeggende domoren. Maar ja, Old Boys Netwerk ! En maar zakken vullen! De nieuwe voorzitter van Raad van Commissarissen GVB, hork E.F. van Galen. Zij heeft een kleine 11 Commissariaten en nevenbanen, je vraagt je af of zij met zoveel functies wel tijd over heeft voor het GVB, maar ja…het schuift lekker veel euro’tjes, voor een paar uurtjes per jaar. Zij is tevens lid van Raad van Commissarissen “Arcadis”. Belangenverstrengeling met GVB? je vraagt je af!

Arcadis (E.F. van Galen) feliciteert GVB (google)
De combinatie VIA Noord/Zuidlijn (VIA) was verantwoordelijk voor de afbouw van de Noord/Zuidlijn. Voor VIA heeft “ARCADIS”het ontwerp van het spoorsysteem, de tunnel- en station systemen en de architectonische en bouwkundige afbouw van de acht GVB metrostations verzorgd. Ook waren we verantwoordelijk voor de algehele ontwerpcoördinatie en afstemming met alle opdrachtgevers en stakeholders.

Heeft het GVB niet met een misdaadgroep een paar jaar geleden ook niet ondervonden ? toen werden er 4 directeuren (Kroon, Bollier, Schotte en Weijn) op staande voet ontslagen en mede 4 commissarissen en nog 8 topambtenaren voor belangenverstrengeling. Ze schijnen niets geleerd te hebben. Alleen toen mocht de altijd liegende Raad van Commissaris “Hans Koeke-Bakker” blijven zitten van de Gemeenteraad omdat men vond dat er één sukkel moest overblijven, welke  toen keihard beweerde dat er niet was gefraudeerd, maar de stukken die wij toegespeeld hebben gekregen beweren het tegendeel. Wij zijn benieuwd of RvC Hans “Koeke” Bakker hiervoor justitieel nog vervolgd gaat worden ! Hier gaan wij u ook nog over berichten !

Kent u ze nog, de GVB Misdaadgroep?

Tonny Weijn, Directeur Chipcard GVB, honderd duizenden Euro’s weggesluisd naar de eilanden is gepakt door de FIOD en belastingdienst. Noemt zich nu Tonny Berend, wil niet bekend worden als fraudeur bij de gemeente Amsterdam waar onder een andere naam werkt. ‘Mocro Maffia’ is meer dan geschokt(Video)Klachten worden door corrupte Trollenkoningin van Huffelen niet gehoord !

 

GVB Leaks:
Aan de heer Bakker, Commissaris,

Dhr. P. Buisman, Hoofd HR GVB

Hiermede willen wij u van het volgende op de hoogte stellen

Op 21 augustus 2017 is bijgesloten brief aan Mevrouw. Drs. van Huffelen directeur van GVB exploitatie BV. gezonden. In deze brief worden enkele gevallen vermeldt die tegen de integriteit code van het GVB ingaan. Er wordt door de Managers gebruik, zo niet misbruik gemaakt, van hun positie en macht om familie of bekenden uit persoonlijke omgeving een baan te bezorgen bij het GVB. Sollicitatie procedures worden omzeild en/ of regels worden naar eigen inzicht aangepast. Voorbeelden……….

Mw van Huffelen is inmiddels de bijgevoegde brief hiervan in kennis gesteld en van haar wordt verwacht dat zij een onderzoek instelt en zo nodig actie onderneemt. Aan u het verzoek om als voorzitter van de raad van Commissarissen van het GVB, te informeren naar de stand van zaken hiervan. Het lijkt ons geen goede PR, als dit via de media bekent wordt en blijkt dat dit gedrag van managers getolereerd wordt.

Veel misstanden zijn vastgelegd door velen in rapporten en aangeboden aan de GVB directie, “DDR’66” hoer trollenkoningin van Huffelen, (niet gespeend van enige technische kennis) geen reactie van deze “DDR’66” trol. Achter haar rug wordt ze bijna door iedereen uitgelachen, er wordt niets met klachten gedaan. Maar zij krijgt wel een salaris van teruggebracht naar € 213.000 per jaar. Voor wat ? Een MBO 2 met technische kennis heeft meer intelligentie in zijn pink dan zij in haar domme hoofd.

Ze heeft al intern geroepen dat een lager salaris dit beneden haar Trollen Koningin-schap “DDR’66” waardigheid is. Volgens insiders vindt zij het GVB maar een ”kut” bedrijf dat niet bij haar persoonlijkheid past en daarom haar zinnen heeft gezet op een plek in de 1ekamer bij de eerstvolgende verkiezingen. Je moet er toch niet aan denken dat deze stelende DDR’66 Trollenhoer in de 1ekamer komt ?

Hoe is het mogelijk? dat zij als Rotterdamse kakkerlak Wethouder, Duurzaamheid, Binnenstad en Buiten (been) ruimte deze zware technisch functie kreeg in ons Amsterdam. (wie verzint dit!) Algemeen bekend is dat zij haar aanstelling aan die DDR’66 hoer Ollongren te danken heeft.

Ze heeft wel prima nevenfuncties bekleed: voorzitter wegfietsersbond, voorzitter kunstcentrum de rotte Appel, en nog meer van dit soort onzinfuncties. Ze wilde voorzitter worden van DDR’66, helaas voor haar doorzagen de mensen haar beperkte kwaliteiten en is zij het niet geworden. Fleur Graper haar tegenkandidaat won, ze kwam 460 stemmen te kort van de 461( waarschijnlijk op zichzelf gestemd, kuch).

Regelmatig vernemen wij, ook afgelopen tijd, bestuurders die ons informeren, geconfronteerd worden met boze reizigers die verhaal bij hun halen omdat er voor de zoveelste keer een storing is waardoor er geen vervoer mogelijk is. Haar omringende medewerkers van deze “DDR’66” trollenkoningin vertellen ons dat zij totaal geen technische kwaliteiten heeft en zo dom is als een achtereind van een varken. Nu gaan wij niet in deze uitspraak mee, want dan doen we het varken tekort want die is toch echt wel een stuk intelligenter dan deze trollenkoningin !

Door haar gebrek aan kennis zij regelmatig salarissenverhogingen uitdeelt aan haar managers die haar onkunde maskeren. Zij is altijd nergens te bekennen, natuurlijk wel op feesten en partijen om te zuipen, DDR’66 eigen!

Volgens insiders zijn haar dagelijkse bezigheden: lippenstift aanbrengen, nagels lakken, kousen optrekken, koffie drinken, slap lullen, facebook en twitteren. Op twitter verteld ze hoe en op wie ze gestemd heeft en wat een geweldige man de imbeciel/pedofiel Pechtholt wel niet is, om ziek van te worden!

Van Huffelen is de personificatie van een over het paard getilde politica die geen ballen verstand heeft van een technisch bedrijf maar door het college, door (toen) verantwoordelijke verrotte Wethouder (DDR’66) Ollongren van Amsterdam door de strot is geduwd.  U weet wel die van Amsterdam een republiek wil maken! Misschien mag ze nog een keer langskomen bij Pechtholt in zijn swaffel-appartementje. Ook directeur Techniek M. Lohmeijer steevast door personeel Lulmeijer genoemd was eerst een interim directeurtje, vult nu zijn zakken met € 210.000 per jaar. Me-Too affaire met van Huffelen? Het gros van het personeel GVB weet niet eens wie zij is? Dat geeft je toch te denken?

Lekker zuipen op een nieuwjaarsreceptie op kosten van de belastingbetaler, terwijl het personeel voor hun eigen consumptie moest betalen, schandalig!

Opmerking: Dit is een artikel uit een serie artikelen van de moedige ‘GVB-Klokkenluiders’ uit het komende boek: Inside GVB Leaks “De Corrupte ‘GVB–Rat in pak-Beerput’ van Asscher, Dijkstra, Van der Laan en Halsema”. Mocro Maffia geschokt! Het schokkende en alles onthullende boek zal worden gepresenteerd in een heel uur:” Corrupte ‘GVB–Rat in pak-Beerput” in de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir-SaltoTV(Video).