(van onze Stem van de Straat partij redactie i.s.m. onze Wordt Wakker redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Het is één grote Poppenkast, niemand gelooft het nog. Zangeres gaat viral met ‘Gele Hesjes- lied’(Video) over de Omgekeerde Wereld van de Ratten in pak waarin we overleven. Haven-Beerput’ Topje van de IJsberg’ onder de reet van PvdA Burgemeester Aboutaleb(Video)
De ‘Rat in pak corruptie’ rond de Top van de Gemeente Amsterdam en Rotterdam en in Den Haag de mega fraude VVD burgemeester Krikke (en  andere steden en dorpen) is zo weid verspreid en in alle wezels van het ambtelijke apparaat doordrongen dat als dat ooit echt naar behoren zou worden vervolgd door de FIOD en/Justitie en/of de Politie dan zouden markant alle voorgaande en huidige Burgemeesters en Wethouders(Video) en hun hoge ambtenaren en hun zakenrelaties achter de tralies verdwijnen. Al decennia‘s lang komt er om de zoveel tijd een ‘Mega-Rat in pak-corruptie’ naar buiten die tot heden allemaal onbestraft blijven. Zo en af toe wordt een klein corrupt gemeente raadslidje a la de PvdA’ Dakloze dief Bert van der Roest’ en/of een ‘VVD-Pedo Burgemeester Gebben'(Video) en/of PvdA -Pedo-Wethouders Brandes’ aka “de Lolita-man(Video) en Geile Ger Lindeman(Video)& CDA Pedo-Wethouders Klink’(Video) de laan uitgestuurd het Wachtgeld in, maar daar houdt het wel mee op.

Werkloze Labbenkakken opzettelijk jarenlang vergiftigt&uitgebuit door Tilburgse Burgemeesters Vreeman & Noordanus& Opstelten(Video).

 

De Corrupte ‘GVB–Rat in pak-Beerput’ van Asscher, Dijkstra ,Van der Laan en Halsema(Video)

Amsterdam is sinds Burgemeester Van der Laan & Wethouder Asscher een ‘Fraude-Walhalla’ voor corrupte ambtenaren(Video).

Dat is de “Deep State” van de ‘Rat en pak corruptie’ van ‘Royal-Taxfree-Shell-Banana-Fraude-Pedo-Nl’(Video) van  de VVD Godfather Rutte &Co ten voeten uit. En ‘Jan met de Pet het Gele Hesje’ wordt voor die ‘Rat in pak-corruptie’ tot op het bot uitgeknepen. Het corrupte en laffe college van Burgemeester Halsema en Wethouders heeft de drie leden van het dagelijks corrupte bestuur van stadsdeel Nieuw-West benoemd. Dit zijn  de Oplichters Emre Ünver (GroenLinksRechts), Ronald Mauer (D66 DDR66) en Erik Bobeldijk (SP, maar nu even niet!). Zij voeren de duistere taken en ‘Doofpot-bevoegdheden’ uit namens het misdadige college en in het landsbelang van de ‘Royal-Taxfree-Heersde Klasse’.

De gemeente Amsterdam onder leiding  van “Deep State”- GroenLinksRechts Burgemeester Femke-Boerka-Halsema’  heeft een klokkenluider die aan de bel trok over belangenverstrengeling &zakkenvullen van een hoge corrupte ambtenaar in stadsdeel Nieuw-West op straat gezet. Dat terwijl de klokkenluider volgens het interne onderzoeksbureau van de gemeente juist goed gehandeld heeft. In plaats van de moedige melder af te serveren, hadden alle alarmbellen bij de Burgmeester Halsema en het SP,D66, GroenLinks en ‘PvdA-Hoertjes’ Collge moeten afgaan.Dat blijkt uit onderzoek van de De Telegraaf en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir, onder andere gebaseerd op vertrouwelijke informatie die in handen is gekomen van deze krant en ons. Daaruit komt naar voren dat de ambtenaar, die volgens een woordvoerder Beroepsleugenaar van “Deep State” Burgemeester Femke Halsema als externe kracht werkzaam was voor stadsdeel Nieuw-West, in oktober 2017 terecht aan de bel trok over een schokkende Huisjesmelkers ‘Prins Bernhard Jr(Video)/of  VVD-Tweede kamerlid Haga -Vastgoed Maffia-integriteitskwestie’.

Twee Peten en zelfs drie Petten is normaal bij de corrupte Top van de Gemeente Amsterdam.

Er waren binnen het stadsdeel en de corrupte vastgoedafdeling van de centrale stad sterke aanwijzingen en bewijzen van belangenverstrengeling. De partner van een corrupte ambtelijk opdrachtgeefster in Nieuw-West die over vastgoedprojecten in de Wildemanbuurt besliste, bleek eveneens in de buurt actief te zijn en zou voor de gemeente het beheer van gemeentepanden voor zijn rekening nemen. Meerdere ambtenaren zouden die gang van zaken crimineel vinden, maar die zijn de mond gesnoerd zoals gewoonlijk. Een woordvoerder beroepsleugenaar van de “Deep State”-GroenlinkRechts Burgemeester Halsema ‘bevestigt dat de corrupte ambtenaar inmiddels van het dossier Wildemanbuurt is afgehaald en gepromoveerd. De ‘Mocro Maffia’ in Amsterdam spreek er weer schande van.

Geen onderzoek ,maar  “Halsema-Boerka- Doofpot”.

Een van de snoeiharde conclusies die het gemeentelijk Bureau Integriteit trok, is dat het corrupte ‘Nieuw-West-Doofpot- bestuur’ de melding van de klokkenluider nooit heeft onderzocht en in de Doofpot heeft gehouden. In tegenstelling: de Klokkenluider werd te verstaan gegeven dat de melding zeer onprofessioneel was en moest vertrekken. Daardoor werd niet ingegrepen. Er werden dan ook geen maatregelen genomen om de ‘Rat in pak-belangenverstrengeling’ te beïndigen.Een woordvoerder beroepsleugenaar van ‘“Deep State”-Burgemeester Femke-Boerka-Halsema’ bevestigt dat de klokkenluider die aan de bel trok niet meer door de gemeente wordt ingehuurd en op straat is gesmeten. Volgens bronnen, gebeurde dat uit rancune en hem de mond te snoeren. De woordvoerder beroepsleugenaar van Halsema zeg (liegt) nu dat de melding de corrupte ‘blinde’-  ’directie van Stadsdeel Nieuw-West niet heeft bereikt’. „Het stadsdeel heeft diverse gesprekken met betrokkenen gevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er terecht een melding is gemaakt.” Volgens de ‘Doofpot-zegsvrouwe’ was er evenwel ’geen sprake van belangenverstrengeling en/of een integriteitsschending.’ „Om toch iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is het betreffendeproject ondergebracht bij een andere ( corrupte) medewerker.” Ook concludeerde Bureau Integriteit dat het eerste signaal niet adequaat is opgeschaald naar de stadsdeelsecretaris. „Stadsdeel Nieuw-West heeft na deze zoveelste  Doofpot-casus extra aandacht voor het volgen van de juiste procedure rondom meldingen en signalen over integriteit”(Kuch), luidt de verklaring van Halsema aka “de Doofpot Hoer”  woordvoerder beroepsleugenaar.