( door ‘Underground Presentator’ van de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV(Video) ing Steve Brown )

 

AMSTERDAM-NOIR- Corrupte ‘Fracking & Oil-Rechter’ is het ‘Symbool & Gezicht’ van Corrupte Rechters van de Heersende Klasse in de EU en NL(Video).
‘Doofpot-Rechter D. Bode’ is het Nederlandse Symbool/gezicht van Corrupte Rechters in NL. Na het bizarre WOB-vonnis van ‘Doofpot-Rechter D. Bond’ in de zaak de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV tegen het corrupte Stimuleringsfonds voor de eveneens corrupte  Gevestigde Orde Journalistiek (Video)vroeg ik om het proces-verbaal (letterlijk –Verbatum- verslag van de zitting) inzake  het ‘Doofpot-vonnis’ omdat het dictum een valse voorstelling van zaken gaf( zie: dictum bij het vonnis ) :Corrupte ‘Doofpot-Rechter D. Bode’ wijst verzoek om namen 8 deskundigen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek af”(Video). Het Fonds en de Rechtbank Amsterdam zijn tegen transpiratie als het gaat om het (misdadige)-functioneren  van het Fonds en dat is symbolisch hoe verrot de Gevestigde Orde journalistiek en de Gerechtelijke macht vandaag de dag(Video) in het Nederland is van de subsidieverstrekker ‘Taxfree-Shell-Rutte&Co’.

De feiten ter zake:

Ik heb eerst een nette brief d.d. 28 august 2018  gestuurd(Video) met o.a. het verzoek om proces-verbaal waar ik wettelijk recht op heb als partij in het proces en daar werd onbeschoft niet op werd geregeerd.Daarna heb ik gebeld met de ‘Kafka-Rechtbank Amsterdam'(Video) en kreeg een ronduit onbeschofte gerechtssecretaris Toonen aan de lijn, die mij even als “Labbenkakken” van de Straat de les wilde lezen en o.a. hoe ik tegen ‘Zijne Koninklijke Hooguit Toonen’ mocht praten (hoor audio verslag hierna van de’ Illegale’ opnames van de zitting ). Daarnaast vroeg ik de aan hoogmoed lijdende Toonen namens mij aan de Rechter D. Bode te vragen nu hij kennis heeft genomen van de 8 anonieme deskundigen of hij ter zake  aangifte heeft gedaan op grond van de structurele ‘Miljoenen ons kent ons Rat in pak-corruptie’ gepleegd door een en/of alle 8 anonieme deskundigen (waaronder de Directeur Yoeri Albrecht van de Balie die tevens lid is van de ‘blinde’ corrupte Raad van toezicht van het ‘Stedelijk-Fraude-Museum’) in vereniging met het corrupte ‘Doofpot-Bestuur’ van de misdaadgroep Stimuleringsfonds (artikel 140) voor de Gevestigde Orde Journalistiek van de Heersende Klasse.

Steve Brown veegt de Vloer aan met de Landsadvocaat die misdaden van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek geheim wil houden(Video).

Corrupte ‘Fracking & Oil-Rechter’ is het ‘Symbool & Gezicht’ van Corrupte Rechters van de Heersende Klasse in de EU en NL(Video).
Maar ondanks dat beloofde hij mij het proces-verbaal op te sturen en de vraag door te geven aan ‘Doofpot Rechter Bode’. Dat bleek later een leugen,want er werd helemaal geen proces-verbaal op gestuurd aan mij en mijn de vraag werd geen antwoord geven, want volgens corrupte mevr. B El Houaa (zie Brief d.d.11 oktober 2018) van de Rechtbank Amsterdam is het onderzoek +(Doofpot) gesloten en blijft de Deksel voor eeuwig op deze ‘Mega- Corruptie Rat in pak- misdaden(Video)’.Toen er weer wat weken verstreken waren heb ik maar weer van armoede  gebeld met de altijd liegende ‘Kafka-Rechtbank Amsterdam’ met mijn herhaalde verzoek om het proces-verbaal. En een week later ontving ik geen proces-verbaal ,maar een cirkelredenering ‘Doofpot- brief’ dat ik geen belanghebbende ben en dus geen recht heb op een proces-verbaal( zie brief d.d. 11 oktober 2018). En dat de ‘Doofpot-rechtbank- D. Bode’ niet wil dat hun proces-verbaal en vals dictum vergeleken wordt met de waarheid ,omdat de zitting zonder toestemming was opgenomen.

De  ‘Censuur-Kafka-Rechtbank’(Video) had namelijk een verzoek aan de strijder tegen onrecht Nico van der Ham om de zitting te mogen opnemen van te voren afgewezen, wat in strijd is met de wet en dus om de woorden van de Rechtbank maar te gebruiken Illegaal is. De ‘Doofpot Rechtbank’ bij  schrijven d.d 11 oktober 2018 van de corrupte mevr. B El Houaa noemt die opnames illegaal. Wat ook een omkering van de wet is, want is het namelijk N.B. wettelijk illegaal om opnames van een zitting te verbieden behoudens in zeldzame uitzonderlijke zaken zoals dat bijv. de  ‘Royal-Pedo-VVD-Demmink -Minerva -misdaadgroep’(Video)een hele klas met ‘Volkse- kleuters en/of wezen heeft verkracht.  Die serie ‘Elite-Pedo-Rapist-Jimmy Saville’ (video)& ‘Pedo Rose- Ed Nijpel-’ &’ Pedo-Prins Claus(‘Video)  misdaad-zaken verdwijnen trouwens altijd in de ‘Elite-Pedo-Doofpot’.

Hoor hierna het ‘Illegale’ audio verslag in het kader van het Algemeen belang ( ‘Ons kent ons-Fraude’ van het Fonds van tegen de 30 miljoen euro) van de zitting en het onbeschofte & Leugen misdadig gedrag van  corrupte gerechtssecretaris Toonen en vergelijkt het met het (valse)dictum en dan weet u waarom ik het proces-vervaal van  de corrupte ‘Doofpot-Rechter D. Boden’ niet krijg:

 

Maar goed wat kan je ook verwachten van een  extreem corrupte Gerechtelijke macht ,alwaar Pedo-Officier van Justitie-Vincent Leenders’ (VVD)-Fraudeurs bijstaat(Video), niet dan?