( van onze Wordt Wakker redactie)

 

AMSTERDAM-NOIR- Voorgaande aan het debat van gisteren had Rutte eerst instrukties  gekregen van zijn echte Bazen “‘Loopjongen Rutte’ ontvangt zijn ‘Elite-Maffia-Bazen’ van de ‘Taxfree-Multinationals & Misdaadbanken”(Video).
De PVV is (met ons) op alle punten al jarenlang het vertrouwen in deze premier  VVD-Boef kwijt“, zegt PVV-leider Wilders meer dan terecht  bij het begin van zijn tweede termijn. Wilders noemt het “onverantwoord misdadig jegens met name de laagste en middenklasse ” wat de corrupte en laffe Premier in de ‘misdaad-kwestie’ rond de dividendbelasting heeft gedaan, “hij heeft de gewone eerlijke hardwerkende  mensen en zieken en bejaarden en werklozen keihard voor de gek houden(Video) om hun geld af te pakken”. De PVV vindt het ook kwalijk dat het vrijgekomen geld naar de verkeerde zaken gaat. Wilders komt met een motie van wantrouwen. “De premier Dief heeft iedere geloofwaardigheid en menselijkheid op dit dossier en in zijn algemeenheid  verloren“.PVV-leider Wilders wil meer dan terecht dat vrijgekomen miljarden naar de burgers gaat, die hebben de afgelopen jaren de crisis betaald hebben. De PVV wil dat het geld gestoken wordt in het terugdraaien van o.a. de btw-verhoging (op gezond voedsel )en verhoging van de huren(Video) en het geld naar de politie en onderwijs, zorg, zieken en bejaarden gaat. Dat was tegen het zere en corrupte been van Rutte en zijn nieuwe ‘D66-Trolletje Jetten’ en zijn ‘Nep & Fop Christen-Boy’s’ Segers en Buma.

Tweedeling van ‘Taxfree-Shell-Rutte2 en 3slaat nu ook misdadig toe in Onderwijs &Gezondheid zorg.’Rutte &Co’:”Pas op voor de Russen(Video)”.

D66-Freak-Rob Jetten’ de opvolger ‘Penthouse-Pechtold’.D66 verkracht eigen Referendum idealen. Bestaat D66 Tweede Kamerlid Rob Jetten echt?(Video)
Wilders veegde gisteren de vloer aan met de nieuwe Fractievoorzitter van D66 ‘DDR66-Freakje-Rob Jetten'(en Segers,Buma en Rutte): Ik ben Frits Wester niet die alleen maar ja knikt met zijn kale pan als u bralt en lieg, want de Bakker en de Slager gaan er niet op vooruit ’. Wilders veegde de laatste tijd constant de vloer aan met de net vertrokken  D66′ ‘DDR66 fractievoorzitter-Penthouse-Loverboy Pechthold’ die er niet meer tegen kon en als een Dief in de nacht het Luxe Wachtgeld is ingevlucht(video). En nu zet hij deze trant voort en veegt de vloer aan met de nieuwe liegende fractievoorzitter van D66 ‘DDR66-Freakje-Rob Jetten‘. De ‘Judas-coalitie’ van ‘Shell-Rutte’ is sinds deze week officieel om en schaft de dividendbelasting toch niet af.Toch wilde premier de altijd liegende’VVD -Godfather Rutte’ zijn eerdere woorden niet terugnemen over dat partijen die de dividendbelasting willen behouden ‘onverantwoorde risico’s’ nemen. Zelfs niet nu hij die omstreden taks zelf behoudt

‘Boy-Baudet’:geloofwaardigheid Rutte en Bende op dieptepunt:“Vroegpensioen te duur voor de ‘Vroeg-dood’ gaan Laagste Klasse in de Straf maatschappij van Rutte&Co(Video)”.
Als laatste van de woordvoerders spreekt Forum voor(geen) Democratie-leider Thierry Baudet. Hij noemt Rutte “een dociele loopjongen van ‘Mad Dog Trump’&Shell” en  van zijn oud-werkgever ‘Misdaadgroep-Unilever’ en zegt dat de “naïeve corrupte premier niet kan inschatten in welk internationaal-financieel krachtenveld hij opereert”. Nou, dat weet Rutte maar al te goed!!!!!!!  Baudet vindt dat door de hele misdadige gang van zaken “de geloofwaardigheid van de corrupte ‘Shell-premier’ een absoluut dieptepunt heeft bereikt en laat tot slot brutaal zijn achterwerk zien aan Rutte“. Daar werd Rutte wel vrolijk van. Ook Segers veerde verlekkert op met een rood hoofd bij het zien van de blote kont van ‘Boy Baudet’, maar sloeg gelijk daarna drie Kruisjes.Baudet liet weten dat hij een motie van wantrouwen tegen de premier sowieso zal steunen.

 ‘CU-Incest Bijbel-Belt Boss Segers’: nieuw pakket goed (Duivels)-alternatief voor afschaffen ‘Rutte-dividendbelasting’.
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers bralt  in zijn inbreng dat het besluit van Unilever om de verhuizing naar Rotterdam af te blazen “iets goeds” heeft gebracht: de Duivesle-afschaffing van didividendbelasting gaat niet door, waar ik wel altijd achter heb gestaan. De ChristenUnie noemde akkoord gaan met de afschaffing ooit “een meloen om door te slikken”. Volgens Segers is er “een goed Duivels-alternatief voor in de plaats gekomen dat zich richt op (geen)-werk en Nederlandse ondernemers“. Hij wijst onder meer op de verlaging van werkgeverslasten. PVV-leider Wilders valt de ‘Incest-Bijbelboss-Segers’ terecht hard aan: het meeste geld  gaat nog altijd naar de grote Witwas-bedrijven en Misdaadbanken, die profiteren van het verder verlagen van de winstbelasting en u hoort in de Cel of Hel”. Segers is zichtbaar geïrriteerd door de harde maar terechte  aanvallen van Wilders en bijt de PVV-leider toe: “Tel eens een keer je zegeningen( welke dan?) en ga meer bidden zoals ik in plaats van altijd maar hier klagen bij de interruptiemicrofoon en geniet van het ‘Billen-moment’ van Baudet’ net als ik” Segers liegt als een Duivels van het Groot Kapitaal dat er nu veel meer geld gaat naar middelgrote en kleine bedrijven en minder naar de grootste ‘Taxfree-Shell-Multinationals’ met als Grootaandeelhouder ‘Taxfree-King Willem’ en zijn Parasieten-‘Elite-Maffia-Familie'(Video).

Taxfree-Shell-Rutte3’: Arme Labbenkakken met Kanker kunnen ook dood neervallen(Video).
De oppositiepartijen kregen gisten weer niet wat ze wilden in de ‘Ping Pong Democratie'(Video): dat bijv.  premier de ‘Omgekeerde-VVD-Robin Hood Rutte’ eindelijk ruiterlijk zou toegeven dat zijn misdaadplannen met de dividendbelasting onmenselijk en crimineel waren. Dat zou voor de oppositie een enigszins bevredigend einde zijn aan een jaar lang discussiëren en gelieg van Rutte&Co over de misdadige- maatregel die nog meer ongelijkheid in de Straf de armen maatschappij van ‘Taxfree-Shell-Rutte’ en zijn ‘Taxfree-Shell-Graai-King Willem’, maar in een urenlang ‘Gebral & gelieg -debat’ van de zijde van de corrupte ‘Shell-Minister-President’ gaf hij geen draad.De oppositie raakte zo gefrustreerd dat zelfs Asscher de leider van de PvdA-hoertjes de motie van wantrouwen van Wilders tegen Rutte steunde.

Ex Partijleder van de Stem van de Straat partij ing Steve Brown legt hierna o.a. het Fenomeen’ Ping Pong Democratie’ uit:

Rutte: ik sta achter de Witwas & Uitbuit- Banken(Video)& Ratten in pak& Taxfree-multinational sen de ‘Royal- Ultra-Rijke-Elite-Gangsters  a La Kind Willem en Kin Salem(Video).
Waar de oppositie er vooral voor pleitte om het geld aan de door Rutte1,2,3 kaal geplukte burgers te geven, probeerde de Rutte en zijn ‘Judas-coalitie CDA, CU en D66’ uit te leggen waarom weer de keus voor de Misdaadbanken en ‘Taxfree-Multinationals terecht is. Deze Misdaadgroepen van de Elite- Gangsters  zouden anders veel minder lastenverlichting krijgen door dit kabinet dan de burgers, die door het regeerakkoord al belastingverlaging krijgen loog Rutte, want de Burgers gaan er feitelijk 800 miljoen op achteruit door alle gluiperige  verhogingsmaatregelen (11) van Rutte&Co.

‘Duivelse Buma’ geloof meer in het afschaffen van de Dividend belasting dan in de Bijbel(Video). Witte meisjes’ blijven steken op MBO met dank aan CU Minister Slob en vallen in Handen van Loverboy’s(video).
De Nep en Fop Christen CDA-leider ‘Censuur-Lord-Buma’: “Ik roep met God de oppositie op zich niet tegen onze Banken & Multinational & Royal-Ultra Rijken’ als mijn King Willem te keren maar zich te realiseren dat daar het geld (niet)wordt verdiend waarmee we onze ( ondermaatse zorg voor de Laagste Klasse en Middenklasse )-zorg en  (kansloze voor de Laagste Klasse)-onderwijs kunnen betalen.

Rutte en Asscher beide al jaren volstrekt ongeloofwaardig net als  de ‘Nep en Fop Christen-Segers&Buma’, ‘Freakjes-Pechthold &Jetten’ en ‘Boy-Klaver’ van de corrupte Gevestigde Orde partijtjes.

De motie van wantrouwen die Wilders indiende tegen de ‘VVD- Boef Rutte’ werd opmerkelijk genoeg dus ook gesteund door de PvdA-hoertjes en niet door GroenLinks Rechts’ Die arbeiders verraders  partij staat normaliter niet zo snel achter een dergelijke Wilders motie tegen hun ex ‘gabber in crime’ Rutte, maar de ergernis over Ruttes gelieg en geroof bleek te groot. De steun van Schizofrene -Asscher'(Video) maakte het debat voor Rutte pijnlijker, want Asscher heeft hem in Rutte2 altijd gesteund in het bestelen en uitbuiten van  ‘Jan met de Pet’. Uiteindelijk werd de motie met 49 voor en 93 tegen verworpen. GroenLinks Rechts van de ‘Rutte-Trollen Klaver en Ojik ‘(Video) en de Godsdienstwaanzinnige SPG van Kees van der Staatij steunde Rutte. SGP was Godsdienstwaanzinnig en blijft Godsdienstwaanzinnig.Rutte:” prima Club mannen die mij altijd steun (Video)“!

Rusland Hysterie –dag’ bij de Staats BBC& NOS: Armen gaan 9 jaar eerder dood dan de Rijken en daar komt geen Rus aan te pas !(Video)
In tegenstelling tot ‘Yes, we Can Boy Klaver’ van GroenLinks Rechts steunt de SP de motie van wantrouwen van Wilders tegen premier de VVD Godfather Rutte wel. SP-leider Lilian Marijnissen noemt de conclusies van het debat “niet fraai en ronduit misdadige tegen het Volk “.Het grote Bloedgeld trekt hier kennelijk aan de touwtjes, grote beslissingen worden blijkbaar genomen door topmannen Elite-Gangsters van de Royal-Taxfree-Shell- multinationals”. Marijnissen vindt dat Rutte iedere geloofwaardigheid kwijt is, maar omdat hij nu eenmaal met een zetel de meerderheid heeft kan hij doen en laten wat hij wil . “Hij heeft gegokt en verloren en toch weer gewonnen en het is het aanzien van de democratie die weer eens zwaar beschadigd is door Rutte en zijn ‘Judas-partijtjes CDA,CU en D66 en GroenLinks, dat mag ook wel een gezegd worden .”

 

 

 

 

f