(door ing S.K.A Brown)

AMSTERDAM-NOIR- ‘Dumass-Legal Head-& Witwas- Palmbomen- Directeur Marcus Turner’ adviseert mij geen ruchtbaarheid te geven aan zijn ‘Wartaal-Boekje’ van ‘Fantast-Ratje -Sol Bouzamour’.’Moordaanslag’ op Steve Brown door ‘Fantast-Ratjes-Pauw& Bouzamour’.‘Kwaadaardige -Fantast-Bruine Ratje Sol Bouzamour’ schrijft in zijn ‘Wartaal-boekje’ dat hij werkte voor Steve Brown toen hij kleuter was(Video).

Op verzoek van BNNVARA -Noord-Korea & Pauw wordt onderstaand video ‘Moordaanslag’ op Steve Brown Wereldwijd geblokt op youtube. Maar nog wel hier te zien.

Naar aanleiding van mij schrijven d.d.26 september 2018 :”Uitgeverij Maffia-Grachtengordel bazen Robbert Ammerlaan & Cees Wessels:”Voor al uw Karaktermoorden met de pen!(Video) reageert de louche en corrupte ‘Dumass-Legal Head – & Witwas-Palbomen-Marcus Turner‘van de ‘Witwas-Uitgeverijen-Overamstel & Hollandsdiep’ kennelijk namens zijn ‘Grachtengordel-Maffiabazen Ammerlaan &Wessels’. Blijkens zijn domme, beledigende, hautaine ,merendeels leugenachtige ‘Ratachtige-reactie’ stel ik wel vast dat hij niet betwist dat zijn bazen Ammerlaan &Wessel gekwalificeerd mogen worden als ‘Maffia-Grachtengordel-Bazen’,alwaar men Karaktermoord kan bestellen en laten publiceren uitvoeren. Immers de ‘Legal- (domkop)-Head Marcus’ betwist niet dat ik dat stel in mijn hiervoor genoemde schrijven d.d. 26 september 2018, die gepubliceerd is op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. En dan is het adagium van :”Al hetgeen dat niet betwist is mag voor waar worden aangenomen” van toepassing. Daarnaast zou Turner ook een Katvanger kunnen zijn van nog grotere ‘Elite-(Pedo)-Gangsters’, want onder zijn naam hangt een Kerstboom aan Witwas-‘Nep en Fop BV-tjes’. Opvallend dat de FIOD die nog niet heeft onderzocht? Of juist niet?

Rent een Recent Peppelenbos’ neemt het op voor ‘Fantast-Ratje Bouzamour’ en beledigt Steve Brown(Video).

Analyse van het media pulp schandpaal mechanisme.

 

Ik en de mijne zijn helaas al 20 jaar het slachtoffer van een Haat en laster campagne van o.a. Peter van Zadelhoff, Ilan Sluis, Marco Louwerens en Thomas Acda  (Video) in vereniging met o.a. de Ratten ‘Politie-informant& Junkie-Peter R de Vries’ en ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’, en ‘Media-Huurmoordenaar- John van den Heuvel’, enz.,enz. van de Media-Maffia. Maar ook de ‘Grachtengordel’-Maffia a la Het  Parool &Paul Vugt, de oude PvdA NSB-er Jan Jansen van Galen, en Bart Middelburg, ‘Rent een Recent Peppelenbos’(Video) etc. die ik menigmaal voor de Rechter en/of de Raad voor Journalistiek getrokken heb wegens onrechtmatige Haat&Smaad-publicaties en/of Tv-lynch &Laster-uitzendingen ten koste van mij en de mijne. Maar er is voor alles een eerste keer. Nadat ‘Fantast-Ratje-Sol’ smaad, laster en gevaarzetting op mij heeft gepleegd in vereniging met ‘Subsidie-Miljonair&Jaknikker Pauw’ adviseert’ Katvanger- Domass-Head Legal Marcus’ van de ‘Grachtengordel-Maffia -bazen Ammerlaan & Wessels’ mij geen ruchtbaarheid meer te geven aan hun ‘Wartaal-Kleuter–Boekje’van de ‘Fantast–Ratje Sol’, een gefrustreerde& geestelijk gestoorde homo in de Kast.

U gelooft het niet? Nou, leest u maar hierna:

Aan: jestelesto@hotmail.com
Onderwerp: Eis tot schadevergoeding en rectificatie op grond van smaad en laster.

“Geachte heer Brown,

Het boek Narcissus is een roman, een fictief werk, geen documentair of non-fictief werk. De roman bevat autobiografische elementen maar is voor een groot deel niet waargebeurd. Feiten en fictie zijn vermengd. Ook de in de roman voorkomende personages zijn in grote mate gebaseerd op fictie. U noemt de auteur een fantast. Dat is hij ook, een vakmatig fantast. Zijn roman is de vrucht van zijn fantasie. Dat sommige elementen in de roman daadwerkelijk door hem zijn ervaren, doet daaraan niet af. De auteur heeft ook helemaal niet de bedoeling om verslag te doen van daadwerkelijke gebeurtenissen, nogmaals, het is een fantasierijke roman. De lezer realiseert zich in dit fictief verhaal, dat hij de belevenissen van de auteur opgediend krijgt en zal dit met een korrel zout nemen.De auteur laat in het midden hoe feit en fictie zijn verdeeld. Ik kan er dus niet veel over zeggen, anders dan het volgende.  Het hoofdpersonage Joshua is deels autobiografisch. De auteur heeft bijvoorbeeld daadwerkelijk op de Wallen gewerkt en is in de criminaliteit beland. Het romanpersonage Bruine Steven is een verzameling van verschillende personages die de auteur in zijn fantasie tot een romanpersonage heeft versmolten. Dit romanpersonage is grotendeels fictief. Zoals u zelf ook aangeeft, kunt u inderdaad in ieder geval niet dat romanpersonage zijn, aangezien de in de roman beschreven relatie tussen het hoofdpersonage Joshua en het personage Bruine Steven simpelweg niet de beschrijving kan zijn van een daadwerkelijke relatie tussen de auteur en u, immers alleen al wegens het leeftijdsverschil kan een dergelijke relatie überhaupt nooit bestaan hebben. Fictie dusVerder is het zo dat in de roman geen specifieke uitspraken worden gedaan over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, maar verschillende zaken (zoals het opvoeren van bepaalde modellen auto’s als een Porsche Cayenne) suggereren dat het verhaal zich afspeelt eind jaren ’90 en begin deze eeuw. De coffeeshop waar u over schrijft, The Happy Family, sloot in 1986 haar deuren, de auteur was toen 4 jaar oud. Ook fictie dus( de Dumass- Marcus neemt hier dus mijn agrumenten over dat Sol Liegt bij Pauw).  Tenslotte geldt dat de fysieke kenmerken tussen het romanpersonage Bruine Steven en u geenszins overeenkomen. Het personage Bruine Steven heeft bijvoorbeeld witgrijs haar en draagt driedelige pakken.   Wij vinden het vervelend dat u aanstoot neemt aan de roman. Dat betekent echter niet dat we de roman daarom uit de handel halen of iets dergelijks. Rectificeren is ook niet aan de orde, immers vruchten van fantasie zijn niet voor rectificatie vatbaar. Tot dat alles zijn we ook niet verplicht, aangezien de gebruikte vermenging van feiten en fictie (zogenaamde faction) in het boeken- en filmvak in de praktijk en ook juridisch een aanvaard concept is.U geeft nu door plaatsing op uw blog veel ruchtbaarheid aan uw onmin. Daarmee lucht u uw hart, maar daarmee vestigt u tegelijkertijd ook ieders aandacht op hetgeen waarvan de publiciteit u nu juist dwars zit. Het in het algemeen uw ongenoegen kenbaar maken staat u natuurlijk vrij, maar ik vraag me af of u zichzelf daarmee een dienst bewijst.Maar goed, nogmaals, ik vind het heel vervelend dat u helemaal niet blij bent met de roman, maar ik kan er niets anders van maken dan concluderen dat u toch zult moeten aanvaarden dat het boek er

Met vriendelijke groet,Marcus Turner.

Mijn antwoord op het voorgaande:

Re: Eis tot schadevergoeding en rectificatie op grond van smaad en laster.
wo 26-9, 15.43
Aan: Marcus Turner (Marcus.Turner@overamstel.com);info@hollandsdiep.nl;info@overamstel.com;
Mr. P van de Laar (info@vandelaaradvocaten.nl);contact@bnnvara.nl;pers@bnnvara.nl;
thijs.verheij@bnnvara.nl;gert-jan.hartlief@bnnvara.nl

Wat is uw functie en namens wie schrijft u?

En los van uw hele betoog die kant nog wal raakt in deze zaak en hetgeen ik stel is dat u voorbij gaat aan het feit dat uw ‘auteur’  klip en klaar heeft gezegd bij Pauw dat ik ‘Bruine Steven’ de rat ben, een en ander vergezeld met het meest bekeken filmpje van mij dat ik Peter R. de Vries een schop onder zijn corrupte kont geef. Indien uw antwoord het standpunt is van de door mij aansprakelijk gestelde partijen in deze, dan zal ik per omgaande de partijen in kortgeding betrekken. Ook Pauw stelde tijdens de uitzending dat hij mij in ‘Bruine Steven’ herkende en dat werd niet tegen gesproken door uw ‘auteur’ daarnaast ben ik de volgende dag plat gebeld en aangesproken op straat wie die mafkees was ( Sol Bouzamour) die mij bij Pauw een rat noemde. Ook deze mensen zullen worden opgevoerd als getuigen dat zij opmaakte uit het betoog van uw ‘auteur’-Riool-acteur’  en Pauw dat ik ‘Bruine Steven’ de Rat ben ( zie de beelden van de TV-uitzending van Pauw en Bouzamour.).Ik noem u auteur niet alleen geestelijk gestoorde Fantast , maar een kwaadaardige smaad en laster plegende fantast over mij die bij Pauw stelt dat ik ‘Bruine Steve’ ben! Daarnaast geeft u geen antwoord op mijn verzoek om een interview met Robbert Amerlaan en Cees Wessels en Sol Bouzamour. We zullen zien wie het in deze zaak het uit eindelijk het vervelends gaat vinden! Ik kan u nu  al verzekeren op  grond van ervaringen met dergelijke zaken in het verleden dat ik en de mijne dat niet zullen zijn. U vergeet kennelijk dat uw uitgeverij in Amsterdam zit.Maar indien u spreekt namens de door mij aangesproken partijen in deze stel ik vast dat de partijen volharden in het plegen van dagelijkse gevaarzetting en smaad en laster jegens mij en de mijne. En u begrijpt natuurlijk wel dat we dat niet straffeloos over onze kant laten gaan.U moet ophouden met uw belerende en beledigende toontje dat ik er geen ruchtbaarheid aan moet geven, nadat u het eerst op nationale tv voor bijna een miljoen kijkers heeft geopenbaard dat ik  ‘Bruine Steven’ de rat ben in het door mij gelaakte wartaal boek. Denkt u dat ik net zo dom ben als  als de veroordeelde Lafe en geestelijk gestoorde bejaarde Overvaller-Sol ( heeft Sol een jaar voor gezien in de gevangenis). Ook u en de uwen zal moeten ervaren dat ik en de mijne er zijn en niet weggaan tot het boek van de markt af gehaald wordt, schadevergoeding betaald en gecertifieerd wordt. Juridisch gesproken zo lang dit boek op de markt is en niet aan mijn eisen is voldaan hebben wij een verbond voor het leven.Ik bel u en/of Cees Wessel en/of Robbert Ammerlaan en de andere betrokkenen morgen na 12 uur voor een afspraak voor een interview en/of wellicht kom ik en de mijne al langs met een cameraploeg, tenzij u mij een datum geeft voor een interview .Btw bent u degene op bijgevoegde foto zodat wij niet de verkeerde interviewen mochten wij u op straat tegen komen.

Tot Slot:Uiteindelijk bepaald de rechter en niet u en de partijen die u kennelijk vertegenwoordigd of het boek van de markt gaat.

In afwachting van uw antwoord

ing S.K.A.Brown en The Street Soldiers redactie