(door Hans de Groene in  het gezagsgetrouwe ‘Vod -Trouw'(video) en bewerkt door onze  waarheid commissie)

AMSTERDAM-NOIR-Het is niet van deze tijd om de belasting op gezond en duurzaam kraanwater (en voedsel, medicijnen,en de huur) te verhogen, betoogt Hans de Groene directeur van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland.In ander menselijker tijden voor de ‘Neo Liberale& ‘Christelijke’ Fascisten’ van gewetenloze, corrupte types als de altijd liegende seksloze Godfather Rutte&Co aan de macht kwamen was drinkwater en medicijnen gewoon gratis en was het Ziekenfonds er voor iedereen. Geen eigen risico wanneer men ziek werd. Waren de huren betaalbaar voor ‘Jan met de Pet’, etc.. De Neo-‘Christelijke’-Liberale misdadige stroming met het ‘Taxfree-Shell –Koningshuis’ is feitelijk misdadiger jegens het Volk dan de ergste ‘Volkse-Maffia-groep’.  Steve Brown legt u hierna uit hoe dat zit:

 

Water is een deel van de natuur dat aan alle mensen toebehoort. Maar ‘Taxfree-multinationals’ met hun loopjongens Rutte&Co maken van water een verhandelbaar goed, ten koste van de armen in de Derde Wereld en delen in de EU, zeggen de Canadese activisten Barlow en Clarke.Nu grote delen van de wereld kampen met droogte en vervuilde waterwegen, is water de olie van de 21ste eeuw, en daar proberen grote transnationale waterbedrijven van te profiteren, aldus Barlow en Clarke. Gesteund door de corrupte Wereldbank waar Rutte wilde dat zijn aartsleugenaar Zijlstra Champagne zou gaan zuipen, het misdadige IMF van de ‘Mega-Fraudeur La Garde‘ en de heersende misdadige Neoliberale opvattingen in het corrupte Westen van de ‘Killer-Elite’, proberen zij op agressieve ‘Ellite-Maffia-manier’ de watervoorzieningen en waterzuiveringsinstallaties in de wereld in handen te krijgen. Armlastige derde wereld & EU-landen worden gedwongen om hun watervoorzieningen over te dragen.Watergiganten als de misdaadgroepen Franse Vivendi en Suez verdienen inmiddels aan zo’n tweehonderd miljoen consumenten ‘Bloed-ploen’ verspreid over 150 landen van water.De slachtoffers in deze wateroorlog zijn de consumenten, en vooral die in arme landen. De waterbedrijven, of de ‘Maffia-Waterlords’, zoals Barlow en Clarke ze noemen, maken grote ‘Bloed-winsten’, rekenen hoge prijzen voor het water, en sluiten de kraan van armen die hun rekening niet kunnen betalen zonder pardon af net als in Nederland. Er is weinig transparantie in hun manier van ‘Elite-Maffia-zaken doen’, ze produceren water van slechte kwaliteit en worden verdacht van omkoping en corruptie en zelfmoorden, aldus Blue Gold.

‘PvdA Kapo -Klijnsma-Participatie-Slaven-wet’ (Video)voert de Sarphati-armenarts weer in en verbied Tolerantie en Barmhartigheid (deel 1) (Video).

Christelijke’ Thuiszorg van Schoenen Fetisj CDA Minister Hugo de Jonge is ‘Duivels-(On)-leefbaar’.
De drinkwaterrekening voor de Nederlandse Volks bestaat nu al voor zo’n 27 procent uit belastingen. Nog meer belasting heffen op drinkwater lijkt dan ook vreemd, zeker in deze tijd waarin we gezondheid en duurzaamheid belangrijk vinden, aldus een naïeve Hans de Groene in het ‘Christelijke’ gezagsgetrouwe CU&SGP-Trouw .Maar als het aan het “Laat de armen ook dood gaan van de ‘Dorst-Kabinet Rutte3’ ligt, komt er een verhoging van het lage btw-tarief, van 6 procent naar 9 procent per 1 januari 2019. Dit lage btw-tarief – en dus de verhoging – geldt ook voor drinkwater wat op zich al misdadig is. In de huidige tijd zou je mogen verwachten dat juist minder gezonde en minder duurzame producten voor hogere belastingheffing in aanmerking zouden komen. Maar niets van dat alles. Nu hebben de armen  en de Laagste Klasse al een lagere levensverwachting van 7 jaren, maar Rutte& zijn ‘Judas Partijtjes CDA, CU en D66’ vinden dat niet genoeg:  “Die “Labbenkakken” moeten nog eerder dood en het liefst ook nog sterven van de dorst, terwijl wij ze hun laatste cent afpakken

Eerste levensbehoeftes moete duur betaald worden Volgens Rutte&Co
Zelfs de  drinkwaterbedrijven vinden een nog hogere belasting op drinkwater niet van deze tijd. Drinkwater is een eerste levensbehoefte, past bij een gezonde levensstijl en wordt op milieuvriendelijke en duurzame wijze gemaakt. Bovendien wordt het zonder verpakking en zonder vrachtwagenkilometers bij iedereen thuisbezorgd, behalve bij de arme sloebers waar het water al is afgesloten omdat zij niet konden betalen, wat trouwens in strijdt is met de mensenrechten. Drinkwater past dus perfect in het overheidsbeleid, gericht op bevordering van een gezonder voedingspatroon en een duurzamere samenleving.

Eigen verantwoordelijkheid, maar niet voor de ‘Killer-Elite’ en hun bestuurlijke Ratten in pak(video).
Verbetering van de volksgezondheid was voor de overheid vanaf eind negentiende eeuw een belangrijke reden om te investeren in een goede, betrouwbare drinkwatervoorziening, medische zorg en gezond betaalbaar voedsel. Te veel arbeiders haalde de dertig jaar niet eens en drukte de winst van de onmenselijke kapitalisten( Grondleggers van de Liberale& ‘Nep en Fop Christen’) Waar drinkwaterleidingen werden aangelegd, verdwenen ziektes als cholera en nam de levensverwachting fors toe. Tegenwoordig verwacht de Misdadige ‘Neo- Liberale- fascistische- Overheid’ van de reeds voor minimaal 30% kaal geplukte burgers ook dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde levensstijl met gezonde en duurzame keuzes. Maar hoe dan? Als men moet rondkomen van een honger uitkering en/of salaris in de Straf de armen Maatschappij?  “De Nederlandse drinkwaterbedrijven proberen deze keuze zo gemakkelijk mogelijk te maken door betrouwbare levering van uitstekend water en een goede service, door het plaatsen van openbare watertappunten, aanwezigheid op festivals en evenementen en door voorlichting en educatie”, aldus Hans de Groene.Maar het belangrijkst is natuurlijk dat de drinkwaterbedrijven zich inspannen water van uitstekende kwaliteit te leveren tegen zo laag mogelijke tarieven. En daarin zijn zij redelijk succesvol. In de afgelopen vijftien jaar is de kostprijs per kubieke meter nauwelijks gestegen, gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een bijna voortdurende daling. Maar het profijt voor de klant wordt tenietgedaan door steeds hogere belastingen van de Heersen Klasse of te wel de ‘Killer-Elite’. Twintig jaar geleden bestond het consumententarief voor drinkwater voor bijna 15 procent uit belastingen, tien jaar geleden was dat bijna 25 procent (met dank aan de PvdA& GroenLinksRechts arbeiders verraders) en na de komende btw-verhoging zal dat zo’n 30 procent zijn. Dit zijn vooral verbruiksbelastingen: de Belasting op Leiding-water (BoL) en de btw. De btw drukt ook op de BoL. Door deze belasting op belasting leidt de btw-verhoging uiteindelijk tot een stijging van de jaarlijkse drinkwaterrekening voor burgers en bedrijven met 50 miljoen euro en dat is slechts een klein deeltje van de 300 miljoen euro die Taxfree-Shell-King Willem jaarlijks Taxfree vangt en die ‘Super- misdadige-familie’ drinkt niet eens water uit de kraan! Dit zal de vraag naar drinkwater niet echt beïnvloeden – die is vrijwel inelastisch – maar drinkwaterbedrijven vinden dat de prijs moet worden bepaald door de kosten van productie en distributie. Dus óf geen btw-verhoging voor drinkwater óf compensatie via een lagere BoL.

Overheidsvisie is van Rutte&Co ronduit misdadig jegens het gewone Volk.
Het zou van menselijkheid getuigen als het ‘Pluk de armen Taxfree-Shell-kabinet-Rutte3 ‘niet alleen kiest voor verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie waarmee met name de allerarmste en de Laagste en Midden Klasse zwaar worden getroffen, maar daarbij vooral kiest voor het belasten van ongezonde en vervuilende consumptie. Want het belasten van een gezond en duurzaam product als drinkwater en voedsel is gewoon een zware misdaad jegens het Volk .