Aan: het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ,Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag(per mail)

en Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam.

Bezwaarschrift tegen beslissing tot afwijzing d.d. 29 juni 2018  van het Stimuleringfonds voor de Journalistiek verzoek WOB Steve Brown en verzoek tot Voorlopige voorziening bij Rechtbank Amsterdam,sector Bestuursrecht .

AMSTERDAM, 18 juli 2018

Inzake, Hoofdredacteur Steve Brown van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en eindredacteur van de Stem van de Straat/Salto TV tegen Stimulering fonds voor de(Gevestigde Orde)-Journalistiek.

Geachte wederpartij, Edelachtbare,

Welke criminele Monsters (video)zijn de Geheime deskundigen bij het Corrupte ‘Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde Journalistiek’.
D.d. 31 mei en herhaald 27 juni 2018( prod1.;Pleitnota) hebben wij u verzocht op grond van de WOB de namen bekend te maken van uw 8 anonieme riant betaalde deskundigen van gemeenschapsgeld ( subsidie). U heeft dat d.d. 29 juni 2018 geweigerd( zie Prod 1 ; Pleitnota) Tegen die afwijzende beslissing uwerzijds tekenen wij hierbij gemotiveerd bezwaar aan( Zie:Prod 1) en verzoeken gelijktijdig de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht om een voorlopige voorziening uit te spreken voor 1 september 2018, omdat dan weer het nieuwe  seizoen van de Stem van de Straat van Straat/Salto TV gaat beginnen.  Wij stellen geen prijs op een  ‘Schijn-hoorzitting uwerzijds’, aangezien de ervaring ons met u geleerd heeft dat die zinloos is, want u staat niet open voor hout snijdende argumenten en feiten in deze en ergerlijker u ook nog aantoonbaar en schaamteloos liegt( zie: Prod 2: audio) en ons ook nog eens een keer tijdens de betreffende ‘Schijn-Hoorzitting(zie; Prod: 2:audio’ ) beledigd en kleineert.Daar lenen wij ons niet nog een keer voor (al zijn wij mensen van de straat).

Prod 2 : 

 

Hoorzitting:

Bovendien kost het en ons alleen tijd en geld dat wij anders dan u wel beter kunnen gebruiken als leden van de Stem van de Straat c.q. de Laagste Klasse. Los van het bovengenoemde gaat het ons al lang niet meer uitsluitend om onze ten onrechte afgewezen subsidie aanvragen voor de Stem van de Straat, c.q. de laagste Klasse, maar wij achten het nu letterlijk in het kader van het algemeen belang wie de 8 deskundigen zijn die u zo halsstarrig met o.a. de hulp van een peperdure keihard liegende Landsadvocaat Mr. Jean Paul Heinrich (Video) geheim wilt houden met drogreden en list en bedrog.En daarmee lijnrecht ingaat tegen alles waar de Journalistiek voor hoort te staan en dat op kosten van Gemeenschapsgeld. Wij denken op grond van uw duistere wan en misdadige gedragingen in deze inmiddels dat er bij de 8 deskundigen de meest corrupte figuren zitten uit het ‘Ons kent ons segment’ en de ‘Media-Pulp-sensatie-Maffia’ van John Mol en zijn loopjongen de rechtens vastgestelde ‘Maffiajournalist  Peter R de Vries’ die men maar kan bedenken. Hoe het ook zij, wij verzoeken u per omgaande uw afwijzing van ons bezwaarschrift te nemen in deze, zodat de rechtsgang daarmee van start kan gaan in deze, indien nodig tot aan het het Europese Hof van de Rechten van de Mens.

In afwachting van uw afwijzing’s (drog)-beslissing op ons bezwaarschrift,

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

Bijgevoegd:  Prod 1 Pleitnota en bijhorende correspondentie over en weer.

Prod2 :audio

LOL: