(ingestuurd door Sheila Swerissen)

AMSTERDAM-NOIR-Persbericht

zie: Prinsen Legal Opinion: DE RECHTSSTAAT IS OOK VOOR KINDEREN – Visie ouders

Woensdag 13 juni 2018 vindt op het Malieveld in Den Haag een manifestatie plaats van ouders die protesteren tegen de gang van zaken rond het Actieplan Waarheidsvinding van Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

Met dit Actieplan voert de Minister een motie van de Tweede Kamer uit om te komen tot invoering van waarheidsvinding in procedures over maatregelen van kinderbescherming (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen). In zulke zaken worden van oudsher veel ongegronde beschuldigingen geuit tegen de ouders ter onderbouwing van een verzoekschrift aan de kinderrechter. De professionals wimpelen verweer af met het mantra: “In het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding”. De Kinderrechter vertrouwt op de juistheid van wat de professionals zeggen.

Deze manifestatie is een reactie van onafhankelijke ouders op het congres Waarheidsvinding van 10 november 2017 op de Erasmus Universiteit, georganiseerd door daartoe geselecteerde ouders uit “cliëntenraden”. Op dat congres ontstond een vernietigende stemming, gericht tegen de professionals. Het Actieplan gaat geheel voorbij aan de werkelijkheid tijdens het congres.

Tijdens de Manifestatie “OpkomstvoorhetKind” zal afstand worden genomen van het ambtelijk opgestelde Actieplan Waarheidsvinding en zal een visiedocument worden gepresenteerd met een tegengeluid.

Datum: Woensdag 13 juni 2018

Plaats: Malieveld Den Haag

Tijd: Van 14:00 uur tot 18:00 uur

Sheila Swerissen
06-45522760

 

Manifestatie voor Het Kind

 

Opkomstvoorhetkind.wordpress.com

 

Opmerking: A.s maandag uitgebreid aandacht in “De Stem van de Straat/Saltotv” aan deze manifestatie met Sheila Swerissen en mr Peter Prinsen met schokkende feiten m.b.t. de jeugdzorg maffia van o.a. VVD- Griezel Teeven(Video) en dat de waarheid of een kind wel of niet goed thuis zit er niet toe doet: Staat-Kinderen weggeroofd met de Wet in de hand uit de Laagste Klasse zijn Big Business voor de Jeugdzorg Maffia en vallen ook in nog vaak de handen van Elite-Pedofielen&Serie Rapisten als Jimmy Saville en Joris Demmink en dan geeft Jeugdzorg van Teeven niet thuis.