( van onze Elite-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Max pakt Graaiende & Pensioenfonds ‘Mafioso-BOBO’s’ van D66 Minister Koolmees aan(Video).
De ‘Graai en Naai Bobo’s van de corrupte Pensioenfondsen brengen zichzelf in gevaar door nog te vaak gebruik te maken van de ruimte die de wet ze biedt om hun zakken te vullen. Ze innen (stelen)te weinig premie van ‘Jan met de Pet’ en keren te veel uit aan hun zelf. Daarom moeten de ‘Misdaad-fondsen’ verder aan banden worden gelegd, vindt de corrupte De Nederlandsche-(Misdaad)- Bank.In de huidige situatie gokken pensioenfondsen erop dat ze met beleggingsresultaten het verschil wegwerken, schrijft DNB in een brief aan de voor het merendeel corrupte partijtjes de ‘Nep en Fop Christelijke CDA’, de ‘VVD-Misdaadgroep’,de ‘Koppelbaas-partij-PvdA’, ‘Incest-Bijbelbelt CU’,D66 DDR66 en GroenLinks Rechts(Video) in de Tweede Kamer. Daar is donderdag een rondetafelgesprek over de regels voor pensioenfondsen.„Het inleggen (stelen) van te weinig premie en het uitkeren van te veel pensioen hoge ‘Bobo-Graai -Salarissen’ hebben de financiële positie van meerdere misdaad-fondsen, waaronder de grootste, verslechterd”, aldus DNB. Een aantal grote Misdaad-fondsen, waaronder het ABP dat de ambtenarenpensioenen regelt, heeft inderdaad veel te weinig in kas om aan de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen als de Bobo’s en hun ‘Gabbers in crime’ de ‘Super-Elite-Gangsters’ van de de ‘Bloedzuiger- Hedge- fondsen’ door gaan met hun Zakkenvullen .Fondsen die te weinig innen( stelen van Jan met de Pet), moeten wat DNB betreft ook de pensioenbeloftes naar beneden bijstellen aan ‘Jan met de Pet’, maar zwijgt over de Mega –Graai&Naai Salarissen van de Bobo’s.