Open Brief: Aan Het Parool,c,q, Hoofdredacteur Ockhuysen en van Galen en Hoofdofficier van Justitie de Wit.
(info@atlascontact.nl,info@deschrijverscentrale.nl,info@uitgeverijbalans.nl , m.boomsma@parool.nl, r.ockhuysen@parool.nl,k.leupen@parool.nl,amsterdam@om.nl)

AMSTERDAM, 12 april 2019

Inzake, onrechtmatige daad jo Strafwaardige smaad en laster jegens ing Steve Brown en de zijne en opzettelijke Kwaadaardige, manipulatieve Beïnvloeding  van de Verkiezingen ten koste van de Stem vd Straat( Laagste Klasse).

(door ex Partijleider van de Stem van de Straat partij ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR- Zwarte dag voor de Democratie en Pers: 50% Stemde niet in Amsterdam. Partijleider Brown treed af(Video).

Naar aanleiding van uw mail d.d. 6 april  2018 waarin u stelt de smadelijke en lasterlijk kwalificatie:  “Steve Brown veroordeelde drugsdealer” aan mijn adres abusievelijk te hebben gepubliceerd en d.d. 6 april 2018 gerectificeerd( Prod:1) bericht ik u als volgt:

Ten eerste heeft u die kwalificatie niet abusievelijk, maar opzettelijk ter kwade trouw gepubliceerd, hetgeen blijkt uit het feit dat ik u reeds d.d. 17 maart 2018 schriftelijk( Prod. 2) heb verzocht de gelaakte extreem smadelijke en lasterlijke feitelijk onjuiste kwalificatie per direct te verwijden met het oog dat er drie dagen later gestemd zou gaan worden en ik dan zou afzien van de geëiste 10.000,- euro schadevergoeding. ( Zie sommatie brief d.d. 17 maart 2018 Prod:2 (Video)). Ik achtte het belang van de Laagste Klasse groter dan mijn privé belangen. U heeft dat geweigerd en daarmee is het bewijs geleverd dat u niet abusievelijk en dus niet ter goede trouw in deze heeft gehandeld, maar ter kwade trouw en nog steeds ter kwade trouw handelt in deze blijken hetgeen gesteld hierna. Daarnaast heb ik u daarna herhaaldelijk schriftelijk, alsmede telefonisch gesommeerd een rectificatie te plaatsen en de schadevergoeding te voldoen in deze en uw misdaden jegens ons uit te leggen in deze(Video). Pas na zeer zware druk- o.a. naar aanleiding van uw ronduit onbeschoft ( staat op tape en wordt later openbaar gemaakt en gevoegd in de komende rechtszaken ) gedrag in deze- mijnerzijds heeft u gehoor gegeven aan een gedeelte van mijn eisen ter zake, namelijk een minuscule, kwaadaardige rectificatie in de papieren krant op pagina 9 onderaan (en zelfs als men niet bejaard is zoals u lezers heeft men een vergroot glas nodig om die Rectificatie te vinden en had ik pagina 8 voorspelt).

Ter kwade trouw en opzettelijk manipulatief.

 U handelt nog steeds ter kwade trouw in deze blijkens de slinkse en laag bij de grondse wijzen waarop u de Rectificatie formeerde:” de heer Brown is echter nooit om drugsgerelateerde reden veroordeeld”. Met een dergelijke kwaadaardige wijzen van Rectificatie impliceert u dat ik weliswaar waar niet veroordeeld ben voor enig drugdelict, maar wel voor allerlei andere delicten. De feiten zijn -en dat weet u ook als geen ander- dat ik slechts één veroordeling in mijn hele leven heb gehad en dat was een veroordeling van 500,- euro boete voor de ‘mishandeling’ van de door uw zeer gewaardeerde collega de rechtens vastgestelde Maffiajournalist en Politie-informant (dubbelspion )Peter (R) de Vries(Video). U had zoals gangbaar en naar behoren is in het sociaal en journalistiek verkeer (6:162 BW) moeten  rectificeren dat “Steve Brown, Lijstrekker van de Stem van de Straat, een veroordeeld drugscrimineel is”onjuist is. Bovendien heb ik u d.d. 9 april 2018 schriftelijk verzocht( zie mail hierna) een Rectificatie ook op uw internet krant te plaatsen, temeer het gelaakte artikel ook gepubliceerd was en is op het internet,hetgeen u tot heden heeft geweigerd, wat wederom een bewijs is dat u ter kwade trouw handelde en handelt jegens mij en de mijne en de Stem van de Straat partij.

Prod:1:

Van: Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>
Verzonden: maandag 9 april 2018 08:08
Aan: Het hoogste woord | Het Parool; j.smit@parool.nl; r.ockhuysen@parool.nl; k.leupen@parool.nl
Onderwerp: Re: Herstel online

Dank voor uw reactie maar ik constateer dat u de rectificatie op pagina 9 ( grappig ik had voorspelt op pag 8) ergens onderaan geplaatst. maar niet op uw internet editie hetgeen extra wringt aangezien die editie voor altijd leesbaar blijft zoals u weet en is van veel groter belang, aangezien die een groter bereik heeft dan uw papieren editie. Ik ga er vanuit dat u dat per omgaande alsnog doet in deze.

Steve Brown

Van: Het hoogste woord | Het Parool <hethoogstewoord@parool.nl>
Verzonden: maandag 9 april 2018 08:01
Aan: Steven Brown
Onderwerp: Herstel online

Geachte heer Brown,

Het stuk zoals dat op onze site staat is overigens ook aangepast; u vindt dat alhier: https://www.parool.nl/opinie/-vage-slogans-helpen-de-kiezer-absoluut-niet~a4581365/

Met vriendelijke groet,

Redactie Het Hoogste Woord | Het Parool

Door geen gehoor te geven aan mij verzoek d.d. 17 en 25 maart 2018  heeft u mij als Partijleider (en als Burger) en de Stem van de Straat partij opzettelijk, kwaadaardig weggezet als een ‘Drugsdealer-misdaadorganisatie’ ‘die uit is op geld’ ( woorden van gelijke strekking van de auteur Van Galen) en daarmee heeft u zich niet alleen schuldig gemaakt aan smaad en laster jegens mij en de mijne, maar u heeft zich ook schuldig gemaakt aan het beïnvloeden( meddling) van de Gemeenteraad Verkiezingen. Een feit waar u n.b. bijna wekelijks de Russen vals van beschuldigd. En erger de mensen uit de Laagste klasse mogelijk een stem in de Gemeenteraad onthouden. Voor wie? En waarom? Ook op die vragen heeft u tot heden geen antwoord gegeven. In mijn schrijven d.d. 17 maart 2018 ( Prod:2) heb ik gesteld dat indien u zou rectificeren binnen drie dagen, of te wel voordat de kiezers gingen stemmen, ik zou afzien van mij schadeclaim van 10.000, -euro in deze. Nu u dat dus niet gedaan heeft eis ik per omgaande van u hoofdelijk d.w.z. Het Parool c.q. de Hoofdredacteur Ockhuysen en de auteur John Jansen van Galen ( Moordenaars met de Pen en verkrachters van de Democratie) 10.000,- euro schadevergoeding te betalen aan de partij en 10.000,- euro aan ondergetekende en de zijne (ook mijn kinderen en directie familie hebben last van uw onrechtmatige smeercampagne jegens mij (en de mijne)) die gelijk staat aan karaktermoord. c.q. ‘moord met de pen’ en vele malen erger is dat een gewoon pak slaag ( mishandeling).

Ik wijs u er op dat ik tevens aangifte ter zake heb gedaan bij de Hoofdofficier van Justitie de Wit wegens extreme kwaadaardige smaad en laster gepleegd jegens mij en de mijne in deze en mij tevens in deze Straf-rechtszaak zal voegen als slachtoffer, temeer uw artikel mij naast immateriële ook materiële schade heeft opgeleverd. Zo hebben diverse adverteerders bij ons programma “ Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/Salto TV” afgezegd en zijn bepaalde onderhandelingen met NETFLIX( ik zit bijv. als (ervarings)-deskundige in aflevering Drug Lords ( Klaas Bruinsma) en ben in gesprek met NETFLIX/VICE op grond van een format van mij: “Een ander Kijk op de DrugsLords” (Video)) en andere media en zakelijke adverteerders partijen in de US en NL mogelijk afgeblazen.

Tot slot: Ronduit verbijsterend en extreem lafhartig acht ik het feit dat u, d.w.z Het Parool mij liet weten dat ik voor de afwikkeling van de financiële schade in deze ik mij moet wenden tot de  corrupte en mogelijk seniele ‘auteur’ Van Galen in deze.

Alle rechten voorbehouden,

In afwachting van uw antwoord,

Mede Namens de Stem van de Straat partij

Ing S.K.A. Brown

Prod 1: mails d.d. 6 en 9 April 2018

Prod 2: verzoek tot rectificatie en schadevergoeding 17 maart 2018

CC: Hoofdofficier van Justitie Amsterdam de Wit

CC: Mr P. van der Laar