( door Argus en  Stem van de Straat partij redactie)

AMSTERDAM-NOIR-  Stem van de Straat partij is de enige die een al geheel Verbod eist van 5G(Video) .Wettelijk maximum aan 5G-straling.

Ing Steve Brown ontmaskerd ‘Mafklapper Sven Hulleman’ van St. Restschuld tijdens G5 Discussie en geeft Sven bijna een Volkse oorvijg(Video).